Home

Hydrid barnatý

Hydrid barnatý je chemická sloučenina s chemickým vzorcem BaH 2. Příprava a struktura. Hydrid barnatý lze připravit rozpuštěním elementárního baria (Ba) vodíkem: Ba + H 2 → BaH 2 Reakce. Hydrid barnatý reaguje s kyslíkem a vodou. Při smíchání s pevným oxidantem, jako je halogenid nebo chroman, je snadno výbušný . Referenc Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm v oxidačním čísle II+. Jeho vzorec je Ba(OH) 2.Vzhledem je to bílá zrnitá či prášková látka. Jeho obvyklou obchodní formou je monohydrát, vyskytuje se ale také v bezvodé formě nebo jako oktahydrát - Ba(OH) 2.8H 2 O. Většina jeho vlastností závisí na tom, která to je forma (viz tabulka vpravo) hydrid barnatý, BaH2, slouč. barya s vodíkem; vzniká z prvků za vyšší teploty. Má redukční vlastnosti Hydrid bárnatý je a chemická zlúčenina s chemický vzorec BaH 2. Príprava a štruktúra. Hydrid bárnatý sa dá pripraviť rozpustením elementárneho bárium (Ba) s vodíkom: Ba + H 2 → BaH

Hydrid barnatý - Barium hydride - abcdef

Felce azzurra shop online | un mondo di note profumate che

Správné názvy hydridů: NaH - hydrid sodný. KH - hydrid draselný. LiH - hydrid lithný. BeH2 - hyrid berylnatý. MgH2 - hydrid hořečnatý. CaH2 - hydrid vápenatý. SrH2 - hydrid strontnatý. BaH2 - hydrid barnatý Chemikálie, farmacie, plasty; Doprava, přeprava, spedice a logistika; Elektrotechnické výrobky, elektronika, optika; Energie, životní prostřed Hydrid je všeobecný názov pre binárne zlúčeniny vodíka s inými prvkami. Vodík, s výnimkou vzácnych plynov a niektorých prechodných prvkov, tvorí zlúčeniny so všetkými prvkami periodickej tabuľky.Konvenciou je dohodnuté, že aj keď vodík nevystupuje vo všetkých binárnych zlúčeninách ako anión, spoločné pomenovanie hydrid sa vzťahuje aj na tieto zlúčenin

Hydrid je vodík ve své aniontové formě (H-) nebo sloučeniny, které jsou tvořeny kombinací chemického prvku (kovového nebo nekovového) s vodíkovým aniontem. Ze známých chemických prvků je vodík nejjednodušší strukturou, protože když je v atomovém stavu, má ve svém jádru proton a elektron Hydrid barnatý BaH 2 je bílá krystalická látka, která vzniká reakcí elementárního vodíku s baryem při vyšší teplotě a za o něco vyšší teploty se rozkládá na prvky. Vlastnostmi se podobá hydridům alkalických kovů. Oxid barnatý BaO je bílá práškovitá látk

PPT - I

Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov c. hydrid barnatý Ba+IIH 2-I B) Kovalentní hydridy 13. skupina (-an) a. boran BH 3 + diboran B 2 H 6 b. alan AlH 3 c. gallan GaH 3 d. indal InH 3 e. thalan TlH 3 14. skupina (-an) a. methan CH 4 b. silan SiH 4 + disilan Si 2 H 6 c. german GeH 4 d. stannan SnH 4 e. plumban PbH 4 15. skupina (-an). Chlorid bárnatý tvorí kryštály fluoritového charakteru, tak charakteru chloridu olovnatého. V oboch prípadoch ide o prejav preferencie veľkého iónu Ba 2+ pre koordinačné čísla väčšie ako šesť. Vo vodnom roztoku sa chlorid bárnatý chová ako obyčajná soľ, ide o elektrolyt 1:2, roztok má neutrálne pH . Chlorid bárnatý.

