Home

Punkce hrudníku

Hrudní punkce - jednorázové nabodnutí pohrudniční dutiny dutou jehlou. Cílem výkonu je odstranit patologický obsah (tekutinu nebo vzduch) z pohrudniční dutiny pomůcky pro hrudní drenáž → každá punkce může být zakončena drenáží. Výkon: vyšetření hrudníku poklepem, poslechem označení místa vpichu barevnou dezinfekcí 4.-7. mezižebří ve střední/zadní axilární čáře sterilní rukavice zavedení jehly a stříkačky při spodní linii mezižebř Schéma punkce rozsáhlého levostranného pneumotoraxu. kolmo na stěnu hrudníku při horním okraji žebra do pleurální dutiny; po propíchnutí parietální pleury se skloní směr jehly tangenciálně směrem k páteři, čímž se hrot jehly dostane více k parietální pleuře Místo vpichu je nutné přelepit sterilním tamponem s neprodyšnou náplastí pro prevenci vzniku pneumotoraxu. Po pleurální punkci je nutné provést kontrolní skiagram hrudníku pro detekci možných komplikací výkonu. Komplikace pleurální punkce: * alergická reakce na dezinfekci či znecitlivující látku

Hrudní punkce - nabodnutí pohrudniční dutiny a odčerpání

 1. punkce Douglasova prostoru se u žen provádí přes zadní klenbu poševní, při abscesu v Douglasově prostoru je možný přístup transrektální; diagnostická peritoneální laváž (dnes se dává přednost ultrazvuku břicha) u traumat se provádí pomocí vpichů do všech 4 břišních kvadrantů
 2. Hrudní punkce - metoda výzkumu kostní dřeně. Tato metoda spočívá v dřeňové hrudníku proražení přední stěny se speciální jehlou. Hrudní punkce se provádí v nemocnici nebo ambulantně. Bez ohledu na to, kde se provádí punkce je hlavní věc, kterou je třeba dodržovat při jejím jednacím aseptických a antiseptické
 3. Punkce hrudníku Laparoskopie - defekt/poranění bránice Nesprávné zavedení hrudního drenu mechanická ventilace CPR Hyperbarická oxygenoterapie, TBNA, FNAB, biopsie jater, st.p. chirurgické léčbě CAVE u sekundárních transport
 4. Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny. typy velikost. Hrudní drenáž - důvody odstranění patologického obsahu pohrudniční dutiny při selhání jednorázová hrudní punkce

Podle typu punkce se používají standardní injekční jehly anebo speciální punkční jehly. Punkční jehly mají různý průsvit a délku. Součástí punkčních jehel, používaných na punkci tkání, je mandrén, který zabraňuje ucpání jehly po proniknutí do orgánu

Informovaný souhlas s výkonem: PUNKCE HRUDNÍKU Sdružené zdravotnické zařízení Krnov I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ 00844641 INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM Vážená paní, Vážený pane Hrudní punkce je prováděna pouze v případě, že pro Vás bude mít tento výkon přínos. V některých případech lze od punkce ustoupit a tekutinu v pohrudničním prostoru pouze kontrolovat zobrazovacími metodami (např. sonografické vyšetření či rentgenový snímek hrudníku)

Hrudní punkce a drenáž - Sestry v I

Společnost B. Braun využívá soubory cookie ke zlepšení vaší zkušenosti s návštěvou našeho webu. Díky souborům cookie máte k dispozici některé funkce, například přehrávání videí nebo zobrazování personalizovaného obsahu dech je třeba doplnit vyšetření hrudníku sonografic-ky (US) či výpočetní tomografií (CT). US hrudníku zachytí výpotek o rozsahu 50-100 ml tekutiny, CT již 20-50 ml. U malých výpotků a opouzdřených kolekcí tekutiny je žádoucí provést US vyšetření hrudníku k označení nejvhodnějšího místa hrudní punkce. C

