Home

Odpadové fórum

Nové Odpadové fórum je plné rad, jak snížit množství komunálních odpadů V rozsáhlé polemice radí jak Ministerstvo životního prostředí tak odborné svazy a instituce obcím, jak se konkrétně připravit na rok 2024 ODPADOVÉ FÓRUM 2021: VÝVĚSKY : Autorská prezentace středa dopoledne 10,30 - 11,00 hod. číslo příspěvku: Použití biotricklingu pro odstraňování zápachu Ing. Karolína Keprtová, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze: 109 Odpadové fórum is feeling angry. July 1 at 11:19 AM ·. Zákon o týkající se omezení prodeje jednorázových plastů měl původně oficiálně začít platit 1. července. Návrh ale dosud neprojednala Sněmovna a nedostal se ani do prvního čtení. Jeho platnost se tak odkládá

ODPADOVÉ FÓRUM W AS TE MAN A G EMENT FO R UM Odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii 4 duben 2021 ročník 22 100 Kč Cirkulární ekonomika Staré ekologické zátěže TÉMA MĚSÍCE PARTNER ČÍSLA l a b o r a t o r n í s l u ž b y n k l á d á n s o d p a d y p r ů z k u m y / s a n a c Odpadové fórum, Praha. 1 407 To se mi líbí. Čtení, které nevyhodíte..

ČASOPIS ODPADOVÉ FÓRUM :: Třetí Ruk

ODPADOVÉ FÓRUM :: Třetí Ruk

Odpadové fórum - Jak je to s často opakovanými mýty okolo skládkování V prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum tématicky zaměřeném na problematiku skládkování odpadů vyšel shrnující článek ČAOH k často opakovaným mýtům kolem skládkování odpadů Odpadové fórum. Odborný časopis s dlouholetou tradicí vychází od roku 2000. Tématicky je věnován celé šíři odpadového hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, ekodesignu, nakládání s ním a jeho využití, recyklaci až po odstranění). Jako jediný přináší pravidelně téma cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) ODPADOVÉ FÓRUM 2017 13. ročník symposia, jehož plný název je Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii, pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanac Odpadové fórum. 26. května v 7:12 ·. Úplného provozu bez vedlejších odpadů chce firma Vestas dosáhnout do roku 2040, tak držme palce! Žádný energetický zdroj není úplně čistý, ani ty obnovitelné. I elektrárny na biomasu živí zemědělský průmysl a baterie zase vzácné kovy, načež končí na skládce I letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Více informací: www.tvip.cz. Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj. 6. - 7. 10. 2021, BVV

Odpadové fórum, Praha. 1,375 likes · 13 talking about this. Čtení, které nevyhodíte.. Téměř poslední šance na podporu projektů v oblasti odpadového hospodářství. Programové období 2014 - 2020 se neúprosně blíží ke konci. V rámci odpadového hospodářství již probíhají poslední, nebo téměř poslední výzvy na podporu vybudování či modernizace odpadové infrastruktury

Problém mikroplastov v životnom prostredí a hľadanieOdpadové potrubia | Urob si sám

RSS - Odpadové fórum . Reklama. Komunikační partneři. Obsahoví partneři. Obsahovi partnerr. Odpadové fórum. Popular articles. 1 The Capitals: Bulharsko se bojí čtvrté vlny, v očkování zaostáv. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017 letos proběhne ve dnech 21. - 23. března v Hustopečích u Brna. TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM

Odpadové fórum - Home Faceboo

ODPADOVÉ FÓRUM - Elektroodpady 10_2018 884 kB Příspěvek společnosti DEOS Technology s.r.o. téma Elektroodpady.pdf Previous Next. KONTAKTY. DEOS Technology s.r.o. E-mail: info@deostech.cz Web: www.deostech.cz Sídlo: Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř. Publikujeme v odborných časopisech. 16.6.2021. Podívejte se na naše odborné články k novému zákonu o odpadech a k problematice komplexního řešení svozu odpadů. Všechny naše odborné články publikujeme v časopisech Odpady, Odpadové fórum a Průmyslová ekologie. Rovněž je najdete na našich internetových stránkách v.

