Home

Zápis do ZŠ Zlín

Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz funkci rezervace termínu zápisu, můžete si rezervovat Vámi vybraný čas zápisu dne 3.4.2020. 3. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ. Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně. ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 3.4.2020 13:00 - 18:00 hod., pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 08:00 - 17:00 hod Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Vážení rodiče, V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne i v letošním školním roce zápis bez osobní účasti dětí. Termín zápisu pro školní rok 2021/2022 je určen na pátek 9. 4. 2021 od 13:00 hodin do 18:00 hodin Aktuální informace k zápisu dětí do 1. tříd ve Zlíně. Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v termínu 9. dubna 2021. Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu www.zapisdozszlin.cz Zápis do 1. třídy ZŠ - Zlín Kateřina Šáchová 2021-06-07T12:12:11+00:00 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘIJETÍ DO PRVNÍ VÍCEJAZYČNÉ TŘÍDY ZLÍN 2021/2022 ZÁKLADNÍ INFORMACE Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se koná 9. dubna 2021 od 8:00 do 17:00 hodin. Vážení rodiče, přečtěte si prosím pokyny k formální části zápisu. Zápis do ZŠ Zlín - oficiální plakát. Školské obvody základních škol ve Zlíně.

2. Registrace k zápisu na vybraný čas . Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na www.zapisdozszlin.cz registrační systém, můžete se k zápisu zaregistrovat na Vámi vybraný čas v den zápisu 12.února 2016. 3. Příjem žádostí . Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu - pátek 12. února 2016 13:00-18:00 hod Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, 761 75 Zlín INFORMACE K ZÁPISU Vážení rodiče, předání vyplněné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021 - 2022 včetně dalších dokladů proběhne v pátek 9.4.2021 osobně ve vstupních prostorách školy Přijímací řízení na SŠ. Zápis do 1. tříd. Pokyny k platbám. Školní poradenské pracoviště. Výchovný poradce. Školní speciální pedagog. Metodik prevence. Školní psycholog. Organizace školního roku 2020-21 Pro mateřské školy od školního roku 2017/2018 platí školské obvody podobně jako u ZŠ, zákonný zástupce však může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem koln v let 8.BC k Hranick propadsti a do Flasharova b idli n ho dolu. Pod vejte se zde: https://youtu.be/-F.. 25.06.2021, MB, 79x sta en

Elektronický zápis do 1

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace. tel: 577 044 711. e-mail: info@zskom1.cz. Správa webu: zicha@zskom1.c zápis do MŠ Bohuslavice u Zlína se uskuteční na základě doporučení MŠMT- zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022: Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v řádném termínu od 2. května 2021. do 16. května 2021 Kontakt. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy VI 3695, 76001 Zlín Tel.: Škola - 577 058 221 DD - 577 058 24 Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHOŘELICE. BUDE PROBÍHAT. OD 6. DO 16. DUBNA 2021 BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ. Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budou zapsány děti, které se narodily v době od 1. 9

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13 do 18 hodin. REGISTRACE dítěte probíhá na www.zapisdozszlin.cz od 22.03.2021 do 08.04.2021. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) Zlín - V pátek 3. dubna 2020 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to od 13:00 do 18:00 hodin.Ve stejném termínu a ve stejném čase se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ. Pouze na ZŠ Kvítková proběhne v době od 08:00 do 17:00 hodin

zápis do 1.ročníku Základní škola Zlín, Slovenská 307

Zlín - Město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku - elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tento systém v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do 1. tříd základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ) Mateřská škola Zlín,Mariánské nám. 141, příspěvková organizace. 763 14 Zlín - Štípa IČO: 71007008 IZO: 103279661 Zřizovatel: Statutární město Zlín Ředitelka a statutární zástupce: Marcaníková Luďka Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavla Doleželová tel: 770 600 625 e-mail: pavla.dolezelova@sms-sluzby.c

