Home

Accreditatie Verpleegkundig Specialisten

Accreditatie aanvragen, proces en kosten V&V

  1. De website van het Verpleegkundig Specialisten Register wordt onderhouden door het College, de Registratiecommissie en de Commissie van Bezwaar en Beroep. Dit zijn organen van V&VN. Zij zijn onafhankelijk in de uitvoering van hun taken, die zijn gebaseerd op artikel 14 van de Wet BIG
  2. V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - is met ruim 100.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden*. V&VN wil de beroepsgroepen in staat te stellen hun beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen. Kwaliteitsregister V&
  3. VSR - 30 punten scholing verpleegkundig specialist, 70 punten scholing verpleegkundig specialist Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) De SSA is een combinatie van de drie beste en meestgebruikte taxatie-instru­men­ten en geeft een goed inzicht in het recidiverisico van zedendelinquenten
  4. het Accreditatiereglement verpleegkundig specialisten heeft geoperationaliseerd. Dit toetsingskader is een instrument om de accreditatie-eisen consequent, transparant en uitlegbaar toe te kunnen passen. Tevens hoopt de commissie dat een helder toetsingskade

Accreditatie V&VN: er is meer dan alleen geaccrediteerde

Zodra de accreditatie ook daadwerkelijk is verleend, verschijnt het icoon van de beroepsgroep op de website bij de toets in je nascholingsoverzicht en bij het artikel. Zolang deze iconen niet op de website worden getoond, is de accreditatie nog niet verleend. Hoe zit het met de accreditatie voor verpleegkundig specialisten De voordelen van online nascholing Met een abonnement op CME-Online heeft u onbeperkt toegang tot ruim 40 cursussen. Dus of u nu meer wilt leren over neurologie of over hart en vaten: in ons cursusaanbod vindt u altijd onderwerpen die aansluiten bij uw interesses en leerbehoeften. Met onze eigen studio en onze reputatie als marktleider in online nascholing zijn we in staat om de beste docenten. VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN Besluit van 17 april 2018 houdende een reglement voor accreditatie van bij- en nascholing van verpleegkundig specialisten van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde, Gelet op artikel 27 van het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde. BESLUIT Accreditatie is aangevraagd bij AbSG en het Verpleegkundig Specialisten Register. Reeds toegekend: 6 punten - Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - Scholing verpleegkundig specialisten

Studiedag Verpleegkundig Leiderschap. Woensdag 22 december 2021, Aristo Utrecht. €355 Prijs op locatie. Prijs excl. btw p.p. Inschrijven. V&VN-leden 15% korting. Als lid van de V&VN ontvang je 15% korting op bovenstaande prijs In aanvraag. Accreditaties via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 412026.Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij: Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) (reeds goedgekeurd) Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (reeds goedgekeurd Over GAIA. GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Als specialist of profielarts kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse geaccrediteerde scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering. De accreditatiepunten voor de IMIS pakket 1 zijn voor de volgende beroepsgroepen: V&V en Register Zorgprofessionals (Longverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen, Praktijkverpleegkunde): 3 punten. Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten. Doktersassistenten (CADD van de NVDA): 3 punten

Accreditatie VSR - Herregistratie Verpleegkundig

  1. Verpleegkundig Specialist, Utrecht (stad) (Utrecht). 2,120 likes · 20 talking about this · 1 was here. V&VN Verpleegkundig Specialisten is de beroepsvereniging van voor en door verpleegkundig..
  2. Nascholing Verpleegkundig Specialisten Laurens 2020 Nascholingsmagazine Longziekten nr. 9 - 2020 - COVID-19: van diagnose tot complicaties Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2020 Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2021 NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg NHG-Standaard COPD 2021 NHG-Webprogramma Cardiovasculair.
  3. deren en stoppen van medicatie is een van de aandachtspunten van de dag. Voor wie. Verpleegkundig specialisten. In de sectoren
  4. Daarnaast ontmoet u tijdens de nascholing collega-artsen met dezelfde behoefte aan nascholing. U heeft behoefte aan meer verdieping op uw vakgebied. U bent als verpleegkundig specialist meer dan welkom bij Boerhaave Nascholing. Een aantal cursussen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn open voor verpleegkundig specialisten
  5. Accreditatie Verpleegkundig Specialisten: We hebben er ontzettend veel vragen over gekregen en we zijn dan ook ongelooflijk blij dat ook alle verpleegkundig specialisten vanaf vandaag accreditatiepunten kunnen behalen voor V&VN VS op Psyflix. Rollenspelen & demonstraties

