Home

Karbonylové sloučeniny obsahují skupinu

Karbonylové sloučeniny - WikiSkript

31_Karbonylové sloučeniny kyslíkaté deriváty, které obsahují karbonylovou skupinu R, R´ - uhlovodíkové zbytky ALDEHYDY KETONY obecný vzorec přípona - al - on příklad ethanal propanon METHANAL (formaldehyd) štiplavě páchnoucí jedovatý plyn rozpustný ve vodě (40% vodný roztok formalín Karbonylové sloučeniny ve svých molekulách obsahují karbonylovou skupinu, kyslík vázaný na uhlík dvojnou vazbou C=O. Podle umístění skupiny dělíme karbonylové sloučeniny na aldehydy a ketony. Aldehydy. mají skupinu umístěnou na konci řetězce : R - CO - H Karbonylové sloučeniny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu (obr. 1). V organické chemii je samotná karbonylová skupina obsažena v aldehydech (obr KARBONYLOVÉ SLOUČENINY. jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu -CO. Dělení karbonylových sloučenin. Methanal (formaldehyd) HCHO. bezbarvý plyn, jedovatý, štiplavý zápach. žíravé a karcinogenní účinky. formalin - 40% roztok. Použití: výroba barviv a plastů

Karbonylové sloučenin

Karbonylové sloučeniny Mezi karbonylové sloučeniny patří aldehydy a ketony.Ve svých molekulách obsahují dvouvaznou karbonylovou skupinu. 1) Aldehydy (od alkohol dehydrogenatus) - mají na uhlíkový atom karbonylové skupiny navázán alespoň jeden vodíkový ato Karbonylové sloučeniny. Obsahují karbonylovou skupinu C=O. = aldehydy a ketony. Ketony . obsahují skupinu C=O, která leží uvnitř uhlovodíkového řetězce . jejich charakt. skupina je tedy C=O , obecný vzorec je R-CO-R, kde R jsou uhlovodíkové zbytky. Aldehydy Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C=O), která se v tomto případě označuje také jako oxoskupina.Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s aldehydy, které obsahují karbonylovou skupinu na konci řetězce a druhý substituent je pak vodík) 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke karbonylové skupině vázán atom vodíku a uhlovodíkový zbytek. (První nebo poslední uhlík) Obecný vzore Jsou kyslíkaté deriváty, patří mezi karbonylové sloučeniny (C=O), jako funkční skupinu obsahují ketonickou skupinu >C=O (vždy mimo kraj řetězce). Obecný vzorec ketonů: R - CO - R´ Název pro karbonylovou skupinu je oxoskupina, proto se aldehydy a ketony nazývají také oxosloučeniny

Karbonylové sloučeniny - Studuju

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY -zápis Vše v učebnici str. 59-61 - organické sloučeniny, které v molekule obsahují karbonylovou skupinu - CO - . 1) ALDEHYDY - na uhlíkovém atomu karbonylové skupiny mají vázán jeden atom vodíku a jeden uhlovodíkový zbytek. Skupina -CO- se nachází na konci řetězce. Mezi C a O je dvojná vazba Procvičování karbonylové sloučeniny: Červeně podtrhni aldehydy, modře ketony. Funkëní skupinu — CO mají: a) aldehydy b) aminy c) aldehydy j) CH3 - - OH Doplñ schéma rozdélení karbonylových sloucenin: obsahují skupinu — koncovka je napr. karbonylové slouëeniny obsahují skupinu — koncovka je napt. Author

Karbonylové sloučeniny - Xantin

Karbonylové sloučeniny - RVP

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou skupinu =C=O. Podle umístění karbonylové skupiny je dělíma na Aldehydy a ketony