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 2021 proběhla v Centrálním parku na Jižních Svazích matematická soutěž pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ Zlínského kraje. Perfektně ji připravila Mgr. Zuzana Pátíková, Ph. D., z Univerzity Tomáše Bati spolu s kolegy. děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání dětí. ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INFORMACE - NEPŘIJATÉ DĚTI: Žádosti o nepřijetí si vyzvedávejte v MŠ od 1.6.2021 do 3.6.2021 od 10.00 - 15.30 hod. Pozn

na základě doporučení MŠMT se zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022uskuteční v řádném termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání (PV) stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).'' Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace . Adresa školy: Bohuslavice u Zlína č. 221, 763 51 . Jméno ředitelky školy: Mgr. Lenka Vavrušová, jmenovaná do funkce od 1. 8. 2007 . tel.: 577 991 006, 733 508 68 ZÁPIS DO MŠ. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE BUDE KONAT DNE 13. 5. 2021 V ČASE OD 8 - 12 A 13 - 16 HODIN. Bližší informace o zápisech ve Zlíně, včetně seznamu mateřských škol najdete na plakátě ZDE. Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ve Zlíně dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech najdete ZDE

Zápis do 1. třídy - ZŠ Emila Zátopka Zlí

Zlín - Statutární město Zlín zavedlo před šesti lety pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku v podobě elektronického zápisu. Systém se osvědčil v roce 2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol (tehdy ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ), tyto se připojily v roce 2017.. Zápis do 1. tříd bude mít následující fáze ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU V ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit některé zvyklosti při přijímání žáků Zápis do 1. ročníku se v letošním roce koná v pátek 9.4. 2021 od 13.00 do 18.00 hod.Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.. Před samotným zápisem je nutné dítě zaregistrovat na webových stránkách zapisdozszlin.cz a to nejpozději do 8. 4

mhornikova-compressor - ZŠ Emila Zátopka Zlín

Zápis do 1. třídy ZŠ - Zlín - Academic schoo

Zápis do základní školy Žádost o odklad povinné školní docházky. 156zadost-rodicu-o-odklad.pdf [ PDF] Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace Racková 64, 760 01 Zlín tel.: 737 519 160, 778 500 180 e-mail: zs rac@zlinedu.c Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022 Zapisujeme děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze: 1. REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz V době od 22. 3. 2021 do 8. 4 Předzápis na ZS AR 2021/2022 a zápis do AR 2021/2022 30. července 2021. Předzápis proběhne v období od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021, podrobné informace najdete v Rozhodnutí děkana RD/03/2021 Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad Základní školy ve Zlíně. Syn půjde k zápisu do ZŠ až za rok, ale už teď začínám shánět informace. Naše spádová škola je na Okružní, tzv. 16, ale to dé se mi ho moc dávat nechce. Zaměření školy, ani nabídka kroužků mě moc neoslovila. Navíc jsem se od sousedky dozveděla, že v 7. třídě si děti nemůžou.

ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že . ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY . BUDE PROBÍHAT. OD 1. DO 10. DUBNA 2020 BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ. Do 1. ročníku školního roku 2020/2021 budou zapsány děti, které se narodily v době od 1. 9. 2013 do 31. 8 Seznam přijatých uchazečů - žáků do 1. ročníku. Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského.

Zápis do 1. třídy Základní škola Zlín, Kvítková 4338 ..

Zápis do 1. tříd základních škol. Elektronicky - Zlí

Město Zlín zavedlo před dvěma roky pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku - elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město chce tento systém v roce 2016 vyzkoušet i pro zápis do 1. tříd základních škol (mimo ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ) Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 Zápis dětí do 1. ročníku bude vzhledem k celospolečenským opatřením probíhat bez osobní přítomnosti dětí v termínu od 1. do 15. dubna 2021 v následujících dvou variantách (zvolte dle osobních preferencí). - OSOBNÍ VARIANTA ZÁPISU - KORESPONDENČNÍ VARIANTA ZÁPIS Na základě Metodického doporučení MŠMT ČR se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 uskuteční tímto způsobem: Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem. Zapisují se děti, které dovrší šestý rok věku do 31. 8

Zavolejte nám: 572 111 019 (UH MŠ), 576 519 343 (UH ZŠ), 576 037 121 (ZL MŠ, ZŠ), 576 037 216 (ZL SŠ) facebook instagram youtube E-mail Zápis do MŠ Zlín 9. a 10. února, 10-12 a 14-16 hodin (ZŠ Integra 8. února 10-12 a 14-16 hodin) Zlín 12. února, 13-18 hodin Pramen: webové stránky měst Jestli je dítě přijaté, zjistí rodiče do měsíce buď na stránkách školy, nebo elektronického zápisu Zápis dětí do MŠ Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace. reditelka@zsamsvesela.cz. Veselá 44, 763 15 Slušovice +420 778 541 821