Verpleegkundig Specialisten Register (1 punt) NVvPO (1 punt) Accreditatie Bureau Cluster 1 (0,5 punt) Werkwijze. Deze e-learning bestaat uit een aantal interactieve video's. Dit zijn video's waarin tussendoor vragen gesteld worden. Wanneer u deze afgerond heeft, sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen. Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (reeds goedgekeurd) SKJ, bij SKJ wordt accreditatie niet separaat aangevraagd. Het congres wordt als scholing door SKJ erkend met goedkeuring van accreditatie bij NIP/NVO Accreditatie voor verpleegkundig specialisten is aangevraagd! Jullie komen toch ook?!! Martine Folsche. June 4, 2018 at 2:46 AM. Verpleegkundig specialist Diane van der Biessen bij het post-ONS congres in Amersfoort. Klarieke Bravenboer-Monster. December 14, 2017 at 9:27 AM

Accreditatie Beroepsverenigingen. We proberen voor bijscholingsdagen bij de hieronder vermelde beroepsverenigingen accreditatiepunten aan te vragen. Accreditatie wordt al dan niet verleend op de inhoud van elke individuele bijscholingsdag. We kunnen daarom niet garanderen dat er accreditatie toegekend wordt op een dag die u volgt ACT Guide accreditatie Versie: 27 mei 2021 ACT Basisopleiding met lesdagen ID 395915 & 428672 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 22 12-06-2020 11-06-2022 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Nascholingscursus - contacturen 22 13-06-2020 01-06-2024. De accreditatie van de online basiscursus voor verpleegkundig specialisten is weer met een jaar verlengd tot 1 juni 2021 , weer voor 10 punten Verpleegkundig specialisten ggz in opleiding maken een duidelijke groei door en met de driejarige duur hebben zij de ruimte om hun beroepsrol goed te ontwikkelen. Het panel ziet het driejarige karakter en het opleiden in drie verschillende praktijksettings als voornaamste oorzaken voor de duidelijke groei die zij doormaken. Verpleegkundig Specialisten Register. De training Brain Blocks is goedgekeurd door de accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register per 28-05-2019. De accreditatiepunten worden toegekend indien de hele opleiding wordt doorlopen met als afsluiting het ambassadeursverslag als toetsingsmoment. In totaal worden er dan 16 punten toegekend.

Accreditatie Skills4Comfort 2020. 1. KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA) 2. Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Kwaliteitsregister V&V; Verpleegkundigen; Verzorgenden; Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeninge Accreditatie zal worden aangevraagd bij: • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals • Verpleegkundig Specialisten Register • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), toekenning van accreditatie is geldig voor alle medisch specialisten

Accreditatie Nederlandse Nefrologiedagen 2021 ID-nummer 432498 Stichting CGR : Toegekend op 3 mei 2021 en 12 juli 2021-Nefrologiedagen 12 oktober 2021: Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: Toegekend op 7 juni 2021 en 9 augustus 2021-Nefrologiedagen 12 oktober 2021: 7 punten-Ontbijtsessies 12 oktober 2021: 1 pun verpleegkundig specialisten 2020-2021 Utrecht V&VN Verpleegkundig Specialisten 11 08 2020 Accreditatie en diploma Voor de leergang wordt accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister verpleegkundig specialist. Alle modules, ingevulde evaluaties, werkbezoeken, diner pensant, coaching en project wegen mee bij. 10 jaar later ben ik trots op alle verpleegkundig specialisten die zich iedere dag weer bezighouden met de directe patiëntenzorg. Trots op alle verpleegkundig specialisten die patiëntenzorg combineren met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiden, bestuurstaken of andere nevenactiviteiten. Trots op de flexibiliteit die ons vak zo kenmerkt Verpleegkundig specialisten bij de VSR; POH-GGz bij de Landelijke Vereniging POH-GGZ*. Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op. *Alle relevante programma's van Lemion zijn geaccrediteerd door de NVvP en de Landelijke Vereniging POH-GGZ, daar instellingsaccreditaties zijn erkend

