Home

Diktát 8 třída pracovní list

8. třída - Základní škola Liptá

Matematika 8. třída pracovní list 10. 04.docx (12.39 kB) Matematika 8. třída pracovní list 14. 04.docx (13 kB) Matematika 8. třída pracovní list 16. 04.docx (13.73 kB 13.5.2020 Př 8 pracovní list.docx (.doc, 209,5 KB) - 90 download(s) D 8.třída, Národní divadlo, 13.5-20.5. (.docx, 15,1 KB) - 70 download(s) 6.5.2020 Př 8 Mozek a mícha (.pdf, 512,32 KB) - 64 download(s) 6.5.2020 Z 8 JV Evropa (.pdf, 510,73 KB) - 65 download(s) 6.5 diktát. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 57,37 k tabulka, údaj, věta, diktát, soutěž, český jazyk, text. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 155,15 k

Pracovní list slouží k souhrnnému opakování pravopisu. Procvičuje i/y v různých částech slova, velká písmena, předpony s-, z-, vz-, skupiny hlásek, mně-mě, tvary zájmen, Převažují doplňovací cvičení, součástí je i jedno korekturní cvičení Úvodní stránka > Materiály ke studiu > 8.třída > Chemie 8 > Pracovní listy. Pracovní listy . viz abecední seznam sloučenin: názvosloví anorganických sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny - bezkyslíkaté, kyslíkaté) Pracovní list - názvosloví anorganických sloučenin - název - vzorec - řešení.doc (91. Angličtina 8. třída - pracovní listy školní rok 2009/2010. List 1: Must, have to, should, shouldn't List 2: Must, can, mustn't, needn't, should, revision time List 8: Listening - I'm from Japan, Monsters List 9: Revision for revision test 4 List 10: Present simple and continuous, stative verb Stupeň: ISCED 2. Ročník: 8. ročník ZŠ. Předmět: Německý jazyk. Tematický celek: Psaní. Téma: Základní pravopisná pravidla. Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 8. ročník ZŠ. cvičný diktát Děvčata pomáhal s mytím oken. 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal. V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka

Pracovní listy. Matematika. Počítání; Číselné řetězce; Algebrogramy; Zlomky; Kreslení. Omalovánky; Bludiště; Dokreslovačky; Jednotažky; Kreslení podle čísel; Spojovačky; Barvy a tvary. Kreslení podle tvarů; Najdi rozdíly; Siluety; Geometrie; Slova a písmena. Čtení s porozuměním; Hrátky s písmenky; Hrátky se slovy; Křížovky; Hudební výchova; Logik Pokud nemáte možnost pustit si zvuk nebo se chcete soustředit jen na jeden pravopisný jev, zkuste diktáty s doplňováním. Klasické diktáty: poslechnete si zvukovou nahrávku, kterou následně zapíšete. Ono se to hýbe ». Třída: Vše. 1. Široký výběr. Úzký výběr. 2. Široký výběr 2021 1122 0 39. Sada čtyř pracovních listů, na které si děti mohou číst příběhy o domácích mazlíčcích. Následně v textu hledají odpovědi na otázky a přemýšlí o... Dokreslovačka - obrázkový diktát. 5. 3. 2021 1582 0 12. Pracovní list na rozvoj pozornosti, přesnosti a čtenářské gramotnosti l MATEMATIKA 8. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Mgr. ronislava Trčková, Daniela Trčková, Luboš Trčka Resumé Sada pracovních listů je zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 8. ročníku

Harry potter online - úvod > videa > trailery, filmy

Prezentace slouží k aktivizaci pojmů báseň, verš, rým. Nové pojmy: báseň lyrická, epická. Ukázka z díla Jaroslava Seiferta. Pracovní list je určen k samostatné práci při tvoření rýmů Matematika 7. třída pracovní list 14. 04.docx (14.34 kB) Matematika 7. třída příma úměra.ppt (1.27 MB) Matematika 7. třída nepřímá úměra.ppt (385.5 kB) Matematika 7. třída pracovní list 16. 04.docx (13.36 kB) Matematika 7. třída pracovní list 12. 05.docx (22.19 kB) 7PŘ, 11. 05

