Home

Spojena skola letna pp edupage prihlasenie

Rozhodli sme sa bližšie spoznať ich prácu. Náš spolužiak Janko, z triedy NÁMORNÍKOV, zariadil spolu so svojím ockom (hasičom) všetkým tretiakom prezentáciu práce a techniky hasičov priamo pred budovou našej školy. Veľmi sme sa potešili novým informáciám, poznatkom, no najväčšiu radosť nám urobili pokusy hasenia. Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad Letná 3453/34, 058 01 Poprad +42152/7895181 091089045

Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad - EduPag

 1. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: - ukončenie plošného.
 2. skola@sportovaskolaza.sk Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410 Rosinská cesta 4, 010 08 Žilin
 3. Spojená škola Belá. HURÁÁÁ PRÁZDNINY. Projekt: OBNOVA KNIŽNIČNÉHO FONDU MIESTNEJ ĽUDOVEJ KNIŽNICE V BELEJ. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Pozývame Vás na návštevu Miestnej ľudovej knižnice v Belej, kde pribudlo mnoho nových knižných titulov rôznych žánrov. Darujte deťom 2% z dane (KLIK
 4. Katolícka spojená škola Rajec. Vitajte na stránkach našej školy. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Aktuálne informácie pre rodičov a študentov
 5. Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravn
 6. ika Tatarku. SPOJENÁ ŠKOLA. Ul. Do

© aSc 2021 asc Applied Software Consultants, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovakia, EU tel. (+421) 2 - 442 52580 tel. (+421) 2 - 444 5053 Pripravujú sa na prichádzajúce leto, ktoré chcú uvítať všetci ako zdatní plavci. Učia sa plávať prsia i kraul, tí najšikovnejší aj znak. skola@skoladudince.sk. 045/5583175 Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince. Mgr. Eva Jamborová Bezbariérová verzia +-Powered by aSc EduPage. skola@spsenz.sk 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľka (PaedDr. Lucia Takácsová ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľky (PaedDr

EduPage - SPOJENÁ ŠKOL

Všetkým prajeme krásne a slnečné letné prázdniny plné pohody, oddychu a skvelých zážitkov Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na strednej škole, že druhé kolo prijímacích skúšok bude dňa 22. júna 2021 o 8:30 hod. Na našej škole sú voľné ešte tieto miesta Leto a prázdniny (pdf) 19.7.2021. Putovanie za naším patrónom. V posledné dni školského roka sa žiaci 3. ročníka vybrali za patrónom našej školy. Navštívili miesta, ktoré boli bl. biskupovi Gojdičovi veľmi blízke. Milým prekvapením bolo stretnutie s vladykom Jánom Babjakom, ktorý požehnal žiakov. Okrem Arcibiskuého. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak. Vitajte na stránke našej školy! Školský život vo videách. Pozrite si nové video-noviny za mesiac JÚN 2021. V sekcii VIDEÁ máte k nahliadnutiu rôzne video-noviny, ktorých je zachytený náš školský život. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim. Všetkým želáme krásne, pohodové leto, veľa slniečka, krásne zážitky a dobrú náladu. skola@salaspojenaskola.sk. 0317705247. Krátka 11, 927 01 Šaľa. poradna@salaspojenaskola.sk. CŠPP 0905 986 947. Fotogaléria. Powered by aSc EduPage.

Spojená škola, Pod papierňou 2671, 085 01 Bardejov 054/472 21 82, ssbj2671@gmail.co na základe schválenia našej žiadosti otvárame prihlasovanie do letnej školy prostredníctvom Edupage. Dieťa je možné prihlásiť do viacerých cyklov, pokiaľ neprebiehajú súčasne a zároveň prihlásiť aj na stravovanie. Počet je obmedzený - max 20 detí na jeden cyklus Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra. Vitajte na stránkach našej školy. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Aktuálne informácie pre rodičov a študentov Neplnoletý žiak školy Môže vstúpiť do priestorov školy na vyučovanie, pokiaľ sa preukáže povereným zamestnancom školy negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Euróej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní

Spojená škola - EduPag

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte. Rada školy. Zloženie - členovia; Štatút RŠ; Kontakty na členov; Plán zasadnutí RŠ; VIDEÁ. Školské video-noviny - jún 2021; Školské video-noviny - máj 202 Spojená škola, Hálkova 54, 831 03 Bratislava. Vyhrali sme! Radi by sme Vás informovali, že sme sa stali víťaznou školou 3. ročníka projektu Čerstvé Hlavičky! Výhrou je týždenná dávka ovocia/zeleniny pre našich žiakov v nasledujúcom školskom roku 2021/2022. Čítať viac Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu. skola@zsjarnapp.edu.sk +421 52 7743910 (škola) +421 52 7731354 (školská jedáleň) Jarná ulica 3168/13, 05801 Poprad . 37791605. 2021554667 Vitajte . INFORMÁCIA K STRAVE ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY OD SEPTEMBRA 2021 PRE RODIČOV !!! https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=49426

spojena.skola.zastupkyne@gmail.com. mobil: 0911 994 724, 0911 868 933. PaedDr. Andrea Chalupová - riaditeľka školy. Príloha - prihláška Letná škola PROGRAM Letnej školy Program letnej školy na základe jednotlivých vzdelávacích oblastí . Týždenný rozvrh Letnej školy:. skola-adhd@skola-adhd.sk Riaditeľka školy: Mgr. Petra Harčaríková, PhD. +421 911 535 803 Zástupkyňa školy: Mgr. Alžbeta Balúnová +421 911 460 312 Ekonómka školy: Katarína Velgosová +421 907 321 147 Školská psychologička: Mgr. Natália Slávikov Milí rodičia! Od 1.7.2021 do 31.8.2021 sú letné prázdniny. Úradné náležitosti možno žiadať. každú stredu v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.. Prosíme, zvoňte na zvonček sekretariát na Nedbalovej 4. V prípade, že máte záujem o osobné stretnutie je potrebné sa vopred dohodnúť telefonicky - 0948 544 327 alebo mailom: katarina.levakova@ursula.sk (tajomníčka školy. Obchodná akadémia Poprad. Vitajte na stránkach našej školy. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Mobilná aplikácia Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu. Škola roka 2009. Škola roka 2013. Letné prázdniny. Vážení rodičia a návštevníci školy

Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad Mgr. Peter HUSÁR riaditeľ školy tel.: 052/789 51 82 riaditel@ssletnapp.sk gsm: 0910 945 955 PaedDr. Mariana Sabaková zástupkyňa riaditeľa tel.: 052/789 51 82 zus.zastupca.so@ssletnapp.sk gsm: 0911 890 03 Rozhodnutie si preberá každý zákonný zástupca osobne pokiaľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk. Rozhodnutia si vyzdvihnite v ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad počas pracovných dní od 13.05.2021 do 20.05.2021 na sekretariáte školy v čase od 10.00 h do 15.00 h. S pozdravom

Krásne leto. Prázdniny plné slnka, vody a oddychu, a načerpanie nových síl všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. PODDUBÁČIK šk. rok 2020/2021 č.2. Poddubacik_2_2020-2021.pdf. JÚN 2021. Aj takto trávime voľný čas na internáte Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad. Suplovanie. Rozvrh Všetkým študentom, rodičom a zamestnancom školy prajeme krásne leto, veľa pohody a slnka. Vidíme sa opäť v škole 02.09.2021 o 8.00 hod.! Študenti, ktorí si neprevzali vysvedčenie, neodovzdali kľúče od skriniek, školský čip na konci šk. roka, môžu tak urobiť v priebehu prázdnin na sekretariáte každý pracovný deň od. Majster/ka pre vyučovanie v učebnom odbore 2433 H obrábač kovov, Spojená škola, SNP 16, Sabinov. Viac informácií nájdete v prílohe TU. Voľné pracovné miesto - vyhlásenie: viac. Projekt Interreg 2021. 18. 6. 2021. Videokonferencia na tému Wykład o serach Spojená škola Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom. Slovenčina +-Prihláseni

Milí rodičia, z dôvodu pandemických opatrení v školskom roku 2020/2021 neboli odučené všetky hodiny v záujmových krúžkoch. Z uvedeného dôvodu budeme v mesiaci august 2021 vracať časť poplatku na základe vami vypísanej žiadosti v ktorej uvediete: adresát: Spojená škola Kráľovnej pokoja, na Závaží 2, 010 01 Žilina. Centrum.sk e-mail - prihlásenie. Víta vás Centrum.sk, jedna z prvých stránok slovenského internetu. Ďakujeme za Vašu dôveru

Vec: Obnovenie prezenčného vyučovania Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR , číslo: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 2.marca 2021, s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21.marca 2021, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a odporučenia OU Nitra, odbor školstv Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín. Nadpis. študijné odbory. učebné odbory. Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022. maturitné a záverečné skúšky 2021. YouTube. SOŠ OaS Dolný Kubín. 106 subscribers Letná škola, ktorá prebiehala od 9.8. do 13.8. 2021 sa niesla v znamení upevňovania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si deti nemohli dostatočne osvojiť počas tohto školského roka kvôli pandémii V dňoch od 31.05. do 11.06. 2021, sme sa my žiaci IV.B zúčastnili odbornej praxe vykonávanej v spoločnostiach s rôznym zameraním. Každý jeden študent si na vlastnej koži vyskúšal, čo zahŕňa práca v podniku alebo u súkromného podnikateľa. Táto aktivita je pre študentov príležitosť oboznámiť sa s najmodernejšími. 6. 2021. Najprv práca, potom zábava-platilo na spoločne strávenom popoludní, ktoré absolvovali učitelia školy v rámci aktualizačného vzdelávania. Workshop pre triednych učiteľov bol organizovaný vďaka participácii našej školy na projekte Erasmus + s názvom Family-School- Network. V prvej časti workshopu zaujala.

Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, 058 - EduPag

Základná škola sv. Jána Pavla II. utorok od 9.00 - 11.00 hod. štvrtok od 9.00 - 11.00 hod. Elektronický kontakt: scspp@scspp.sk. Otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 o 9.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda, Poprad-Juh Spojená škola internátna Kremnica Sama Chalupku 315/16, 967 01 Kremnica +421 045 6782 49x x1 - Sociálna pracovníčka x2 - Riaditeľ škol Dnes opäť zazneli na chobách našej školy rapkáčik a zvončeky ohlasujúce odchod desiatich žiakov našej školy. Žiaci deviateho ročníka si pre učiteľov a vedenie školy pripravili bohatý program, v ktorom sa obzreli do minulosti a ukázali nám, aký kus cesty prešli za tých deväť rokov a nazreli aj do budúcnosti, ktorá ich čaká na stredných školách

Spojená škola Belá - EduPag

Katolícka spojená škola Rajec - EduPag

 1. Naša škola sa snaží byť odrazovým mostíkom k vytváraniu vzdelávacieho systému, ktorý žiakov učí pre život a rozvíja ich silné stránky. Čo všetko s našimi žiakmi robíme si môžete prečítať v sekcii Novinky. Naše projekty dotvárajú obsah celého edukačného procesu
 2. áciou, nedostatkom škôl, učiteľov. Rozprávali sa ako sa môžu pomôcť deťom v Afrike. Povedali, že sú šťastní, že môžu chodiť do školy, pretože tu majú svojich kamarátov, výborných.
 3. Tieto jedinečné hry napomáhajú žiakom pri učení písania, čítania, logického uvažovania, rozoznávaní farieb, precvičovaní slovnej zásoby, matematiky a iných praktických zručností, ktoré im robia ťažkosti. Projekt je určený 32 žiakom s PAS, ktorí navštevujú Spojenú školu, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
 4. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubí
 5. O nás. Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou. Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám. Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu. Sme škola využívajúca moderné.

Prihlásenie Spojená škola - EduPag

Spojená škola Dominika Tatark

E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk Internet: www.jarna.edupage.org Profilácia : jazykové triedy - Aj, Nj od 1. ročníka, športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach) Školské športové stredisko; judo _____ Základná škola s materskou školo Termíny klasifikačných porád. Štvrťročná 12. 11. 2020 Štvrtok. Polročná 26. 01. 2021 Utorok, klasifikácia sa ukončí 25

ŠkolskÝ klub detÍ spojenÁ Škola tilgnerova 14, 841 04 bratislava . vnÚtornÝ poriadok ŠkolskÉho klubu detÍ . riadenie a organizÁcia Šk 041/5422270, anna.zadnanova@katskola.sk 0910 852 288 číslo na SMS pre odhlásenie z obed Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021. Dňa 30. júna 2021 sme sa všetci spoločne stretli v areáli našej školy, aby sme spoločne ukončili školský rok, a tak konečne mohli odísť za vytúženým oddychom. Pán riaditeľ v úvodnom príhovore poukázal na neľahký školský rok, ktorý bol iný ako tie predošlé.

Dňa 18.júna 2018 sa v priestoroch Odborného učilišťa uskutočnila prednáška s témou Boj proti drogovej závislosti a proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.Zúčastnení žiaci a žiačky sa prezentáciou na interaktívnej tabuli oboznámili s ľahkými a ťažkými drogami, ich účinkami na myseľ, náladu jedinca, zdravie a závislosť ° informovaný súhlas zákonného zástupcu (Informovany_suhlas_skola.doc), ° správy z CPPPaP alebo CŠPP, ° akúkoľvek správu z odborného vyšetrenia potvrdzujúcu zdravotné znevýhodnenie dieťa. Spôsob zasielania žiadosti s prílohami: ° Osobne po telefonickom dohovore na čísle 0950 698 60 Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča je cirkvené gréckokatolícke gymnázium, ktoré nadväzuje na výchovno-vzdelávací odkaz o. biskupa Pavla Petra Gojdiča.Jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove.Svoju činnosť začalo v školskom roku 2004/2005 a v tomto školskom roku 2020/2021 sa stalo súčasťou organizačnej zložky Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča Z dôvodu celoškolského čerpania dovolenky bude prevádzka školy. od 19. 7. - 31. 7. 2021 uzatvorená. Úradné hodiny v čase letných prázdnin od 2. júla do 31. augusta 2021 Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 €/deň budú mať nárok deti, ktoré/ktorých: a) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len HN), b) žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ďalej len ŽM), c) zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu.

Školské vyučovanie sa začína 02. septembra 2021. Nástup do školy, 02. septembra 2021 (štvrtok), platí pre:. Špeciálnu materskú školu, ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Špeciálnu základnú školu, Odborné učilište - teda, pre všetky organizačné zložky Spojenej školy.. Pozor, čas príchodu nie je rovnaký Rozhodnutie okresného úradu v Žiline zo dňa 29.5.2019. S účinnosťou ku dňu 31.8.2019 sa ruší štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Spojená škola, Horná Štubňa 494, IČO 37982575 Zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno. skola@sszaby.sk 0042141/5006424 Hlavná 2 010 09 Žilina - Bytčica (autobusové spojenie MHD: linka 22 a linka 20 - zastávka: Kult. dom) Škola nie je platcom DPH

EduPag

 1. Na základe rozhodnutia MŠ SR a odporúčania RÚVZ so sídlom v MI sa obnovuje prezenčná výuka na našej škole od 12.apríla 2021.Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 budeme na škole naďalej dodržiavať osobitné ochranné a bezpečnostné opatrenia ! Pre všetkých žiakov platí: povinné rúška (okrem ŠMŠ.
 2. Spojená škola internátna. Aktuálne informácie pre rodičov a študentov. Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky. Spojená škola internátna, Murgašova 580, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Organizačné zložky
 3. Organizácia šk. roka. 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok.
 4. utorok od 9.00 - 11.00 hod. štvrtok od 9.00 - 11.00 hod. Elektronický kontakt: scspp@scspp.sk. Telefonický kontakt: 052 7721389. Otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 o 9.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda, Poprad-Juh. Úradné hodiny počas letných prázdnin: Čítať viac
 5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance. Vitajte na stránkach našej školy. Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Správna voľba povolania.
 6. Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany. Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí. Albert Einstein. Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu. William Shakespear. Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. Carl Rogers
 7. Spojená škola internátna M.R.Štefánika 323/1, 914 01 Trenčianska Teplá kancelária ekonómky školy,vedúcej školskej jedálne, mzdovej účtovníčky

Plán práce výchovného poradcu. školský rok: 2020/2021 . Návrh plánu práce výchovného poradcu . Hlavné úlohy. Úlohy vyplývajúce z POP na aktuálny školský rok Našťastie máme v našej škole veľmi veľa bystrých detí, ktoré si veľmi radi porovnávajú svoje vedomosti. Preto sme pre tretiakov a štvrtákov pripravili matematickú súťaž, v riešení SUDOKU a súťaž v slovenskom jazyku s názvom Tri stupne ku zlatej Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) rozhoduje takto: A. Súčinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje. 1.školské vyučovanie vo. +421 31 784 2069 sekretariát školy / ekonomický úsek +421 905 428 462 PaedDr. Slávka Kramárová / riaditeľka školy +421 910 595 515 Mgr. Gabriela Dórová / zástupkyňa pre ZŠ +421 31 784 1816 školská jedáleň + 421 31 784 1144 MŠ Budovateľská +421 31 784 1398 MŠ Fučíkova +421 31 550 1066 MŠ J. Dalloša +421 903 482 187 ZU

Spojená škola Dudince - EduPag

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky - EduPag

Štvorka - ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín. - základná škola s najdlhšou tradíciou v Trenčíne, založená v roku 1952. - 2 moderné počítačové učebne so systémom ZERO CLIENT a veľký počet moderných špeciálnych učební ( biologická, chemická, školská kuchynka, dve učebne školských dielní, anglická učebňa. Deti materskej školy ho hľadali, aj našli. Najprv však museli splniť niekoľko úloh. Skladali z papiera piráta Červenú bradu a jeho loď. Potom nakŕmili žraloka Otakara farebnými loptičkami, hľadali v piesku stratené mušle, hádali hádanky a nakoniec skákali vo vreci, aby sa dostali k pokladu

EduPage - Stredná odborná škola podnikania a služieb

24. 6. 2021. Žiaci 1.C sa vďaka úžasným rodičom a starým rodičom svojej spolužiačky dostali na minifarmu, kde sa mohli pomojkať so zajačikmi, nakŕmiť, ale aj vyskúšať si podojiť kozičky. Nazreli dokonca aj do vtáčieho hniezda. 2. Prváci na farme: Čítať viac Veľký úspech žiakov ZŠ Konštantínova v súťaži Ypsilon - slovina je hra. 1. Táto súťaž sa na našej škole organizovala prvýkrát. Ypsilon - slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a. Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom. Aktuálne informácie pre rodičov a študentov. Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky. Vitajte na stránkach našej školy. Naša škola používa EduPage školský informačný systém Kontakt. Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou. Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou. +421 x 55 4602134. Počet návštev: 11325203

Pecene_jablcka_.ppt . Matematika. Otvor si dokument: Matematika__Prakticka_skola(2).docx . Slovenský jazyk a literatúra . Téma: Opis predmetu . Pozri si prezentáciu Opis predmetu: Opis_predmetu.pptx . Pracovný list Opis predmetu si vytlač a vypracuj: Opis_predmetu.docx . Poviedka - prečítaj si poviedku Babička a pokús sa odpovedať. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša. Na našej www stránke prinášame aktuálne informácie o živote na našej škole. Viac informácii získate v sekciách NOVINKY, FOTOGALÉRIA, O ŠKOLE. Ďakujeme, že ste s nami. Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu ZÁPIS DO UČEBNÝCH ODBOROV. Dňa 23.4.- 30.4.2021 od 7:00 -14:00 hod. prebieha zápis prijatých žiakov do účebných odborov autoopravár mechanik a hostinský. Zákonný zástupca uskutoční zápis na strednú školu doručením potvrdenia o nastúpení, alebo nenastúpení na SŠ osobne,alebo po telefonickom dohovore poštou

Spojená škola bl. biskupa Gojdič

KRÁSNE LETO VŠETKÝM! TEŠÍME SA NA VÁS 2. SEPTEMBRA. VYHRALI SME! ĎAKUJEME!!! Prihlásenie. skola@zsvajanskeho.edupage.org. Pevná linka: 033 647 25 83 Vajanského 93, 900 01 MODRA. 36062219. Powered by aSc EduPage. V nadväznosti na právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1.8.2021 a na základe požiadavky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava si Vás dovoľujeme oboznámiť, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na. Základná škola Spišská Stará Ves. Historické okienko. Mobilná aplikácia. Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu. Vitajte na stránkach našej školy

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak - EduPag

V piatok, 11. júna sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili školského výletu. Navštívili Dinopark pri Starom Smokovci a Spišský hrad. Poďakovanie patrí tretiačke Kočerhovej, ktorá nám Dinopark vo výtvarnej súťaži vykreslila Krásne leto: Prázdniny plné slnka, vody a oddychu, a načerpanie nových síl všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. PODDUBÁČIK šk. rok 2020/2021 č.2: Poddubacik_2_2020-2021.pdf. JÚN 2021: Aj takto trávime voľný čas na internáte Oznamy - ZŠ. Prihláška na šk. rok 2021/2022 do 1. roč. ZŠ; Prijímacie skúšky pre 8. a 9. ročník 2020/21 ; Postup pri podávaní prihlášky 8-ročné gymnáziu Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta. Čítať viac. Čítať viac. Čítať viac. Priateľskí učitelia. Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole. Veľká knižnica. Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh. Sme na sociálnej sieti cyklus od 16. 8. do 20. 8. 2021. od 08:00 do 12:30 hod. Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID-19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale jej súčasťou sú aj rôzne voľnočasové.

Speciális Alapiskola - EduPag

Služby Božie pre žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 30. júna (streda) o 8:30 (EZŠ 1. stupeň), 9:30 (EZŠ 2. stupeň) a 11:00 (EKG) budú konať s vylúčením verejnosti. Výnimkou sú rodičia žiakov 9. ročníka Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme za pochopenie. Služby Božie 30. júna 2021: Čítať viac

Video: Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19 - EduPag