Home

Studijní oddělení ČVUT

Oddělení studijní ČVUT Fakulta strojn

 1. Oddělení studijní V době prázdnin je kontakt na Oddělení studijní na mobilním telefonu +420 778 424 312. Telefon: +420 224 352 587 E-mail: 12922@fs.cvut.cz Oddělení studijní najdete v přízemí budovy v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.. Vejděte hlavním vchodem, projděte vestibulem, odbočte doprava a po pár metrech odbočte opět doprava do chodby A2, kde najdete vstup na.
 2. vedoucí studijního oddělení. 224 353 169 778 764 655. Michaela Křížová. Michaela.Krizova@cvut.cz. studijní referentka navazujícího magisterského programu Projektové řízení inovací. 224 353 160. Lenka Lacková
 3. Kokos. (viz úřední hodiny níže) náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno. Místnost B-30. +420 224 35 8 497 ( Bc. Jirotková ), +420 224 35 8 473 ( M. Menclová ), +420 224 35 8 459 ( Mgr. Braunová) Korespondenční adresa pro žádosti i přihlášky ke studiu. Studijní oddělení FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
 4. Kontakty na studijní oddělení fakult ČVUT Na rektorátu a na každé fakultě existují studijní oddělení. Studijní oddělení by měla zajistit, aby všechny kurzy, včetně těch vyučovaných v angličtině, byly plně popsány pro účely ECTS a zveřejněny v angličtině na webových stránkách fakult
 5. Bezkontaktně můžete na Studijní oddělení odevzdat dokumenty kdykoliv v provozní době Nové budovy do bílé schránky umístěné u oddělení (3. patro naproti dveřím 312b). Takto je možné odevzdat například: Dokumenty požadované v rámci přijímacího řízení (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a další
 6. Kontakty na studijní oddělení fakult Na rektorátu a na každé fakultě existují studijní oddělení. Studijní oddělení by měla zajistit, aby všechny kurzy, včetně těch vyučovaných v angličtině, byly plně popsány pro účely ECTS a zveřejněny v angličtině na webových stránkách fakult
 7. Studijní oddělení - kontakty. Rozdělení agend referentek SO. Rozdělení agend studijních proděkanů. S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz

Studijní oddělení v Praze Zuzana Czékušová. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tel.: +420 22435 8358 Místnost B1 (přízemí Studijní oddělení Bakalářské a magisterské studium. Ing. Ditta Saláková - vedoucí oddělení telefonní číslo: (+420) 22435 8756 email: salakova@fsv.cvut.cz Ivana Hofmanová - informace k přijímacímu řízení telefonní číslo: (+420) 22435 875

Studijní oddělení - cvut

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Studijní oddělení. Thákurova 7. 166 29 Praha 6 Studijní oddělení. Úřední hodiny pro studenty: od 19.7. do 20.8.: středa 9.00 - 11.00 h. Po dohodě se studijní referentkou lze vyřídit studijní záležitosti i mimo tyto úřední hodiny. Studijní oddělení zasílá v případě potřeby potvrzení o studiu a jiné požadované dokumenty scanem či poštou

Konference s názvem Nové dimenze, kterou pořádá v Praze ve dnech 25.- 28. srpna 2021 Evroá asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT, zahajuje registraci 23.06.21. Technická inteligence ve víru doby: Fakulta elektrotechnická ČVUT si připomene 70 let od založení výstavou. Studovat elektrotechniku na samostatné fakultě lze již sedmdesát let. Fakulta elektrotechnická (FEL) se vyčlenila z Fakulty strojní v rámci Českého vysokého učení technického od akademického roku. studijnÍ plÁny 2020/2021 Archiv: Aktuální období Fakulty | Celoškolská nabídka volitelných předmětů | Katalog předmětů ECTS | Nastavení | English versio Ve výuce ČVUT uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Studijní plány všech studijních programů jsou uvedeny zde.. Informace o dostupnosti studijních programů dle § 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, platného. J; Marcela Janovská: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz: zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení +420 224 358 497 Kladno, náměstí Sítná, B-30c Bc. Veronika Jirotkov