1) Vypracuj samostatně pracovní list, ve kterém si zopakuješ psaní i, y. Všechny pravopisné jevy zdůvodni. Pracovní list - opakování . 2) Napiš na papír vše, co víš o přídavných jménech. Poté vypracuj pracovní list - Přídavná jména - pracovní list . 3) Dle pokynů vybarvi obrázek s vyjmenovanými slovy po z Videa s pracovními listy jsou sestavena k AKTIVNÍMU procvičování učiva dítětem. Výukový okruh. Konkrétní pracovní list. Číslo stránky. Druhy vět ( k v. č. 3) Pohádka o kočce a myšce - seřaď věty v příběhu. 1. Doplň správná znaménka podle druhů vět. 2 Vytiskněte, prosím, pracovní list k písmenu U Písmeno U.docx - Napsat na pracovní list písmeno U, u, nakreslit obrázky začínající písmenem U - matematika 2 str. 4/ 5, 6, 7, 8. Volitelné: Poznáváme písmenko - 1. Denní režim - pracovní list 2. Časová osa 3. Učení a volný čas 4. Střídání ročních období 5. Péče o zdraví 6. Voda PL 7. Ryby - pracovní list 8. Vzduch 9. Horniny a nerosty 10. Půda PL 11. Slunce 12. Test neživá příroda 1 13. Magnetická síla pracovní list 14. Vodní rostliny 15.... (read more

Pracovní list - párové souhlásky/ cv. 1 ( tajenka) Procvičování - str. 22/d ( měkké tvrdé slabiky) - str.25/1. Online učebnice. str. 82/4 ústně, písemně sešit srdíčko; str. 82/ 2 ústně, Dú - písemně ( sešit srdíčko) ÚT - PS 25/2,3 ;26/4. uč - ústně 83/11. Diktát uč 82/5. Dú 26/6 ps. ST. PS - 26/7. Sloh - vzkaz, sm K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy. Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny). Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Třída: Vše. 1. Široký výběr

8. třída - mikulovicezs.c

Dnes je 17.8.2021, Svátek má Petra V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. Charles Robert Darwi prÁce s tŘÍdnÍm kolektivem ve spoleČnÉm vzdĚlÁvÁnÍ - soubor pracovnÍch listŮ ii 1.2 MAPA PŘÍBĚHU PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ - SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ II 1. 1) Trénuj diktát ( napiš diktát do sešitu Diktáty ) Vybíravý v jídle, automobilové závody, neobydlený dům, usušené byliny, dlouhý bič, bystrý chlapec, zbitý pes, bytový textil, černý rybíz, kobylka luční

I v této části najdete doplňovací diktáty a praktické taháky s obtížnými pravopisnými jevy. 3) 16 úkolů v části Učíme se hrou: k této části patří kromě zadání úkolů též 10 volných pracovních listů, které si můžete postupně podle zadání rozstříhat, složit správné odpovědi a nalepit do sešitu pracovní list - vyjmenovaná slova, diktát 28.2. Mail Aj 1 slovíčka lekce 5 - procvičování, have got pr.s. 97/1,2(online úterý) Škola čísla - pracovní list, have got pr.s. 97/3 (online středa) Škola čísla - pracovní list, uč. 36, pr.s. 45 (online pátek) pracovní list 28.2. Mail Aj (Mlna) In Britain uč. 39, WB 48 průb. Team pracovní list str. 25 19.03. Škola Třída: 2.B. PředmětÚkol Termín Jak odevzdat Poznámka Ma Procvičování sčítání a odčítání do 1000 - uč. 52/27, 28, 29 diktát 14.3. Mail Aj 1 zhodnocení lekce 5 pr.s. str.49/2,50, slovíčka lekce 6, uč.str.40 (online úterý) Škol