Polsko plánuje nový energetický blok - zapojte se do

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k třídění BRKO Redakce Odpadového fóra si zvolila opět aktuální zajímavé téma své Polemiky. Komentář Petra Havelky z ČAOH k souvislostem zavedení povinného třídění BRKO v obcích je k dispozici na webu ČAOH Rovněž s redakcí časopisu ODPADOVÉ FÓRUM spolupracujeme a v posledních letech jsme i v tomto odborném časopisu vydali řadu odborných článků. Ostatní odborné časopisy A to co se výše nevešlo, jsme publikovali zde Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Bude kladen důraz na problematické oblasti, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se základními principy nové odpadové legislativy. Na semináři se bude vycházet z. ODPADOVÉ FÓRUM 2012 Kouty nad Desnou 7. ročník česko-slovenského symposia Pořádá: České ekologické manažerské centrum a redakce časopisu Odpadové fórum Témata: Materiálové využití odpadů, energetické využití odpadů, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady, odpadní plyny a čištění spalin. kapalné. časopis Odpadové Fórum . zpět : Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 - část A - program EFEKT. STEO, 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, Tel.:+420 274 784 447, Fax:+420 274 775 869, E-mail: info@steo.cz

Odpadové fórum. 26. 3. 2020 22. 4. 2020 Hlavní administrátor Akční nabídka časopis. Odpadové fórum 2012. V rámci cyklu Odpadové dny 2012 zahrnující odborné konference, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady, se ve dnech 25. - 27. 4. 2012 konal 7. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 v. Odpadové fórum: Indonésie - země recyklačních příležitostí. Čvn 18, 2019 Petr Zámečník. Indonésie je druhým největším znečišťovatelem moří plastovým odpadem. Důvodem je nerozvinuté odpadové hospodářství souostrovního státu rozkládajícího se na více než 17,5 tisících ostrovech. Ovšem stejně jako. Diskuse města Český Brod - Diskuse je moderována. Odpadové hospodářství. Problematika nakládání s odpady - reakce, požadavky a návrhy řešení nakládání s odpady v Českém Brodě

Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí. Odpadové fórum, leden 2021. Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životnost... 12. 01. 2021 Číst dále S kolegyní jsme se tento týden měli možnost zúčastnit již 14. ročníku třídenní konference Odpadové forum, která se věnovala mj. kvalitě ovzduší, kvalitě vod, oběhovému hospodářství či odpadům. V následujícím příspěvku se pokusíme popsat některé zajímavosti a informace, které během přednášek zazněly ODPADOVÉ FORUM I Rocnik 17 | úzerní. Na rozdil Od nékterých jiných evroých zemi dostávaji v CR zapoje- né obce zaplaeeno za veškerý vyttidënÿ obalový odpad, a to po celý rok bez jaké- hokoli ornezeni. Rostoucí trend v tiídéní odpadu staví éR již nékolik let do velmi dobrého svétla i v rámci Evropy. < < Odpadové fórum. Časopis o aktuálním dění nejen v odpadovém hospodářství. Zaměřuje se na komplexně na průmyslovou a komunální ekologii. www.odpadoveforum.cz Wasteforum. Elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací z oblasti průmyslové a komunální ekologie