Studijní oddělení Portál - České vysoké učení technické

 1. Tyto dokumenty je nutné odevzdat při zápisu na studijním oddělení: Kdo nebude mít formuláře k zápisu vytištěné z domova, může si je vyzvednout a vyplnit na místě. 2. Důležité informace k prostudování. informace studijního oddělení - heslo a průkaz ČVUT, rozvrhy aj. 3. Termín a čas zápisu
 2. Čistá informatika, bez zbytečných vycpávek. Moderní fakulta, která na sobě stále pracuje a nebojí se změn. Inspirativní prostředí Kampusu Dejvice a strategické umístění fakulty hned vedle Národní technické knihovny. Vybírat můžete ze všech oblastí informatiky od informačních systémů a webových technologií až po hardware
 3. istra obchodu a průmyslu Vladimír Bärtl, velvyslanec USA v České republice Stephen B. King, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, generální ředitel... Více. Publikováno: 20

Studijní programy realizované na FJFI ČVUT v Praze jsou pro daný akademický rok obsaženy v textu tzv. Bílé knihy FJFI ČVUT v Praze. Zde lze najít také charakteristiku jednotlivých pracovišť, popis oborů a zaměření studia a základní předpisy ČVUT v Praze v pedagogické oblasti STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VYVĚŠENO DNE : 8.7.2021 SEJMUTO DNE : 22.7.2021 OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Podle §25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád V Praze dne 8.7.2021 FA ČVUT v Praze oznamuje, že účastník řízení Jan Netušil, nar. 2000, bytem Praha 412 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ VYVĚŠENO DNE : 23.7.2021 SEJMUTO DNE : 6.8.2021 OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Podle §25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád V Praze dne 23.7.2021 FA ČVUT v Praze oznamuje, že účastník řízení Taračová Katarína, nar. 1996, bytem Praha Studijní oddělení; Vyhlášky studijního oddělení Vyhláška č. 02/2021 - průběžná informace o opatřeních FJFI ČVUT v Praze v rámci letního semestru akademického roku 2020-21 Vyhláška č. 01/2021 - o školení bezpečnosti práce - mimořádný termín Další informace.

Studium doktorské na ČVUT FD v Praze se uskutečňuje v 7 akreditovaných studijních programech: 1) P1041D040003 - D - Dopravní systémy a technika. 2) P1041D040011 - I - Inteligentní dopravní systémy. 3) P1041D040008 - L - Logistika a řízení dopravních procesů. 4) P1041D040010 - P - Provoz a řízení letecké dopravy Jméno Činnost Linka Místnost Email; Cajthaml Jiří, prof. Ing. Ph.D. : fakultní rozvrhář : 4730: B-803: jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz: Hofmanová Ivana : studijní.

Řádný termín zápisu nových studentů 1. ročníku bakalářského studia v Praze se koná ve dnech 25.- 27. 8. 2021 v prostorách budovy Břehová ul. č. 7, Praha 1 v časech stanovených studijním oddělením.Zápis studentů vyšších ročníků se koná v příslušných termínech na studijním oddělení Přijímací řízení - ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Pro akademické pracovníky VŠ se podařilo získat prioritní přístup k očkování proti covid-19, tuďíž se mohou akademičtí pracovníci ve věku pod 55 let registrovat k přednostnímu očkování proti covid-19 v období od 3.5

Studijní oddělení - FIT ČVU

IngVýzkumné léto na FIT (VýLeT) - FIT ČVUT

Video: Kontakt FSv ČVU

K921 - Studijní oddělení Portál FSv ČVU

 1. Děkanát Portál FSv ČVU
 2. Oddělení proděkanů - FA ČVU
 3. ČVUT - Fakulta elektrotechnická - cvut
 4. studijní oddělení - cvut
 5. Studijní programy a obory - cvut
 6. Lidé - děkanát Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
 7. Zápisy 1. ročníků bakalářského studia - FSv ČVU

Studium - FIT ČVU

 1. Studium ČVUT Fakulta strojní - cvut
 2. Studijní programy a předpisy - FJFI ČVUT v Praz
 3. Vyhlášky studijního oddělení - FJFI ČVUT v Praz
 4. FD Studijní programy a obory/specializace ČVUT v Praze
Fakulta architektury - ČVUT v Praze – Skupina VCES

ČVUT - FSv - Adresář zaměstnanc

Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství FBMI ČVUT

docprofMechatronika | ČVUT Fakulta strojníMuzejní noc plná experimentů | Fakulta biomedicínskéhoKde najdete učebny - ČVUT - Fakulta elektrotechnickáČVUT Fakulta strojní