Home

Šablony MŠ

NIDV - Šablony II MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzor

Ve výzvě Šablony II je závazný pro a ZŠ, které se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+. Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace; Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu Šablony II Vzory pro dokladování výstupů a. ŠABLONY V MŠ Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Tento projekt je spolufinancován.. Výzva na Šablony pro mateřské a základní školy vyhlášena. Praha, 27. června 2016 - Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 28. 6. 2016 - neplatná verze. U šablony II/2.1 I Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin byl v přehledu šablon chybně uveden náklad na aktivitu 16 680,- Kč. Správně je 16 880 Kč. Příloha č. 3 Přehled šablon - neplatná verz Projekt ŠABLONY I 2017 - 2019. Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma. Projekt ŠABLONY II 2019 - 2021. Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma. Naše mateřská škola uspěla v projektu čerpání finančních prostředků z evroých fondů z tzv.Šablon pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

ŠABLONY - Mateřská škola Bělidl

MŠ a ZŠ, které se účastní/ly výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I (dále jen Šablony I): Online vyplnění dotazníku je školám umožněno individuálně - nejdříve 6 měsíců před ukončením projektu výzvy Šablony I a nejpozději do data konce realizace projektu. O zpřístupnění online verz Kalkulačka indikátorů Šablony III. Seznamy dětí a žáků MŠ a ZŠ ke dni 30.09.2019. Seznamy dětí a žáků MŠ a ZŠ ke dni 30.09.2020. Seznam příloh k žádosti. Uživatelská příručka - zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ Inspiromat Šablony III - příklady dobré praxe realizace šablon. Tahák ke kvalifikačním. Metodické návody šablony II pro MŠ. Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým. Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 - 15:30 8:30 - 9:30 - bezpečnostní přestávk Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Doporučené šablony pro MŠ a ZŠ. Možnosti financování projektů z dotací. Každá ze šablon má přiřazenou částku určenou na splnění výstupů dané šablony. Obecně platí, že škola může uskutečňovat takové neinvestiční výdaje (tedy výdaje do 40 000 Kč včetně DPH, v souboru do 60 000 Kč včetně DPH), které. Šablony pro školy II Na základě našich dlouholetých zkušeností z realizace projektů si Vám proto dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu, a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které máme akre.. Projekt - Šablony pro MŠ a ZŠ MŠ je od r. 2016 - 2022 zařazena do projektu spolufinancovaného Evroou unií - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů pod názvem Šablony pro MŠ a ZŠ. Název našeho projektu v rámci Šablony do škol: Vzděláváním pedagogů ke zkvalitnění vzdělávacího proces Realizace 1. 9. 2016 - 31.7.2018. Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP). Škola získala finanční. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Šablony pro MŠ a ZŠ II. Centra kolegiální podpory CKP; Ovoce a zelenina do škol; Putování se včelkou samotářkou - celoškolní projekt; Metodická podpora sítě inkluzivních škol; Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančur

Všechny šablony pro MŠ. Inkluze (MŠ, 8 hodin) Matematická pregramotnost (MŠ, 16 hodin) Osobnostně sociální rozvoj (MŠ, 16 hodin) Osobnostně sociální rozvoj (MŠ, 40 hodin) Osobnostně sociální rozvoj (MŠ, 8 hodin) Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách (MŠ, 16 hodin EU šablonY pro zš a mš. Je zde opět příležitost posunout vaši školu o skok dopředu. Pomůžeme vám utřídit si informace a ukážeme cestu, jak jednoduše a správně uvažovat. Projdeme s vámi potřeby právě vaší školy a pomůžeme vám připravit koncept rozvoje a využití projektu šablon co nejlépe ŠABLONY I.. Naše mateřská škola se aktivně zapojuje do datačních programů, grantů a podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, vypsaných úřadem MČ Praha 11, Magistrátem hl. města Prahy a EU prostřednictvím MŠMT Naše webové stránky sablony-dvpp.cz jsou určeny především učitelům/pedagogům a vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení. Všichni zájemci o oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zde najdou ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů DVPP (akreditovaných pro šablony, akreditovaných mimo šablon i neakreditovaných realizovaných na. Akreditované kurzy pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - Šablony zahrnují nabídku kurzů DVPP pro pedagogy, připravenou v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). Naše akreditace pokrývají většinu kurzů požadovaných šablonami. Pokud některé chybí, jsou v současné době v procesu schvalování akreditace od.

