Home

Stacionární a nestacionární magnetické pole

Magnetické pole se dělí primárně na pole stacionární a nestacionární. Stacionární magnetické pole [ upravit | editovat zdroj ] Stacionárním magnetickým polem označuje takové magnetické pole, jehož vlastnosti se v čase nemění Nestacionární magnetické pole je vzhledem k elektromagnetické indukci nutné nahlížet vždy v souvislosti s nestacionárním elektrickým polem, tedy jako nestacionární elektromagnetické pole. Dalším charakteristickým jevem pro nestacionární elektromagnetické pole je elektromagnetické vlnění. Speciálním případem je tzv Doposud jsme uvažovali vždy takové magnetické pole, jehož B = konst. (vodičem procházel vždy konstantní proud) - STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE; NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE = je takové pole, jehož B se v závislosti na čase mění; Možné případy: Nepohybující se vodič s časově proměnným proude Stacionární magnetické pole www.e-fyzika.cz Fyzika - 3. ro čník [1] Magnetické pole - vzorce Stacionární magnetické pole: Síla působící na vodi č s proudem v homogenním magnetickém poli: F B I lm = ⋅ ⋅⋅sin Magnetický dipól Země (zvukový záznam pořadu ČRo Leonardo Autorská čtení - Blýskání Petra Kulhánka) Částice s nábojem v magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látek. Magnetické materiály v technické praxi. Stacionární magnetické pole - úlohy. střelka kompasu - úloha (Sbírka řešených úloh

Stacionární magnetické pole. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění. Vyskytuje se v okolí nepohybujících se permanentních magnetů a vodičů s konstantním proudem. Velikost magnetické síly kolem vodiče s. Non-stacionární magnetické pole je magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem mění. Jeho zdrojem muže být: Pohybující se vodič s konstantním nebo časově proměnným elektrickým proudem. Stacionární vodič s časově proměnným elektrickým proudem. Pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet. Charakteristické fyzikální jev spojený s.

Nestacionární magnetické pole. 1. Uveďte základné charakteristiky nestacionárneho magnetického poľa. Řešení: Nestacionárne magnetické pole je časovo premenlivé magnetické pole. Zdroj tohto poľa je pohybujúci sa permanentný magnet alebo elektromagnet, nepohybujúci sa vodič s časovo premenlivým prúdom a pohybujúci sa. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí » Stacionární a nestacionární magnetické pole #1 14. 10. 2013 17:04 byXick Příspěvky: 38 Reputace: 0 . Stacionární a nestacionární magnetické pole. Zdravím, chtěl bych poprosit o radu u následujícího příkladu: Dva přímé navzájem rovnoběžné vodiče jsou od sebe vzdáleny 20 cm. Prvním vodičem protéká proud.

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. 3.7.1 | Základní poznatky o magnetickém poli 3.7.2 | Magnetické pole vodiče s proudem 3.7.3 | Magnetická síla 3.7.4 | ***Vysvětlení vzniku magnetického pole v okolí vodiče s proudem 3.7.5 | Magnetická indukce 3.7.6 | Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem 3.7.7 | Magnetické pole cívk Jelikož stacionární a kvazistacionární magnetické pole jsou speciálními případy obecného pole nestacionárního, je možné považovat za samozřejmé, že i nestacionární magnetické pole se bude projevovat jednak silovými účinky na pohybující se náboje a jednak elektromagnetickou indukcí Studentovo minimum - GNB - Stacionární a nestacionární magnetické pole 17 e) Magnetický záznam informací - od magnetofonu přes walkman po rychlé HDD elektrický signál (napětí) z počítače, magnetofonu nebo videomagnetofonu se přivádí do cívky nahrávací hlavy vzniká proměnné magnetické pole, kter Stacionární magnetické pole . Magnetické pole tyčového magnetu: • magnetka • severní pól (N) - tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu. Magnetické pole vodiče s proudem: Dánský fyzik H. Ch. Oersted pozoroval vychýlení magnetky v blízkosti vodiče, kterým prochází proud (1820) magnetické pole existuje nejen kolem magnetů, ale i kolem vodičů s proude Nestacionární magnetické pole, magnetická indukce.pptx. 101 kB;