Místo punkce hrudníku (A) a obstřik intercostálního nervu(B) A B. Hrudní drenáž -zadní axillární čára, nad úrovní dolního úhlu lopatky (Th7) přední axillární čára recessus costodiaphragmaticus horní okraj žebra! bránice, játra, slezina! plíc Histologické vyšetření z biopsie slizničních granulací motoraxu s nutností hrudního sání. Po potvrzení diagnózy byla nemocná přeložen 22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s drenáží tělní dutiny (za 3 b) 23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč Poranění penetrující do hrudníku, iatrogenní komplikace torakochirurgických výkonů. Diagnostika: Anamnéza - mechanismus traumatu, klinické - fyzikální vyšetření, zobrazovací metody (rtg hrudníku) - přítomnost fluidotoraxu - došetření CT, pleurální punkce s vyšetřením pleurálního sekretu, torakoskopie Punkce hrudníku Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče, v předkládaném formuláři si přečtete informace o punkci hrudníku. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. Co je punkce hrudníku punkce a odsátí vzduchu poloha v polosedě, HKK opírat o podložku → zapojení dýchacích svalů uklidnit nemocného, vyzvat ho k pomalému pravidelnému dýchání cizí těleso z rány neodstraňovat, ale zafixovat k hrudníku leukoplastí oxygenoterapie při poruchách dechu podpůrné nebo úplné umělé dýchán

Pleurální punkce a drenáž (pediatrie) - WikiSkript

hrudníku ve výše popsaném místě jiným improvizovaným ostrým předmětem (např. nůž), a převést tak tenzní pneumotorax na otevřený. Pokud neuděláš nic, postižený pravděpodobně do několika minut zemře! • Léčbou tenzního pneumotoraxu je punkce hrudníku, součástí zajištění zraněného na transport je ale jiné. Punkce hrudníku, hrudní drenáž v praxi všeobecné se stry Bakalá řská práce Autor: Gabriela Adamcová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Vyhnálková Jihlava 2015. Anotace Bakalá řská práce na téma: Punkce hrudníku, hrudní drenáž v praxi všeobecné sestry, je rozd ělena na část teoretickou a praktickou.. For more Interactive Hyperbaric Courses visit http://www.emedsim.com/Available on iphone app store http://itunes.apple.com/us/app/pnuemothorax/id425360291?mt.. Ultrazvuk hrudníku by se měl stát standardní klinickou dovedností lékařů se specializací na nemoci hrudníku, srdce a plic nejen v intenzivní péči. Klíčová slova: hrudní drenáž - hrudní punkce - pleurální výpotek - pneumotorax - ultrasonografie hrudníku

K základním diagnostickým metodám patří zobrazovací metody (RTG plic a počítačová tomografie) a pleurální punkce. V posledních letech je v popředí ultrasonografie hrudníku, jejíž význam je nejen diagnostický, ale je možné tuto metodu využít i jako asistenci při invazivních terapeutických procedurách Po přiřazení všech položek klikni na odkaz Potvrď odpovědi. Potvrď odpovědi. punkce hrudníku. místo vpichu u lumbální punkce. nabodnutí tělní dutiny. nabodnutí páteřního kanálu. nabodnutí dutiny břiští. místo vpichu u sternální punkce. nezánětlivý výpotek punkce hrudníku. místo vpichu u lumbální punkce. nabodnutí tělní dutiny. nabodnutí páteřního kanálu. nabodnutí dutiny břiští . místo vpichu u sternální punkce. nezánětlivý výpotek. zánětlivý výpotek. ascites . poloha pacienta při hrudní punkci

Rtg hrudníku v den přijetí (obr. 2): bez PNO (pneumothoraxu), částečné zastření pravého plicního pole. Při přijetí: afebrilní, bez dušnosti, bolesti neudával, prováděl dechovou rehabilitaci. 27. 1. proveden UZ hrudníku s označením místa punkce. Punkce pravého hemithoraxu, provedena během dne pro ucpávání jehly 2krát Punkce hrudníku může být provedeno určit důvod, proč (diagnostický) a / nebo ke zmírnění příznaků a nepohodlí (terapeutický) nadměrné tekutiny v pleurální dutiny. Diagnostická punkce hrudníku zahrnuje odstranění tekutiny pro analýzu (analýza pleurální tekutiny). Obecně lze říci, pleurální tekutina je. Punkce hrudní dutiny se nejčastěji provádí v sedě, v některých vzácnějších případech vleže na zádech. Po sterilním zakrytí místa vpichu, desinfekci a místním znecitlivění je vyšetření hrudníku. Provedení výkonu může být někdy ztíženo anatomickými podmínkami Vašeho těl