  1. Udělal jsem odpadové potrubí z kuchyně, kde bude napojen pouze dřez a myčka. Potrubí jsem udělal z HT DN 50. Spád mi vychází 2cm na 1 m trubky (někde více). Mohl by mi někdo říct, zda to bude fungovat, nebo by to chtělo udělat jinak? Kvůli výšce v podlaze nemám moc možností, jak jinak to udělat
  2. OdpadOVé tohOto vykazuje dobre Vÿsledky. a proto ziskává v EKO.KOM. lidê v do kontejnerû tHdi papir. bile sklO. plasty, nápojove kartony s textil a elektroodpa- produkce odpadu ISOkg na trecykJují v a i 50 % V Od 2014 funguje i Za timtO Otevtelo je v provozu Zim- kdy Se biGOdpady a objemné Odpady je jednom ze dvou sberttých dvo
  3. Patronem tohoto čísla je symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2017 (21. - 23. 3. 2017, Hustopeče) WASTE FORUM 2016, číslo 4, strana 169 Úvodní slovo šéfredaktora Patronem tohoto ísla je symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2017. Předpokládám, že většina tenářů tohoto asopisu symposium zná, takže bych ani nemuse
  4. Štítek: odpadové fórum Názor INCIEN: Nevnímejme rok 2024 jako jediný důvod pro změny v odpadovém hospodářství obcí. Posted on 3.5.2018 3.5.2018 by Soňa Jonášov
  5. Transcript PREZENTACE EPS - Odpadové fórum VYUŽITÍ ODPADŮ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU Ing. František Vörös - konzultant Sdružení EPS ČR Česká technologická platforma - PLASTY Odpadové fórum, 23.-25.5.2014 Hustopeče Světová a evroá spotřeba plastů v období 1950 - 2012 - zdroj Plastics Europe Odpadové fórum, 23.-25.5.2014 Hustopeče Spotřeba jednotlivých typů.
Ministr Brabec odmítl výzvu starosty Čáslavi Málka k

19.-21. 3. Symposium se koná v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2019.. Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2019, jehož plný název je Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii, pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie Náš článek vyšel v časopise Odpadové fórum, konkrétně v jeho čísle 04/2018. Článek se věnuje problematice moderních persistentních polutantů . Vedle skupiny polyfluorovaných látek - nejznámější zástupci jsou analyty PFOS a PFOA - jsou v příspěvku popsány bromované zpomalovače hoření a jejich vliv na. Diskuzní fórum Firmy a výrobky. Z jedné strany je drenážní trubka vedená do bývalé odpadové jímky a řeším jak udělat zakončení z druhé strany. Drenážní trubka je vedená v hloubce 1,8m - 0,4m pod úrovní země, je obsypaná kačírkem v textilii, nad ní je nasypaná jílovitá zem.. Zdroj: časopis Odpady, ČAPPO, J. Kizling, Odpadové fórum Materiálové využití odpadních olejů přepracováním na čerstvé oleje (tedy recyklace) není v ČR k dispozici. V České republice se zatím naprostá většina sebraných technických olejů spaluje pro energetické využití Odpadové fórum 12, 2014, rozhovor Odpadové fórum 9, 2014, Mobilní laboratoř Odpadové fórum 6, 2014, Biosurfaktanty Odpadové fórum 5, 2014, Energie z BPS Odpadové fórum 5, 2014, Odstraňování sulfanů Odpadové fórum 4, 2014, Anaerobní techniky Odpadové fórum 4, 2014, Odstraňování etylenů Odpadové fórum 1, 201

Petr Kubernát: České firmy vnímají třídění elektroodpadu

Odpadové fórum - Hlavní stránka Faceboo

ODPADOVÉ FÓRUM. Jak rychle se podaí novému asopisu dostat do n kterého mezinárodního indexu, nap. indexu Scopus, pípadn impact-faktor, bude záležet v první ad na kvalit (odborné, ale i formální) publikovaných písp vk . Na vaše písp vky se t ší Ondej Procházk Pro začátek sem kopíruju příslušné části zápisů pro přehlednost: 25.3.: 2) Odpadové hospodářství v jednotlivých městech, v kraji a jeho vazba na další region Své články publikoval v řadě odborných periodik např. Trestněprávní revue, Soukromé právo, Odpadové fórum, Hospodářské noviny, či Neovlivní.cz. V roce 2019 vydal knihu Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel. Kniha na podzim 2019 vyšla rovněž v audio formátu