Elektromagnetická indukce - FYZIKA 007

Nestacionární magnetické pole Powered by GitBook. Stacionární magnetické pole. Stacionární magnetické pole. Magnetické účinky známé už ve starověku (Permanentní magnety, mag. pole země) Magnetické pole je pole jehož zdrojem jsou pohybující se elektricky nabité částice; Podstata objevena v roce 1820 H.CH. Oerstedem. Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa; Mechanika tekutin; Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole; Nestacionární magnetické pole; Střídavý elektrický proud; Elektromagnetické vlnění; Optika; Speciální teorie relativit Pro pozorovatele spojeného se smyčkou je pole stacionární, nebo nestacionární? Je zřejmé, že se při zasouvání mění magnetický indukční tok plochou smyčky, jenže samotný vektor magnetické indukce zůstává co do velikosti i směru z pohledu pozorovatele sedícího na smyčce konstantní

Magnetické pole - WikiSkript

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Stacionární magnetické pole. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. odič, a tedy i proud vzhledem ke směru magnetických indukčních čar. V homogenním magnetickém poli je velikost magnetické síly určena vztahe

Nestacionární magnetické pole - Wikipedi

 1. Stacionární magnetické pole. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. dva nekonečně dlouhé přímé vodiče ve vakuu (ideální stav) - když jimi prochází proud nastává magnetická indukce → B = μ ..
 2. 1 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník2 Magnet..
 3. 1 18. Stacionární magnetické pole 1. Zdroje magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčov&eac..
 4. Nestacionární mag. pole. Střídavý proud. Elmg_pole. Stacionární magnetické pole. Pole permanentního magnetu. Pole vodiče s proudem. Oerstedův pokus. Indukční čáry kolem vodiče. Magnetická síla. Náboj v mag. poli. Magnetické vlastnosti látek. Měření indukce teslametrem
 5. 1) Magnetické pole 2) Stacionární mag. pole 3) Magnetická síla 4) Částice s náb. v m. poli 5) Magnetické látky 6) Nestacionární pole 7) Vznik stříd. el. proudu 8) Obvody stříd. proudu 9) Výkon stříd. proudu 10) Energetik
 6. Nestacionární magnetické pole. vlastnosti magnetického pole se časem mění. permanentní magnet v pohybu; vodič s konstantním proudem v pohybu; vodič s proměnným proudem; Elektromagnetická indukce. nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku nestacionárního elektrického pole a naopa
 7. Vektor - III. ročník - NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Stacionární magnetické pole. Nestacionární magnetické pole. Vlastní kmitání oscilátoru. Nucené kmitání oscilátoru. Střídavý proud. Střídavý proud v energetice. Mechanické vlnění

Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa; Mechanika tekutin; Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole; Nestacionární magnetické pole; Střídavý elektrický proud; Elektromagnetické vlnění; Optika; Speciální. Magnetický indukční tok. skalární veličina, která charakterizuje nestacionární magnetické pole. [Ф] = Wb = T.m 2. α - úhel, který svírá vektor B a kolmice na plochu S (pokud B je kolmá na S, pak je úhel nulový -> cos0 = 1, pokud je B rovnoběžná s plochou, pak je úhel 90 -> cos90 = 0

Elektromagnetická indukce - FYZIKA 00

 1. Nestacionární magnetické pole je magnetické pole, jehož charakteristické veličiny (např. magnetická indukce či magnetický indukční tok) se mění s časem.Jeho zdrojem může být: nepohybující se vodič s časově proměnným elektrickým proudem,; pohybující se vodič s konstantním nebo časově proměnným elektrickým proudem,.
 2. Pole o magnetické indukci 0,1 T. Vypočítej: a) velikost indukovaného napětí mezi konci vodiče b) indukovaný proud procházející vodičem v obvodu uzavřeném mimo magnetické pole, je-li odpor vodiče 0,3 4
 3. Magnetické pole je pravděpodobné názornější spíše než magnetickou indukcí B tak magnetickou intenzitou H. ELEKTRICKÉ NESTACIONÁRNÍ POLE - u střídavého proudu. Pro účely například transformace vyhovující druh elektrického proudu - kromě proměnlivé elektrické síly a intenzity Fe, E zde působí proměnlivá.
 4. 4.6 Částice ve vnějším elektromagnetickém poli . Stacionární a nestacionární Schrödingerova rovnice pro nabitou částici ve vnějším elektromagnetickém poli . V této kapitole si ukážeme, jak je možno sestavit stacionární a nestacionární Schrödingerovu rovnici pr