Punkce perikardu je výkon, který má odvést tekutinu ze srdečního vaku. Tekutinou může být krev při tupém traumatu hrudníku, ale také po zevní srdeční masáži, nebo výpotek. Narůstající objem tekutiny v perikardu (tamponáda srdeční) limituje diastolické plnění srdečních komor a vede ke kardiogennímu selhání oběhu Lékař také bude chtít vědět, zda netrpíte osteoporózou a zda jste prodělali chirurgii hrudníku, při které byla proťata hrudní kost. Proces sterální punkce. Samotný výkon trvá asi 15 až 20 minut. Pacient si nejdříve musí odložit do pasu a položí se na záda na lůžko 60230 - Simulátor k nácviku hrudní drenáže a hrudní punkce (Kanyly, injekce, napichování) - kdo se chtějí naučit provádět drenáž a punkci hrudníku. Tento produkt umožňuje díky výměnným vložkám provádět hrudní drenáž různými technikami, a to včetně těch, které využívají ultrazvuk punkce hrudníku-thorakotomie: Poranění srdce. Kontuze srdce při kontuzi hrudníku-poruchy srdečního rytmu: Srdeční tamponáda-krvácení do perikardu - tupá poranění. Léčba : punkce hrudníku, thorakotomie. Poranění srdce. Kontuze srdce při kontuzi hrudníku - poruchy srdečního rytmu Srdeční tamponáda - krvácení do perikardu - tupá poranění. DG : EKG, příznaky selhávání srdce Srdce se zastaví v systole - první pomoc - punkce perikardu. Jatrogení - při koronarografii.

Hrudní punkce na interním oddělení - Zdraví

V období první světové války patřila k těm nejrozšířeněji prováděným lékařským výkonům. Výrazně to snižovalo mortalitu zraněných. Za druhé světové války to bylo jinak, tam se spíše používala punkce hrudníku. Drenážní systém Dále je kůže dezinfikována v oblasti punkce (dolní část hrudníku a žebra na levé straně) s antiseptikem. Zbytek těla je pokryt čistým prádlem. Místo zavádění jehly (kůže a podkožní vrstvy) se nareže anestetikem. Operaci lze provést několika způsoby Výpočetní tomografie (CT) hrudníku a mediastina - indikujeme vždy s vyšetřením přilehlé části krku a dutiny břišní. CT umožní jednoznačně charakterizovat velikost a lokalizaci empyému a často nalezne primární proces. (3,4,5,7,8) Sonografie - umožňuje určit místo punkce a drenáže hrudní, vyšetřujeme standardn Například punkce hrudníku vyžaduje pouze lokální anestezii se znecitliví místo vpichu. Pleurodéza, na druhé straně, vyžaduje buď v analgosedaci s místním znecitlivění, kdy vykonávala pneumologa nebo celkové anestezii, kdy provádí lékař Drenáž hrudníku na místě úrazu v ošetření tenzního pneumotoraxu má stejný účinek jako správně provedená punkce , ale je spojena s rizikem možných komplikací . 3. Punkce perikardu substernální cestou je metodou volby u tamponády srdeční, nicméně zásadní je včasné zajištění okamžité torakotomi

Punkce - WikiSkript

 1. hrudnÍ punkce •poloha pacienta pŘi vÝkonu v polosedĚ (doplnĚno zvednutÍm paŽe) mÍsto vpichu: •dle bÜllauapŘi odstranĚnÍ tekutiny vi.-viii. meziŽebŘÍ v zadnÍ axilÁrnÍ oblasti hrudnÍku •dle monaldiho pŘi odstranĚnÍ vzduchu ii. nebo iii. v medioclavikulÁrnÍČÁŘ
 2. (příznaky - kašel, dušnost,bolest na hrudníku, kolaps-zhoršení průtoku krve a výměny plynů) příčina : úraz - (trauma) nejčastěji při autonehodě . iatrogenní - způsobený při výkonu lékaře (punkce hrudníku, kanylace velkých žil) uzavřený . celistvost kůže není porušena, ale je porušena plíc
 3. tenzního pneumothoraxu je bezprostředně provedená punkce hrudníku. Jehlu zaveď do druhého mezižebří ve střední klavikulární čáře, • hrudní drén se zavádí jako definitivní ošetření tenzního pneumothoraxu. Vlastní zavedení vyžaduje zkušenost personálu a materiální vybavení. Rozhodující
 4. Kdyžlékař zjistí problém se zvýšeným množstvím tekutiny obklopující plíce pacient ,punkce hrudníku se stávámožnost léčby . Malý jehla vložena do pleurální dutiny , stejně jako je pro diagnostický test . Nicméně, místo toho, aby odebrání malého množství tekutiny pro testování ,větší množství tekutiny, je.
 5. Příčinou může být poranění hrudníku, prasknutí subpleurálních bul, některé lékařské zákroky (opichy páteře, kanylace podklíčkové žíly, punkce hrudníku apod.). Pleurální punkce je nabodnutí pohrudniční dutiny. Lze zvolit přístup skrz 2. nebo 3. mezižebří v medioklavikulární čáře (poloha v polosedě) při.
 6. hrudníku Nízká Cl plic Hlavním dýchacím svalem je bránice Ostatní • punkce hrudníku • zavedení hrudní drenáže • zajišt.
 7. Příčinou může být poranění hrudníku, prasknutí subpleurálních bul, některé lékařské zákroky (opichy páteře, kanylace podklíčkové žíly, punkce hrudníku, atd.). Pleurální punkce je nabodnutí pohrudniční dutiny. Lze zvolit přístup skrz 2. nebo 3. mezižebří v medioklavikulární čáře (poloha v polosedě) při.