Zápis do 1.třídy. Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 23, §46, §165, odst.2 písm. e) zákon osobně do poštovní schránky. Jestliže zvolíte osobní předání, vhoďte prosím veškeré potřebné dokumenty v obálce do poštovní schránky u branky školy. Na obálku napište, prosím, heslo: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU. Oznamte prosím e- mailem na zsbreznice@zlinedu.cz, že jste tak učinili. Příjem žádostí bude probíhat od 8 Dnes je poslední den pracovního týdne - pátek a také je dnes den, kdy jsou ve Zlíně zápisy do 1. třídy ZŠ. Letos na zápis jít nemůžete, ale nebojte se, jak se vrátíte, zahrajeme si na zápis společně s ostatními předškoláky. výzvy pro děti: Dobře si prohlédni obrázek KAMARÁDI V TRIKU (PL č. 7)

ZŠ Komenského I, Zlín - Zápis do 1

P1570670 - ZŠ Emila Zátopka Zlín

ZŠ Okružní - Zápis do 1

Zápis do MŠ. Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy SNP se bude konat ve čtvrtek 13.5.2021. Od 14.4. do 11.5.2021 probíhá elektronická registrace přihlášek. Veškeré informace a elektronickou žádost o přijetí dítěte, najdete na. www.zapisdomszlin.cz Zápis do naší mateřské školy proběhne 13. května 2021. Všechny informace k zápisu budou zveřejněny od poloviny dubna na webových stránkách mateřské školy

Informace k zápisu - Zápis dětí do mateřských ško

DSC_0054 - ZŠ Emila Zátopka Zlín

Základní škola Zlín, Slovenská 3076 - Z kladn kola Zl

 1. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do Mateřské školy Žlutava pro školní rok 2021/2022 proběhne v době od 2. května do 16. května 2021. Na základě epidemiologických opatření vlády ČR bude mít zápis distanční podobu bez osobní přítomnosti.
 2. ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 Vsetín kancelář 575 733 021 604 277 933 ředitelna 575 733 020 604 277 727 kancelář ZŘŠ 575 733 023 734 793 426 skola@zs-travniky.cz po - pá: 8.00 - 15.0
 3. Zápis dětí pro školní rok 2021/2022. Termín zápisu. Zápis do naší mateřské školy bude probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021. Dle nařízení MŠMT se bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti rodičů a dětí. Základní informace
 4. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

ZŠ Okružn

 1. 1. Od 3.5.2021 do 13.5.2021. Příjem žádostí podaných vzdáleným způsobem - Datovou schránkou: ID datové schránky MŠ d7kk4ps - E-mailem s elektronickým podpisem na : msstipa@seznam.cz - Poštou: Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa (rozhoduje datum poštovního razítka
 2. Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2021/2022 proběhne v době od 2.5. - 16.5.2021. Na základě epidemiologických opatření vlády ČR zápis proběhne elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí
 3. Zápis do jiné než ZŠ než je spádová. Ahoj, začínáme řešit kam bude náš Kuba chodit do školy, určitě ale nechceme školu, která je pro nás spádová. Zajímalo by mě, jak to technicky probíhá, vím, že můžu zapsat dítě do jiné školy, ale co se stane v případě, když nás tam nepřijmou - pak už nemáme.
 4. Jídelna nepatří k naší škole, zajišťuje ji škola ZŠ Komenského I. Veškeré informace naleznete na odkazech níže. ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO od 2. 12. 2020. Upozorňujeme na změnu účtu pro platbu stravného. Žádáme vás o změnu trvalých příkazů do 15. 12.2020. Pro platbu stravného použijte: Číslo účtu.