Dihydrogenfosforečnan vápenatý — dihydrogenfosforečnan

Hydroxid barnatý - Wikipedi

Heptan: C 7 H 16: CH 3-(CH 2) 5-CH 3: M r = 100,205: Heptandiová kyselina: viz Pimelová kyselina: 1-Heptanol: C 7 H 16 O: CH 3 (CH 2) 5 CH 2-OH: M r = 116,204: 2-Heptanol: C 7 H 16 O: M r = 116,204: 3-Heptanol (+) C 7 H 16 O: M r = 116,204: 1-Hepten: C 7 H 14: CH 2 =CH-(CH 2) 4 CH 3: M r = 98,189: Heptylakrylát: C 10 H 18 O 2: CH 2 =CH-COO-C 7 H 15: M r = 170,252: Heptylmethakrylát: C 11 H. Start studying Chémia - vzorce. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools hydrid barnatý. hydrid barnatý, BaH 2, slouč. barya s vodíkem; vzniká z prvků za vyšší teploty. Má redukční vlastnosti. hydrid hlinitý. viz alan. hydridoboritany. hydridoboritany [řec. + lat.], boranáty - slouč. boru s vodíkem a kovy. Obsahují jednomocnou skupinu (BH 4)-, většinou hydridy kov Balanced Chemical Reaction Equations with products Ba3N2 | 3 chemical equations foun

Všechny rozpustné soli barya jsou prudce jedovaté. Poměrně měkký, lehký, reaktivní kov, který se svými vlastnostmi více podobá vlastnostem alkalických kovů.V kapalném amoniaku se rozpouští za vzniku černého roztoku CaH 2 hydrid vápenatý Mezi další iontové hydridy patří i hydridy, které mají obecný vzorec MH 2 a jsou odvozené od skandia (Sc), zirkonia (Zr), lanthanu (La), aktinia (Ac) a některých dalších lanthanoidů a aktinoidů

hydrid barnatý Vševěd

hydrid barnatý barium hydride гидрид бария Bi 2 Te 3 tellurid bismutitý bismuth telluride теллурид висмута Ca(HS) 2 hydrogensulfid vápenatý calcium hydrogensulfide сероводород кальция ClO 2 oxid chloričitý chlorine dioxide диоксид хлора FeSO 4.7H 2 O heptahydrát síranu železnatéh Hydrid barnatý BaH 2 je bílá krystalická látka, která vzniká reakcí elementárního vodíku s baryem při vyšší teplotě a za o něco vyšší teploty se rozkládá na prvky. Vlastnostmi se podobá hydridům alkalických kovů. Oxid barnatý BaO je bílá práškovitá látka, která je velmi hygroskopická Hydrid borito-sodný NaBH 4 č. 300,-/100 g Hydrid hlinito-lithný LiAlH 4 č. 640,-/50 g Hydrogenuhličitan draselný KHCO 3 Uhličitan barnatý BaCO 3 p. a. 380,-/250 g Uhličitan lithný Li 2 CO 3 p. a. 1200,-/500 g Uhličitan sodný Na 2 CO 3 p. a. 100,-/kg Uhličitan vápenatý CaCO vápenatý Hydrid strontnatý Hydrid barnatý : Související hydridy hořčíku . Monohydrid hořečnatý Mg 4 H 6 : Není-li uvedeno jinak, jsou uvedeny údaje o materiálech v jejich standardním stavu (při 25 ° C [77 ° F], 100 kPa). ověřit ( co je ?) Reference Infoboxu.