Diktát - Digitální učební materiály RV

ČJ - opakování - test. M - sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 - pracovní list. PRV - PS str. 50 - 51. ČT - str. 114 - 11 8. ročník - Zeměpis. Pracovní list k tématu západní Evropa - Belgie, Nizozemsko. Pracovní list pro zpestření výuky při shrnutí učiva o obyvatelstvu Evropy v širším kontextu. Pracovní list k tématu Poloha Evropy. Prostřednictvím fiktivní cesty se žáci seznamují s významnými evroými moři, poloostrovy, zálivy a. 8. třída. třídní učitelka Mgr. Pavla Hrubá - hruba.pavla@zshrabisin.cz. 12. týden (od 16.03 do 20.03) - kompletní učivo Stáhnout. Vo8-2Přejete-si-prosím-1 Stáhnout

20. 10. - diktát, učebnice str.33/tabulka, 33/13, 14; Čítanka str. 42, pracovní list - osmisměrka. 19. 10. - učebnice str.32/tabulka, 32/12; Čítanka str.80. 1. pracovní list - typy počítačů: 5. pracovní list - pod krytem počítačů: 2. pracovní list - programové vybavení počítačů: 6. pracovní list - porty PC: 3. pracovní list - základní pojmy v informatice: 7. pracovní list - periferie počítače: 4. pracovní list - počítačová sestav

Běhací diktát - Digitální učební materiály RV

DUMY.CZ Materiál Procvičování pravopisu - pracovní lis

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně. 2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat dokončit vyjmenovaná slova - dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl uč. str. 51 a pracovní list (soubor ke stažení) procvičovat psaní i,í/y,ý v pracovním sešitě Procvičujeme vyjmenovaná slova str. 8 - 10; Podstatná jména. podstatná jména uč. str. 55 - 57 a PL str. 5 (soubor ke stažení TŘÍDA 8. - 12. 3. 2021. Rozvrh online hodin. Pracovní list ´Happy faces´ - vysvětlím na on-line hodině On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat; ve úterý 9. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 10:00-10:30 hod. Český jazyk. párové souhlásky B - P Pololetní diktát (7. třída) Pracovní listy Školní diktát Pololetní opakování z ČJL (7. třída) Cvičné testy (na doma) Pololetní opakování z ČJL (7. třída) Školní testy Slovní druhy ll. Vzdělávací tabulky Význam slov.

Pracovní listy :: ZŠ J

Zájmena pracovní list 5. třída DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmena . Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu. Čj - pracovní list 73/3. Aj - slovíčka - skládat obrázy a lístky - FOOD (všechny) Učivo: Čj - procvičování: diktát i,y; slovní druhy. M - násobení a dělení dvojciferných čísel (viz učebnice str. Dále ». Rubrika: III. třída. Učivo 11. 6

Úkoly a testyZdeněk bahenský erbová, erbová právě v manželství přožívá

Angličtina 8. třída - pracovní listy - zsondrejov.c

  1. 4)Vypracuj pracovní list 1 a pracovní list 2 do čtení. 5)Vypracované úkoly odešli emailem nebo dones do školy do pátku 23.10. do 11:00 hodin. Úkoly od středy 14. 10. do pátku 16. 10. 2020. 1) Opakuj a procvičuj vyjmenovaná slova po P - vyplň pracovní list a pracovní list s vyjmenovanými slovy po P. 2) V pracovním sešitě.
  2. - pracovní list str.39 - Vyjmenovaná slova od Z str.25 cv.18 - Diktát. samostatná práce. DIKTÁT 3 - Vyjmenovaná slova od Z str.26 cv.20 b) - vystřihni a vybarvi si VS - dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl - pracovní sešit str.38 cv.4 Středa 14.4. Prvouka - péče o zdrav
  3. Slovesa 4. třída pracovní list platební/pracovní schopnos . Třída p. uč. Bárové Aktivně se zapoj -- pracovní list si buď podle návodu vytvoř nebo vytiskni zde (je tu i angličtina - nechám na dobrovolnosti, kdo si bude chtít vypracovat). Pracovní list si založ do PS přírodověda