Zápis do ZŠ informace Statutární město Zlín - ZŠ Emila

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA Zlín , Štefánikova 2514,Zlín,76001 Zlín 1. Data jsou zpracována podle vnitřních pravidel provozovatele portálu. V případě neplaceného zápisu firmy určují jeho konečnou podobu administrátoři katalogu a vyhrazují si právo upravit jeho znění Základní škola Emila Zátopka Zlín. Štefánikova 2701. 761 25 Zlín. telefon (kancelář): 577 006 430. 739 562 391. e-mail: skola@zsezzlin.cz. školní družina Naše mateřská škola se nachází ve Zlíně, na sídlišti Jižní Svahy, v blízkosti 17 ZŠ. Do provozu byla uvedena v roce 1988. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Zlín. Budova je jednopatrová, panelového typu s rovnou střechou. V roce 2017 dostala budova školy nový kabát v podobě zateplené fasády MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUČKA, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Úvod » Zápis. Zápis. Příspěvky. Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022. 1. 6. 2021 Celý příspěvek | Rubrika: Zápis. INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. 1. 4. 2021.

Mateřské školy - Zápis dětí do mateřských ško

Forma zápisu. Žádost mohou zákonní zástupci v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 doručit následujícími způsoby: Vyplněním on-line formuláře, který bude možné vyplnit na webových stránkách školy www.zsamskasava.cz v rubrice Žáci a rodiče > Rodiče > Zápis dětí do MŠ. Po vyplnění formuláře budeme zákonné zástupce. ZŠ a MŠ Tečovice Naši školu a školku najdete na horním konci obce Tečovice nedaleko Zlína. Máme skvělý tým pedagogů a dalších pracovníků, kvalitní zázemí, moderní vybavení, výbornou kuchyni, krásná dětská hřiště a pár kroků do přírody ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce proběhne v pátek 9. 4. 2021. Žádost o přijetí nebo odklad můžete podat těmito způsoby: 1. do datové schránky školy, naše datová schránka kr5mun

17. Základní škola Křiby 4788, Zlín, příspěvková organizac

1. 7. - 9. 7. 2021 25. 8. - 31. 8. 2021 v době od 10.00 do 11.30 hodin v kanceláři školy, v nutných případech po telefonické domluvě Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě předzapíšete do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost.

Termín zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v dubnu 2021, datum bude včas zveřejněn. Forma zápisu. Forma zápisu ještě není stanovena, vše bude záležet na vývoji pandemické situace. Obecné informace k zápisu pro školní rok 2021/2022 Termín a místo zápis Základní škola a mateřská škola Lesná Aktuálně Jídelníček Rozvrhy hodin Fotogalerie Dokumenty Zápis do MŠ, ZŠ Zápis do zš 2020 zlín (ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 8:00 do 16:00 hod.). Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ 05.04.2019 se zahájí přijímací Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o.

ZŠ Komenského I, Zlí

Zápis do MŠ . Domů; Hledat na mapě Mateřská škola Všejany, okres Mladá Boleslav Všejany 120, Čachovice - Ml. Boleslav. Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000 Havlíčkova 1000, Mladá Boleslav. 12 3 4 5. Počet výsledků na stránku Obec: Zlín Kraj: Zlínský PSČ: 760 05 Kontakt na školu: Telefon: 577 142 075 Fax: 577 142 075: IZO: 118500279: Základní informace: Jsou přijímáni všichni zájemci: ano : Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 : Umístění školní družiny: v budově ZŠ : Bezbariérový přístup Nástup do školy 1. září. Žáci 2.-9. ročníku začínají v 9.00 a mají 1 vyuč. hodinu do 9.45, poté odcházejí domů, do družiny nebo školního klubu.. Žáci 1. ročníku začínají v 8.00 (prosíme o včasný příchod do tříd), v 8.30 si děti přebírá vychovatelka a začíná třídní schůzka.. Informace k podmínkám přítomnosti žáků ve škole a k preventivnímu.

Zápis do mateřské školy :: Zs-bohuslavic

 1. Na 1. ZŠ a vlastně i na 9. mi strašně vadí, že tam nemají ty děcka žádné zázemí (zahrada, hřiště) a ani jídelnu a musím přecházet do jídelny na Hradskou. Což si teda v zimě ani neumím moc představit. 1. ZŠ je sportovní. Tam se nedostaku pohybu nebojím, mají velké tělocvičny. Dcera tam chodí na moderní gymnastiku
 2. 19.3.2021; Milí rodiče, zápis do MŠ proběhne dne 13.5. 2021 v době od 8 do 12h a od 13 do 16h.. Před samotným zápisem proběhne od 14.4. do 11. 5. 2021 registrace a vytvoření elektronického profilu dítěte.. Více informací pro vás včas zveřejníme zde na webu
 3. Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon)
 4. Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace 760 01 Zlín. 00 420 577 430 594 00 420 724 982 648. msstef@seznam.c