Centrum srdečního selhání je ambulance II. interní kliniky specializovaná na léčbu pacientů se srdečním selháním.Kromě ambulantního vyšetření lékařem kardiologem zabývajícím se touto problematikou nabízíme možnost echokardiografického vyšetření na přístroji umístěném v prostorách centra, dále denní stacionář pro pacienty s možností ambulantního. Přednemocniční péče v našich podmínkách znamená mimo diagnostiku zajištění ošetření v rozsahu pokud je nezbytná resuscitace a dále některých léčebných postupů tj. intubace, punkce hrudníku u tenzního pneumotoraxu nebo i výjimečně zavedení hrudního drénu. To závisí především na zkušenosti lékaře Punkce hrudníku, břicha, kloubu Punkční epicystostomie Tracheostomie Zavedení dočasného dialyzačního katetru Dětské a novorozenecké oddělení Biopsie střevní sliznice Kanylace umbilikální vény (pupeční žíly) Odběr krve pro novorozenecký screenin Projekce srdce, plic a pleury na stěnu hrudníku, punkce hrudníku Topografie stěny břišní, vagina m. recti abdominis (nakreslit transverzální řezy), cévní a nervové zásobení, operační přístupy do dutiny břišní Projekce orgánů na břišní stěnu Topografie tříselné krajiny, tříselné kýl

Hrudní punkce: představení technologie, indikace a komplikac

 1. Zhmoždění hrudníku a vystřelující bolesti do zad, krční páteře. Chirurgie Nela K. 31.5.2017. Chirurgie Nela K. 31.5.2017. Dobrý den, před dvěma dny jsem se narazila na hrudník, poté.
 2. Punkce hrudníku Punkce ascitu 2. Oddělení následné péče: Lumbální punkce Punkce ascitu Terapeutický obstřik karpálního tunelu Oddělení nukleární medicíny: Léčebné podání radioizotopu při postižení kostí u nádorového onemocnění Léčebné podání radiojodu při nádoru štítné žláz
 3. lehčovací punkce hrudníku ve 3 případech (21 %) (Obr. 3). Spontánně bylo porozeno 11 (78 %) plodů, hrudní drenáž byla v průměru nezbytná 9 dnů po porodu a umělá plicní ventilace 13 dnů (Obr. 4). Průměrná doba hospita - lizace byla 44 dnů. Mortalita dosáhla v našem souboru 29 % (4 případy) (Tab. 1). KazuiBCik
 4. Punkce hrudníku, břicha; Punkční epicystostomie; Zavedení centrálního žilního katetru; Zavedení dočasného dialyzačního katetru; Dětské a novorozenecké oddělení. Biopsie střevní sliznice; Kanylace umbilikální vény (pupeční žíly) Odběr krve pro novorozenecký screening; Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí.
 5. punkce hrudníku a drenáž, punkce močového měchýře, rektoskopie včetně jednoduché probatorní excize, místní znecitlivění, blokády (zvláště plášťová, vagosympatická, bederní), základy celkového znecitlivění. Zajištění a udržování průchodnosti dýchacích cest včetně intubace, kardiopulmonální resuscitace.