Hydrid bárnat

 1. Hydrid je vodík vo svojej aniónovej forme (H-) alebo zlúčeniny, ktoré sú tvorené kombináciou chemického prvku (kovového alebo nekovového) s vodíkovým aniónom. Z chemických prvkov, ktoré sú známe, je vodík najjednoduchšou štruktúrou, pretože keď je v atómovom stave, má vo svojom jadre protón a elektrón
 2. hydrid vápenatý CaH2 fluorid barnatý BaF2 chlorid hlinitý AlCl3 jodid stříbrný AgI fluorid olovičitý PbF4 fluorid xenonatý XeF2 fluorid bromitý BrF3 sulfid manganatý MnS hydrogenselenid vápenatý Ca(HSe)2 hydrogendisulfid sodný NaHS2 trisulfid vápenatý CaS3 trijodid.
 3. CsH hydrid cézny HPO 4 2- anión hydrogenfosforečnanový(2-) PCl 3 O alebo POCl 3 trichlorid-oxid fosforečný = chlorid fosforylu(3+) CH 4 karbán = metán H 3 IO 6 2- anión trihydrogenjodistanový(2-) HCN kyanovodík (l, g) = kyselina kyanovodíková (aq) H 2 SO 3 kyselina siričitá = kyselina dihydrogensiričitá FeCl 3 · 6H
 4. Hydrid vápenatý. Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca() 2.Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek.Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna:

Titaničitan barnatý BaTiO 3 vykazuje piezoelektrické vlastnosti a využívá se k výrobě mikrofonů a jako dielektrikum v kondenzátorech. Peroxid barnatý BaO 2, dusičnan barnatý Ba(NO 3) 2, chlorečnan barnatý Ba(ClO 3) 2 a chloristan barnatý Ba(ClO 4) 2 se využívají v pyrotechnice - barví plamen zeleně. Dusičnan barnatý je. hydroxid barnatý, hyperoxidů (O2-) a ozonidů (O3-). Sul dy jsou soli odvozené od kyseliny sirovodíkové H2S, obsahující síru v oxidačním čísle -II. Jsou to formální analoga oxidů, jejich vzorce a názvy se tvoří stejným způsobem jako oxidy. Obecný vzorec Příklad Název M2S K2S sul d draselný MS BaS sul d barnatý

Názvosloví hydridů E-ChemBook :: Multimediální učebnice

 1. Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku. iontové hydridy (I.a II.skupina) mají názvy hydrid sodný NaH , hydrid vápenatý CaH 2, které se tvoří pomocí ox.čísla kovu podobně jako u oxidů. kovalentní hydridy (III.-VI.skupina) mají jednoslovný název odvozený od kmene mezinárodního názvu prvku a zakončení -an
 2. Chlorid barnatý Prášková forma Krystalická forma Obecné Systematický název: Chlorid barnatý: Anglický název: Barium chloride Německý název Bariumchlorid Sumární vzorec: BaCl 2: Vzhled bílý prášek nebo krystalky: Identifikace Registrační číslo CAS: 10361-37-2: 10326-27-9 (dihydrát) Číslo EC (enzymy) 233-788-1 Číslo.
 3. BaH2 hydrid barnatý. BaHPO4 hydrogenfosforečnan barnatý, hydrogentetraoxofosforečnan barnatý. BaI2 jodid barnatý. BaMnO4 manganan barnatý, tetraoxomanganan barnatý. BaNb2O6 hexaoxid barnato-diniobičný. BaO.Nb2O5 . BaO oxid barnatý. BaO2 peroxid barnatý. BaS sulfid barnatý. BaSe selenid barnatý. BaSeO4 selenan barnatý.
Kovy a ment, před pár dny jsme se s mentem vrátili z jMorbus pethes — morbus perthes (synonyma: morbus calvé