CH9 - zápis (Karbonylové sloučeniny) Výuka chemie

 1. Karbonylové Sloučeniny. V organické chemii, karbonylové sloučeniny jsou funkční skupina se skládá z atomu uhlíku s dvojnou vazbou k atomu kyslíku., V přírodě je přítomno mnoho různých druhů karbonylových sloučenin. Všechny obsahují acylovou skupinu (R-C=O) s dalším substituentem, který je k ní připojen
 2. - organické sloučeniny, které v molekule obsahují skupinu - CO - 1) ALDEHYDY - na uhlíkovém atomu karbonylové skupiny mají vázán jeden atom vodíku a jeden uhlovodíkový zbytek. Koncovka: - a
 3. Karbonylové sloučeniny obsahují charakteristickou kar-bonylovou skupinu (>C=O). V případě aldehydů je na atom uhlíku karbonylo-vé skupiny navázán atom vodíku (-CHO), zatímco ketony obsahují karbonylo-vou skupinu uprostřed uhlovodíkového řetězce (R-CO-R'). Karboxylová sku-pina (-COOH) vzniká spojením karbonylové a.

Karbonylové sloučeniny ve své molekule obsahují C=O skupinu - tu nazýváme karbonylovou neboli oxoskupinou. Mezi karbonylové sloučeniny řadíme aldehydy, ketony a chinony (posledním se v tomto textu věnovat nebudeme) Téma: KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Jsou to organické sloučeniny, které v molekule obsahují karbonylovou skupinu Dělí se na: Aldehydy - CHO Ketony - CO -. Aldehydy ( - CHO) - koncovka al názvosloví (název uhlovodíku podle počtu uhlíku + koncovka AL CH 3-CH 2-CHO propanal CH 3-CH 2-CH 2-CH

Karbonylové sloučeniny - Tiscali

16. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY v molekule obsahují reaktivní karbonylovou skupinu dělí se na aldehydy, ketony a chinony A. ALDEHYDY na karbonylové skupině mají kromě uhlovodíkového zbytku vázán atom vodíku aldehydická skupina příprava: Oxidace nebo dehydrogenace primárních alkoholů CH3OH + O2 ( HCHO + H2O CH3OH (kat. Cu, Ag. Karbonylové sloučeniny - jsou deriváty uhlovodíků které obsahují karbonylovou skupinu -CO. zpět Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd Karbonylové sloučeniny - deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu =O. A) aldehydy. B) ketony. aldehydy. aldehydy - deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke karbonylové skupině vázán atom H a uhlovodíkový zbytek které obsahují karboxylovou skupinu =O. a -O Karbonylové sloučeniny Autor: Jiřina orovičková Ing, Použití: 9. třída Datum vypracování: 10. 4. 2013 Datum pilotáže: 23. 4. 2013 Metodika: vysvětlit stavbu molekul aldehydů a ketonů, uvést nejběžnější zástupce a jejich vlastnosti, upozornit na možnost poškození zdrav Alkoholy, karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny. Alkoholy, karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny patří mezi významné substráty mnoha reakcí metabolických drah organismů. Alkoholy obsahují funkční skupinu -OH. Podle jejího počtu v molekule mohou být alkoholy jedno-, dvou- nebo vícesytné

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY. karbonylové sloučeniny obsahují. karbonylovou skupinu. Aldehydy -karbonylovou skupinu . mají na konci. Ketony -karbonylovou skupinu . mají uprostřed. název aldehydu se tvoří tak, že k názvu uhlovodíku . přidáme koncovku - al Karbonylové sloučeniny. Karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu, která je, dle mého názoru, asi nejdůležitější v celé organické chemii. Karbonylovou skupinu tvoří atom kyslíku připojený dvojnou vazbou na atom uhlíku Karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu C=O. Rozdělujeme je na aldehydy a ketony. Tyto dvě skupiny se liší umístěním karbonylové skupiny. Aldehydy obsahují karbonylovou skupinu na konci řetězce, ketony uvnitř řetězce. METANAL - FORMALDEHYD HCH Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Definice Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke karbonylové skupině vázán atom vodíku a uhlovodíkový zbytek. Obecný vzorec Názvoslov Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. 22 vztahy

