Home

Silnice pro motorová vozidla ve městě

Rychlostní silnice v Česku - Wikipedi

  1. Rychlostní silnice v Česku existovaly do 31. prosince 2015 a spolu s dálnicemi vytvářely síť páteřních, směrově oddělených komunikací. K tomuto datu dosahovala celková délka rychlostních silnic 463 km. V zákoně 361/2000 Sb. jsou označeny jako Silnice pro motorová vozidla.K 1. lednu 2016 byla většina z nich přeřazena mezi dálnice
  2. Silnice pro motorová vozidla - rychlost a předpisy v ČR i zahraničí. Praktické rady. Přidal leprikon, dne 13. 06. 2017, 0x. Velké množství Čechů dává přednost cestování vlastním vozidlem a to zejména tehdy, jedná-li se o cesty po Evropě. Proč také ne? Do auta můžete naložit vše, co potřebujete, aniž by vás.
  3. Dopravní značky Silnice pro motorová vozidla a Konec silnice pro motorová vozidla označující silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  4. Silnice pro motorová vozidla (město) - placeni. dneska se mě známy ptal, jestli musí mít v Praze do tunelu nebo na rozvadovske spojce dálniční známku. Říkal jsem, ze určitě ne, i logicky by to byl nesmysl. Osobně to neřeším a dodatky bez poplatku nevnimam, mám známku
  5. Od 31. 12. 2015 se změnilo pojetí silnic pro motorová vozidla (SMV), jimiž nově mají být vybrané nevyhovující úseky bývalých rychlostních silnic a některé nové úseky silnic I. třídy. V tomto vlákně bych rád udržoval jejich kompletní seznam, a to v závislosti na jejich reálném označení v terénu. I/37 Březhrad.

(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1. Celý problém je v definici pojmu silnice pro motorová vozidla. Pro standardního občana je to každá silnice, po které může jezdit či jezdí motorové vozidlo, tedy vozidlo opatřené motorem Od ledna 2016 se pojem silnice pro motorová vozidla zruší, budeme mít pouze dálnice. V praxi to bude znamenat, že cedule silnice pro motorová vozidla budou nahrazena cedulí dálnice. Sundané cedule ovšem nepřijdou nazmar a osadí se jimi některé silnice I. třídy, kde se zároveň zvedne maximální povolená rychlost z 90. Silnice pro motorová vozidla je silnice pro motorová vozidla. Proto je na všech nájezdech na jižní spojku modrá cedule s autíčkem. Mimochodem pod ní je dodatková cedule Vjezd MHD povolen, protože některý ty jejich krámy nesplňují podmínky pro jízdu po silnicích pro motorová vozidla

Naučte se definici 'silnice pro motorová vozidla'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'silnice pro motorová vozidla' ve velkém čeština korpusu Dopravní značka IP15a - Silnice pro motorová vozidla, Informativní dopravní značky - provozní, Svislé dopravní značky, Svislé dopravní značky, Produkty, HIT HOFMAN, s. r. o Vysokorychlostní silnice. Jsou místa, kde sice není zákaz vjezdu, ale rovněž tam nesmíme. Těmito značkami jsou označené dálnice a silnice pro motorová vozidla. Proč tam nesmíme? Dálnice a silnice pro motorová vozidla jsou typy silnic, kde řidiči jezdí vysokými rychlostmi

Silnice pro motorová vozidla - rychlost a předpisy v ČR i

Zkontrolujte 'silnice pro motorová vozidla' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu silnice pro motorová vozidla ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Když v roce 2015 nahradila na radnici v Oslu levo-zelená koalice konzervativce, ve vzduchu visely změny. Ale jeden ze slibů městské rady stát se prvním evroým městem, které zakáže v centru města motorová vozidla, se střetl s naštvanými řidiči a skupinou podnikatelů, kteří tvrdili, že by takový zákaz změnil Oslo v chudé a mrtvé město MĚSTO CHEB. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A. 6/2011. o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu . Rada města Chebu se usnesla dne 24. listopadu 2011 vydat podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11, § 61 odst. 2 písm Více než tři roky připravovalo ministerstvo dopravy a posléze Ředitelství silnic a dálnic přeznačení rychlostních silnic. Jde o naplnění tzv. nového pojetí dálniční sítě, která s existencí rychlostních silnic v dosavadní podobě již nepočítá. Z většiny se od 1. ledna stanou dálnice, z několika dalších silnice pro motorová vozidla s omezením rychlosti na 110.