elmag/nestac_mag_pole.txt · Poslední úprava: 2014/04/12 21:48 autor: Jan Koupi Poznámka: Výše uvedené platí pro magnetická pole stacionární a nestacionární nízkofrekvenční. Biologické účinky vysokofrekvenčních magnetických polí jsou pak založeny především na mechanismu přeměny v tepelnou energii a v praxi se využívají například v ultrakrátkovlnné diatermii Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění. Vyskytuje se v okolí nepohybujících se permanentních magnetů a vodičů s konstantním proudem.. Velikost magnetické síly kolem vodiče s proudem spočítáme podle vzorce Magnetické pole. Stacionární magnetické pole. Nestacionární magnetické pole. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlic

Materiál určen především púro studenty předmětu Elektřina a magnetismus programu Otevřená informatika FEL ČVUT.I Vy můžete pomoci vylepšit toto video, zanech.. Stacionární magnetické pole; Střídavý proud; Vznik elektrického proudu; Fyzika - Nestacionární magnetické pole - SŠ 3. ročník. Celkem 3 kurzy Skrýt / Zobrazit Faradayův zákon, Lenzův zákon. Fyzika / SŠ 3. ročník. 3 testy. Stacionární a nestacionární magnetické pole. Stacionární mag. pole - charakteristické veličiny se . s časem nemění (zejména magnetická indukce a magnetický tok). Nachází se v okolí nepohybujícího se permanentního magnetu a/nebo v okolí nepohybujícího se vodiče s konstantním proudem. N Výklad k přitažlivým a odpudivým silám mezi dvě rovnoběžnými vodiči s proudem Magnetické pole p řísluší některým elementárním částicím (nap ř. proton, neutron, elektron) - jeho p ůvod vysvětlen dosud není. KO 3.6.-1 Jmenujte alespo ň jeden nerost, který má magnetické vlastnosti. KO 3.6.-2 Jaké znáte zdroje magnetického pole? KO 3.6.-3 Definujte stacionární magnetické pole

elektrický proud v látkách, elektrické obvody. střídavý elektrický proud. stacionární a nestacionární magnetické pole. elektromagnetické kmitání a vlnění. Course creator: Jan Vesely. Zápis sebe sama do kurzu (Student) Anonymní hosté nemohou do tohoto kurzu vstupovat. Přihlaste se prosím Všechny příklady 1. Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o magnetické indukci 2 T na 2. Na přímý vodič,který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického pole

stacionÁrnÍ magnetickÉ pole nestacionÁrnÍ magnetickÉ pole stŘÍdavÝ proud stŘÍdavÝ proud v energetice elektromagnetickÉ vlnĚnÍ. 2.1 Stacionární magnetické pole. Stacionární magnetické pole. Magnetické pole, magnetka, magnety, magnetické pole vodičů s proudem, magnetické indukční čáry. Magnetická síla, magnetická indukce, permeabilita. Zvonek; Relé; Reproduktor; Jistící automat; Přístroj s otočnou cívkou. Částice s nábojem v magnetickém poli. Gravitační pole. Střídavý proud. 8. Pohyby těles v gravitačním poli. Nestacionární magnetické pole. 9. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Stacionární magnetické pole. 10. Vnitřní energie, práce a teplo. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu. 11. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek Teoretická otázka - Stacionární magnetické pole 18. Teoretická otázka - Nestacionární magnetické pole 19. Teoretická otázka - Střídavý proud 16. Teoretická otázka - Vedení elektrického proudu v polovodičích a v kapalinách 20. Teoretická otázka -Elektromagnetické kmitání a vlnění 21 Uvedená skutečnost vede k přirozenému předpokladu o existenci obecnějšího elektromagnetického pole; vzájemně závislé nestacionární elektrické a magne­tické pole tvoří jeho součásti. Elektrostatické pole, stacionární elektrické a magnetické pole a kvazistacionární elektrické a magnetické pole probíraná v.