Accreditatie. is voor 1 punt toegekend voor huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten, apothekers, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Schrijf u in en bekijk het on-demand webinar. Gebaseerd op de nieuwe NHG-standaard Astma en NVALT-richtlijn Ernstig Astma. Het webinar duurt 1 uur. Geen kosten verbonden aan deelname Die vragen hoeft u alleen in te vullen als u accreditatie aanvraagt voor huisartsen of verpleegkundig specialisten. Minder NAW-gegevens invullen. Als u vaker bij ons accreditatie aanvraagt hoeft u op het nieuwe formulier alleen de naam van uw organisatie in te vullen plus naam, functie en e-mailadres van de aanvrager Een online community voor verpleegkundig specialisten werkzaam in de eerstelijn. Naast een forum , vacature-en scholingsoverzicht vind je er geaccrediteerde e-learning Accreditatie zal worden aangevraagd door Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register. C&MSH werkt voor de inhoud van het programma nauw samen met Verpleegkundig Specialisten van diverse beroepsvereniging van onder andere: V&VN VS, V&VN Oncologie, V&VN Pijnverpleegkundigen en V&VN Palliatieve zorg Leidingnemen in Samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GRZ Met de training 'Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de geriatrische revalidatie' biedt Studio GRZ jou handvatten om jouw rol als spil op de GRZ-afdeling in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde nog beter te vervullen. Omschrijving De positionering van verpleegkundig specialisten.

Toetsingskader accreditatie scholing voor verpleegkundig

Verpleegkundig specialisten (VSR) - Medilex

Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Presentie bij online deelname. Voor online deelnemers is het zetten van een handtekening voor presentie (zoals bij een fysiek congres) niet mogelijk Accreditatie voor het DCRM wordt aangevraagd bij: De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen De NAPA Vereniging van Verpleegkundig specialisten De accreditatie die wordt toegekend door de VRA is ook geldig voor andere medisch specialisten in Nederland (zoals sportartsen). De accreditatiepunten vallen voor deze medisch specialisten in het gedeelte buiten zijn/haar vakgebied Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie Orteliuslaan 1000 3528BD Utrecht Tel. 030-899 06 65 netwerkvsoncologie@venvn.nl. Netwerk VSO op LinkedIn Netwerk VSO op Instagram App Netwerk VSO Android App Netwerk VSO iOS Lidmaatschap Netwerk VSO Informatiebrief voor nieuwe leden. Zoeke Master Advanced Nursing Practice leidt op tot competente verpleegkundig specialisten 29 jun 29 juni 2021 - Tijdens de accreditatie van de Master Advanced Nursing Practice creëerde het auditpanel een energieke sfeer

Herregistratie verpleegkundig specialist SpringerLin

Accreditatie. De training is geaccrediteerd voor de volgende groepen professionals: medisch specialisten (ABAN cluster - 1 en 2 - 6 punten) verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 7 punten) physician assistants (NAPA - 6 punten) verpleegkundigen (V&V - 7 punten) - accreditatie wordt op dit moment opnieuw beoordeel Als leden van Verenso staan wij voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg Accreditatie. De V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft 4 punten voor 22 november en 6 punten voor 23 november toegekend. Subsidieverstrekking. De Commissie verstrekt subsidies voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden V&VN Oncologie. AAnvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de Commissie gedownload worden Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Verpleegkundig Specialisten Register. Kosten | Annuleren; Kosten De kosten voor deelname aan dit wondpracticum bedragen €245,-. Mark Two is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW

De nascholing Corona in de Psychiatrie is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, SPV-en & verpleegkundig specialisten. Andere geïnteresseerden professionals zijn ook van harte welkom. Accreditatie. Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP Het webinar duurt 1 uur. Geen kosten verbonden aan deelname. Mogelijkheid om vragen te stellen. Accreditatie. is voor 1 punt aangevraagd voor huisartsen, longartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, longverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Voor informatie: klantenservice@esculaapmedia.nl verpleegkundig specialisten werkzaam zijn en waar één of meer verpleegkundig specialismen in de praktijk uitgeoefend worden. 2. Voor zover in dit Besluit wordt verwezen naar 'zij' wordt daarmee tevens 'hij' bedoeld. Artikel 2 (verpleegkundig specialismen) 1. De volgende deelgebieden van de verpleegkunde zijn als verpleegkundig specialism Ben je verpleegkundig specialist? Voor deze workshop vragen wij niet standaard accreditatie aan bij het verpleegkundig specialisten register (VSR). Neem je als verpleegkundig specialist wel deel aan de workshop, neem dan vooraf even contact met ons op. Ervaringen. Score in eerdere evaluatie: in 2020 kreeg deze module van de deelnemers een 8,0. Accreditatie. De e-learning is geaccrediteerd voor: Artsen van alle specialismen (ABAN/KNMG, 4,5 punten) Fysiotherapeuten (KNGF, 5 punten) Oefentherapeuten (ADAP, 4 punten) Vaktherapeuten (SRVB, 4 punten) Verpleegkundig specialisten (VS register, 4 punten) POH-GGZ (LV POH-GGZ, 4 punten) Eerstelijnspsychologen (NIP, 5 punten

Accreditatie beoordelaar scholingen bij V&VN Verpleegkundig Specialisten Enschede en omgeving 104 connecties. Lid worden en connectie maken V&VN Verpleegkundig Specialisten. Master Advanced Nursing Practice. Dit profiel melden Info Uitdagingen op onbekende terreinen, daar zet ik mijn tanden in.. Het programma wordt afgestemd op de physician assistant dermatologie en verpleegkundig specialist dermatologie. ACCREDITATIE We vragen voor 4 uur accreditatie aan bij de NAPA (physician assistant) en het VSR (verpleegkundig specialisten register)

Accreditatie is aangevraagd (voor de fysieke bijeenkomst en volledige livestream) voor verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde. Een impressie van ons laatste symposium is hier terug te vinden Verpleegkundig Specialisten diagnosticeren en behandelen onder andere patiënten met de volgende klachten: Hoesten, huidaandoeningen, keel neus en oorklachten, wondzorg, klachten van het bewegingsapparaat, vrouwenklachten, kleine ongelukjes van hand, pols en bijv. kleine verwondingen enz.. U kunt ze ook tegenkomen in de zorg voor ouderen Accreditatie, bij deelname aan het gehele drieluik, wordt aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten. Maatregelen. Deze bijeenkomst vindt plaats volgens de dan geldende maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot COVID-19. Het kan zijn dat er alleen met de corona app toegang tot de bijeenkomst mogelijk is Verpleegkundig Specialisten diagnosticeren en behandelen onder andere patiënten met de volgende klachten: hoesten, huidaandoeningen, keel, neus en oorklachten, wondzorg, klachten van het bewegingsapparaat, vrouwenklachten, kleine ongelukjes van hand, pols en bijv. kleine verwondingen. U kunt ze ook tegenkomen in de zorg voor ouderen

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) > Waaronder vallen: Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten), Cluster 2 (medisch specialisten) en Cluster 3 (sociaal geneeskundigen).; Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Registe Nascholing voor verpleegkundig specialisten: aan de slag met klinisch redeneren (ID nummer: 275594) Type cursus Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkoms Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 48 punten SKB-C Hertoetsing 148 punten SBU/EC's LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners. (Einddatum: 29-10-21, zijn opnieuw aangevraagd) 30 punten Register Vaktherapie Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd: 75 punte

Congres Basis GGZ 2021 - Accreditati

Verpleegkundig specialisten. Afdrukken Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker. De opleiding 'Advanced Nursing Practice' is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) hbo-masteropleiding. De opleiding wordt in Nederland sinds 1997 aangeboden. De verpleegkundig specialist is als beroep opgenomen in artikel 14 van de. Specialismen Verpleegkunde (CSV). 26 maart 2009 Eerste registratie verpleegkundig specialisten. 1 januari 2012 Inwerkingtreding tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten. Deze AMvB wordt binnen vijf jaar geëvalueerd. 26 maart 2014 Eerste herregistratie van verpleegkundig specialisten

Specialistenregister. Staat u in een specialistenregister, dan krijgt het BIG-register daar een melding van. Wij vermelden uw specialisme dan ook in het BIG-register. De datum die bij uw specialisme vermeld staat is een administratieve datum en kan niet worden aangepast. Bekijk het overzicht van specialismen en de specialistenregisters Doelgroep: Deze nascholing is bestemd voor Verpleegkundig Specialisten. Accreditatie: Er is accreditatie aangevraagd bij het Verpleegkundig Specialisten Register. Inschrijfkosten: De eigen bijdrage voor deze nascholing is 35 euro en dient bij inschrijving te worden voldaan. Dit is inclusief hapje en drankje

V&Vn V

Kwaliteitsregister VSR (verpleegkundig specialisten) 24-03-2020: 6 punten, toegekend op 10-02-2020 25-03-2020: 6 punten, toegekend op 10-02-2020-NAPA (physician assistants) 24-03-2020: 5 punten, toegekend op 24-01-2020 (verzoek tot herziening ingediend, zie accreditatie NIV Accreditatie. Voor een aantal beroepsgroepen wordt via PE-online accreditatie verleend voor het bijwonen van audit. Overige deelnemers kunnen een bewijs van deelname ontvangen. VSR verpleegkundig specialisten: geen (per 01-03-2020) kraamverzorgende: geen . Perined. Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht 030 - 369 08 00 info@perined.nl.

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Procedure & Voorwaarden. Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd. Nascholing voor verpleegkundig specialisten, voor elk wat wils: motivatie, kritische farmacotherapie, virual reality en psychiatrisch onderzoek (ID nummer: 258032) Type cursus Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkoms Accreditatie. Voor deze nascholingsdag wordt accreditatie aangevraagd bij of reeds verleend door: Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Wie zijn wij? Pieter Raat! Wij zijn een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Heerhugowaard. Bij ons werken op verschillende niveaus medewerkers die met veel passie de cliënten verzorgen. Bij ons kent een ieder elkaar goed en helpt elkaar. Niet voor niets is 'samen' het sleutelwoord bij Pieter Raat. Het leveren van de juiste zorg [

FWG V&VN VS - venvnvs

e-Xpert: Astma Exercerbatie - ExpertCollege

Accreditatie ACT - SeeTrue ACT opleidin

e-Xpert: Pijn bij kinderen - ExpertCollege

Veelgestelde vragen - Nurse Academ

Stichting Oncowijs. Welkom op de website van Stichting Oncowijs.. Stichting Oncowijs is in 2008 opgericht en heeft als hoofddoel de deskundigheid te bevorderen van verpleegkundigen, (para)medici en andere werkers in de (oncologische) zorgverlening door het organiseren van congressen/symposia, cursussen en lezingen binnen en buiten Nederland Het symposium is bedoeld voor medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Accreditatie Accreditatie is toegekend door ABAN (4 punten), NAPA (4 punten), V&VN VS (4 punten), NVZA (3 punten) en NVKF (4 punten). Om voor accreditatie in aanmerking te komen is het van belang dat u uw handtekening zet op de presentielijst Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten Accreditatiebureau FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 7 punten Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) Oefentherapeuten 5 punten NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist: K&J/OG herregistratie: 5 punte - Verpleegkundig Specialisten (Kwaliteitsregister V&V en Register zorgprofessionals, kinderverpleegkundige, revalidatie en neurologie), 5 punten toegekend. - Maatschappelijk Werk (Registerplein), 5 punten toegekend - Logopedisten, Ergotherapeuten en Diëtisten (ADAP) Helaas geeft het NIP geen accreditatie voor nascholing van dit type De refereercyclus in 2021 bestaat uit 3 avonden. Het PAO-JGZ Noord-Brabant is nascholing in het kader van de wet BIG voor herregistratie van artsen Maatschappij en Gezondheid, jeugdartsen KNMG en verpleegkundig specialisten. Accreditatie Voor artsen en verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij de RGS (AbSg) en de V&VN