SFDI Zpoplatněné úsek

Na silnici pro motorová vozidla: 110 km/h Na dálnici: 130 km/h. Na železničním přejezdu a 50 m před ním je maximální povolená rychlost 30 km/h (bliká-li bílé světlo přejezdové signalizace, pak je maximální povolená rychlost 50 km/h). Bezpečná vzdálenost. Bezpečná vzdálenost je tématem z motoristického slabikáře Vede mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35, z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla. Nový úsek je dlouhý 32,5 kilometru

Cyklista na silnici pro motorová vozidla. PROSTĚJOV - Ve tmě a hustém dešti riskoval život. Dne 19. srpna ve tři hodiny po půlnoci jsme obdrželi oznámení o jízdě cyklisty na 19,5 kilometru silnice pro motorová vozidla R/46, ve směru na Brno Odbor dopravy má na starost zejména výkon státní správy na úseku evidence motorových a přípojných vozidel, evidence řidičů. Nedílnou součástí odboru je silniční správní úřad (např. dopravní značení) a dopravní úřad pro TAXI a komisaři pro zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění Zápis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla do registru silničních vozidel Základní informace k životní situaci: Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České. Systém značení silnic a dálnic v Česku. 13.10.2020. Každá silnice a dálnice má své číselné označení. Setkáváme se s ním na směrových tabulích u silnic, na mapách, používají ho také navigace a plánovače tras. Číslování silnic pochopitelně neprobíhá náhodně, ale podléhá určitému systému. Ten je.

Silnice pro motorová vozidla (město) - placeni • Forum

Silnice pro motorová vozidla (SMV) v novém pojet

Hlavní město Norska plánuje zakázat auta ve svém centru v roce 2019. Město hodlá široce investovat do hromadné dopravy a více než 40 km silnic chce nahradit cestami pro cyklisty. Zdroj: EQRoy/Shutterstock.com Oslo, Norsko Autor: EQRoy/Shutterstock.com. Londýn, Velká Británie. Londýn chce zakázat v centru motorová vozidla do. 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech 6. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo 7. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidl Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1 a TP179 *2 jsou: využití. limity. podle. pozn. šíře vozovky v obousměrném provozu. min. 5,5 m. ČSN 73 6110 8.4.3. 5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v Ve světě se už začínají objevovat prototypy létajících aut, která se ve vzduchu vznášejí jako vírník a po přistání mohou jet po silnici jako běžný automobil. Někteří výrobci už chystají jejich sériovou výrobu. V Česku však zatím platná legislativa pro jejich provoz neexistuje a ani tento pojem nezná. Právu to potvrdil mluvčí ministerstva dopravy (MD.

Podnikatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že silniční motorové vozidlo je užíváno za účelem podnikání podnikatele, za účelem vydání tzv. Parkovacího oprávnění pro Abonenty ve smyslu ve smyslu právních předpisů statutárního města Brna Dopravní značka IP15b - Konec silnice pro motorová vozidla. Dotaz k produktu. vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu. okraj je lisovaný s dvojitým ohybem. retroreflexní fólie třídy RA1 (silnice a města), RA2 (silnice první třídy) nebo RA3 (dálnice) velikosti dopravní značky (ŠxV): základní 1000x1500mm a zvětšená. Panamericana je zapsána v Guinessově knize rekordů jako nejdelší motorová silnice na světě, která měří bezmála 50 tisíc kilometrů. Musíme ale podotknout, že nad tímto rekordem bylo potřeba trochu zamhouřit oko. Nejdelší silnice na světě je totiž v Panamě na 87 kilometrů přerušená silnice pro motorová vozidla, rychlostní silnice - silnice dálničního charakteru, označené příslušnou dop. značkou Silnice pro motorová vozidla. Vede-li v obci, smí na ní řidič používat kterýkoli jízdní pruh