Stacionární magnetické pole - FYZIKA 00

Stacionární magnetické pole příklady. Magnetické pole se znázorňuje magnetickými siločarami (obr. 1, 2). Na rozdíl od siločar elektrického pole ¤ jsou magnetické siločáry vždy uzavřené 2: Podkovovitý magnet a jeho magnetické pole (magnet, siločáry vytvořené pomocí železných pilin a náčrt siločar) Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění. Vyskytuje se v okolí nepohybujících se permanentních magnetů a vodičů s konstantním proudem. Velikost magnetické síly kolem vodiče s proudem spočítáme podle vzorce a) stacionární elektrické pole. b) nestacionární elektrické pole. c) nestacionární magnetické pole. d) stacionární magnetické pole. 2. Ocitne-li se vodič s proudem v magnetickém poli: a) zahřeje se. b) bude na něj působit třecí síla. c) bude na něj působit magnetická síla. d) bude na něj působit elektrický proud. 3

Stacionární magnetické pole - Wikipedi

 1. 20. Stacionární a nestacionární magnetické pole 21. Elektromagnetická indukce 22. Optické zobrazování odrazem 23. Optické zobrazování lomem 24. Vlnová optika 25. Základní poznatky kvantové a jaderné fyziky 26. Základní principy speciální teorie relativit
 2. MAGSY blog site. Do DOPRAVY ZDARMA zbývá nakoupit za 2 000,00 Kč Toggle navigation
 3. 13. Elektrostatické pole 14. Elektrický proud v kovech 15. Elektrický proud v polovodičích 16. Elektrický proud v kapalinách a plynech 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Kmitavý pohyb 20. Střídavý proud 21. Vlnění 22. Optické soustavy a optické zobrazení 23
 4. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický proud v plynech a ve vakuu - výukový list 19/25 a následující zde Fyzika: Nestacionární magnetické pole - výukový list 21/25
 5. Teoretická otázka - Elektrodynamika 15. Teoretická otázka - Elektrický proud v plynech a ve vakuu 16. Teoretická otázka - Vedení elektrického proudu v polovodičích a v kapalinách 17. Teoretická otázka - Stacionární magnetické pole 18. Teoretická otázka - Nestacionární magnetické pole 19

Příklady budou vybrány z témat: Faradayovy zákony, stacionární magnetické pole (vč. pohybu nabitých částic v elektrickém, resp. magnetickém poli), nestacionární magnetické pole, střídavý proud. Mohou být užity graficky zadané (a řešené) úlohy Energie magnetického pole cívky: 14/2: Vlastní indukce: 10/2: Lenzův. 13. Elektrický náboj a elektrické pole 14. Elektrický proud v kovech 15. Elektrický proud v polovodičích 16. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 17. Stacionární a nestacionární magnetické pole 18. Střídavý proud 19. Paprsková optika, zobrazování čočkami a zrcadly 20. Vlnové vlastnosti světla 21 Stacionární magnetické pole. Nestacionární magnetické pole. Střídavý proud. Elektromagnetické kmitání a vlnění. Geometrická optika. Vlnová optika. Speciální teorie relativity. Fyzika mikrosvěta. Podrobně: Kinematika . fyzikální veličina; soustava SI. metody měření fyzikálních veličin a jejich chyb Stacionární magnetické pole 15. Nestacionární magnetické pole 16. Střídavý proud 17. Elektromagnetické kmitání a vlnění 18. Geometrická optika 19. Vlnová optika 20. Speciální teorie relativity 21. Fyzika mikrosvěta Stacionární a kvazistacionární magnetické pole Magnetická indukce, magnetické indukční čáry, magnetický indukční tok, neexistence magnetických monopólů. Pole permanentních magnetů: Působení vnějšího pole na magnet, síly mezi magnety, magnetická intenzita. Paramagnetika, diamagnetika, feromagnetika

Nestacionární magnetické pole Info

Mechanické vlastnosti pevných látek | vlastnosti

Magnetické pole (polovina listopadu - polovina prosince) zdroje magnetického pole ; stacionární a nestacionární magnetické pole ; magnetické pole vodičů s proudem ; vzájemné silové působení mezi vodičem s proudem a magnetem; magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů s proudem Nestacionární magnetické pole. Fyzika pro SŠ. Nestacionární magnetické pole. Pravděpodobnost. Fyzika pro SŠ. Stavba látek. Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Stavba látek. Stacionární magnetické pole. Fyzika pro SŠ. Stacionární magnetické pole. Magnetické vlastnosti látek. Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Magnetické vlastnosti. 3.4 Síly působící v magnetickém poli na nabité ástice a vodie s proudem 136 Fyzika, technika, příroda 143 3.5 Magnetické pole v látkovém prostředí 148 3.6 Magnetický obvod 155 Fyzika, technika, příroda 157 Kapitola 4 Nestacionární magnetické pole 16