Předplatné časopisu Odpadové fórum - SEND

  1. Infolinka: 0800 188 826. Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIK
  2. Časopis Odpadové fórum mimo odpadové problematiky pokrývá i oblast ochrany ovzduší a vod, chemických látek, EIA/SEI, IPPC, hluku a další oblasti souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se kontext evroé politiky životního prostředí a přináší komplexní.
  3. Pro každého platí, že lež má krátké nohy. I pro ČAOH. 13. 6. 2021 | autor: Martina Jandusova 0. Legislativní procesy zákonů a vyhlášek jsou mnohdy napínavým procesem. V případě vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady tomu nebylo jinak. V rámci nového odpadové legislativy připravilo Ministerstvo životního.
  4. S laskavým souhlasem vydavatele časopisu Odpadové fórum zveřejňujeme článek s názvem Změny v IRZ - důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost. Článek, který se v kostce zabývá novinkami v ohlašování do IRZ za roky 2020 a 2021, byl publikován v čísle 12/2020 a je dostupný v elektronické podobě zde

Video: Odpadové fórum - Jak je to s často opakovanými mýty okolo

Fotoreportáž: Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2018 | ODPADY

Odpadové fórum / Předplati

ISBN 9780429217333 . ČABLÍK V., FEČKO P., LYČKOVÁ B. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku nakládání s odpady. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004, CD. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách Odpadové hospodářství II. Cíle předmětu Znalost problematiky odpadového hospodářství z celkového hlediska způsobu nakládání s odpady jejich odstranění a jejich efektivního materiálového a energetického využití Sympózium Odpadové fórum 2015 bude už v marci. České ekologické manažérske centrum pozýva na jubilejný 10. ročník česko-slovenského sympózia Výsledky výskumu a vývoja pre odpadové hospodárstvo ODPADOVÉ FÓRUM 2015.Sympózium sa bude tentoraz konať v termíne 18

Poloha minibusů Městská a Školní online na webu města

Odpadové fórum - Příspěvky Faceboo

Vážené dámy a pánové, Na základě dohody CEMC - Českého ekologického manažerského centra a redakce časopisu Odpadové fórum s organizačním výborem konferencí APROCHEM se v dubnu letošního roku v rámci 15. konference APROCHEM 2006 uskuteční jako samostatná odborná sekce 1. ročník symposia Odpadové fórum 2006 (26. a 27. dubna 2006), tématicky zaměřeného na. Symposium Odpadové fórum 2012. Již po sedmé proběhne česko-slovenské symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, které je již tradiční součástí prestižního cyklu akcí Odpadové dny 2012 Připomínáme, že třikrát odložený Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP se bude konat 19. - 21. 10. 2021 opět v Hustopečích. V rámci TVIP se koná symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii ODPADOVÉ FÓRUM a konference APROCHEM zaměřená na krizový management 3) Časospis Odpadové fórum 4) Časopis Odpady Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Bělohradský Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010. V Brně, dne L.S. _____ _____ prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc

CEM

Ústředna: +420 323 618 111 +420 323 618 211. podatelna@ricany.cz (pro běžnou korespondenci) e-podatelna@ricany.cz (pro úřední podání Odborný časopis Odpadové fórum vychází již od roku 2000. Věnuje se odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii

Odpadové fórum - EURACTIV

vzdělávání Odpadové hospodářství, pořádaném na VŠCHT v Praze v roce 2006, a rovněž nejnovější informace publikované v časopise Odpadové fórum. 6.1 Příčiny vzniku odpadů Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem odpadů, z nichž část má vlastnosti odpadů nebezpečných Citace. ŠVEHLA, P. - VARGAS CÁCERES, L. - MÍCHAL, P. - TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses Odpadové fórum 2 roky 3 měsíce Zástupce šéfredaktora ekologického časopisu Odpadové fórum Odpadové fórum 3/2016 - 10/2017 1 rok 8 měsíc ů. Praha Tvorba obsahu časopisu: vyhledávání témat, zpracování reportáží, rozhovorů, článků, korektury, překlad cizojazyčných článků.. článek v časopisu Odpadové fórum 2017. Posted on 17.5.2017 11.12.2018 by servernamiru. PET-MAT: architektura z lahví.

