Home

Elektronická přihláška upol

Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaj Elektronická přihláška. Z UPwiki. Tu naleznete na Portálu UP nebo na adrese prihlaska.upol.cz. Stávající studenti se nemusí znovu registrovat a mohou použít své údaje, pod kterými přihlášku vyplňovali poprvé. Pokud jste zapomněli heslo, nezoufejte,. Elektronická přihláška Elektronická přihláška. Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 romana.koudelkova@upol.cz 2021 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-fzv@upol.cz. Elektronická přihláška. Přečíst v jiném jazyce Sledovat tuto stránku Editovat Tato Tu naleznete na Portálu UP nebo na adrese prihlaska.upol.cz. Stávající studenti se nemusí znovu registrovat a mohou použít své údaje, pod kterými přihlášku vyplňovali poprvé Obor psychologie. V případě, že se uchazeč hlásí na obor psychologie navazující magisterský, zašle doklad o ukončení bakalářského studia v tomto oboru nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) do 30. 4. na adresu: Filozofická fakulta UP.

Elektronická přihláška/Výsledky přijímacího řízení

Elektronická přihláška - UPwiki - wiki

Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Podávání přihlášek do programů celoživotního vzdělávání pro a.r. 2020 / 2021. Přihlášky na akademický rok 2021/2022 jsou aktivní od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021, a to na tomto odkaze www.prihlaska.upol.cz. Podávání přihlášek na akademický rok 2021/22 je prodlouženo do 30.6.2021 (dle kapacitních možností), kromě.

Elektronická přihláška: Fakulta zdravotnických věd U

 1. Elektronická přihláška; Elektronická přihláška Vyplňte prosím následující formulář, data budou odeslána na email organizátorů. Jméno řešitele (členů kolektivu): fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 17. listopadu 1192/12 CZ-771 41 Olomouc renata.holubova@upol.cz> Telefon: 585 634 16
 2. Elektronická přihláška ke studiu Přílohy k přihlášce ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/)
 3. Právnická fakulta UP. Právnická fakulta UP. Přečtěte si aktuální číslo. Naděžda Šišková a Lenka Holá převzaly cenu za přínos pro rozvoj právnické fakulty. 8. 7. 2021. Poděkování a přání děkana právnické fakulty
 4. Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.cz. © 2021 Univerzita Palackého v Olomouc
 5. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu
 6. Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici v elektronické přihlášce, Pro konzultace k přihlášce je možné využít adresu studijni.prf@upol.cz nebo 585 634 010

Elektronické formuláře UP. Aplikace pro elektronické zadávání formulářů studijní agendy - ELF. V přiloženém průvodci aplikací ELF naleznete jednoduchý postup pro vyplnění elektronických žádostí. https://elf2.upol.cz/ • Nejpozději do poloviny července prosím prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) potvrďte, zda ke studiu daného oboru nastoupíte či nikoliv (volba Přehled přihlášek, sloupec Operace). V případě, že ke studiu nastoupíte: 1) Zvolte prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www. Elektronická přihláška - Upol. od 27. 12. 2011. Zuzalicious 1. 3. 2015 2:37. teď před půlnocí (28.2. asi v 23:45h) jsem si podávala navíc záchrannou přihlášku na Univerzitu Palackého, kde je pro obor, který jsem si vybrala, deadline podání přihlášek do 28.2 (tzn. do půlnoci 28.2.). Přihlášku jsem jsem vyplnila a poslala.

Elektronická přihláška - UPwik

Elektronická přihláška ke studiu Náležitosti přihlášky ke studiu Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou ( maturitní vysvědčení ) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu ( diplom ), dodá přijatý uchazeč při. Elektronická přihláška . Podání přihlášky probíhá elektronickou formou, čím se šetří nejen Váš čas, ale i peníze. Formulář elektronické přihlášky naleznete na stránce www.prihlaska.upol.cz. V přihlášce přímo uvedete, jaký typ specifické poruchy máte, aby Vám mohla univerzita v případě potřeby a možností. Termíny podání přihlášek. Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia: Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019 - do 15. března 2020. Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2020

Přihláška: Filozofická fakulta U

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studijní

 1. Od 1. 1. 2020 se zavádí tzv. elektronická neschopenka. Co se mění z pohledu zaměstnance? Pokud onemocníte a váš ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám vydá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Již nedostanete třídílnou pracovní neschopenku
 2. imálně úrovni C1 Společného evroého referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR pro jazyky) a doplňujícím.
 3. Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil

Pracoviště IK je otevřeno pro studenty a zaměstnance na základě registrace termínu v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/karty nebo na základě předchozí telefonické dohody. V nutných případech se obraťte na HelpDesk, email karty@upol.cz nebo volejte na telefon 585631840 Pokud se budete chtít dozvědět o studiu u nás další informace, můžete navštívit náš stánek na veletrzích pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání v Bratislavě a Nitře, Brně a v Praze. Další možností je si udělat výlet přímo do Olomouce na některý z našich dnů otevřených dveří.Doporučujeme vám také navštívit naše sociální sítě

Informace z 23.6.2020: Dobrý den, dovolujeme si Vas upozornit, ze se muzete elektronicky přihlašovat k podzimnímu termínu SZZ na webových stránkách Ústavu speciálněpedagogických studií: https://uss.upol.cz/cs/ prihlaska-k-szz/. Přihlašování je možné do 10. července 2020 do 12:00 hod. Podání přihlášky je závazné a od 6. 9. do 10. 9. 2021. Podání této přihlášky je závazné a z termínu je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů. Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány všechny zkušební termíny, na které se. Elektronická přihláška se podává pouze na CMTF UP v Olomouci (nikoliv na CARITAS - VOŠs Olomouc). Při prezenci u přijímací zkoušky každý uchazeč podá informaci, jakou specializaci programu si zvolil. Všichni uchazeči se podrobí písemnému testu z literatury doporučené pro jednotlivé specializace © 2019 Centre for Information Technology. Technická podpora : Mgr. Olga Blahutová (phone: +420 597 091 129, phone flap for UO: 1129 E-Přihláška - Portál ZČU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky ZČU. Vstupní stránka portálu ZČU. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. HelpDesk - kontaktujte uživatelskou podporu. E-Přihláška Přihlásit English

Portál UPOL - Přijímací řízen

XIV. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 5. - 6. dubna 201 Dokumentace a pokyny pro studenty Smlouva o zabezpečení odborné praxe. Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy naleznete zde Pomozte nám však ještě předtím zhodnotit další pandemický semestr, který jsme společnými silami zvládli ve velké míře online. Stačí kliknout na stránky eval.upol.cz nebo na Portál UP. Studenti CMTF, FF a PF mohou své názory, podněty a hodnocení vyplňovat do 30. června 2021 . Studenti FZV, FTK, PřF a PdF pak až. Přihláška ke kurzu Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV. Úhrada za kurz Poplatek za kurz činí 2 800 Kč. Odborný garant PhDr. Marie Marečková, Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd UP E-mail: info@psycho-terapeut.com. Organizační pracovník ICV: Branka. Přihláška a podmínky pro přijetí (IVOK) https://ivok.upol.cz CENTRA KOMUNITNÍ PODPORY KP JAKO PROSTŘEDEK ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ 30.6.2015. Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015) Elektronické výkazy práce

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP v bakalářském a magisterském studiu, včetně termínů apod., pak najdete na FFUP - přihláška.. E-přihláška a informace potřebné k jejímu podání jsou dostupné na prihlaska.upol.cz. Přihlášky je třeba podávat nejpozději do 15. března Elektronická přihláška ke studiu Univerzita Pardubice. Podat přihlášku. Aktuálně otevřené přijímací obory. Přehled přihlášek. Kontrola a doplnění údajů Přijímací řízení. Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc. YouTube. Pedagogická fakulta UPOL. 441 subscribers. Subscribe. DOD online: katedra primární a preprimární pedagogiky. Info. Shopping

Dny otevřených dveří: Studuj na UP

Přijímací řízení: Cyrilometodějská teologická fakulta U

Přihláška ke studiu . Na hory nelez bez pořádných bot, do pouště bez vody, do života bez vzdělání! Přihláška ke studiu. Založit přihlášku. Moje přihlášky. 8 minut Podání přihlášky. 80 týdnů Studium. 80 let Výhoda po zbytek života. Přijímačky na SU Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz) Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na oddělení vědy FF UP v Olomouci (tel.: 585 633 013, e-mail agnes.hausknotzova@upol.cz) Elektronická přihláška ke studiu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Podat přihlášku. Aktuálně otevřené přijímací obory. Přehled přihlášek. Kontrola a doplnění údajů Přijímací řízení.