Hydrid vápenatý - Wikipedi

 1. nazývati: hydrid sc;dný, hydrid barnatý, LaH3 difid a ave 'torn jvzniká uebména. pro øaéáteEníka, nebeøpeéí, že, net?cøeznávaje funk-ci + cd — I-I. což není F]ékdy tak Snadné, na pr. hydridu boritéhc B2Hc, nazýval by i slouCeniny HS, a neprájvem Shydtridÿ«. Trakê se naše 110trnenkIÐtura aplikovati n
 2. Binární sloučeniny vodíku s jinými prvky se nazývají hydridy.Podle uplatňovaného typu vazebné interakce se dělí do čtyř skupin. Obvykle se však paralelně uplatňuje více typů vazby a začlenění konkrétních sloučenin do jednotlivých skupin nemusí být zcela jednoznačné (totéž platí i o dalších binárních sloučeninách - oxidech, sulfidech, halogenidech)
 3. Acetanilid Aceton Amid lithný Amidochlorid rtuťnatý Anilin Anilin fosfát Anilin hydrochlorid Anilin sulfát Antimon Arsen Arsenitan lithný Ascorban L(+) sodný Bathofenantrolin Benzoan amonný Benzoan sodný 2,2-Bichinolin 2,2-Bipyridyl Bismuth, ingoty, granule Boritan lithný 1-Brombutan Brometan 2-Brometanol Bromid boritý Bromid.
 4. Odpovědi - kovy Dokončete a upravte reakce. Dejte názvy všem sloučeninám. 1. Ba + F 2 = Ba + F 2 = BaF 2 baryum + fluor = fluorid barnatý 2. Al + S = 2Al + 3S = Al 2 S 3 hliník + síra = sulfid hlinit
 5. Definitions of Chlorid barnatý, synonyms, antonyms, derivatives of Chlorid barnatý, analogical dictionary of Chlorid barnatý (Czech

B. se používá např. jako getr k odstranění zbytkového kyslíku ve vysoce evakuovaných zařízeních. B. a jeho rozpustné slouč. jsou jedovaté. Ve slouč. má oxidační číslo II. Význ. slouč. b. jsou např. hydrid barnatý BaH2, oxid barnatý BaO, peroxid barnatý BaO2, hydroxid barnatý Ba(OH)2, síran barnatý BaSO4 hydrid barnatý BaH 2 dihydrogenarseničnan vápenatý Ca(H 2 AsO 4) 2 fosforečnan draselno-vápenatý KCaPO 4 tetrachloro-platnatan draselný K 2 [PtCl 4] Úkol 2: Průmyslově se vyrábí hlavně sodík a hořčík elektrolýzou roztavených chloridů Bromid barnatý je anorganická sloučenina bromu a barya se vzorcem BaBr2. Podobně jako chlorid barnatý, také bromid se snadno rozpouští ve vodě a je toxický Sloučeniny. Anorganické sloučeniny. Hydrid barnatý BaH 2 je bílá krystalická látka, která vzniká reakcí elementárního vodíku s baryem při vyšší teplotě a za o něco vyšší teploty se rozkládá na prvky. Vlastnostmi se podobá hydridům alkalických kovů - Alkaline earth metal z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chemikálie, farmaceutiká a plasty; Doprava a logistika; Elektrotechnika, elektronika a optika; Energia, životné prostredie; IT, internet, výskum a vývo Ostatní hydridy nejsou nijak významné a běžně se nevyskytují. Další iontové hydridy jsou hydrid lithný LiH, hydrid draselný KH, hydrid rubidný RbH, hydrid cesný CsH, hydrid berylnatý (polymerní struktura) BeH 2, hydrid hořečnatý (polymerní struktura) MgH 2, hydrid strontnatý SrH 2 a hydrid barnatý BaH 2 Emílie Musilová, Hana Peňázová Chemické názvosloví anorganických sloučenin Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Brno 2000 Obsah Předmluv Na2O. BaO. In2O3. CO. PbO2. Na2O2. SrO2. HF. MgH2. AlH3. BeF2. CCl4. As2S5. Fe(HS)2. Al(OH)3. Tl(OH) H2SeO3. HNO2. H3PO3. HClO4. H2AsO3. H5IO6. H10Si2O9. H4P2O7.