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY ALDEHYDY A KETONY 3. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy - karbonylovou skupinu mají na konci Ketony - karbonylovou skupinu mají uprostřed název aldehydu se tvoří tak, že k názvu uhlovodíku přidáme koncovku - al Aldehydy název strukturní vzorec racionální vzorec methanal formaldehyd HCHO ethanal. Kyslíkaté deriváty v molekulách obsahují vázané atomy kyslíku hydroxyderiváty karbonylové sloučeniny karboxylové kyseliny hydroxyderiváty obsahují hydroxylovou skupinu -OH, připojenou k uhlovodíkovému zbytku alkoholy a fenol

karbonylové sloučeniny, aldehydy a ketony, představují důležitou a zajímavou skupinu chemických organických sloučenin. A právě jim se věnují následující stránky. Doufám, že cesta do hlubin této části organické chemie pro vás bude zajímavá. Aldehydy a ketony Struktura, stavba aldehydů a keton KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Vypracoval: Klára Urbanová Malostranské gymnázium Tento projekt je financován z prostředků Evroéh 2. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY: obsahují karbonylovou skupinu. ALDEHYDY. karbonylová skupina . na konci. vzorec: uhlovodíkový zbytek + skupina. název: zakončení.

Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř uhlovodíkového řetězce Aldehydy i ketony jdou v přírodě běžné jako vonné součásti rostlinných silic a intermediáty biochemických reakcí např. Krebsova cykl Enoly jsou organické sloučeniny, které obsahují hydroxylovou skupinu sousedící s alkenovou skupinou (dvojná vazba C = C). Enol vzniká kombinací alkoholu s alkenem. Název této sloučeniny je odvozen od výchozí sloučeniny její tvorby; En z alkenu a ol z alkoholu

Otázka: Karbonylové sloučeniny Předmět: Chemie Přidal(a): Rinoa Charakteristika. obsahují ve svých molekulách jednu nebo více karbonylových skupin; dělíme je na: aldehydy → na uhlík karbonylové skupiny je navázán vodík a uhlíkový zbytek. pozn. výjimkou je formaldehyd mající na uhlíku karbonylové skupiny navázány 2 vodíky KARBONYLOVÉ SLOUČENINY karbonylové sloučeniny karboxylové sloučeniny ethery fenoly alkoholy ketony aldehydy aldehydy ketony obsahují karbonylovou skupinu KARBONYLOVÉ SLOUČENINY NÁZVOSLOVÍ 1) aldehydy koncovka: -al předpona: oxo- FORMALDEHYD ethanal BENZALDEHYD uhlík z aldehydové skupiny započítán v koncovce = karbaldehyd. Karboxylové kyseliny obsahují skupinu-CH=O-COOH-CN. Kyselina butanová je triviálně kyselina. malonová. propionová. máselná. Kyselina hexandiová je triviálně kyselina. akrylová. adipová. maleinová. Kyselina šťavelová je systematicky kyselina. ethandiová. propandiová. propenová. Kyselina ftalová je systematicky kyselina.

Ketony - Wikipedi

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti KYSLÍKATÉ DERIVÁTY KARBONYLOVÉ SLOUČENINY alkoholy hydroxysloučeniny fenoly ethery aldehydy karbonylové sloučeniny ketony karboxylové sloučeniny KARBONYLOVÉ SLOUČENINY obsahují karbonylovou skupinu O C A B aldehydy ketony O O C C R H R R NÁZVOSLOVÍ 1) aldehydy O O koncovka: -al. Karbonylové sloučeniny jsou organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. Řadí se mezi deriváty deriváty uhlovodíků

