Home

Gshpb kánon

Rozvrhy - Gymnázium pod Svatou Horou Příbra

Vzdálenosti a odchylky útvarů v analytické geometrii. Zadání. Vypočtete vzdálenost d přímek , . Dokažte, že body jsou vrcholy kosočtverce Faceboo

  1. Pro uchazeče - old.gshpb.c
  2. moodle.gshpb.c
  3. Faceboo

EO

PhDr MgrMgr