Výzva na Šablony pro mateřské a základní školy vyhlášena

Přílohy k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I - opvvv

  1. Šablony ZŠ A MŠ III. Odebírat novinky. Snadná a rychlá cesta, jak zmodernizovat výuku . Získat dotace se může jevit jako pořádně náročný úkol. Chce to spoustu času a hlavně vědět, jak na to. Nezatěžujte se zbytečně věcmi, kterými nemusíte, a nechte si od nás poradit. Co všechno vám spolupráce s AV MEDIA přinese
  2. Název projektu: MŠ Mouchnice - šablony III. Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020. Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022. Tento projekt je spolufinancován Evroou unií. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Výzva č. 02_20_080 Šablony III
  3. Šablony II. Výzva MŠMT. Přehled šablon a jejich výklad Šablony II v kostce. Sdělení k realizaci Šablon (březen 2021) Realizace šablon distanční formou (únor 2021) Systém IS KP14+ Plakát k publicitě Šablon II vytvoříte zde. Žádost. Kalkulačka indikátorů Šablony II. Seznamy žáků MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, SV
  4. Šablony; O škole; Fotogalerie. Školní rok 2021/2022; Školní rok 2020/2021; Informace. Zápis do MŠ; Co potřebuji děti do MŠ; Dokumenty ke stažení.
  5. áře ke zpracování projektové žádosti do nové výzvy Šablony II: Určeno pr

Šablony MŠ a ZŠ - Oficiální stránky MŠ Valašské Klobouk

Mateřská škola Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP). Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč MŠ a ZŠ), potom od data rozdělení nemůže ná-stupnický subjekt realizovat šablony zaniknutého subjektu, který nyní existuje pod jiným IČ. Příjemci dotace bude ve správním řízení odňata část dotace za šablony, které zaniklý subjekt nestačil zrealizovat (po vykázán Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace Jasenka 757 755 01 Vsetín msjasenkavs@zkedu.cz Telefon : Mateřská škola +420 571 411 295 +420 731 672 628 Školní jídelna +420 576 510 04

Nové Šablony III: 3 mld. Kč pro MŠ a ZŠ. Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3 Zahájení provozu MŠ; Šablony III - OP VVV; Výsledky přijímacího řízení ZŠ pro šk.r.2021/2022; Uzavření provozu v době hlavních prázdnin 2021; Zápis dětí do MŠ pro šk.r. 2021/2022 - informac Šablony iii Jsme zapojeni do projektu ŠABLONY III - Zvýšení kvality výuky v MŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento program nám umožňuje využívat ve škole pozici školního asistenta, jehož náplní je především individuální podpora dětí ke snadnějšímu přechodu do základní školy Šablony pro MŠ a Z

o Příloha Přehled šablon s popisem aktivit a správného vykazování. o Povinnost vyplnění dotazníku v systému Sběr dat (UIV). Dotazník bude sloužit jako výstup pro Šablony II a zároveň jako vstupní dokument pro žádost o Šablony III. o Nově stanovena povinná aktivita Projektový den ve výuce pro MŠ i ZŠ. Další. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 610 655 Kč. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Šablony pro MŠ a ZŠ. ZŠ a MŠ Vikýřovice 12297 (plakát) (72.29 kB) Více (plakát Mateřská škola při Základní škole A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka se zapojila do projektu v rámci Výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Učitelé ŠABLONA - Podpůrná opatření v praxi - vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. Pardubice : 18.01.2022 : Učitelé ŠABLONA - Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole : Praha : 18.01.2022 : Asistenti pedagoga; Pedagogové volného čas Šablona (MS Excel) slouží k rychlému přehledu o jízdách. Stačí zadat den, zda je cesta služební nebo soukromá, účel cesty a konečný stav tachometru na konci cesty. Případně vždy zapsat nákup pohonných hmot. Přehledová tabulka je připravena po řádek 400 Prázdninový provoz. Mateřská škola Píšťalka zajišťuje prázdninový provoz ve dnech 12. - 30. 7. 2021. Přihlášky mohou rodiče (zákonní zástupci) zasílat od pondělí 17. května 2021 do pátku 28. května 2021, a to dle pokynů uvedených na přihlášce k tomuto provozu (Žádost o přijetí dítěte do náhradní mateřské školy) - viz níže

Mateřská škola: Školní asistent - personální podpora MŠ Ve školním roce 2015/2016 naplňujeme obsah tří šablon klíčových aktivit, o jejichž finanční podporu jsme požádali v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablony klíčových aktivit Šablony MŠ Chrome Nositel projektu: Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace Tento projekt je spolufinancován Evroou unií: Celkové zdroje: 369 044,- K. Šablony MŠ: 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin v oblasti ICT a polytechnického vzdělávání. 2.I/6e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin v oblasti inkluze. 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu. 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, podpora dětí s OMJ formou doučování, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol Zkrácený název projektu: Šablony - MŠ Špálova 32, Ostrava. Projekt. Číslo programu: 02. Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván. vybavení dítěte do MŠ. adaptační proces v mateřské škole. bezpečnost dětí. rozdělení dětí do tříd, pedagogové ve třídě. platby rodičů. další potřebné informace k důležitému životnímu kroku Vašeho dítěte. Účast na schůzce je žádoucí. Těšíme se na Vaši účast. V Cerhenicích dne 14.7.2021 Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace 760 01 Zlín. 00 420 577 430 594 00 420 724 982 648. msstef@seznam.c Šablony I. a II. pro MŠ a ZŠ | OP-VVV. V Šablonách I. jsme vedli projekty v desítkách základních i mateřských škol. Aktuálně běží projekt ŠABLONY II. (volná návaznost Šablon I.) Šablony MŠ a ZŠ II. + 300.000Kč pro ZŠ + 2500Kč na žáka. + 300.000Kč pro MŠ + 2500Kč na dítě. + 100.000Kč pro DRUŽINU + 1800Kč na.

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala. Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky Aktuality Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 ZDE *** *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1 MŠ Mělník Mlazice - Šablony. MŠ Mělník Mlazice - oficiální stránky. o nás. náš tým. vše důležité. provoz MŠ. školní řád. stanovení úplaty. kroužky Šablony pro MŠ. Naše škola pokračuje v dotačním projektu Šablony pro MŠ Školní Příbram, spolufinancovaného evroou unií, projektem Šablony II pro MŠ Školní, Příbram. Získali jsme opět finanční prostředky na další vzdělávání pedagogů, personální podporu v podobě školního asistenta i na nákup učebních.

Šablony III www.mapd.c

Šablony II. Škola získala dotaci MŠMT. Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny. Mateřská škola Odolena Voda, v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ, čerpá personální podporu školní asistent. Školní asistentka poskytuje větší dočasnou podporu dětem, které ji potřebují (jazyková bariéra, akce školy, porozumění,). Školní asistentka spolupracuje s učitelkou ve třídě a rodiči dítěte Pranostika na akt. měsíc. Ať si kdo chce, co chce říká - v srpnu ještě do rybníka. Pranostika na akt. den. Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane pěkné počasí

Metodické návody šablony II pro MŠ - Agenturaamo

Současně vede děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, tvořivosti, sebejistotě, zodpovědnosti, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Děti se nenásilnou formou seznamují s okolním světem, rozvíjejí své tvůrčí schopnosti a fantazii. Projekt: Šablony II- mateřská škola Valkeřice. REGISTRAČNÍ. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní. Název projektu: ŠABLONY PRO MŠ KVASICE Zahájení realizace projektu: 01.09. 2019. Ukončení realizace projektu: 31.08. 2021. Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 497 162 Kč Tento projekt je spolufinancován Evroou unií 1. února 2019 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu Šablony 2018 financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektových aktivit je naplánovaná do 31.1.2021. Mezi hlavní projektové aktivity patří: Využití ICT ve vzdělávání v

Mateřská škola Základní škola Stravování RECYKLOHRANÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA EU - PENÍZE ŠKOLÁM Školská rada Organizace školního roku 2013/2014 Kroužky Školísek ŠABLONY EU Setkání rodičů MŠ - Mgr. Ivana Sodomkov Dokument Přehled šablon a jejich věcný výklad je přílohou č. 3 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formo VÝZDOBA stromy Šablony k výzdobě třídy nebo oken, celkem 8 různých stromů. Soubor obsahuje obrázky v oboustranné variantě. Můžete tak mít různé stromy nebo jeden oboustranný např. v okně. Každá varianta obsahuje také celkový obrázek v černobílé variantě k vybarvení. Každý list vytiskneme na barevný papír, vystřihneme a slepíme

Šablony II, MŠMT Č

Panna Maria Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovnípodzimní šablony Archives - Předškoláci - omalovánky

Šablony - NID

MŠ LETADÝLKO. Úvodní stránka - Projekty - Šablony. Šablony. Šablona (1).pdf (73878) PRÁZDNINY MIMOŘÁDNÁ SITUACE - základní informace NÁMĚTY PRO DOMÁCÍ CHVILKY Základní informace Novinky ZÁPIS do MŠ Zahrada hrou Obnova interiérů Kalendář akcí. v MŠ/DVPP v rozsahu 60 hodin. Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických va 16 šablon pro skládání s dřevěnými špachtlemi Vhodné k rozvoji představivosti. Lze použít pro děti od 3. věku. Špachtle lze zakoupit dřevěné nebo vyrobit z barevného papíru či kartonu

MŠ Jankov Školka plná zábavy. Hlavní strana > Šablony II Šablony II. Kategorie. Aktivity pro děti během omezení provozu MŠ. ZŠ a MŠ Jilemnice. Úvodní stránka - ŠABLONY. ŠABLONY. Plakát.pdf (73961) Logolink.jpg (135665) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ VEŘEJNÉ DOKUMENTY EKONOM.DOKUMENTY ROZDĚLENÍ TŘÍD PEDAGOGOVÉ AKCE ŠKOLY ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE PORADENSKÉ SLUŽBY. Mateřská škola Střítež 177 finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02-18-063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích

Naše mateřská škola realizuje od 1. 8. 2017 projekt Šablony MŠ Nové Dvory, registrační číslo CZ.02.3.68/././16_022/0007826, v rámci kterého u nás. Šablony II MŠ Komenského 63 ČK - publicita. Číst více Šablony II. Prosinec 7, 2019 Publikováno v Projekty Šablony pro MS Excelu. Tato sekce je tvořena články, které obsahující šablony v Microsoft Excelu. Šablony jsou zdarma ke stažení - mají sloužit pro usnadnění vaší práce. O této sekci. Šablony, které si můžete zdarma stáhnout a použít jako inspiraci pro své aplikace (ulehčení práce). Všechny lze začít přímo.

Doporučené šablony pro MŠ a ZŠ - EDUkační LABorato

Šablony . 2. 11. 2021 od 9.00 hod. CCV Pardubice, Mozartova 449. Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním. Přihlásit Podrobnosti kurzu Ranní cvičení v MŠ. Přihlásit Podrobnosti kurzu . 3. 11. 2021 od 9.00 hod.. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III MŠ Vícov. Prioritní osa. 02 operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního.

Venkovní prostory :: ZŠ a MŠ Jana Amose KomenskéhoProjekt Záložka do knihy spojuje školy :: zsjavorniceRumcajs-4 | Fairy tale crafts, Coloring books, Coloring pagesŠKOLNÍ KLUBOVNA – ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí, Hranická 14

Seminář Šablony pro MŠ a ZŠ - aktuální výzva v OP VVV je určen pro pracovníky mateřských a základních škol, které chtějí podat žádost o podporu ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.. PROGRAM (9,00 - 15,30 HOD) 1. Podmínky výzvy a příprava projekt Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit. Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT) Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete níže. Příjemce dotace: Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280. Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Vamberk. MŠ Kacákova Lhota. Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín IČO: 750 15 391. mobil: 733 642 189. ms.kacakovalhota@seznam.c