Aldehydy a ketony = Karbonylové sloučeniny. Obsahují karbonylovou skupinu - C = O. Aldehydy - karbonylová skupina se nachází na konci uhlovodíkového řetězce - přípona -aldehyd - acetaldehyd, formaldehyd. Ketony - karbonylová skupina je vázaná uprostřed uhlovodíkového řetězce - přípona -on - aceto Vícesytné alkoholy -obsahují více OH skupin. Ethan 1,2 diol. Fenoly •stejné jako u alkoholů, ALE! hydroxylová skupina se váže na benzenové jádro. Karbonylové sloučeniny •obsahují karbonylovou skupinu -CO. Aldehydy tvorba názvosloví: uhlovodík + přípona. kyslíkaté deriváty, patří mezi karbonylové sloučeniny ( C=O), obsahují aldehydickou skupinu. funkční . skupina: aldehydická . C = O (vždy na kraji řetězce) H. obecný vzorec: R - CH = O. ALDEHYD Karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu - -C=O. aldehydy: z jedné strany je na uhlík v C=O navázán vodík, z druhé strany je tam nějaký uhlovodíkový zbytek vzorec: R-CHO; ketony: z obou stran jsou na uhlík v C=O navázány nějaké uhlovodíkové zbytky (a žádný z nich není jen H) Aldehyd ALDEHYDY A KETONY H H H H UHLOVODÍK funkční (charakteristická) skupina karbonylová skupina KARBONYLOVÁ SLOUČENINA C C O Karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu C=O aldehydy ketony ALDEHYDY na karbonylové skupině alespoň jeden vodík koncovka -al H2CO CH3CHO CH3CH2CH2CH2CHO methanal ethanal pentanal Formaldehyd methanal H2CO bezbarvý, štiplavě páchnoucí.

PPT - Karbonylové sloučeniny PowerPoint Presentation, freeKakbonylové sloučeniny

ELU

 1. Sirné sloučeniny - funkční skupiny obsahují atom síry: Thioly (thioalkoholy, thiofenoly) - obsahují skupinu - SH, jsou sirnou obdobou alkoholů a fenolů. Sulfidy (thioethery) - obsahují skupinu - S -, jsou sirnou obdobou etherů. Sulfonové kyseliny - obsahují skupinu - SO 3 H s kyselým vodíkem
 2. Karbonylové sloučeniny 3. Karboxylové sloučeniny. Hydroxideriváty • sloučeniny s hydroxylovou skupinou OH, která je připojena k uhlovodíkovému zbytku • pokud je uhlovodíkový zbytek hydroxyderivátů odvozen od obsahují skupinu -C-.
 3. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY. jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu -CO. Aldehydy. na karbonylovou skupinu je vázán vodík a uhlovodíkový zbytek. koncovka: -AL - CHO
 4. • Jsou sloučeniny obsahující hydroxylovou skupinu -OH připojenou k uhlovodíkovému zbytku • 1. Alkoholy • hydroxylová skupina je vázána na uhlovodíkový zbytek, který není odvozený od arenů • Rozdělení : -a) jednosytné -obsahují 1 hydroxylovou skupinu -b) vícesytné -obsahují více hydroxylových skupi
 5. karbonylové sloučeniny, aldehydy a ketony, představují důležitou a zajímavou skupinu chemických organických sloučen. A právě jim se věnují následující stránky. Doufám, že cesta do hlubin této části organické chemie bude pro vás zajímavá. Aldehydy a ketony Struktura, stavba aldehydů a keton
 6. Aldehydy jsou organické sloučeniny obsahující aldehydickou funkční skupinu (-COH) na konci uhlovodíkového řetězce Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř uhlovodíkového řetězce Aldehydy i ketony jdou v přírodě běžné jako vonné součásti rostlinných silic
 7. Karbonylové sloučeniny deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu -C=O rozdělení: aldehydy - na karbonylové skupině mají navázaný vodík a uhlovodíkový zbytek (R) ketony - na karbonylové skupině májí navázány dva uhlovodíkové zbytk