Verpleegkundig specialist CME-Onlin

Mondriaan biedt diverse mogelijkheden voor het volgen van scholing, ook ten behoeve van de accreditatie. Het salaris bedraagt minimaal € 3.538,00,- en maximaal € 5.553,- (FWG 65 - CAO GGZ, kernfunctie verpleegkundig specialist GGZ. Deze bedragen zijn bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur Accreditatie: Door ABAN (ABC 1 en 2): 2 punten. En door Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten. Contact en kosten. De training wordt incompany aangeboden. Voor een kostenindicatie kunt u contact opnemen met Pharos: training@pharos.nl, 030 234 9800. Deze training is ontwikkeld i.s.m. het OLVG, afdeling geriatrie Beleidsmakers en medewerkers verzekeringsmaatschappijen, medisch specialisten, onderzoekers AIOS, Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistant en vertegenwoordigers van patiënten organisaties betrokken bij de behandeling van kanker. Accreditatie Er wordt accreditatie aangevraagd bij: • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV

Accreditati

Van Verpleegkundig Specialisten wordt verwacht dat zij wetenschappelijk onderzoek gebruiken in hun praktijk om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Kwalitatief onderzoek is belangrijk omdat het inzicht geeft in de ervaringen, belevingen en behoeften van zowel patiënten en hun naasten als van collega's Accreditatie. Beide zesdaagse trajecten zijn voor de Verpleegkundig Specialisten geaccrediteerd bij de V&VN VS voor 72 punten (6 punten per volledige lesdag) en voor de Physician Assistants bij NAPA voor 6 A punten per lesdag De nascholing in Berlijn is bedoeld voor psychiaters, psychologen (eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen), verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten GGZ en zij die daarvoor in opleiding zijn. Accreditatie. Voor het programma van deze nascholingscursus is accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig specialisten - VSR (6 punten toegekend) Artsen en medisch specialisten - ABAN* (6 punten toegekend) NB: Voor online deelname geldt dat ABAN accreditatie alleen toegekend wordt als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - u beantwoordt tussentijdse vragen tijdens deelnam Accreditatie voor deze e-learning is verleend voor 1,5 punt door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) Accreditatie voor deze e-learning is verleend voor 2 punten door: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V; NVvPO; Verpleegkundig Specialisten Register; ADAP (diëtisten) Accreditatie is nog in aanvraag bij: KABIZ (leefstijlcoaches

Volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) - Psyfar vse-Xpert: Bloedsuiker prikken - ExpertCollege

Studiedag Verpleegkundig Leiderschap voor alle

Dit voorkomt bovendien veel onnodig leed. Onze deskundige en ervaren sprekers helpen je hier graag bij, tijdens de 8 e landelijke studiedag over onbegrepen gedrag bij dementie. Ze delen de laatste inzichten en ervaringen over nieuw onderzoek, besluitvorming en medicatie. Ook pijn, omgevingsprikkels en onvrijwillige zorg komen aan bod Deelnemers aan het 7de Games for Health Europe congres ontvangen 12 accreditatie punten wanneer zij het volledige tweedaagse programma volgen. Accreditatie is toegekend door het ABAN voor de clusters 1, 2 en 3, onder meer huisartsen, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen, door de NVvPO en het accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register; Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Procedure & Voorwaarden. Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden

Functiemix V&V