Elektronická přihláška ke kurzu bude k dispozici na portálu CŽV. Úhrada za kurz Poplatek za dvoudenní kurz čin e-mail: branka.cackovicova@upol.cz tel.: 585 633 654. Institut celoživotního vzděláváni FF UP Křížkovského 511/10 771 47 Olomou Přihláška je součástí Informačního systému SU. Zpracování osobních údajů.

číslo svůj rodný kód přidělený v elektronické přihlášce. Zahraniční studenti, kteří již na UP Olomouc nebo jiné VŠ v ČR studovali, uvedou rodný kód z předchozího studia. elektronická přihláška studenta UPOL: https://prihlaska.upol.cz ŽÁDÁM O KARTU Přihláška a podmínky pro přijetí administrace / Elektronická poradna. Elektronická poradna. Poradna byla uzavřena! //ivok.upol.cz CENTRA KOMUNITNÍ PODPORY KP JAKO PROSTŘEDEK ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ 30.6.2015. Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015 E-přihláška ke kurzu je k dispozici na portálu CŽV do 19. 3. 2019, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu ICV FF UP (branka.cackovicova@upol.cz). Kurz muzikologie. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 23. a 30. března 2019 (vždy sobota) Kurz muzikologie

Sdílená imaginace | 16

Přihláška - Centrum celoživotního vzdělávání - UNIVERZITA

Cyrilometodějská teologická fakulta - Univerzita Palackého

Elektronická neschopenka. Od 1. 1. 2020 se zavádí tzv. elektronická neschopenka. Co se mění z pohledu zaměstnance? Pokud onemocníte a váš ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám vydá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Již nedostanete třídílnou pracovní neschopenku Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.c Předseda - krajský garant. Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Třída 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomou Po přihlášení do Portálu UP se objeví systém dlaždic. Jednou z nich je dlaždice Cestovní příkazy, po kliknutí na ni se vám objeví volby, z nichž vyberete Nové cestovní příkazy (CMTF, FZV, PF), následně variantu s názvem Plná varianta CP.Pro zadání nového cestovního příkazu kliknete na šedé tlačítko Nový a vyberete zda, jde o tuzemský nebo.

Soutěž Fermiho úlohy: elektronická přihlášk

 1. Informace k zadání magisterských diplomových prací. Studenti 1. ročníku navazujícího kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání diplomové práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.; Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag
 2. Studijní programy. Nové studijní programy v rámci institucionální akreditace UP, do nichž lze podávat přihlášky ke studiu: Jednoprogramové studium (completus
 3. Adresa pro zasílání přihlášek: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5 771 40 Olomouc E-mail: dostalj@pdfnw.upol.cz. Tel.: +420739249125 . Absolvování obou kurzů se nevylučuje

Přijímací řízení - doktorské studijní programy Ph

Výsledky krajských kol FO v Olomouckém kraji Aktuální ročník. Kategorie A (20. 1. 2021, on-line) Kategorie B (20. 4. 2021, on-line) Kategorie C (20. 4. 2021, on-line 3 vyhotovení rigorózní práce ve vázaných výtiscích, 1 elektronická verze rigorózní práce (pokud je přihláška podávána zároveň s odevzdáním rigorózní práce) strukturovaný životopis. souhlas se zpracováním osobních údajů . seznam publikací. Seznam publikací: Vyplní fakulta

Právnická fakulta U

 1. Elektronická přihláška; XV. ročník soutěže Fermiho úlohy ve školním roce 2020/2021. Vyhodnocení 2. kola. Kategorie jednotlivci: fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 17. listopadu 1192/12 CZ-771 41 Olomouc renata.holubova@upol.cz> Telefon: 585 634 16
 2. Studijní programy - Katalog studijních program

Jaký typ studia hledáte? - Katalog studijních program

 1. Bakalářské studium: Přírodovědecká fakulta U
 2. Formuláře: Filozofická fakulta U
 3. Elektronická přihláška - Upol - Diskuze Omlazení
 4. Přijímací řízení 2019/20: Filozofická fakulta U
 5. Pro uchazeče CP
Letecké foto školy - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť