Home

Akineze

Akineze Medicína, nemoci, studium na 1

Akineze (akineza) znamená nehybnost některé části těla. V interní medicíně se pojem akineza využívá v kardiologii, kdy mluvíme o akinezi srdečních oddílů jakožto důsledku infarktu srdeční svaloviny (např. akineze srdečního hrotu) akineze (akinezie) nepohyblivost, akinesia 1. chybění, resp. porucha zahájení pohybů kosterního svalstva, popř. některých svalů či skupin. Vyskytuje se u různých neurologických onemocnění jako vyšší stupeň snížené hybnosti (hypokineze), např. u Parkinsonovy choroby (akinetická krize), Huntingtonovy chorey aj

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: • chorobná neschopnost pohybu chorobná neschopnost pohybu • ochrnut akineze - porucha v iniciaci pohybu (běžně u parkinsonovi nemoci a parkinsonovu sy.

Samozřejmě, akineze infarkt ve srovnání s dyskineze část po infarktu jizva je vážnější ohrožení života u pacientů s infarktem myokardu. Studie ukázaly, že přibližně 40% případů s infarktem obstrukcí koronárních cév se včasné obnovení průtoku krve v ishemirovannom segmentu (reperfuze), bude kontraktility myokardu. Katalepsie, či katalepse (z řeckého κατάληψις, katálēpsis, někdy také pod latinskými názvy akineze, tanatóza, či stupor vigilans) je stav specifické strnulosti, doprovázný symptomy jako jsou ztuhlost a vnější manipulovatelnost těla a končetin, netečnost, ztráta vědomé svalové kontroly apod Akineze je termín pro ztrátu schopnosti dobrovolně hýbat svaly. Nejčastěji je popisován jako příznak Parkinsonovy choroby (PD). Může se také jevit jako příznak jiných stavů. Jedním z nejčastějších příznaků akineze je mrznutí. To znamená, že jedna nebo více oblastí vašeho těla se již nemůže hýbat v. Parkinsonská chůze: Drobné krůčky s anteflexi, bradykineze, akineze, dyssinkineze, freezing, hezitace. Patří tam chůze při Parkinsonova nemoc , po zánětu mozku. Ataktická chůze : kymácivá a vrávoravá chůze se širokou bází (intoxikace alkoholem), mozečkové dysfunkce, tabes dorsalis , vestibulárni ataxie

Nepříznivé životní podmínky překonává ve stavu strnulosti. Žije nočním způsobem života, přes den spí. Velmi zajímavá je schopnost stavět se mrtvým (akineze nebo thanatóza) u savců známá pouze u vačic. V nebezpečí se zvíře převrátí na bok nebo záda, zavře oči a vyplázne jazyk Co znamená akinéza, akinézie? Význam slova akinéza, akinézie ve slovníku cizích slov

třes, rigidita, akineze a postižení posturálních reflexů. V rámci diferenciální diagnostiky PN je nutné odlišit další onemocněn í s převahou postižení extrapyramidového systému, klinicky napodobující Parkinsonovu nemoc. Patří mezi ně sekundární par Akineze. Ke slovu akineze evidujeme 8 synonym. akineze je synonymum ke slovu nehybnost. Nepohyblivost; nehybnost; imobilita; pohyblivost; těžkopádnost; pomalost. von griechisch: a - nicht; kinesis - Bewegung Synonym: Akinesie. 1 Definition. Unter Akinesie versteht man den Zustand einer pathologischen Bewegungslosigkeit der Herz-oder Skelettmuskulatur.Etwas unscharf wird der Begriff im klinischen Gebrauch auch zur Bezeichnung des Bewegungsmangels verwendet, obwohl hier der Begriff Hypokinese genauer wäre. Das entsprechende Adjektiv lautet akinetisch Také se může projevit po delším setrvání ve stejné poloze. 3. Zpomalenost (bradykineze, akineze, hypokineze) Pacienta funkčně omezuje a je ze všech příznaků nejvýraznější. Základními rysy jsou zmenšení rozsahu a amplitudy pohybů, jejich celková chudost, zpomalený pohyby (bradykineze) a jejich ztížený start (akineze)

akineze (akinezie) Velký lékařský slovník On-Lin

 1. akineze, porucha rovnováhy, bradykineze, cerebrální ischemie, cerebrovaskulární příhoda, cerebrovaskulární porucha, fenomén ozubeného kola, křeče.
 2. Akineze, akinesis, akinezie, katalepsie, tanatóza - zoologie stav strnulé nehybnosti, stavění se mrtvým.Typ obranné strategie, která se vyvinula u některých druhů živočichů, u obratlovců (např. vačic) i u bezobratlých (např. u hmyzu).Málo pohyblivé druhy hmyzu tak unikají zrakům útočníka
 3. Umění akineze je mnohem rozšířenější mezi nižšími obratlovci a vynikají v něm především hadi. Akinezi zvládá třeba i naše užovka obojková. Když je chycena za ocas, zůstane někdy bezvládně viset s otevřenou tlamou a vyplazeným jazykem. Americký had Heterodon contotrix patřící do širšího příbuzenstva naší.
 4. Zpomalenost, chudost a omezení rozsahu pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) Tyto projevy jsou nezávislé na míře svalové ztuhlosti. Projevují se ztrátou či snížením schopnosti především začít pohyb, např. vyrazit ze stoje do chůze, postavit se ze sedu atd
 5. Unikátní techniky přežití: Jak se brání zvířata? Lenka Kospertová 17.1.2018. Zvířata se brání před útoky predátorů různými způsoby. Některá mění svojí barvy, jiná vystřelují ostny nebo předstírají svou vlastní smrt
 6. akinézie [řec.] 1. zool. akineze - stav strnutí živočicha, reflexní zastavení pohybu na vnější podnět. Vyskytuje se např. u brouků, strašilek a pavouků, octnou-li se v nebezpečí.2. lék. akinesia - neschopnost pohybu, nehybnost provázející některá neurologická onemocnění, např. parkinsonismus, nebo psychické stavy, např. stupor
 7. Akineze. nepohyblivost nehybnost imobilita pohyblivost těžkopádnost pomalost. nepohnutost. bezvládnost. pevnost soudržnost konzistence stálost tvrdost trvanlivost rázuvzdornost nezdolnost (víry) nezlomnost houževnatost rozhodnost důraznost energičnost jistota bezpečnost bašta bunkr opevněn.

akinéza, akinézie - ABZ

 1. 'akineze' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar
 2. Zpomalenost, chudost a omezení rozsahu pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) - tyto projevy jsou nezávislé na míře svalové ztuhlosti. Projevují se ztrátou či snížením schopnosti především začít pohyb, například vyrazit ze stoje do chůze, postavit se ze sedu a podobně
 3. akineze - nehybnost živočicha, který se staví mrtvým, a atk se brání před predátorem (kořistníkem) nebo jiným nebezpečím. Databáze excerpčního materiálu Neomat, verze 3.0. Excerpční program EDA. Oddělení současné lexikologie a lexikografie
 4. Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników. Poniżej znajdziesz do nich odnośniki: Hipokineza segmentu podstawowego ściany przedniej i przegrody międzykomorowej - odpowiada Piotr Pilarski ; Co oznacza hipokineza segmentów koniuszkowych ściany dolnej i bocznej? - odpowiada Lek
 5. Zkontrolujte 'akineze' překlady do němčina. Prohlédněte si příklady překladu akineze ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
 6. Kromě Fetální akineze deformace posloupnost má FADS jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy FADS klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Fetální akineze deformace posloupnost v jiných jazycích.
 7. Check 'akineze' translations into English. Look through examples of akineze translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Translation for 'akineze' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Akineze je příznakem stavu, který způsobuje, že člověk ztratí schopnost hýbat svaly sám. Někdy má tělo člověka pocit, že je zamrzlé v čase. Lékaři si obvykl Akineze a dyskineze jsou příznaky, které popisují poruchy pohybu. Akineze je absence pohybu. Osoba s akinezí nemůže hýbat svaly, i když se o to snaží. Osoba s dyskinezí nebo problémy s pohybem má svaly, které se pohybují nedobrovolně a neočekávaně. Mezi příklady patří třes nebo třes nebo spastické pohyby, které se. Katalepsie, která se jinak nazývá také akineze nebo tanatóza, představuje jeden ze skupiny příznaků několika chorob, které mají původ většinou v nervovém systému člověka. O co se však jedná? Jde o stav, kdy naše tělo ustrne, což znamená, že zůstane nehybné a nedokážeme ho kontrolovat. Jedná se hlavně o oblast.

Dyskineze (dyskineza) znamená poruchu hybnosti. O dyskinezi ve smyslu tělesného pohybu hovoříme například u různých neurologických chorob, jinak se tento pojem používá i u poruch pohyblivosti srdečních oddílů, žlučových cest apod. Podobným výrazem je termín akineze (nehybnost) Akineze - diagnóza, příznaky, léčba Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Akineze. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Akineze Akineze obtížné zahájení pohybu, freezing. Neurologická klinika a entrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rigidita plastický hypertonus: zvýšený odpor v celém rozsahu prováděného pohyb

Parkinsonský syndrom neboli hypokineticko-rigidní či hypokineticko-hypertonický syndrom patří mezi extrapyramidové syndromy a vzniká při nigrostriatálním deficitu dopaminu, při blokádě dopaminových receptorů či při poškození putamen.. Dochází k poškození substantia nigra (pars compacta) a snížení produkce dopaminu. To vyvolá úbytek nigrální neuronů a k poklesu. Další názvy: potíž zahájit pohyb, akineze. Potíže se zahájením pohybu se označuje jako akineze - je součást hypokineze. Hypokineze je definována zmenšením rozsahu a amplitudy pohybů a celkovou pohybovou chudostí. V rámci hypokineze rozlišujeme zmíněnou akinezu - potíže se zahájením pohybu ptomů - akineze, rigidita a tremor. Idiopatická Parkinsonova choroba je příčinou parkin-sonského syndromu až v 80 procentech případů. Zbylých 20 % je sekundární etiologie, nebo se jedná o jiné neuro-degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy (CNS). Sekundární parkinsonské syndromy jsou nejčastěj

Akineze - Studuji Medicin

význam slova akinesis, akineta, akinezie, akinospermia, akiurgia, aklamace, aklimace, aklimatisace, aklimatizace, aklimatizace, aklimatisace: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají Akineze, rigidita a třes - základní klinické projevy Parkinsonovy nemoci (PN) - souvisejí s poruchou syntézy dopaminu v substantia nigra a jeho následným deficitem v bazálních gangliích, což ve svém důsledku vede k ovlivnění činnosti motorických oblastí mozkové kůry 1As. MUDr. Robert Jech, PhD., 2Ing. Jaroslav Tintěra, CSc., 3MUDr

akineze), dále třes (tremor), svalová ztuhlost (rigidita) a poruchy stoje a chůze (typická je šouravá chůze s krátkými krůčky a sehnuté držení těla). Obsah: Pohled neurologa Prof. MUDr. Jan Roth, CSc. strana 3 Pohled fyzioterapeuta Mgr. Martin Srp strana 27 Pohled logopeda Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. strana 53 Pohled neurolog alfa priv., ř. kinein hýbat, pohybovat) akineze, neschopnost pohybu, nehybnost, ochrnutí. Akinesis algera neschopnost pohybu při velké bolesti. Akinesis amnestica neschopnost pohybu určité části těla po dlouhém klid Echokardiograficky byla potvrzena akineze hrotu, výrazný SAM s dynamickou LVOTO s tlakovým gradientem nad 100mmHg (Obr. 1). Pacientka byla léčena betablokátory a volumexpanzí s dobrým efektem. Kontrolní TTE s odstupem sedmi dnů prokázalo ústup LVOTO, jen naznačený SAM akineze - akinesis. Tento on-line slovník momentálně obsahuje přes 85 000 unikátních výrazů. Založeno na projektu GNU/FDL Anglicko-Český slovník. Nové článk

Akinezie myokardu: příčiny, symptomy, diagnóza, léčba

Mechanismy akineze, hypokineze, bradykineze AKINEZE ―vázne spouštění (↑ RT) a průběh pohybových programů, zvláště u automatických pohybů ―pohyby na vnější podnět jsou méně postiženy - též tzv. paradoxní kineze ―porucha přípravy pohybu pro postižení zpětné vazby z BG do premotor apraxie, akineze, afonie, dysartrie, dyskinéz, záchvatů, nebo paréz F44.5 Disociativní křeče F44.6 Disociativní anestézie a ztráty citlivosti F45 Somatoformní poruchy F45.0 Somatizační porucha mnohotné, rekurentní a často se měnící tělesné příznaky o nejméně 2-letém trvání Vylučuje vědomou simulaci ( Z76.5 U parkinsoniků lze vypozorovat tzv. parkinsonskou triádu (akineze, rigidita, třes), patřící mezi hlavní příznaky Parkinsonovy choroby. Parkinsonova nemoc má mnoho motorických i nemotorických příznaků, s nimiž souvisejí ošetřovatelské problémy Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty

Katalepsie - Wikipedi

 1. - snížení až ztráta aktivní hybnosti - hypokineze až akineze - snížení svalového tonu - hypotonie až atonie - snížení až vymizení šlachosvalových reflexů - hyporeflexie až areflexie (z důvodu porušení motorických vláken se vyřadí sval
 2. akineze (thanatoza) - živo čich p ři setkání s nebezpe čím znehybní (d ělá mrtvého) út ěk - spoušt ěcím podn ětem je p řekro čení tzv. út ěkové vzdálenosti (pro r ůzné typy predátor ů m ůže být út ěková vzdálenost r ůzná) obrana - nastává p ři p řekro čení tzv
 3. Tuto kazuistiku mi poslal Jan Vítek, kterému děkuji.Anamnéza61letý muž s dušností (NYHA II - III). Byl přijat k operaci CABG (Coronary Artery Bypass Graft). Anteroseptální a hrotová akineze, ejekční frakce levé komory 25%! Levá komora dilatovaná. Difuzní ICHS 100% chronický uzávěr ACD (pravé věnčité tepny) s kolaterální cirkulací, stenózy RIA (Ramus.
 4. akineze. Synonyma Německá synonyma. Která slova mají v němčině podobný význam jako Akinesie? Akinesie němčina » němčina. Unbeweglichkeit Akinese. Doporučujeme Němčina s kapesním tahákem uvnit.

Akineze: Příznaky, Příčiny a Léčba - Zdraví - 202

 1. Velmi vzácně vzniká neuroleptický maligní syndrom (hyperpyrexie, rigor, akineze, kóma), při němž je nutno okamžitě přerušit podávání chlorprothixenu a zavést symptomatickou léčbu na JIP nebo oddělení ARO
 2. leporelo.info. Zlatěnky, Chrysididae - čeleď hmyzu z řádu blanokřídlých.Zahrnuje druhy pestře kovově zbarvené, jejichž larvy parazitují zejména v hnízdech vos a včel
 3. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o pacienta s Parkinsonovou nemocí Nursing Care of the Patient with Parkinson´s Disease Bakalářská práce Hana Šalandov
 4. pohybu), akineze (problémy se startem pohybu), mikrografie (zmenšené písmo), hypomimie (omezení hybnosti svalů v obličeji) ad. Klidový třes (tremor) je nejčastěji patrný u horních končetin, mizí ve spánku a při volním pohybu. Tremor bývá v
 5. akineze, nebo-li schopnosti »stavět se mrtvým«. Když je v ohrožení života, prostě se převalí na bok, zavře oči, vyplázne jazyk a tváří se, jako že už je pár dnů po smrti. Specialitou jsou částečně protistojné palce na zadních nohou, které jsou díky tomu chápavé, podobné dlaním. Vačice má naví
 6. Akineze, netopýr si nechce povídat... | Aha! - Karel Kopáč, ara »Létající myš.« | Aha! - Karel Kopáč, ara Mňam, moučný červ. | Aha! - Karel Kopáč, ara Škatulata na Primě! Něrgešová odchází?! Britská zpěvačka Adele: Skupuje vily v Beverly Hill. Herečka Klára Issová: Ztracená v Řecku.

poruchy (třes, akineze, rigidita a porucha posturální stability), pohybová chudost, incipientní porucha posturální stabili-ty, stadium II podle Hoehnové a Yahra, přičemž schopnost vykonávat denní aktivity je omezena. 8 Postižení míchy, míšních kořenů a pleten S tím souvisí i akineze, tj. problémy se zahajováním pohybu. Pacient má např. problémy se rozejít, v podstatě jakoby zmrzl, a při zahajování daného pohybu se musí velmi soustředit. Když se dá do pohybu, můžeme sledovat krátké a cupitavé kroky. Stejně jako předešlé příznaky, je hypokineze a akineze asymetrická [14]

Vyšetření polohy, chůze a pohyblivosti - WikiSkript

V další fázi se dostavuje hluboká apatie, kdy člověk už vůbec nedbá na pudy sebezáchovy a noří se do hluboké demoralizující melancholie. Další fází je abulie, naprostý nedostatek vůle, kdy člověk přestává mluvit, jíst a mýt se. Pak přichází psychická akineze, kdy člověk přestává vnímat i extrémní bolest Souhrn Diplomová práce, Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia, je zaměřena na náročnost péče o nemocné z pohledu jejich ošetřovatelů chování (po rozehřátí apatický, akineze, normální) další poznámky (např. dehydratace, podchlazení, vyčerpanost, přehřátí) Zranění po odstranění kroužku . Netopýr znečištěný lepidlem a smetím . U zraněných netopýrů ošetřujeme drobná poranění sami, vážnější zranění řešíme ve spolupráci s MVDr Akinéza je príznakom stavu, ktorý spôsobuje, že človek stratí schopnosť samovoľného pohybu svalov. Telo človeka má niekedy pocit, že je zamrznuté v čase. Lek

Akineze, rigidita V pokročilých případech HN dochází k roz-voji akineze a rigidity. Zde jsou jakékoliv léčeb-né možnosti již prakticky neúčinné, nemocný se stává zcela nesoběstačný a porucha hybnosti je jedním z důvodů závislosti na péči okolí. Existuje však tzv. primární Westphalova vari Jedinou absolutní kontraindikací levodopy je glaukom s úzkým úhlem. Při náhlém vysazení nebo prudkém snížení dávek levodopy u pacienta s pokročilou PN může vzniknout syndrom z vysazení levodopy, s příznaky těžké akineze (akinetická krize), případně hypertermie a rabdomyolýzy Při hypokinezi dochází ke snížení rozsahu pohybů, objevuje se akineze, což je porucha zahájení vědomých pohybů, a bradykinezí, což je zpomalení pohybů. Hypokinetické syndromy mohou být provázeny také zvýšeným svalovým napětím, rigiditou. Mezi hypokinetické syndromy se řadí např. Parkinsonický syndrom

Vačice opossum - Wikipedi

(akineze, hypokineze) a posturální poruchy. Mezi non-motorické příznaky patří mimo jiné únav-nost, svalové a kloubní bolesti, zácpa, sfinktero-vé obtíže, úbytek váhy, úzkosti, deprese, poruchy spánku a psychotické komplikace. Pacient s PN patří do péče neurologa. V Praze, Brně a Olomouci navíc existují speciali • Hypokineze,bradykineze, akineze • Tremor - orofaciálních svalů i hlasu • Hypomimie • Hypofonie, • Paradoxní dechový vzorec • Tachyfemie, palilalie, hesitace • Parkinsonova nemoc, parkinsondké syndrom

Video: Význam pojmu Akinéza, akinézie Slovník cizích slo

(POKROČILÍ) Alternující QRS komplexy - Kardioblog

Akineze. Hyperkineze. Neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4) Poruchy oka. Poruchy akomodace Depozita v oku 4. Srdeční poruchy. Prodloužení intervalu QT, (viz bod 4.4) Komorová arytmie Komorová tachykardie. Komorová fibrilace, Torsade de pointes Srdeční zástav • akinetický záchvat - akineze volních po-hybů při zachovaném vědomí • negativní myoklonický záchvat - krátké fáze svalové atonie během svalové aktivity po epileptickém výboji • záchvat s afázií - neschopnost mluvit ne-bo rozumět řeči při zachovaném vědomí. 2.2.2. Paroxyzmální událost 1 . Příbalová informace: informace pro uživatele. Neupro 1 mg/24 h transdermální náplast Neupro 3 mg/24 h transdermální náplast Rotigotinum . Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst. Teprve později (až po řadě měsíců) se objevují čtyři typické a základní příznaky nemoci: třes (tremor), svalová ztuhlost (rigidita), celková zpomalenost a chudost pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) a poruchy stoje a chůze