Osvědčení o registraci vozidla zadržená na základě ust. § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zaslaná zdejšímu úřadu, budou provozovateli vydána na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, (registr historických a sportovních vozidel) dle ust. § 6c. Stavební práce na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn, která se nachází na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem, intenzivně pokračují. V těchto dnech probíhají práce zejména na mostních objektech. Stavba řeší rekonstrukci této křižovatky a přeložku silnice I/35, která již neodpovídala potřebám silnice pro motorová vozidla. Křižovatka bude v.

Video: Jaká je nejvyšší povolená rychlost na silnici pro motorová

Maximální rychlost na silnicích a dálnicích - Autopůjčovna

Skůtr na silnici pro motorová vozidla v obci

silnice pro motorová vozidla - češtině definice, gramatika

Zákon č. 361/2000 Sb. § 67 Speciální označení vozidel a osob. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením KO: Kurečková Pavla, tel.: 553 760 820, 601 305 154, životopis zašlete na e-mail: pavla.kureckova@hagemann.cz s předmětem Mechanik Požadujeme: - Vyučen v oboru mechanik pro silniční a motorová vozidla, nebo v příbuzném obor Check 'silnice pro motorová vozidla' translations into English. Look through examples of silnice pro motorová vozidla translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Z Ostravy se na ní odbočuje buď v Příboře - ze silnice I. třídy číslo 58 (vede kolem letiště Leoše Janáčka v Mošnově), nebo ve Frýdku-Místku - ze silnice pro motorová vozidla D56 (placený úsek) Bateriová náhrada za motorové vozy 810 pro České dráhy zajímá 11 výrobců 11 Doprava ve městě . 2 649 Dopravci 1 581 Silnice . 1 331 Stavebnictví . 20 Tramvaje . 261 Voda.

Dopravní značka IP15a - Silnice pro motorová vozidla : HIT

silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát, silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech, silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 zákona č, 56/2001 Sb. Automobily ani jiná motorová vozidla z města zcela nezmizí. Většina železničních sítí, přístupových cest a parkovišť se ale přesune pod zem, čímž vznikne více prostoru pro pěší a cyklistické zóny. V podzemních parkovištích budou instalovány nabíjecí stanice pro elektromobily, s jejichž větším zapojením. V pondělí a úterý (1. - 2. února) proběhne na Ještědu a v jeho okolí natáčení zahraničního seriálu. Z tohoto důvodu bude úplně uzavřena, pro pěší i motorová vozidla, silnice vedoucí od parkoviště Výpřež k vysílači Ještěd.. Hotel Ještěd a restaurace zůstanou v těchto dnech pro veřejnost uzavřené, stejně tak i chata Ještědka Povinná výbava vozidel ve Španělsku Bezpečnostní pásy . Pro motorová vozidla platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi sedadla vybavena. Bezpečnostní helmy Helmy pro cyklisty jsou povinné pro každého cyklistu bez ohledu na věk mimo města

Nabídka práce v oboru Mechanici a opraváři motorových vozidel, firma TRUCK UNION, spol. s r.o., obec Cheb, okres Cheb. Pracovní pozice Autotronici pro silniční nákladní motorová i nemotorová vozidla. Mzda od 20000 Kč. Místo výkonu práce: Podhradská 3, 350 02 Cheb. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Vhodné i pro absolventy Nabídka práce v oboru Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích, firma TRUCK UNION, spol. s r.o., obec Cheb, okres Cheb. Pracovní pozice Autoelektrikáři pro silniční nákladní motorová i nemotorová vozidla. Mzda od 18000 Kč. Místo výkonu práce: Podhradská 3, 350 02 Cheb. Pracovní poměr na dobu neurčitou Mnichovo Hradiště - Příslušenství a doplňky pro motorová vozidla. Hledáte kontakt nebo otvírací dobu firmy působící ve vašem kraji, okrese nebo městě? Stačí zadat její název. O zbytek se postaráme 73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1) 78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou 79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/E

