Home

Deflace

Deflace: Co je deflace? A jaké má příčiny a dopady? » Finex

  1. Deflace je v současnosti mnohem méně zmiňovaná než její protiklad - inflace. Aktuálně totiž deflace není na pořadu dne. Ekonomové řeknou, že je to něco špatného, že se tomu chtějí vyhnout a že raději zvolí inflaci. Téměř nikde se ale nedozvíte, proč se deflace obávat
  2. Deflace je opakem inflace. Jde o proces, kdy peníze získávají na hodnotě. Stávají se cennějšími. Projeví se to klesajícími cenami zboží. Například pokud vyděláváte 15 tisíc a cena rohlíku jsou 2 koruny. Tak při 5 % deflaci, by se cena rohlíku snížila na 1,95 koruny
  3. Deflace vzniká za situace, když je v ekonomice (národní či světové) přebytek zboží či služeb a málo peněz, které by mohly být použity na jejich nákup. Krátkodobě se může deflace objevit, pokud poklesnou ceny importovaného zboží, nebo pokud dojde k deregulaci cen zboží na dříve regulovaných trzích a vstupu.

Deflace je opak inflace, dochází při ní k dlouhodobějšímu všeobecnému poklesu cen zboží a služeb.O deflaci mluvíme ve chvíli, kdy míra inflace klesne pod 0% (negativní míra inflace). Na rozdíl od inflace zvyšuje deflace kupní sílu peněz Co je deflace, jaké jsou její příčiny a dopady + stav v ČR. Když už jsme se jednou bavili o inflaci, potom bychom měli zmínit i její protiklad. Dnes si povíme tedy něco o deflaci, a proč je pro ekonomiku velmi nebezpečná. Vysvětlíme si ji nejlépe na příkladech, aby to každý správně pochopil Deflace je specifickým jevem, který vzniká při nedostatečné emisi peněz. Dochází k ní v situaci, kdy je na trhu nadbytek zboží i služeb a nedostatek financí nutných pro jejich zakoupení a následnou spotřebu. Deflaci lze ovlivňovat monetární politikou, která rozhoduje o stahování nebo emisi peněz do oběhu DEFLACE. Deflace je opakem inflace. Je dobrou zprávou pro spotřebitele, kteří za zboží či služby platí méně, ale již ne tak dobrou zprávou pro výrobce a prodejce, kteří za poskytované výrobky či služby inkasují méně. Deflační situace nastává, když obecně ve světové, případně specificky v národní ekonomice je. Opakem inflace je deflace. Spotřebitelé stav, kdy za služby a zboží platí méně, vnímají velmi pozitivně. Opačný pohled mají výrobci a prodejci, jejichž zisk klesá. Ekonomové deflaci označují za problém, protože z dlouhodobého hlediska způsobuje nižší tržby firem, které jsou následně nuceny snižovat náklady.

Deflace, či desinflace? Opakem inflace je deflace. Deflace tedy značí pokles cenové hladiny. Někdy se místo deflace hovoří o záporné míře inflace, tedy záporném růstu cenové hladiny. Je to sice trochu krkolomnější než říci, že došlo k deflaci, ale budiž. Meziroční deflace se ale České republiky ani náhodou netýká Deflace probíhá dříve, než společnost dosáhne plné zaměstnanosti, zatímco dezinflace nastane po plné zaměstnanosti ve společnosti. V deflační ekonomice může být riziko poklesu cenového poklesu pod normální úroveň vážné, protože cena může klesnout na nulu. Zatímco v dezinflační ekonomice je riziko poklesu. Deflace znamená především reálné zdražení všech budoucích závazků - splátek úvěru, mzdových závazků (reálná hodnota mezd se zvyšuje), smluvně dohodnutého nájemného, přímých daní atd. V období deflace se všechny výrobní podniky dostávají do náročnější situace a ne všechny novou situaci zvládnou

Co je deflace. ( ekonomie) zhodnocování peněz, zvyšování hodnoty peněžní jednotky. ( geologie) odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin. ( biologie) vydechnutí, plicní výdech. Opak slova deflace je inflace Deflace-zatajené nebezpečí-- autor: Hannich Günter Byla deflace opravdu hrozbou?-- autor: Klaus Václav Rakouská škola pro investory-- autor: Taghizadegan Rahim, Stöferle Ronald, Valek Mark, Blasnik Hein Obrázek 2: Oficiální míra deflace či inflace . V první polovině roku 2008 se ve Velké Británii, podle tamního indexu spotřebitelských cen (RPI), inflace pohybovala směrem k pěti procentům. Ve druhé polovině roku pak inflace klesala až k nule (pravá strana obrázku). Došlo k dezinflaci a náznaku blížící se deflace Dezinflace je opakem akcelerující inflace.Jedná se tedy o zpomalující inflaci.Dezinflace je pokles tempa růstu všeobecné cenové hladiny (míra inflace je nižší než v předchozím období, nemusí však být záporná) Deflace. Je definována jako pokles cenové hladiny v určitém období (většinou jeden rok). Deflace zvyšuje kupní sílu peněz. Je výhodná pro věřitele, který si za obdržené peníze koupí více zboží a služeb. V současné mainstreamové ekonomii je deflace označena jako škodlivá

Deflace je skutečně horší než inflace. Dokázala by vymazat všechny úspěchy, jichž bylo dosaženo od finanční krize. Když ekonomiku zasáhne deflace, klesající ceny způsobí řadu vážných problémů. Nejhorší na tom je, že politici ani centrální bankéři nemají žádné nástroje, jak se s ní poprat deflace deflace lokál: deflaci deflacích instrumentál: deflací deflacemi význam (v ekonomii) celkov ý. Deflace v Řecku se výrazně prohloubila | FXstreet.cz. Řecká ekonomika se tak nachází v deflaci již 20 měsíců za sebou, říjnové tempo poklesu cen bylo nejprudší od začátku letošního roku Deflace. Deflace, inflace, hospodářská krize. Čtenář Petr Schotli píše: Tak jsem dočetl velmi zajímavou knížku G.Hannich: Deflace. Podělím se s jejím obsahem. Jednoduše jsem vybral z knihy zásadní věty. Autor je německý finanční poradce. Kniha vyšla německy i česky 2008 Deflace nemusí být strašákem, ukazuje příklad z Polska Podle analytiků je pokles cen v Polsku zatím prospěšný pro výrobce i zákazníky. Podobný extrémní krok, jaký předloni ve strachu z deflace podnikl

Co je deflace - Ekonomika Onlin

  1. Deflace je místo, kde ceny zboží a služeb klesají. Lze jej také označit jako zápornou inflaci, protože míra je nižší než 0%. Vzhledem k tomu, že ceny sledují klesající trend, zvyšuje se kupní síla peněz
  2. Deflace zkresluje růst Ekonomický růst bývá uváděn v reálné hodnotě. Tu dostaneme tak, že od ekonomického růstu odečteme takzvaný deflátor, tedy růst cen. Deflátor v podstatě vyjadřuje, o kolik se růst znehodnotil vlivem cenového vývoje
  3. Deflace je opakem inflace. Měření inflace Pro měření inflace se nejčastější používá index spotřebitelských cen (průměrná úroveň cen výrobků a služeb, které spotřebovává průměrná domácnost), index cen výrobců (ceny komodit - potraviny, zpracovatelský a těžební průmysl apod.) a deflátor HDP (zahrnuje.

Deflace je vzácným jevem. Častější je pokles (decelerace) míry inflace, klesající procentní přírůstky cenové hladiny = desinflace. Nevyrovnaná inflace - ceny jednotlivých statků rostou rozdílným tempem (dochází ke změně cenových relací) vs. vyrovnaná inflace, kdy ceny rostou přibližně stejným tempem deflace v eu, deflace wiki, deflace slovník, deflace dezinflace, deflace půdy, deflace v japonsku, deflace v čr, deflace slovensko, inflace jak jí lépe porozumět, deflace definice, inflace, inflace deflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země Deflace výrobních cen byla ovlivněna zejména poklesem v odvětví rafinovaných ropných produktů a výroby chemických látek, kde se nejvíce projevily nízké ceny ropy na světových trzích. Nižší byly i ceny v oblasti zpracování kovů a v těžbě a dobývání. Na druhé straně ceny elektřiny, plynu a páry pokračovaly v. Deflace nastupuje snižováním množství peněz v oběhu anebo rychlosti jejich oběhu. Strach z deflace si razí cestu především kvůli zkušenostem ze Světové hospodářské krize 30.let, kdy došlo k deflační sestupné spirále s klesajícími cenami, propadající se výrobou a dále klesajícími cenami. Deflace znamená pokles.

Deflace a příliš nízká inflace je - stejně jako příliš vysoká inflace - spojena se zbytečně nízkým hospodářským růstem. Uvažujme tři možnosti, jak získat prostředky k financování veřejných výdajů: a) uvalení explicitních daní, b) inflační tisk peněz a c) půjčka od soukromého sektoru Deflace je obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá. Makro. V této kategorii se dozvíte přehledně o základních makroekonomických veličinách, které ovlivňují trhy po celém světě. Týkají se hlavně fundamentálních dat o ekonomikách a dalších indikátorech, které poukazují na zdraví hospodářství

deflace odnos volných a suchých částic větrem (např. prachu a písku v pouštích).. Text: Prof. Jan Petránek Na tento termín se odkazuje. poušť. Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby Opakem deflace je inflace. Deflace totiž způsobuje, že nominální náklady na kapitál, práci, zboží a služby jsou nižší. I když je cenová deflace často vedlejším efektem peněžní deflace, není tomu tak vždy. Deflace byla mezi ekonomy populárním fenoménem po celá desetiletí Pozitivní stránka deflace - vlády mají sklon přijímat daňová opatření posilující poptávku, tj. odhodlávat se ke snižování daní. Negativní důsledek deflace - její rozvoj může vést až v deflační spirálu, kdy klesají ceny, díky tomu klesají tržby a zisky podniků a ty tak musí snižovat náklady, to ovšem vede. Deflace je přímý opak inflace, tedy pokles cenové hladiny. Možná si říkáte, že na poklesu cen potravin a služeb není nic špatně. Vyvedu vás z omylu. Dopady deflace jsou totiž mnohem horší, než dopady inflace

FOTOATLAS - Geologické jevy - Katedra biologie FPE ZČU v Plzni

Deflace proto manévrování se sazbami ztěžuje. Když krátkodobé úrokové sazby klesnou na nulu, Fed se uchýlí k nákupům dlouhodobých dluhopisů (kvantitativnímu uvolňování - QE). Vedou se ale diskuze o tom, na kolik QE skutečně funguje a jaké jsou jeho vedlejší efekty Deflace je naopak pojem, který označuje situaci, kdy většina cen v dané ekonomice klesá. Tento jev v současných vyspělých ekonomikách spíše ojedinělý. Pojmy inflace a deflace tedy označují směr vývoje cen v ekonomice. Přídomek hyper potom označuje rychlost tohoto vývoje udávanou v procentních bodech Deflace zvyšuje kupní sílu peněz. V praxi to vypadá tak, že si za stejný obnos peněz pořídíte více zboží a služeb než v minulosti. Z tohoto pohledu je deflace výhodná především pro kupující. Z deflace naopak nemají radost dlužníci, kterým narůstá reálná hodnota jejich dluhů Mírná deflace sama o sobě škodlivá není. Ve Švýcarsku také ceny klesají, a ekonomika přitom roste. Škodlivé je, když jde míra inflace ode zdi ke zdi, když není centrální banka schopná držet buď stabilní ceny, tedy přibližně nulovou inflaci, nebo když není schopná dodržovat stanovený cíl, v našem případě dvouprocentní inflaci

Deflace znamená pokles množství peněz v oběhu, což vede k propadu cen. K propadu však nedochází pouze u cen, neboť obvyklé vývojové procesy náhle stagnují nebo dostávají opačný chod. Jedná se o sociální dávky, sociální služby, kulturu,. Z deflace se zkrátka učinil strašák, kterému je přičítáno oslabení ekonomiky. Já se však zatím se nikde nedočetl o davech hladovějících, občanských nepokojích či jiných utrpeních, která má mít údajně na svědomí deflace v Japonsku. Deflační období totiž Japonsku nic špatného nepřineslo Varšava - Deflace nemusí být vždy nebezpečná, ukazuje současný vývoj v Polsku.Shodují se na tom analytici oslovení online deníkem Aktuálně.cz. Polsko sice podle nich zažívá nejhlubší pokles cen od roku 1972, na rozdíl od Řecka či Bulharska se ale nenachází v žádné nebezpečné deflační spirále.. Právě strach z deflace byl jedním z hlavních důvodů měnové. V následujícím textu se pokusíme poukázat na problémy vyplývající z mylné definice inflace a deflace, provedeme taxonomii deflace, jež nám umožní opustit matoucí makro pohled na problematiku deflace, a ukázat na falešnou paralelu dvou zel (inflace, zla menšího, a deflace, zla většího) Deflace. Zlato bude do deseti let 2,5krát dražší, míní analytik. Důvodem je předlužení 23. října 2020 11:04. Cena zlata bude zřejmě dál růst. Do konce tohoto desetiletí dosáhne 4 800 dolarů (110,6 tisíc..

BLOG: Deflace a její historie v Evropě Tento text vznikl v roce 2015 v průběhu mého studia na VŠFS. Pokud vás zajímá ekonomie, zamýšlím se nad problematikou deflace. Dnes nás sice trápí trochu jiné problémy, ale byla by škoda se o tento text nepodělit. V poslední době se hodně v médiích hovoří o problematice deflace. [ Kniha Deflace - utajené nebezpečí je v. Přečtených: 3x: Knihotéce: 1x: Nápověda - Podmínky užit.

Deflace: co si pod ní představit? Jak vzniká a co způsobuje

Co je to Deflace? CzechWealt

Co je deflace její příčiny a dopady + stav v ČR 202

rok 2020: 3,2 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. květen 2021: 2,9 %. Datum zveřejnění: 10.06.2021 Deflace je stav, kdy dochází k meziročnímu poklesu cenové hladiny v ekonomice. Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen. Deflace je opakem inflace. Ačkoliv spotřebitelům se může na první pohled zdát, že pokles cen je pro ně příznivý, z dlouhodobějšího pohledu to pravda není

Co je deflace a jaké má důsledky i nebezpečí? ŽijÚspěšně

Téma deflace, tedy všeobecného poklesu cenové hladiny v ekonomice, bylo po dlouhá desetiletí pro ekonomy zcela okrajové. Od dob velké hospodářské krize v 30. letech minulého století se v praxi vyskytovalo zcela sporadicky Inflace a deflace jsou ekonomické faktory, které investoři musí vzít v úvahu při plánování a správě svých portfolií. Tyto dva trendy jsou protiklady téže mince: Inflace je definována jako rychlost, s níž rostou ceny zboží a služeb deflace je měřítkem obecného poklesu cen zboží a služeb

deflace, která je zásahem do fungování trhů a je vyvolána snahou státu stahovat peníze z oběhu (Rothbard, 2006, s. 250-254). Použijeme-li výše zmíněné dělení na dobrou a špatnou deflaci, je podle nich konfiskační deflace jediným typem špatné deflace. Ekonomov Žijeme v době, kdy je inflace významně nižší než cíle centrálních bank, které jsou nuceny zavádět opatření na podporu ekonomiky. Na vtipném přirovnání cen jo..

CO JE TO DEFLACE, INFLACE A STAGFLACE? Marcela Hrubošová

Inflace a deflace: Pojmy, jejichž význam by měl znát

Spotřebitelské ceny meziročně v únoru poklesly posedmé v řadě, napsala ve středu na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). To ale není pravda. Spotřebitelské ceny v únoru meziročně vzrostly. Stejně tak tomu bylo i v minulých měsících. Klesla jen míra inflace, což znamená, že se ceny zvýšily méně Deflace. Deflace a peněžní zásoba. Deflační spirála. Toto je aktuálně vybraná položka. Transkript. V normální ekonomice víme, že zaměstnanost bude řídit celkovou poptávku. Pokud máme vysokou zaměstnanost nebo nízkou nezaměstnanost, potom mají lidé více práce a budou mít vyšší mzdu, a to zvýší poptávku. Nebo. Byla deflace opravdu hrozbou?, Václav Klaus, e-kniha . Bývalý prezident a profesor ekonomie Václav Klaus v této publikaci polemizuje s devizovými intervencemi, které v listopadu 2013 spustila Česká národní banka 'deflace' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar Příčiny a dopady deflace v Japonsku: Autor(ka) práce: Burdová, Ivana: Typ práce: Bakalářská práce: Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana: Oponenti práce: Machytka, Daniel: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Krach spekulativní bubliny na trhu aktiv na přelomu 80. let a 90. let 20. století připravil prostředí pro deflaci. Ta naplno.

Alena Schillerová hovoří o deflaci

Deflace na Slovensku zrychlila, ceny v únoru klesly o 0,5 procenta Bratislava - Spotřebitelské ceny na Slovensku v únoru v meziročním srovnání klesly o 0,5 procenta 9.3.201 Na druhou stranu je třeba říci, že inflace může přinášet také několik zajímavých pozitiv. Pojďme se společně podívat na to, jaké výhody a nevýhody tento jev přináší. Contents [ hide] 1 Začneme negativními vlivy inflace. 2 Negativem inflace je i celková alokační neefektivnost. 3 Inflace má vliv i na hospodářský. že deflace nemusí znamenat hrozbu pro hospodářský růst. Hayek (1935), Friedman (1969), Selgin (1997) či Potužák (2015, 2016) navrhu- jí měnově-politická pravidla, která by v ekonomice s rostoucím potenciálním produktem vedla k dlouhodobému poklesu cenové hladiny. Častou námitkou vůči těmto návrhů půjčka 200000 kč, úvěrová deflace, pujcka na start podnikani, hypoteční úvěr seminární práce, penize vs mena, penize online, půjčka bez účelu, cgfi pujcka, kde pujcit detektor kovu, stříbrná mince 500 kč 2019 zahájení vydávání československých platidel proof, půjčka 2 miliony od státu, jirkova půjčka, kdy prichazi penize z nemocenske, bubbli půjčka recenze.

Společenskovědní web Marka Šimoňáka

Deflace vs. dezinflace - financekuba.c

Inflace, deflace a budoucnost. Většina ekonomů považuje deflaci za hlavní zdroj ohrožení blahobytu společnosti. Na deflaci se totiž pohlíží jako na hlavního činitele, který v ekonomice způsobuje krize. Většina ekonomů si však neuvědomuje, že nikoliv deflace, ale spíše inflace je tím, co stojí u zrodu hospodářských. Deflace je tedy důsledkem odvolání určité částky měny z oběhu centrální bankou. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například zvýšením sazby daně, předcházením růstu mezd, snížením výdajů státního rozpočtu atd.Tato opatření vedou ke snížení inflace v důsledku umělého zvýšení hodnoty měny Deflace. itbiz. 13. 9. 2011 | Slovník. Ekonomický jev, který označuje všeobecný pokles cenové hladiny. Související příspěvky. Zprávičky. O2 vzrostl v 1. pololetí čistý zisk o 11,5 % na 2,98 miliardy Kč.

Inflace nebo deflace - a co nás čeká? Centrum pro

Hledáte knihu Deflace - utajené nebezpečí od Hannich Günter? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Deflace. Poslední úprava: 16.4.2010 12:14. Ekonomický jev, který označuje všeobecný pokles cenové hladiny. Úvod Bankovní služby Podílové fondy Akcie a obchodování Zpravodajství O nás Kontakty Napište nám Dokumenty, ceníky. Články obsahující tag - deflace. 23.06.2021 5:56. Natixis: Posunuly se vyspělé země z deflační rovnováhy do rovnováhy inflační? Diskusím o dalším vývoji na kapitálových trzích a ve světové ekonomice nyní zřejmě dominuje téma inflace. Věnuje se mu i francouzská invest.. deflace zhodnocování peněz, zvyšování hodnoty peněžní jednotky (op. inflace ); odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin » deflace BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán

Deflace Slovník cizích slo

Deflace - stále nevyřešený spor v ekonomické teorii Spor o deflaci je dodnes nevyřešeným sporem měnové teorie. Dodnes existují ekonomové, kteří považují deflaci za škodlivou, a ekonomové, kteří považují deflaci při konstantní měnové bázi za přirozený a správný jev odrážející růst poptávky po penězích Pravdou je, že poslední dekáda byla obdobím s historicky velmi nízkou inflací. Panovala tudíž výjimečná situace, která však nepřetrvá věčně. Logickým vyústěním je, že buď se to přehoupne do deflace nebo přijde vysoká inflace, která tu s námi může být i mnoho let Navzdory ekonomickému útlumu deflace nehrozí. Únor byl nejenom ve znamení zhoršující se pandemické situace a utahování lockdownu, ale i zvyšování cen v primárních okruzích. Oproti lednu rostly významně ceny zemědělských výrobců (meziměsíčně o 1,7 %), průmyslových producentů (+0,7 %), tržních služeb pro podniky. Deflace je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství.Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace.. Na rozdíl od inflace k deflaci dochází velmi zřídka; většinou ve velmi vyspělých zemích a pouze v krátkých časových obdobích Hrozba deflace v EU nepolevuje. Počátkem týdne vydal Eurostat aktualizované měření inflace v eurozóně. Roční změna cen na úrovni 0,8 % je extrémně nízká hodnota a pod psychologickou hranicí 1 % se pohybuje již od října minulého roku...

Video: deflace - ABZ.cz: slovník cizích slo

2Valorizace platu, kreslený vtip

Deflace: Jak jí lépe porozumět - Investujeme

Deflace (opak inflace) je absolutní pokles cenové hladiny za sledované období. Jinak řečeno běhěm deflace klesají ceny zboží a služeb a můžeme si jich za stejné peníze dovolit více, než v předcházejícím období V posledním blogu jsem se věnoval nedávným devizovým intervencím České národní banky, kterou k tomuto kroku vedla snaha o dodržení inflačního cíle, ale hlavně strach z deflace. Řekl jsem si, že by nebylo od věci se podívat na důvody, kvůli kterým mají centrální bankéři z možnosti deflace takový strach. Ve 20. století se objevilo několik krizí doprovázených. Akciové indexy v minulém týdnu opět přepsaly tabulky historických rekordů. Nejznámější z nich, S&P 500, je po dosažení dalšího maxima letos v zisku již přes 17 procent. Investiční euforie naopak tlačí dolů cenu zlata, vnímaného jako bezpečný přístav investorů v dobách nejistoty. Žlutý kov letos.. Čtenář Petr Schotli píše: Tak jsem dočetl velmi zajímavou knížku G.Hannich: Deflace. Podělím se s jejím obsahem. Jednoduše jsem vybral z knihy zásadní věty. Autor je německý finanční poradce. Kniha vyšla německy i česky 2008

Dezinflace - Wikipedi

Deflace v eurozóně sice trvá, ale pokles cen oproti dubnu zpomalil, vyplývá z dat Eurostatu. Podíl na poklesu měly energetické suroviny, zvýšily.. Deflace nebo inflace? A jak na budoucí vývoj připravit portfolio? Úrokové sazby centrálních bank v celém rozvinutém světě jsou na historických minimech, velmi blízko nuly a k tomu navíc centrální banky pumpují na trhy stále další peníze odkupem cenných papírů od soukromých subjektů Každopádně krizový trend bude celkově opačný, a to pokles cen, tedy dezinflace, a následně deflace. Už se to projevuje v oblasti cen ropy, pohonných hmot a energií. Spekulativní ceny ropy se dokonce na chvíli dostaly do minusu

Co je to inflace a deflace - vliv intervence ČNB 2017 E15

deflace Výpis příspěvků ke štítku deflace KOMENTÁŘ: Jak Schillerová uvěřila, že se stala Rašínem, ale popletla si pojm NAVRÁTIL: Inflace vs. deflace, třetí díl. Ekonomika David Navrátil, hlavní ekonom ČS . 17. ledna 2012 18:41. Přesun výroby z vyspělých ekonomik do rozvíjejících ekonomik vedl k tlaku na mzdy nízkopříjmových skupin. Vlády a centrální banky ve snaze udržet spotřebu na vysokých úrovních začaly zvyšovat své zadlužení. deflace. Paroubek: Česká národní banka chce pokračovat v nesmyslech. Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl se nechal veřejně slyšet, že pokud by hrozila deflace, chce prý ještě slabší korunu. Jinak řečeno, chce, aby česká koruna fakticky dále devalvovalaFaraon promluvi A. PROBLÉM DEFLACE. Od začátku r. 2002 ČNB cíluje míru inflace měřenou indexem spotřebitelských cen (CPI). Míra inflace je nyní hluboce pod cílovým koridorem, stanoveným tehdy ČNB. Protože již třetí měsíc (tj. od počátku roku 2003) je meziroční míra inflace záporná, hovoříme o deflaci

Sázka na Fedem neprobádané území a možný dopad na dolarJaponsko - Aktuálně

Jan Macháček: Kouzla, čáry a realita EU. To se věštilo i po roce 2008, kdy centrální banky a vlády taktéž zaplavily trh penězi. Jenže po roce 2008 inflace nepřišla, rostly pouze ceny některých aktiv, hlavně akcií a nemovitostí. Globální konkurence růst cen nepřipustila Obdobně je deflace ve své podstatě pokles objemu peněz a pokles cen je buď jeho důsledkem, nebo je způsoben nabídkou a poptávkou. V běžném užívání je pojem deflace jako poklesu nabídky peněz obecně považován za přežitek minulosti Tempo deflace se v březnu na Slovensku zrychlilo. Oproti letošnímu únoru se ceny spotřebitelského zboží nezměnily, ve srovnání s loňským rokem jsou nižší. I přes další propad se ale slovenské ekonomice daří dobře. Časté obavy ekonomů z deflační spirály se tak nenaplňují