akineze - slovník synony

vost - akineze. Z toho vyplývá těžce narušené mukociliární samoočišťování s recidivujícími respiračními infekty. Dále se mohou rozvinout jaterní a ledvinné cysty, hydrocefalus, biliární atrézie, degenerace sítnice a u 50 % jedinců se objeví situs viscerum inversus. PCD způsobuj Může však postihnout též paži, nohu, chodidlo či obličej. Mezi další charakteristické příznaky Parkinsonovy nemoci patří ztuhlost končetin a trupu, pomalý pohyb (bradykineze) nebo neschopnost se pohybovat (akineze), narušená rovnováha a koordinace těla. Tyto příznaky se během času pomalu zhoršují poruchou iniciace pohybu (akineze), zpoma-lením pohybu (bradykineze) a sní ením roz-sahu pohybu (hypokineze), zvý eným svalo-vým naptím (rigiditou), tesem a posturální instabilitou. Pro MSA jsou píznané hypomi-mie, monoton ní hypofonie, hypokinetická dysatrie a dysfagie. Na koneti nách dominuj Metoda spinální / subarachnoideální anestezie spočívá v podání anestetika / analgetika do subarachnoideálního prostoru, kde se podané látky mísí s mozkomíšním mokem a vzniká neuroaxiální blokáda. Nástup účinku je velmi rychlý, téměř okamžitý. Nastává jak blok senzorický tak blok motorický. Technika provedení Subarachnoideálního prostoru dosahujeme tenkou.

Akinese - DocCheck Flexiko

Základní příznaky - Parkinson-Help z

akineze - češtině definice, gramatika, výslovnost

'akinesis' přeloženo v bezplatném českém slovníku, mnoho dalších překladů česk ECHO: lehká diastolická dysfunkce LKS, lehká systolická dysfunkce LKS, akineze septa, EF LKS 45 % RTG plic bpn INR 1,1, antiXa 0,12. Gly. výsledky. ABR. není k dispozici. KO. výsledky. iontogram. výsledky. Chcete vědět víc? Kurzy Multimediální výukové pomůcky Testy Algoritmy Guidelines Kurzy první pomoci Z neurologických symptomů v počátku sledování dominovala dystonie až s rozvojem status dystonicus, dysmetrie, rigidita, akineze, motorické a vokální tiky, poruchy řeči a chůze. Po postupném navyšování terapie penicilaminem se stav upravil a stabilizoval do té míry, že pacient založil rodinu

Akineze - leporelo.inf

• tanatóza (akineze, ketalapse) - stavění se mrtvým • industriální melanismus - vliv znečištění na barvu těla. Industriální melanismus Funkcebasálníchganglií:koordinacepohybů Hypokinetické a hyperkinetické syndromy Parkinsonova a Huntingtonova nemoc Motorické poruchy řeč Říká se tomu akineze. Shoulí se do klubíčka a čeká, až pomine nebezpečí. Vydrží to klidně hodinu. Vám nezbývá, než ho držet na ruce a čekat, až se začne chovat normálně, líčí Zdenka. Jakmile je ale důvěra navázána, netopýři se k chovatelce tulí a čerpají z ní teplo, které jim v přírodě v koloniích. Vačice opossum (Didelphis marsupialis) je druh vačice žijící od jižního Mexika k Bolívii. Základní popis Velikostí se podobá velké kryse, délka..... Na webu Moulík.cz nejdete vše o domácích mazlíčcích a volně žijících zvířatech z celého světa

akineze: akinesis: Translations: 1 - 1 / 1. Your Recent Searches . EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it. Nehybnost (akineze), svalová ztuhlost (rigor), t řes (tremor). Farmakoterapeutický postup: Vyrovnat nedostatek dopaminu nebo potla čit převahu cholinergní aktivity DOPAMIN - polární katecholamin, neproniká hematoencefalitickou bariérou - proto se terapeuticky využívá prekutsot L-DOPA (aktivní transport) ANTIMIGRENIK Translation for 'akciová společnost' in the free Czech-English dictionary and many other English translations PŘEDSTÍRÁNÍ SMRTI (AKINEZE, TANATÓZA) Předstírání smrti je u živočichů využíváno poměrně často. Pavouci vydrží ve strnulém stavu až 15 minut. Vačice opossum se svalí na záda, stočí se do klubíčka a zůstane s pootevřenou tlamou a skelným pohledem bez pohnutí ležet, a tak se chrání před predátory, kteří. Podrobnosti o synonymu ochrnutí - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu Suspenovatelnost Vaši pacienti jsou ryvhle opět v pohybu, např. při ranní akinéze; Ulehčuje podávání sondou a při problémech s polykáním, zrychluje L-DOPA tes