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY -zápis Vše v učebnici str

 1. Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu. Tato skupina se nazývá . karbonylová. funkční. skupina, nebo také . oxoskupina. a sloučeniny, které ji obsahují, nazýváme . karbonylové. sloučeniny. nebo . oxosloučeniny. Obecně budeme tyto sloučeniny znázorňovat vzorce
 2. 2. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY - karbonylové sloučeniny obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy - karbonylovou skupinu mají na konci Ketony - karbonylovou skupinu mají uprostřed - název aldehydu se tvoří tak, že k názvu uhlovodík
 3. Pokud je připojení karbonylové skupiny k dusíku, pak třídou sloučenin jsou amidy. Podobně spojení karbonylové skupiny s členy halogenové skupiny tvoří acylhalogenidové sloučeniny., Viz níže uvedená tabulka pro studium struktury a obecného vzorce různých členů karbonylových skupin
 4. Otázka: Karbonylové sloučeniny Předmět: Chemie Přidal(a): Rinoa Charakteristika obsahují ve svých molekulách jednu nebo více karbonylových skupin dělíme je na: 1. aldehydy → na uhlík karbonylové skupiny je navázán vodík a uhlíkový zbytek pozn. výjimkou je formaldehyd mající na uhlíku karbonylové skupiny navázány 2.
 5. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu Patří mezi ně aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke karbonylové skupině vázán atom vodíku a uhlovodíkový zbytek, v nejjednodušším případě dva atomy vodíku
 6. Karbonylové sloučeniny • organické sloučeniny • obsahují karbonylovou skupinu Obr. č. 1: Karbonylová skupina (upraveno) [2] dostupné z

SLOZITEJSI ODPOVED: Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce). Ketony jsou organické sloučeniny. Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Práce představuje aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny, u každé skupiny popisuje typické reakce a charakteristické zástupce a) obsahují polární funkční skupinu b) mohou být redukovány na karbonylové sloučeniny karbonylovésloučeniny vznikajíjejich oxidací c) reagují s kyselinami za vzniku esterů d) se označují jako primární pokud obsahují jen jednu alkoholovou skupinu tato definice platípouze v případě, že alkoholováskupina je vázána n Karbonylové sloučeniny mezomerní efekt Karbonylové sloučeniny - Studuju . KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Mezi karbonylové slou čeniny pat ří deriváty uhlovodík ů, jejichž molekuly obsahují funk ční skupinu Tato skupina se nazývá karbonylová funk ční skupina, nebo také oxoskupina a slou čeniny, které ji obsahují, nazýváme karbonylové slou čeniny nebo oxoslou čeniny.Obecn. Sulfonové kyseliny - obsahují skupinu -SO3H s kyselým vodíkem Dusíkaté deriváty - funkční skupiny obsahují atom dusíku . Nitrosloučeniny - obsahují nitroskupinu NO2. Aminy obsahují aminoskupinu -NH2 Karbonylové sloučeniny - obsahují dvojnou vazbou vázaný kyslík na uhlovodíkový skele

2) KARBONYLOVÉ SLOUČENINY - obsahují karbonylovou skupinu (VYSVĚTLENÍ V PAPÍRECH A PROCVIČOVÁNÍ) - zisk: oxidací alkoholů A) ALDEHYDY - mají funkční skupinu na kraji řetězce - názvosloví koncovka - al - zástupci - methanal (formaldehyd) - toxický plyn štiplavého zápachu - rozpustný ve vodě 40% vodný rozto Karbonylové sloučeniny - obsahují dvojnou vazbou vázaný kyslík na uhlovodíkový skelet. Aldehydy - kyslík je vázán na konci řetězce, alhehydická skupina -CH=O. Ketony - kyslík je vázán mimo konec řetězce, ketoskupina -C(=O)- Karboxylové kyseliny - obsahují karboxylovou skupinu -COOH, která je složen The klíčový rozdíl mezi aldohexózou a ketohexózou je to aldohexózy obsahují formylovou skupinu, zatímco ketohexózy obsahují ketonovou skupinu.. Aldohexózy i ketohexózy jsou organické sloučeniny, které lze klasifikovat jako monosacharidy obsahující šest atomů uhlíku. Tyto dva typy jsou podtřídami hexózy a navzájem se liší podle funkční skupiny, kterou nesou -obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu -O-, na která jsou navázány dva uhlovodíkové zbytky -deriváty vody(oba atomy H nahrazeny uhlovodíkovými zbytky) dělení â†' jednoduché CH3-O-CH