Zápis do ZŠ Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola

 1. Zápis do 1. třídy - aktuální informace. 1. Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání. V souladu s dokumentem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 vydaným v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 2. Přejeme všem pohodové a krásné prázdniny! Těšíme se na vás 1. září 2021 v Kouzelných školách. Třídní fota poslány emailem. Online zápis do školy. Milí zájemci o zápis do naší základní školy, také v tomto školním roce budou zápisy probíhat pouze na dálku, formou online přihlášky. ZÁPIS BUDE OTEVŘEN OD 6.
 3. P oněvadž žáci Masarykovy školy měli býti umístěni ve dvou budovách, v budově Masarykových škol ve městě a v nové budově na Letné, proveden byl zápis (pro školní rok 1932/1933) odděleně podle vyhlášky místní školní rady a ředitelství škol. Výnosem zemské školní rady z 23.9.1932, čís.52779 povoleno bylo zříditi při 1.třídě tři, při 2.třídě tři.
 4. Návrat žáků do škol 1. 6. 2020; Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021; Aktuální informace k nástupu žáků do škol; Organizace zápisu; Informace k nouzovému stavu; Mimořádné opatření 10. 3. 2020; Výzva rodičům, koronavir Covid-19; Leták s informacemi o koronaviru; Prevence k přenosu COVID 2019; Zápis do.
 5. Aktuality ZŠ, ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. ZOO Zlín - Lešná Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022. zveřejněno 27. dubna 2021. Informace pro rodiče a žáky 5. a 9. ročníku. zveřejněno 26. dubna 2021. Konkursní řízení na pracovní pozici ředitel/ka
 6. ZŠ a MŠ Březnice Březnice 15 Zlín 76001 Základní škola : 577991166 Školní kuchyň : 577991947 Mateřská škola :577991107 zsbreznice@zlinedu.c
ZŠ Zlín, Slovenská 3076, přístavba a rekonstrukce kuchyněreceived_10212905520345085 - ZŠ Emila Zátopka Zlínweb-obr-Výchovné-poradenství-2020_21 - ZŠ Emila Zátopka ZlínIMG_1530 - ZŠ Emila Zátopka ZlínP1570640 - ZŠ Emila Zátopka Zlín

» ZÁPIS DO MŠ 2021 • Seznam dětí přijatých do MŠ pro rok 2021/22 • Informace k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na stránkách www.zapisdomszlin.cz • Organizace zápisu v MŠ Zlín, tř.Tomáše Bati 1285, příspěvkové organizaci • Zápis na školní rok 2021-22 — přehled školek • Zápis na školní rok 2021-22 — školské obvod Osobní předání vytištěných žádostí proběhne u hlavního vstupu do MŠ v určených hodinách, časovou registraci rodiče v naší MŠ nepotřebují. Žádost o přijetí musí opatřena razítkem dětského lékaře Zápis dětí do MŠ Také nechyběla soutěž o nejvyšší věž z věcí, které najdou v lese. Čtvrteční den děti strávily v Zoo Zlín Lešná, kde mohly vidět nově narozené slůně. Poslední den byl zakončen sportovní soutěží a odpoledním osvěžením v bazénu u Ivany a Josefa Krajcarových, čímž chceme moc. ZÁPIS do MŠ srpen 2021. Zájemci o náhradní umístění dítěte po dobu přerušení provozu kmenové mateřské školy v době letních prázdnin, a to od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021, mohou požádat o přijetí dítěte Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY . Milé děti a rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu dětí, zpravidla ve věku. od 3 do 6 let, do Mateřské školy Jasenná na školní ro k 2016/2017. Den otevřených dveří se bude konat: V pondělí 29. února 2016 od 10:00 do 14:00 hodin. a. v úterý 1. března 2016 od 10:00 do 14:00 hodin . v mateřské. Zápis do 1. tříd ZŠ Hulín pro školní rok2021/2022 se bude konat ve dnech 13. 4. 2021 - 15. 4. 2021 od 13:00 do 17:00. Zákonní zástupci si způsobem online rezervace vyberou termín a čas