Nestacionární magnetické pole - vyřešené příklad

Stacionární elektrické pole 17. Elektrický proud v kovech 18. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech 19. Stacionární a nestacionární magnetické pole 20. Střídavý proud a jeho využití v energetice 21. Vlnové vlastnosti světla 22. Geometrická optika 23. Základy kvantové fyziky 24 nestacionární magnetické pole - obecné, časově proměnné magnetické pole, stacionární magnetické pole - magnetostatické pole - časově neproměnné, v němž se nevyskytují volné elektrické proudy (zmagnetované látky). Stínění magnetického pole. Šíření magnetického pole můžeme odstínit kovovými kryty nebo povlaky.

Hledejte: 5 Nestacionární magnetické pole

Magnetické pole homogenně zmagnetované koule (VŠ) Koule v magnetickém poli (VŠ) Nestacionární magnetické pole (32) Elektromag. indukce (19) Měnící se magnetický tok solenoidem (SŠ) Indukčnost cívky rotující v magnetickém poli (SŠ+) Magnetický tok čtvercem (VŠ) Vlastní indukce solenoidu (SŠ+ Magnetismus - Stacionární magnetické pole. 9 of 11 Magnetismus - Nestacionární magnetické pole. 10 of 11 Střídavý proud. 11 of 11 Elektronika. Optika. 1 of 5 Základní poznatky z optiky. 2 of 5 Zobrazování optickými soustavami. 3 of 5 FREE Optické přístroje + oko. 4 of 5 Vlnová optika

Matematické Fórum / Stacionární a nestacionární magnetické

 1. Stacionární magnetické pole jeho charakteristické veličiny (např. mag. indukce) se s časem nemění. Vytváří ho nepohybující se vodič s konstantním proudem, proud částic s nábojem s přímočarým rovnoměrným pohybem a nepohybující se magnet. Nestacionární magnetické pole Jeho cha-ka veličiny se s časem mění
 2. 11. cvičení - 7/5: Nestacionární magnetické pole (s Irenou Dvořákovou) - Pohybující se vodič v magnetickém poli, 11. cv. - 15/5: Stacionární magnetické pole, úlohy 85, mag. pole na ose závitu, v okolí přímého vodiče, na ose solenoidu, 86, 89, 90, 91
 3. Elektrické pole E, φ náboj je nehybný ElektrostatikaElektrostatika ElektrodynamikaElektrodynamika náboje se pohybují Elektrický proud V kovech V polovodičích V kapalinách V plynech a vakuu Magnet magnetismus Magnet magnetismus Magnetické pole B Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Konstantní Střídavý.
 4. Stacionární a nestacionární magnetické pole Magnetická indukce, vzájemné silové působení dvou přímých rovnoběžných vodičů s proudy, definice 1 A, částice s nábojem v magnetickém poli, magnetické pole cívky, magnetické vlastnosti látek. Magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, Faradayův a Lenzův zákon.
 5. 4. Stacionární magnetické pole - základní magnetické jevy, zákon Biottův - Savartův - Laplaceův, Lorentzova síla. Výpočet magn. polí. Pohyb nabitých částic v magn. a el. poli. Magnetický indukční tok, Ampérův zákon celkového proudu. Působení magnetického pole na vodiče s proudem. El. měřicí přístroje
 6. 16. Elektrické pole 17. Elektrický proud v kovech 18. Elektrický proud v látkách 19. Stacionární a nestacionární magnetické pole 20. Obvody střídavého proudu 21. Světlo jako elektromagnetické vlnění 22. Optické zobrazování 23. Základní pojmy relativistické kinematiky a dynamiky 24. Základní poznatky kvantové fyziky 25