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY. Jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou skupinu karbonylovou: C = O. Dělí se na dvě hlavní skupiny: ALDEHYDY . KETONY . 1. ALDEHYDY. Jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke karbonylové skupině vázán atom vodíku a uhlovodíkový zbytek Ketony jsou organické sloučeniny, které mají karbonylovou skupinu (-CO). Jsou to jednoduché sloučeniny, ve kterých je uhlík karbonylové skupiny vázán na dva atomy uhlíku (a jejich substituční řetězce). Ketony jsou jednoduché, protože nemají reaktivní skupiny jako -OH nebo -Cl připojené k uhlíku Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu OH a mají velký význam. Nejznámější ze skupiny alkoholů je ethanol, který je znám pro své hojné využití v průmyslu paliv (), potravinářství (alkoholické nápoje - konkrétně ethanol, užíván jako rekreační droga.

Karbonylové sloučeniny Ústí nad Labem 180412 Obsahují karbonylovou skupinu C=O. Dělí se na aldehydy a ketony. Aldehydy mají ke karbonylové skupině vázán jeden atom vodíku a jeden uhlovodíkový zbytek. Obecný vzorec je R-CHO. Ketony mají na karbonylovou skupinu navázány dva stejné nebo různé uhlovodíkové zbytky Na trigonal rovinné uhlíku v karbonylové skupině, lze připojit až dva další substituentů vede k několika podčeledí (aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a estery) popsáno v této části., aldehydy a ketony . jak aldehydy, tak ketony obsahují karbonylovou skupinu, funkční skupinu s dvojnou vazbou uhlíku a kyslíku Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny KARBONYLOVÉ SLOUČENINY sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O karbonylová skupina je polární: π-elektrony se přesunují směrem k více elektronegativnímu kyslíku; na atomu uhlíku vzniká částečný kladný náboj a na atomu kyslíku částečný záporný dělí.. KARBONYLOVÉ. SLOUČENINY. ALDEHYDY - deriváty uhlovodíků, které obsahují . karbonylovou skupinu . KETON

Video: Kyslkat Derivty Karbonylov Sloueniny Karbonylov Sloueniny

Vysvětlete pojem kyslíkaté deriváty uhlovodíků: Jsou to deriváty uhlovodíků, které mají v molekule navázánu charakteristickou skupinu, obsahující atom (nebo atomy) kyslíku. Při tom platí pravidlo, že u každého kyslíkatého derivátu j Transcript Karbonylové sloučeniny Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0389 Název projektu: Moderní škola Název materiálu: VY_32_INOVACE_CHEMIE1_10 Tematická oblast: Chemie pro střední školy Ročník: 4 Datum dokončení: 5.11.2012 Anotace: Podpora výukové hodiny, seznámení studentů s karbonylovými sloučeninami Jméno autora: Mgr. Jednotnou předponou pro karbonylové sloučeniny (aldehydy i ketony) je předpona oxo-. Při číslování řetězce má karbonylová sloučenina vysokou prioritu, vyšší mají jen karboxylové a sulfonové kyseliny. methanal formaldehyd ethanal acetaldehyd propanal propionaldehyd propan-2-on dimethylketon aceton butan-2-on ethylmethylketo Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce). Jak aldehydy tak ketony jsou v přírodě velmi běžné. Jsou to vonné součásti rostlinných silic a také intermediáty biochemických reakcí například Krebsova cyklu KARBONYLOVÉ SLOUČENINY sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O karbonylová skupina je polární: π-elektrony se přesunují směrem k více elektronegativnímu kyslíku; na atomu uhlíku vzniká částečný kladný náboj a na atomu kyslíku částečný záporný dělí..