Pololetní diktát (8

  1. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. www.ucenionline.com KLIKNITE NA RÁMEČE
  2. Zlomky 5. třída pracovní list. Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.:Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.
  3. Pro rychlíky je také připraven pracovní list na procvičení matematiky. MAT počítání do 20.pdf. Ve volném čase si můžete vyzkoušet diktát. Napište ho do školního sešitu. (Ota nese nákup. V košíku má mouku a makový závin. Pro tátu má pivo. Máma napsala na lístek bílé zelí.) Týden 25. 5. -29.5. 2020. Milí prváci
  4. Mensa ČR se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu (nejen nadaných) dětí. Mezi klíčové aktivity patří Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, Kluby nadaných dětí, spolupráce se školami, herní kluby, letní kempy a soustředění, dětská šifrová liga; sdružuje nadané děti v Dětské Mense a vůbec provozuje řadu aktivit směřujících k.
  5. Téma: Stavba slova - tvoření slov odvozováním, zkracováním, skládáním Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (7. třída) Pracovní listy Školní diktát Pololetní opakování z ČJL (7. třída) Cvičné testy (na doma) Pololetní opakování z ČJL (7. třída). Kořen slova. Nese základní význam slova

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně St - na online hodinu připravit pracovní list ČJ 1. Zaslat ke kontrole. Čt - učebnice strana 98 cvičení 8 a) - diktát formou opisu (neplníme celé zadání cvičení). Zaslat ke kontrole. Pá - na online hodinu připravit pracovní list ČJ 2. Zaslat ke kontrole. Matematik

Pracovní listy český jazyk 4. třída. Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň.Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2 Pracovní listy pro český jazyk - 4. třída - PDF + verze pro PC Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok Čj - pracovní sešit - str. 18/2. M7 - str. 8/5,6,7. Čtení - pracovní list - Chytat ptáky zakázáno. 20.5. PRO ŠKOLÁKY. M - pracovní listy 2 (scvaknuté) - Druhý sloupeček z první strany; druhý sloupeček z druhé strany. - napsat prosím opravu, podepsat a zítra přinést do školy. Děkuji

ČJ - učebnice str. 18 cv. 3 a), b) a c) do sešitu Diktáty a cvičení. PS str. 14 cv. 2 a 3; M - učebnice str. 19 cv. 2 a 4 opiš do sešitu Cvičení a vypočítej. PS - str. 15 cv. 1 a 2; AJ - pracovní list. Čtení - str. 42 + do sešitu čtení napiš, o čem byl text (8 vět) a nakresli obráze Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv. 1. diktát - přepsat na zvláštní papír. 2. část - vypracovat úkoly do PL dle zadání POSLAT na známky. 7. 6. - 8. 6. upevňování znalostí učiva z ČJ, příprava na závěrečnou práci z ČJ5. uč. str. 212 - 213/ 5 - ústně. uč. str. 213 - 214/8 - do sešitu ČJ - D - OPSAT celé cvičení a doplnit. ČJ - čtení - pracovní list. ČJ - psaní - str. 8. M - procvičovací sešit str. 2. 16. prosince. ČJ - písanka str. 7 / poslední 2 řádky. ČJ - čtení na pracovním listě. 15. prosince. ČJ - písanka str. 6 / poslední 2 řádky diktát slov. M - procvičovací sešit str. 1 / B, C. 14. prosince. ČJ - písanka str. 5 / poslední 2. ČJ str. 28/1 - pročíst a plnit ústně úkoly, vypracovat pracovní list č. 2 M str. 23/ 1, 2 cv. 3 celé do domácího sešitu Čítanka str. 16, 17 (básnička Podzim zpaměti, až se uvidíme) Písanka str.