Povinná výbava vozidel v Chorvatsku Bezpečnostní pásy. Pro motorová vozidla platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi sedadla vybavena. Děti mladší 12 let smí sedět pouze na zadních sedadlech. Bezpečnostní helm Silnice pro motorová vozidla: Otázka č. 10060016/2 body. 32/90 . Je pozemní komunikace označená dopravní značkou Nejvyšší dovolená rychlost. Je pozemní komunikace, kterou nemotorová vozidla smějí užívat pouze ve stanovené době. Je pozemní komunikace označená dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci. není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (depozit) Eurovignette - Mýto pro vozidla nad 12 tun. Eurovignette je společný systém výběru mýta v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Dánsku a ve Švédsku. Pro využití dálnic a silnic pro motorová vozidla ve všech uvedených státech je tedy třeba řádně zaplatit poplatek Eurovignette, a to i v případě, že dané vozidlo přes.

Staňkov - Na začátku měsíce byl předán do předčasného užívání opravený silniční most přes Radbuzu ve Staňkově. Jde o jedinou standardní spojnici obou částí města pro automobilovou dopravu, na most mohou vjíždět jen vozy s hmotností do 10 tun Informace pro dopravce taxislužby a pro dopravce vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy (vozidla do 9 osob) V souvislosti s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, která platí od 01.07.2020, dochází ke změnám evidence vozidel taxislužby Silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu. Z hlediska nákladů na výstavbu tvoří levnější variantu dálnic. Maximální dovolená rychlost na těchto silnicích je 110 km/h. Stávající silnice pro motorová vozidla se od 1. ledna 2016 staly dálnicemi, nově označené silnice pro motorová vozidla jsou silnicemi I. třídy Silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu. Z hlediska nákladu na výstavbu tvoří levnější variantu dálnic. Maximální dovolená rychlost na těchto silnicích je 110 kmh. Stávající silnice pro motorová vozidla se od 1. ledna 2016 staly dálnicemi, nově označené silnice pro motorová vozidla jsou silnicemi I. třídy. V Česku je zaveden v.

silnice pro motorová vozidla - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Na silnici pro motorová vozidla jezdí řidiči aut vysokou rychlostí, proto je cyklistům vjezd zakázán. Řadicí pruhy Některé silnice jsou rozděleny do více jízdních pruhů, které nás navádějí do různých směrů na křižovatce

Jízda po silnici - bezpecnecesty

Pozn.: (1) motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob. (2) motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu nákladu. (3) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. (4) vozidla, která mají nejvýše 8 míst k. Autoškola testy - otázka 06060381 Silnice pro motorová vozidla je: 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Pozemní komunikace označená dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. 2) Každá silnice I. třídy. 3) Každá pozemní komunikace o nejméně dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy, pokud vede mimo obec Kdo musí platit silniční daň. Obecně platí, že pokud používáte nějaké motorové vozidlo ke své podnikatelské činnosti a jste zároveň jeho provozovatel, týká se vás také platba silniční daně a zálohy na silniční daň za toto vozidlo. Není přitom důležité, jakou formou uplatňujete daňové výdaje, zda reálnými. Informace pro turisty; Sport ve městě; Za velké vozidlo se považuje vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. tj. na předmět podnikání Silniční motorová.