PL KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučeniny: 2. Označ červeně ketony a modře aldehydy. Aldehydy a ketony pojmenuj. a) CH 3 - CHO b) CH 3 - CO - CH 3 c) CH 3 - OH d) CH 3 - CH 2 - CH 2 - CHO e) H - CHO f) CH 3 - NO 2 g) CH 3 - CH 2 - CO - CH 3 h) CH - Cl 3 9. A, přírodopis, Mgr. Lada Slámov 11. org. sloučeniny, které vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku Cl, Br, I, nebo F deriváty 12. org. sloučeniny, které obsahují skupinu - CHO 13. nejjednodušší aromatický uhlovodík s chemickým vzorce C 6H 6 14. sloučeniny, které patří do skupiny halogenderivátů 2. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY - jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu −CO - jedná se organické sloučeniny, které ve svém řetězci obsahují kyslík vázaný dvojnou vazbou - dělí se do skupin podle funkční (určující) skupiny - v obecném zápisu bývá zvykem skrýt na skupinu vázaný uhlovodík pod. Grignardovy sloučeniny obsahují ve své molekule atomy: Li. Mn. Hg. Mg. Al. Organická sloučenina arsenu používaná ve 2. světové válce jako bojová chemická látka se nazývá: Parathion. dimethylarsen. lewisit. lysol. luxol Která sloučenina nepatří mezi karbonylové: aceton. formaldehyd. benzaldehyd. methanal. etylenoxid. Milí deváťáci, tento týden dokončíme alkoholy a podíváme se na karbonylové sloučeniny. Vše budeme dělat společně na on-line hodinách

Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce). Jak Aldehydy tak ketony jsou v přírodě velmi běžné. Jsou to vonné součásti rostlinných silic a také intermediáty biochemických reakcí například Krebsova cyklu 12. p3 prvky a jejich sloučeniny - Skupina dusíku. 13. p2 prvky a jejich sloučeniny - Skupina uhlíku. 14. s-prvky a jejich sloučeniny. 15. d-prvky a jejich sloučeniny. 16. Alkany (CnH2n+2) a cykloalkany (CnH2n) Karbonylové sloučeniny. 23. Karboxylové sloučeniny a jejich deriváty. 24. Chemie makromolekulárních látek. 25. Lipidy. Karbonylové sloučeniny. Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. Nový!!: Aldehydy a Karbonylové sloučeniny · Vidět víc » Katalyzáto

PPT - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ PowerPoint Presentation, freePPT - karboxylové sloučeniny PowerPoint Presentation, freeZŠ Školní 226 KaplicePPT - Poznávačka : obojživelníci PowerPoint Presentation

ldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-COH) na konci uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce). Jak Aldehydy tak ketony jsou v přírodě velmi běžné. Jsou to vonné součásti rostlinných. Aldehydy a ketony, souhrnně označované jako karbonylové sloučeniny, obsahují karbonylovou skupinu C=O. U aldehydů je tato skupina lokalizována na kraji řetězce, u ketonů je naopak uprostřed. Z umístění karbonylové skupiny lze vyvodit i reaktivitu karbonylových sloučenin, což u některých reakcí ověříme v následujícím. OXIDY . dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky, kde má kyslík oxidační číslo -II. skupina acyklických uhl.,obsahují dvě dvojné vazby. Obecný vzorec: CnH2n-2 - př. 1,3 - butadien: CH2 = CH - CH = CH2 Karbonylové sloučeniny: obsahují skupinu CHO, př.formaldehyd: HCOH,acetyldehyd CH3CHO, benzaldehyd.