Písmeno M - Dětské stránk

2. třída . M - str. 28,29. ČJ - učebnice str. 24 růžový rámeček ústně. Prosím rodiče, kdyby nadiktovali svým dětem diktát z učebnice st. 24 cv. 1 do sešitu jazyk český DI. Barevná čeština str. 8 cv. 2 , str. 10 cv. 1. Sloh - učebnice str. 25 cv. 1 - do sešitu jazyk český školní. Písanka - str. 23,24. PRACOVNÍ SEŠIT str. 8 cv. 1, cv. 2 c), d) - Zítra si společně doděláme cv. 1, ze strany 8 a cv. 2, ze strany 8. Uvidíme, zda to stihneme, pokud ne, dodělejte si cvičení 2 samostatně. ČTENÍ - Přečti si kousek ze své vybrané knížky. Doufám, že zítra to již stihneme a někdo z vás mi něco přečte. :)) PŘEPIS, OPIS, DIKTÁT Diktáty pro 2. třídu 5. Podrobnosti. Tyto publikace obsahují více než 200 diktátů určených zejména pro domácí procvičování základních gramatických jevů a překonání obtíží spojených s českým pravopisem. Kniha je vhodným doplňkem ke všem užívaným učebnicím prvního stupně a její jednotlivá cvičení jsou.

B třída: učivo - ZŠ a MŠ Vrbovec. 2. B třída: učivo. Týden: 16. - 20. září. Čtěte, čtěte, čtěte! Ve čtvrtek dostanou děti diktáty oznámkované domů, musí napsat vždy opravu, v pátek sešity opět vysbíráme. Děti musí každý den nahlas číst, aby se jejich čtení zlepšilo, bylo plynulejší V úterý 8. června se koná v tělocvičně ZŠ fotbalový turnaj mezi družinami kat. 1. - 2. třída /11:30 - 13:15 hod/. Ve středu 9. června hraje /12:30 - 13:30 hod/ kat. 3.- 4. třída. Prosím, připravte dětem tričko v dané barvě. složení týmů 1. a 2. třída Ro čník: 8. Klí čová slova: elektrický obvod, paralelní zapojení, sériové zapojení Metodika: Každý žák samostatn ě vypracuje zadané úlohy. Pracovní list m ůže sloužit jako p říprava na písemnou práci nebo p římo jako zadání písemné práce. První dv ě pracovní strany jsou zadán 8. třída 30. 3. - 3. 4. 2020 Procvičování - pracovní list Milá 8. B a 8. A, následující cvičení se váží k výše uvedeným poznámkám (nová látka), nejedná se o nic složitého. S pomocí poznámek se pokuste vypracovat dané úkoly.Vyplněný pracovní list mi odešlete do pátku 3. 4. 2020. na e-mail bruhova@zsrudolfov.cz, prosím

PRACOVNÍ LISTY PRO RYCHLÍKY Milé děti, pokud již máte všechny své úkoly hotové a rády byste si ještě procvičily matematiku, český jazyk, prvouku, angličtinu, chtěly byste zkusit různá zábavná cvičení, můžete si vybrat některý pracovní list z následující nabídky listů jak pro menší děti, tak pro děti větší Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci 5 25 pracovní list Voda k prezentaci 6 26 pracovní list Atomy, ionty k prezentaci 8 27 pracovní list Periodická soustava prvk ů k prezentacím 9, 10 28 pracovní list Molekuly k prezentaci 1

Mluvené diktáty - Umíme česk

Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení 03 - Schematické značky - procvičování - pracovní list. 03 - Schematické značky - formulář s kvízem v MS Office 365. 04 - Bezpečnost v domácnosti. 04 - Bezpečnost v domácnosti - formulář s kvízem v MS Office 365. 05 - Zapojování elektrických obvodů - editor el. obvodů

2. třída - Dětské stránk

Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní listy 3, 4. Anglický jazyk - Kobzová 11. - 13. 3. Anglický jazyk - Kobzová 16. - 20. 3. Anglický jazyk - Sýsová příloha + PS průběžné vyplňování do str. 81, uč. str. 66 - 75 - projít Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní list 3 16. - 20. 3. Pracovní list. Pracovní listy z českého jazyka - 6. třída. Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení. 1 - Přídavná jména. 2 - Podstatná jména v pověstech. 3 - Číslovky. 4 - Záznam z četby. 5 - Psaní vyjmenovaných slov po p. 6 - Zájmena. 7 - Souhrnné opakování 6. ročníku Z8 - Jižní Evropa - pracovní list 1.část.pdf (1.2 MB) úterý 2.2. STŘEDNÍ EVROPA - úvod zapsat a projít prezentaci, učebnice str 68,69 Z8 - Střední Evropa - úvod - popis.pdf (658.5 kB) vypracovat otázky SEVERNÍ EVROPA do 9.2. poslat Z8 - Severní Evropa - pracovní list.docx (454.87 kB) nebo v pdf Diktát - Umíme česky; Trenažér - Školákov; Procvič - Pravopisně; Doplň chybějící písmena - Ryšavá; Kvíz o podstatných jménech - Ryšavá; Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy. 8. A 2. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení) Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz 8. V 4. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení) Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz ŽÁKOVSK

Matematika 8. roční

Na 11. 5. na český jazyk připravit UČ (91/8 a do ŠS; 91/4, 5, 7 ústně); zápis - Podstatná jména přejatá a cizí 1 (doplnit a nalepit do ŠS - informace v UČ 90), list Preromantismu - doplnit a chronologicky seřadit části textu. Díky Cvičebnice Diktáty a testy pro 8. třídu je v pořadí již třetím dílem z ucelené řady titulů určených k procvičování učiva 2. stupně základní školy. Je vhodný pro žáky 8. tříd a studenty 3. ročníků osmiletých gymnázií.Můžete si zopakovat látku týkající se jednotlivých tematických celků jako tvarosloví, obohacování slovní zásoby, skladby, v níž.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Pololetní písemná práce z Čj - 4. třída. Pracovní list obsahuje shrnutí učiva ČJ za první pololetí. Pracovní list obsahuje řešení. Klíčová slova: slova s předponou, vyjmenovaná slova, slovní druhy, kořen slova, druhy vět, vzory středního rodu: Relevantní materiály - samostatná práce - pracovní list č. 2, 3 - vyplňte-----Pondělí 19. 4.-online v 8:45 - společně si vše zopakujeme - TVARY OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU - učebnice str. 141 - cv. 4 - zapište do školního sešitu - pracovní list č. 1 - opakování - Tvrdá přídavná jména - vyplňt doplňování s-, z- do slovních spojení. Pravopisný zásobník - vyjmenovaná slova. doplňování y/i do slovních spojení. Pravopisný zásobník B, L, M, P, S, V, Z. doplňování y/i do slovních spojení. Známkované diktáty po Z. procvičování pravopisu y/ i po Z ve slovních spojeních. Pravopisný zásobník B, L, M, P, S, V 8. třída Německý jazyk Opakování slovní zásoby 6. lekce pracovní sešit s. 59 Cvičení 13, 14, 15 učebnice s. 65 - 66 Cvičení 15 s. 56 a 1 - 9 s. 57 - 58 v prac. sešitu Nadále opakovat časování sloves a časování slovesa sein a haben Český jazyk 8. třída. Vážení rodiče, milí žáci, na základě Usnesení vlády ze.

Napíšeme si diktát 80/8 do ČJ - diktáty a budeme společně opakovat na str. 79 a 80. Pak doplníte i - y do slov ve sloupečku v pracovním listu. V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100 na druhé straně pracovního listu (číslo 31 - jsou zde vpravo nahoře koláčky) Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázava - Google Sites. PROCVIČOVÁNÍ VELKÝCH PÍSMEN - TAJENKA - pracovní list KOMPLEXNÍ JAZYKOVÝ ROZBOR, PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN V NÁZVECH - pracovní list. Procvičování probíraného učiva Třída 4. Ve psaní procvičujeme diktát malých a velkých písmen. Tentokrát cvičíme hůlku pro dědu a.

KONTROLA - pracovní list - jednoduché slovní úlohy DOCX 16.5kB Zadání domácí práce na týden 8.6. - 14.6. Těším se na setkání s vámi ve středu, jsem ráda, že dorazíte v tak hojném počtu Matematika - žáci dostali pracovní list na písemné dělen Český jazyk: příprava na diktát - uč. str.8/cv.4. Přírodověda: projít str. 6 a 7, žlutý rámeček ze str. 7 zapsat do sešitu. 8.9. Český jazyk: uč, str. 10/cv.8 - druhý odstavec písemně do Š 8.2. - 12.2. Pracovní sešit po str. 33. Tvorba vět podle obrázku str. 35 / 3 učebnice. Procvičujte si probraná slovíčka ( čísla, barva, tělo, oblečení) 1. 2. - 5.2. PO - učivo: sloveso to have ( zápor) slovíčka ( clothes - oblečení) jednotné a množné číslo; opakování barev; ÚT. HW - pracovní sešit 30/ Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění

Vyplň interaktivní pracovní list a pošli foto výsledku. PS 38/8 a,b připravit si diktát, bude příští týden PS 38/ 5, 6 pro Lukáše - ostatní mají hotovo. 5. třída - stavba slova - předpony s z vz..... bez přihlášení můžete plnit plno cvičení. Český jazyk uč str 47/ 5,6a do sešit Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída

Moc chválím skupinu od 8.00. I třídnická hodina byla. velice zajímavá a zábavná. V příloze jsou pracovní listy, které si prosím vytiskněte a v pondělí je mějte přichystané. Co jsme zvládli: ČJ pracovní sešit - str. 16/cv. 1. Prv - str. 57/ cv. 1, 2 . DÚ: ČJ prac. sešit - str. 16/cv. 2 . Pohodový víkend a v pondělí. k dispozici soubory pro interaktivní tabuli, metodika, testy, diktáty (vše zdarma ke stažení) Didaktické pomůcky. pro výuku čtení, psaní, českého jazyka i matematiky. s přímou vazbou na učebnice a pracovní listy. Školní sešity. podle ročníku přizpůsobené. pomocné linky, řádkování a odsazení VÝCH - Lidské tělo a jeho funkce (pracovní listy) Pracovní list č. 1 - Části těla; Pracovní list č. 2 - Lidská ústrojí Relaxace 1. třída - různé. Matematika - pracovní listy 17.3.2020 Pracovní listy se mohou vytisknout, popřípadě mohou sloužit jako vzor a samotnou práci budou dělat děti na vlastní papíry či do. Pololetní diktát (9. třída) Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (8. třída) Pracovní listy Cvičný diktát Pracovní listy Soutěž Cestujeme po Česku ISCED 2 Kraj Vysočina a Pardubický kraj. Pracovní listy Soutěž Cestujeme po Česku ISCED 1. 17.10.2018 - Explore Renata Skácelová's board Pracovní Listy on Pinterest M - dokonči pracovní list na pamětné dělení - učebnice str. 67/ 15 - druhý sloupeček, str. 67/17 - pracovní sešit str. 6 - dokonči stranu za DÚ. AJ - učebnice str. 56 - opakování - trénuj slovíčka lekce 13 - pusť si video Velikonoce ve Velké Británii zde. PŘ - učebnice str. 55-56 kostra - vytiskni a doplň si zápis. Zadávaná práce od 8. 3. do 12. 3. 2021 Třída: 4. B Předmět Učební materiál Strana Cvičení Poznámky Český jazyk Učebnice 80 84 Skloňování vzoru žena Skloňování vzoru růže Oba vory si, prosím, v průběhu týdne opište do školního sešitu. Pracovní sešit 9 10, 11 V pondělí si připomeneme zařazení podstatných jme