Elektrické pole Obvody stejnosměrného proudu Elektrický proud v polovodičích, plynech a kapalinách Obvody střídavého proudu Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Elektromagnetické vlnění Optika Optické zobrazení Světlo a jeho vlnové vlastnost 19. Elektrické pole a jeho působení na částice 20. Elektrický proud v látkách 21. Stacionární magnetické pole 22. Nestacionární magnetické pole 23. Obvody střídavého proudu 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 25. Světelné vlnění v izotropním prostředí 26. Optické zobrazování - zobrazení odrazem a lomem 27 Magnetické pole lze rozd ělit na stacionární a nestacionární. Stacionární magnetické pole je časov ě nezávislé (permanentní magnety), takže jeho magnetická indukce a induk ční tok se v čase nem ění. Nestacionární magnetické pole se v čase m ění a provází ho jev zvaný elektromagnetick

2. ročník - sbírka pro 2. ročník technického lycea; obsahuje elektrostatiku, elektrický proud v látkách, mechanické kmitání, vlnění a akustiku, stacionární a nestacionární magnetické pole a obvody střídavého proud Magnetické pole. = prostor, ve kterém působí magnetické síly. Magnetické pole je neoddělitelnou součástí elektromagnetického pole. Je-li elektrická část elektromagnetického pole potlačena, vzniká stacionární magnetické pole. - jeho charakteristiky se s časem nemění. - vzniká rovnoměrným pohybem elektrického náboje

Stacionární magnetické pole: Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Lorentzova síla. Síly působící v magnetickém poli na nabitou částici a vodič s proudem. Magnetické pole v látkovém prostředí. Magnety.4. Nestacionární elektromagnetické pole: Faradayův zákon elektromagnetické indukce. 3245x. Tisknout. Hodnotit. Komentovat. Fyzika. Stacionární magnetické pole. magnetické pole magnetu a vodiče s proudem, magnetická indukce. silové působení magnetického pole na vodič s proudem, Ampérovo pravidlo, Flemingovo pravidlo 13. Elektrické pole, látky v elektrickém poli 14. Elektrický proud v látkách, obvod stejnosměrného proudu 15. Stacionární magnetické pole 16. Nestacionární magnetické pole 17. Střídavý proud 18. Zobrazování optickými soustavami 19. Vlnové vlastnosti světla 20. Základní pojmy kvantové fyziky 21. Jaderná fyzik Elektrické pole a jeho vlastnosti 15. Elektrický proud v kovech, obvod stejnosměrného proudu 16. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Obvod střídavého proudu 20. Elektromagnetické kmitání a vlnění 21. Světlo a elektromagnetické.

Stacionární magnetické pole - pole ve kterém působí magnetické síly Stacionární MP vlastnosti pole se s časem nemění, vzniká kolem permanentních magnetů v klidu nebo kolem cívky, vodiče, či dvou rovnoběžných vodičů s konstantním stejnosměrným proudem magnetické pole je.. Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Obvody střídavého proudu a základy energetiky Elektromagnetické vlnění 3. A,B Měření el. napětí a proudu Měření el. odporu rezistoru Určení charakteristiky polovodičové diody Měření indukčnosti a kapacity Měření na transformátor Magnetické pole, stacionární a nestacionární magnetické pole, magnetické pole v látkách 10 Mechanické kmitání a vlnění, harmonické kmitání, nucené kmitání, vlnění v řadě bodů, zvuk 10 2. pololetí TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET HODIN. Pohybující se rotor vytváří nestacionární magnetické pole, které indukuje v cívkách statoru tři shodná střídavá napětí (u1, u2, u3) fázově posunutá o úhel 120°. Výhodné je odebírat elektrický proud z nepohyblivého statoru než přes různé kartáčky nebo uhlíky z rotoru.) 3 4 sin() 3 2 sin(sin() 3 2 1 S Z S Z Z u Stacionární magnetické pole Úloha: Pohyb rovnoměrný kruhový 18. Nestacionární magnetické pole Úloha: Mechanika tuhého tělesa 19. Obvody střídavého proudu Úloha: Hybnost, zákon zachování hybnosti 20. Střídavý proud v energetice Úloha: Vnitřní energie, práce, teplo, kalorimetrická rovnice 21