Odpadové fórum BOZPinfo

Aktualizované informace k provozu Očkovacího centra v třebíčském kulturním domě Fórum jsou dostupné na webu Třebíče Očkovací centrum Fórum - Třebíč. Zájemci o očkování se zde dozví důležité informace: - jak se do centra dostat, - kde je možné zdarma zaparkovat, - co nezbytného si připravit před očkováním. Ve strojírenských podnicích nebývá odpadové hospodářství ztrátové, zejména díky kovovým odpadům, které jsou dobře uplatnitelné na trhu surovin. Jejich produkce je však velice úzce spjata s objemem výroby: při poklesu poptávky po hotových výrobcích klesá i produkce kovových odpadů, a samozřejmě se snižuje zisk z. Konference Odpadové vody 2018. Datum: 6.12.2018. Zúčastnili jsme se konference Odpadové vody 2018, která se konala na Štrbském plese. Na Slovensko jsme přijeli v trojčlenném složení Stanislav Ježek, Lenka Hoferková a Marek Holba v úterý odpoledne, abychom byli již u ranního zahájení. Jednatel firmy pan Plotěný se k nám. Sledování vlivu koncentrace kyslíku rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Zuzana Tomášková (externí), Ing. Filip Vašák, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010. Zastoupení konečných produktů nitrifikace kalové vody v závislosti na koncentraci rozpuštěného. Odpadové hospodářství města Toto fórum slouží k vyjádření názoru na způsob nakládání s odpady ve městě, na třídění, množství popelnic, vyvážení, sběrný dvůr. 5 Témata 41 Příspěvky Poslední příspěvek od ahne pon 04. dub 2016 13:52:20; Staré sídliště, parkován

Odpadové fórum - Portaro - katalog knihovn

Odpadové fórum Článek z časopisu Odpadové fórum s tématem měsíce bioodpady. Doporučujeme přečtení a porovnání s tím, co deklaruje společnost BOR Biotechnology Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání, Na Březince 14, Praha 5, tel: +420 251 550 576 fax: +420 251 512 422, office@forum-media.cz, www.forum-media.cz, www.forum-media.sk e-Seminář: Odpadové hospodářství pro obce Jak správně nakládat s odpady po novele zákona ÚVODEM

ODPADOVÉ FÓRUM 2012 - Ministerstvo životního prostřed

Odpadové hospodářství zahrnuje jak možnosti předcházení vzniku odpadů, tak následné nakládání s nimi. Aktuálně zařazený e-Seminář vám pomůže správně pochopit a v praxi aplikovat zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a upozorní s předstihem na základní změny, které v brzké době přinese očekávaná novela Odpadové fórum. Internetové stránky měsíčníku Odpadové fórum. Enviweb. Portál věnovaný životnímu prostředí. Asekol. Společnost zajišťující sběr vysloužilých elektrozařízení (převážně černé elektro). Elektrowin Provozovatelem serveru je FORUM 24 a.s., se sídlem Na Zlatnici 144/8, Praha 4. IČO: 05227011. Tato webová stránka používá soubory cookies za účelem poskytování svých služeb, přizpůsobení reklam a analýzy návštěvnosti

ODPADOVÉ FORUM www

Odpadové fórum: Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Odpadové Fórum na webu efg-holding.cz. CNG na špici testování alternativních pohonů.

Česko-kapverdské ekonomické online fórum. 24.05.2021 / 11:40 | Aktualizováno: 24.05.2021 / 11:45 Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se dne 20. května 2021 zúčastnil online Česko-kapverdského ekonomického fóra, zaměřeného na podporu vzájemného obchodu a investic mezi těmito dvěma zeměmi Kontakt OBEC Kostelec Kostelec 87 588 61 Kostelec u Jihlavy Tel.: +420 567 573 011, + 420 567 573 012 E-mail: starostka@kostelec-u-jihlavy.cz Podrobný kontak Švédsko-české fórum o nakládání s odpady Swedish-Czech Waste Management Forum které se bude konat dne 18. května na Velvyslanectví Švédska v Praze, v residenci Velvyslankyně. Odpadové hospodářství představuje jeden ze základních pilířů udržitelného rozvoje, což s