Chlorid barnatý - Wikipedi

 1. Základné anorganické názvoslovie - Vyskúšajte sa! GaH3 galán PH4HS2 hydrogendisulfid(1-) fosfónia ZnSO4 · 7H2O heptahydrát síranu zinočnatého HClO3 kyselina chlorečná Ca(ClO)2 chlórnan vápenatý = bis(chlórnan) vápenatý Ca(NH2)2 dihydrogennitrid vápenatý = amid vápenatý = azanid vápenatý Na3N nitrid sodný H2S2O7 kyselina dihydrogendisírová P2O5 oxid.
 2. (oxid barnatý) Bílá práškovitá látka, velmi hygroskopická. Připravuje se pálením BaCO. 3. za přítomnosti CBaCO. 3 + C → BaO + 2 COS kyslíkem tvoří peroxid barnatý (BaO. 2), který se dříve používal na přípravu H 2 O. 2 S vodou reaguje velmi živě za vzniku Ba(OH) 2. a velkého množství tepl
 3. Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová.
 4. BaH2 hydrid barnatý. BaHPO4 hydrogenfosforečnan barnatý, hydrogentetraoxofosforečnan barnatý. BaI2 jodid. 9 Hlinitý Křemičitý Barnatý Jodistý Borný Hlinitý Draselný *tento řádek platí pro názvy od 6 řádku, včetně (např. Dusičnan Křemičitý(Dusičnany ,9) Čísl. Úlohy Soli Hydrogensoli 1 Kcl NaHS 2 BiBr3 KHF2 3 NH4I.
 5. Oxid beryllnatý je bílý, zejména při vdechnutí prudce jedovatý prášek, nebo čirá, ve vodě nerozpustná krystalická látka. Má tvrdost 9 podle Mohse, stejně jako korund-safír, tedy oxid hlinitý , kterému je některými svými vlastnostmi podoben, je drahokam. Nachází se však v přírodě vzácně , jmenuje se bromellit. Lze jej získat z beryllia zapálením v kyslíku nebo.
 6. test Názvosloví hydroxidů ( Chemie) Autor: Mona Khloé Kempf (14 vlož. 56 vyzk.+11% ø) vloženo 25.3.2017. Test vyzkoušen 1399 krát, průměrný výsledek je 80.4%. NaOH je: hydroxid dusný. hydroxid sodný. hydroxid neodymný. hydroxid cíničitý je: Sn (OH)4
 7. 1. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O hydroxid sodný + oxid siřičitý = siřičitan sodný + voda 2. Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O hydroxid vápenatý + oxid dusičný = dusičnan vápenatý + voda 3. Ba(OH)2 + As2O3 → Ba(AsO2)2 + H2O hydroxid barnatý + oxid arsenitý = arsenitan barnatý + voda 4

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

 1. Hydrid lithný - Wikipedi . Hydrid lithný (LiH) je sloučenina lithia a vodíku. Je to bezbarvá krystalická látka, běžně však bývá zbarvena do šeda. Jako typický iontový hydrid má vysoký bod tání (689 °C). Jeho hustota je 780 kg/m 3 (téměř stejná jako hustota ethanolu
 2. Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 3. hydrid draselný hydrid hořečnatý thiokyanatan barnatý trithiouhličitan vápenatý.

Vlastnosti hydridu vápenatého (CaH2), reaktivita a použití

Inovace profesní přípravy budoucích učitelůchemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krystalografická soustava je jeden ze sedmi základních typů symetrie v krystalové mřížce.V krystalové mřížce se v trojrozměrném prostoru kombinují prvky bodové symetrie a translace atomic uranium vapour → pary atómového uránu pary atómového uránu. barium hydride → hydroxid bárnatý hydroxid bárnatý. beryllium hydride → hydrid berylnatý hydrid berylnat hydrid barnatý - BaH2; hydrid cesný - CsH; hydrid draselný - KH; hydrid lithný - LiH; hydrid měďný - CuH; hydrid niobu - NbH; hydrid rubidný - RbH; hydrid sodný - NaH; hydrid strontnatý - SrH2; hydrid stříbrný - AgH; hydrid uranitý - UH3; hydrid vápenatý - CaH2; hydrid zirkoničitý - ZrH4; hydrogenarseničnan amonný - (NH4)2HAsO CaH 2 hydrid vápenatý zdroj vodíku MgO oxid ho řečnatý žáruvzdorné materiály CaO oxid vápenatý sklá řský pr ůmysl, hutnictví, zem ědělství, stavebnictví, cukrovarnictví BaO 2 peroxid barnatý oxida ční činidlo, výroba H 2O

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH -. Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H 2 O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-. Maximální oxidační číslo atomu třetího prvku, nejčastěji kovu, je v těchto sloučeninách IV+. Hydrid je vodík v jeho aniónovej forme (H-) alebo zlúčeniny, ktoré sú tvorené kombináciou chemického prvku (kovového alebo nekovového) s vodíkovým aniónom. Zo známych chemických prvkov je vodík ten, ktorý má najjednoduchšiu štruktúru, pretože keď je v atómovom stave, má v jadre protón a elektrón Legenda. Chemická odolnost: A odolný B prakticky odolný C částečně odolný D neodolný očekávaná hodnota Nebezpečnost: E výbušná O oxidující F vysoce hořlavá F+ extrémně hořlavá T toxická T+ velmi toxická C žíravá Xn zdraví škodlivá Xi dráždivá N nebezpečná pro životní prostředí. Důležité informace: Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na. Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69

Příklad: peroxid vodíku (H 2 O 2), peroxid barnatý (BaO 2),... III. Superoxidy = sloučeniny, ve kterých je dimerní kyslík v oxidačním stavu -I (O 2-I) Supeoxidy obsahují dva kyslíky, z nichž jeden nese záporný náboj (má o elektron víc) a druhý nenese žádný náboj, ale má jeden nepárový elektron (radikál)

řešení E-ChemBook - E-ChemBook E-ChemBoo

CaH 2 hydrid vápenatý K2O oxid draselný K2O2 peroxid draselný KO 2 hyperoxid draselný KO 3 ozonid draselný BaCrO 4 chroman barnatý Ca 2P2O7 difosforečnan vápenatý Th(NO 3)4 dusičnan thoričitý Mg(MnO 4)2 manganistan hořečnatý MgMnO 4 manganan hořečnat Définitions de Fluorid barnatý, synonymes, antonymes, dérivés de Fluorid barnatý, dictionnaire analogique de Fluorid barnatý (tchèque hydrid vápenatý Chemická zlúčenina vzorca CaH2 je chemická zlúčenina vzorca CaH2, ktorá z nej robí hydrid alkalických zemín. Táto chemická zlúčenina má dve iónové väzby medzi vápnikom a dvoma hydridovými iónmi, ako je znázornené na obr. Je to fyziologický roztok, čo znamená, že jeho štruktúra je podobná soli Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen borit

Př: napište vzorec: hydrid vápenatý CaCa+II H-I 1 2 Křížové pravidlo op ět zajiš ťuje, aby sou čet oxida čních čísel v molekule = 0 1 * (+2) + 2 * (-1) = 0 Slyším-li hydrid, automaticky píšu vodík vpravo H-I Hydrid je VÁPENATÝ, proto kationtem je vápník se zna čkou Ca Podle koncovky = NATÝ p řiřadím vápníku ox. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Firmy - Hydridy baria (hydrid barnatý) - Česká republika

Termodynamické údaje - anorganické látky ΔH f 0 0- standardní molární slučovací entalpie.ΔG f - standardní molární slučovací Gibbsova energie.S0 - absolutní entropie látky ve standardním stavu. Údaje se vztahují k teplotě 298,15 K (25°C) a tlaku 101 325 Pa (existuje-li za těchto podmínek látka v deklarovaném stavu), případně k roztoku o jednotkové molalitě (aq) t) hydrid stříbrný u) nitrid yttritý v) azid sodný w) jodid draselný x) sulfid rubidný y) jodid zlatný Pojmenujte soli a) CuBr b) Ca (CN) 2 c) ScI 3 d) ZrS 2 e) BiI 3 f) Hg (CN) 2 g) YBr 3 h) AuCl 3 i) PbCl 2 j) NiI 2 k) RuBr 3 l) SeCl 4 m) KBr n) AuCN o) PtTe nazývati: hydrid sc;dný, hydrid barnatý, LaH3 hy- 112(nrühatütý a nods, ave ;ÞÊi /tQm vzniká pro øaéáteéníka, že, netrczeznávaie funk-ci + t-I cd což není ffiékdy tak snadné, na pi'. Ll. hÿdridu boritiého B2HG. nazýval by 'i sloubeniny i-ICI, Hos, 1-1%N a Tlakél se naše name,nklatura aplikovati n anion H-I hydrid sodný hydrid vápenatý 2. Sloučeniny vodíku s prvky III. Př. 1: Odvoďte vzorce: dusičnan barnatý, síran hlinitý, siřičitan sodný, hydrogensíran sodný, dichroman amonný. Př. 2: Odvoďte názvy: Na 2 SeO 4, KBrO 3, Na 3 PO 4, K 2 Cr 2 O 7, Ba(NO 3) 2. Podvojné sol Chlorečnan barnatý je nestabilní a náchylný k samovolnému rozkladu. Flash směsi vyrobené s chlorečnanem barnatým by neměly být skladovány, a je třeba extrémní opatrnosti při manipulaci takových kompozic. Chlorečnan barnatý: 36: Zirkon hydrid: 7

Hydrid lithný Surová ropa Síran barnatý Sulfi d železnatý Bromid vápenatý Luminol Lepidlo Peroxid vodíku Al2O3 ClO C6H6 C5H8 C7H4O NH3 FeSO4 B2O3 LiH C9H20 BaSO4 FeS CaBr2 C8H7N3O2 C5H5NO2 H2O2 DOSTUPNÉ SLOUČENINY Níže naleznete seznam všech sloučenin, které je možné vytvořit pomocí nástroje pro tvorbu sloučenin dusičnan barnatý (s)-795,0-991,9: 214: dusičnan barnatý (s) monohydrát-1351: dusičnan draselný (s)-393,1-493,2: 132,93: dusičnan měďnatý (s) trihydrát-1217: dusičnan měďnatý (s) hexahydrát-2105: dusičnan nikelnatý (s)-427,

Hydrid - Wikipédi

CHYBA proto, že Ba je ve 2.sk. PSP, má tedy oxidační číslo +II (nelze mít Ba+IV) Znova: Hledáme název ke vzorci BaO2. oxid.číslo x určíme opět dle pravidla 1: 1*x + 2*(-1) = 0 x = 2 a to čekáme Výsledek: BaO2 je peroxid barnatý. oxid. číslo pro kyslík též O-I , tzn. peroxid. základ vzorce: BaxO-I2 4 - Hydridy XH-I Př. 43) Co jsou molekulové a iontové oxidy-rozděl: oxid sírový, sodný, fosforečný, barnatý 44) Zapiš rovnící odstranění přechodné tvrdosti vody povařením. 45) Zapiš rovnící odstranění trvalé tvrdosti vody sodou. 46) Uveď vzorec sádrovce a sádry a urči význam přeměny sádry na sádrovec

Vlastnosti hydridů, typy, názvosloví a příklady / Chemie

Ca + H 2 = CaH 2. vápník + vodík = hydrid vápenatý. 2) s vodou; vzniká hydroxid a plynný vodík (za normálních podmínek s vodou reagují jen alkalické kovy a kovy alkalických zemin). Ba + 2H 2 O = Ba (OH) 2 + H 2. baryum + voda = hydroxid barnatý + vodík. 2Cs + 2H 2 O = 2CsOH + H 2. cesium + voda = hydroxid cesný + vodík hydrid H -I (1-) LiH, CaH kyanid CN 1- KCN, Ca(CN) 2 jedovaté peroxid O 2 2- Li 2 O 2, CaO 2 reaktivní shrnutí. Procvičování oxid barnatý oxid křemičitý.

Kationt vodíku H+ se připojuje k iontu kovu přes kyslík.4. Mezi ionty se stejným znamínkem náboje nesmí být spojení.Příklad 1. Hydroxid draselný - KOHGrafický vzorec: K-O-HPříklad 2. Hydroxid barnatý - Ba(OH)2 Grafický vzorec: /O-HBa nebo H-O-Ba-O-H \O-H CHEMICKÉ VLASTNOST NaH hydrid sodný. NaH2AsO4.7H2O heptahydrát dihydrogenarseničnanu sodného, heptahydrát dihydrogen¬tetraoxoarseničnanu sodnéh Přepište vzorec bez oxidačních čísel, tedy pouze s čísly vpravo dole. manganatý 7. chlorid vápenatý 8. oxid jodistý 9. oxid xenoničelý 10. bromid fosforitý 11. oxid sírový 12. fluorid sodný 13. hydroxid barnatý Ba(OH) 2 hydroxid železitý Fe(OH) 3 hydroxid amonný NH 4 OH hydroxid ytritý Y(OH) 3 peroxidy O-I, vyskytuje se v O 2 peroxid draselný K 2 O 2 peroxid sodný Na 2 O 2 peroxid vápenatý CaO 2 peroxid barnatý BaO 2 hydridy prvky I.A a II.A skupiny H-I hydrid lithný LiH hydrid draselný KH prvky III Start studying 3. Základy názvosloví organický a anorganických sloučenin. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools chlorid cíni itý, hydrogensulfid st íbrný, hydrogensulfid barnatý, fluorid vápenatý, b) dusi nan zine natý, síran kademnatý, dusitan amonný, seleni itan strontnatý, chroman olovnatý, bromi nan draselný, jodistan železitý, molybdenan m natý, arseni nan lithný, selenan vápenatý

Baryum - Wikipedi

peroxid barnatý. nitrid horečnatý. hydrid litny. kyselina bromičná. Hydrid hlinito-lithný Kafr Kyselina askorbová Název chemikálie Bromičnan draselný Bromid draselný Bromid sodný Brom lékopis. Draslík Dusičnan barnatý Dusičnan draselný Dusitan sodný Ethylenglykol Ethylester kys.octové Glycerin Hydrid borito-sodný Hydrogenuhličitan draselný Hydrogenuhličitan sodn

Hydrid vápenatý CaH 2 se používá jako silné redukční činidlo a také sušidlo (pro svou reaktivitu s vodou). Halogenidy kovů alkalických zemin MX 2 Fluoridy MF 2 jsou ve vodě nerozpustné (s rostoucí teplotou rozpustnost roste), tepelně stálé látky, které krystalují ve formě bezvodých solí Poznáte názvoslovie anorganickej chémie? Výsledky vyplneného testu by sa mali objaviť tu, pod linkou, ak sa tak nestalo, kliknite na nasledujúcu linku Více informací o Merck. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí Sulfid amonný vzorec Sulfidy - Wikipedi . Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S −II.. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná.Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li 2 S), sulfid sodný (Na 2 S) nebo sulfid draselný (K. Author: Milan Haminger Created Date: 10/06/2017 12:30:00 Last modified by: Milan Haminger Company: Biskué gymnázium Brn hydrid horečnatý hydrid sodný *Vodné roztoky zlúčenín 16. a 17. skupiny PTP sú kyseliny. -8- ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORGANICKÝCH LÁTOK Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Kyslíkaté kyseliny sú trojprvkové zlúčeniny so všeobecným vzorcom HxAyOz , kde A je kyselinotvorný prvok (väčšinou nekov). Kyslíkaté kyseliny sa.