Stacionární Magnetické Pole :: Me

14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Elektrický proud v kovech a v polovodičích 16. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Střídavý proud, střídavý proud v energetice 20. Elektromagnetické kmitání a vlnění 21. Vlnová optika 22 Nestacionární magnetické pole. 21,- CZK Detail Začít. Intenzita elektrického pole . Fyzika / SŠ 3. ročník. 2 testy Stacionární magnetické pole. 21,- CZK Detail Začít. Zobrazit dalších 17 kurzů. Gravitační pole a pohyby těles v gravitačním poli Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj s ideálním plynem Kinematika hmotného bodu Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenství látek Elektrické pole Stacionární a nestacionární magnetické pole. Author

Fyzika - 3

5.1 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Elektromagnetická indukce je jev, kdy nestacionární magnetické pole je příčinnou indukovaného elektrického pole. Na koncích cívky vzniká indukované.. Použití / Aplikace · Magnetický indukční průtokoměr je určen k měření průtoku a objemu v potravi Podle něj se ve vodiči, jenž se pohybuje v magnetickém poli, indukuje. Jde o nejsilnější jednoznačně detekované magnetické pole ve vesmíru Molekulová fyzika a termodynamika. 1 of 8 Kinetická teorie látek. 2 of 8 Magnetismus - Stacionární magnetické pole Magnetismus - Nestacionární magnetické pole Střídavý proud Elektronika Optika. Základní poznatky z optiky Zobrazování optickými soustavami

11. Elektrický náboj a elektrické pole 12. Vznik elektrického proudu, elektrický proud v kovech 13. Elektrický proud v plynech, elektrolytech a polovodičích 14. Stacionární magnetické pole 15. Nestacionární magnetické pole 16. Střídavý proud 17. Elektromagnetické kmitání a vlnění 18. Vlnové vlastnosti světla 19 5. Gravitační pole 6. Mechanika tuhého tělesa 7. Mechanika kapalin a plynů 8. Elektrický náboj a elektrické pole 9. Elektrický proud v látkách 10. Stacionární magnetické pole 11. Nestacionární magnetické pole 12. Střídavý proud 13. Mechanické kmitání 14. Mechanické vlnění 15. Vlnové vlastnosti světla 16. Geometrická. Elektrický proud v kapalinách a plynech. Magnetismus Dr. Jana Mattov Základy mechaniky částic, Gravitační a tíhové pole, Elektrostatické pole, Elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, Elektrický proud, Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, Silové působení magnetického pole, Nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v. 15. Elektrostatické pole 16. Elektrický proud v kovech 17. Elektrický proud v polovodičích 18. Elektrický proud v kapalinách a plynech 19. Stacionární magnetické pole 20. Nestacionární magnetické pole 21. Střídavé elektrické proudy 22. Elektromagnetické pole, kmity, vlnění 23. Geometrická optika 24. Vlnová optika 25.

Elektrický proud test - testi

5 Nestacionární magnetické pole

Elektrický náboj a elektrické pole 15. Obvody stejnosměrného elektrického proudu 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách a plynech 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce 20. Obvody střídavého proudu 21. Střídavý proud v energetice 22 Cvičení 1 - Elektňcký náboj a elektrické pole Cvičení 2 - Obvody s ustáleným elektrickým proudem Cvičení 3 - Elektrický proud v látkách. Pohyb částice s nábojem v elektrickém poli Cvičení 4 - Stacionární magnetické pole Cvičení 5 - Nestacionární magnetické pole Cvičení 6 - Střídavý prou 13. Elektrické pole 14. Elektrický proud v kovech 15. Elektrický proud v polovodičích a elektrolytech 16. Elektrický proud v plynech a ve vakuu 17. Stacionární magnetické pole 18. Nestacionární magnetické pole 19. Střídavý proud, obvody střídavého proudu, střídavý proud v energetice 20. Optické soustavy a zobrazování 21 • Molekuly v magnetickém poli (magnetická indukce, magnetizace, permanentní magnetický dipólový moment, anizotropie magnetické susceptibility, diamagnetika, paramagnetika a stacionární a nestacionární voltametrie, metody založené na úplné elektrolýze. 4 2. Spektroskopické metod Magnetické pole v látkách, vektor magnetizace a magnetické polarizace, vliv látkového prostředí na magnetické pole, magnetická susceptibilita, relativní permeabilita, vektor intenzity magnetického pole, jednotky. Druhy látek z hlediska jejich magnet. vlastností (látky paramagnetické, diamagnetické, feromagnetické)

Elektromagnetická indukceElektromagnetické záření | Fyzika - Jana Klapková