Překlad 'silnice pro motorová vozidla' - Slovník

silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k. Panskou. Objízdná trasa pro motorová vozidla a cyklisty bude přes ul. Na Rybníčku, Potočnou a ul. Ve Strhanci, popř. trasa přes Kostelany nad Moravou pro řidiče motorových vozidel s platnými dočasnými povolenkami k průjezdu přes obec Kostelany nad Moravou. Pro chodce bude pohyb zajištěn po nově vybudovaných chodnících K datu 1. ledna 2016 se české silnice rozrostly o cca 450 km nových dálnic. Ovšem nejedná se o nové výstavby, ale o změnu označení stávajících silnic pro motorová vozidla. Silnice byly převedené na dálnici, konkrétně dálnice druhé kategorie Návrat zpět do sekce Pro autoškoly. silnice pro motorová vozidla . Od: klokanek (n.*****nek@se****.cz) silnice pro motorová vozidla Dobrý den, mám řidičský průkaz už pěkných pár let, ale povětšinou jsem nevyjela dál než do sousedního města. Považuji se za dobrou řidičku. Nyní se s manželem chystáme na delší cestu Koloběžka je super, ale je dobré znát pravidla. 10. 9. 2018 Čistou stopou Prahou. Koloběžka je zábava a skvělý dopravní prostředek, například i pro jízdy do práce. Foto: Nejkolobezky.cz. Během posledních let se ke zdravým způsobům dopravy přidal nový fenomén, jízda na koloběžce. Kombinuje fyzickou aktivitu, poměrně.

Města bez aut už nejsou utopií

Skútr a IP15a aneb silnice pro motorová vozidla. Pravidla by měly odpovídat těm pro dálnice a tam je minimální rychlost 80km/h pokud si pamatuju správně takže by tam řidič tohoto motorového vozidla nesměl...i když je tam omezení na 60km :) Ale nevim jestli tam neplatí jiná pravidla kór když je to v městě Autoškola DP Města Hradce Králové - diskuze . základní informace kontakt ceník a služby hodnocení / reference diskuze. Návrat zpět do sekce Pro autoškoly. silnice pro motorová vozidla Ostatní příspěvky v diskuzi

6/2011 - Nařízení města o placeném stání motorových

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace. Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla. 5 dálnic, používá se tzv. odvodňovací proužek s odtokem do kanalizačních vpustí. Vzniká rozpor mezi prostorovým požadavkem právě pro tento odvodňovací proužek (neměl by být pojížděný, a jízdní pruh by neměl být narušený kanalizačními vpustěmi) a stísněnými prostorovými možnostmi ve městě. Kanalizačn

Rychlostní silnice zanikají

Pozemní komunikace • Silniční koruna je celá šířka povrchu silniční komunikace, vymezená hranami silniční koruny, od kterých začíná zemní těleso. Skládá se z: - Jízdní pruh (a) -základní část jízdního pásu určená pro jeden jízdní pruh silničních vozidel. - Vodící proužek (v) -šířkový prvek, který opticky ohraničuje jízdní pás Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města v České republice dlouhodobě potýká s malými pravomocemi při odstraňování autovraků. Dosavadní legislativa nedávala městu dostatečný prostor pro prohlášení auta za vrak a pro jeho odstranění z veřejného prostoru. 30. dubna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v. Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 350780/2, 7, 8, a 9 bude vedena ze silnice I/19 - dále po sil. III/4095 - obslouží nové odjezdové místo pro zastávku Obrataň - Nechyba - Střítež - II/409 - Černovice - obslouží zastávku Černovicenám. - dále v původní trase

oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dn kód 06060377, Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:... kód 06060378, Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:... kód 06060380, Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy: kód 06060381, Silnice pro motorová vozidla je Česká dopravní značka IZ 2a Silnice pro motorová vozidla Silnice pro motorová vozidla je rychlostní komunikace dálničního typu. Nový!!: Silnice pro motorová vozidla v Česku a Rychlostní silnice · Vidět víc » Rychlostní silnice v Česku. Dopravní značka Silnice pro motorová vozidla, jaká se umisťovala do roku 2015