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí Lékařská

Punkce Tekutiny V Dutině Hrudn

Hrudní punkce a drenáž - B

Může se přenášet z hrudníku do oblasti břicha, krku, ramen. Bolest často omezuje hloubku dýchání, pacient dýchá mělce, aby omezil vznik bolesti. Během dalšího průběhu zánětu se může bolest zmírnit nebo ustoupit, a to tehdy, když se nahromadí tekutina v pohrudniční dutině, která zamezí drhnutí pohrudnice a. SimMan 3G. Nejpokročilejší moderní bezdrátový pacientský simulátor dospělého, který usnadňuje nácvik základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Sledování a rozpoznání většiny základních životních funkcí přímou interakcí s pacientským simulátorem a sledováním stavu simulátoru na pacientském monitoru resuscitace: objem a frekvence ventilace, hloubka a frekvence komprese, uvolnění hrudníku mezi kompresemi, mrtvá doba, rychlost ventilace vyhodnocování parametrů resuscitace v reálném čase-jasné a názorné zobrazení na PC (např. barevné rozlišení

Traumatologie hrudníku - Masaryk Universit

Léčba: - Punkce hrudníku: Zavádí se kanyla č. 12 nebo 14 jehlou v 2. mezižebří ve střední klavikulární čáře na postižené straně. Pokud byla diagnóza správná, ponechá se kanyla v místě zavedení. Pokud není diagnóza potvrzena musíme provést hrudní drenáž. - Hrudní drenáž: Umístění drénu je v 5 Téma bakalářské práce Punkce hrudníku, hrudní drenáž v praxi všeobecné sestry je zajímavé a vhodně zvolené. V teoretické části práce studentka prokazuje orientaci v dané problematice a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny s logickou posloupností Hrudní punkce a drenáž články a rady. Informace a články o tématu Hrudní punkce a drenáž. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Hrudní punkce a drenáž. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Hrudní punkce a drenáž. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Hrudní punkce a drenáž a buďte opět fit V případech, kdy se tekutina akumuluje v pleurální dutině, by měla být provedena punkce v dolních částech hrudníku. To je způsobeno skutečností, že tekutina pod vlivem gravitace se pohybuje do dolních částí pleurální dutiny. Poloha pacienta při punkci závisí na stavu pacienta

Jedním z diagnostických a současně léčebných úkonů u pleuropneumonie je punkce hrudníku a hrudní drenáž. Diagnostický postup. Anamnéza nynějšího onemocnění: Na komunitní pneumonii je nutné pomýšlet při náhlém vzniku kašle a horečky. Může se rozvinout v rámci dalších projevů respiračního onemocnění (pocitu. Analýza pleurální tekutiny - je hodnocení tekutiny získané z prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou postupem nazývaným punkce hrudníku. Může být použita jako součást stagingu pro zjištění, zda se rakovina rozšířila do vnější výstelky plic Daleko nejčastější příčinou hemotoraxu je trauma hrudníku (viz kapitola traumatologie hrudníku), včetně iatrogenních poranění (hrudní punkce, drenáže, kanylace centrálních žil, plicní biopsie).Symptomatologie hemotoraxu je nespecifická a je většinou dána komorbiditami či spíše přidruženými poraněními Punkce a drenáž hrudníku a druhy nitrohrudní drenáže b. První pomoc při poranění břicha 25. a. Laparotomie, torakotomie, kolostomie, amputace b. První pomoc při poranění páteře a míchy. 3 Pro pana PROF. ZEMANA se naučit perfektně DEFINICE A KLASIFIKACE, viz

U závažných pleurálních výpotků se závažnými příznaky je třeba použít další léčebné metody, jako je úleva (plenární punkce), drenáž hrudníku, pleurodéza (sklerotizace pleurálního prostoru). Pleurální výpotek: popis. S pleurálním výpotkem se hromadí Tekutina v pleurální dutině (Pleurální prostor). Jedná. U CT vyšetření břicha, malé pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii a CT srdce je většinou nutno aplikovat do žíly jodovou kontrastní látku, proto je před těmito výkony nutná antialergická příprava. Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny.

Přes bránici cestou hiatus aorticus a h. oesophagei vystupuje z hrudníku aorta, jícen a bloudivé nervy. Naopak skrze bránici do hrudníku vstupuje dolní dutá žíla a ductus thoracicus, který ústí do levého venózního úhlu. Největší objem obou hrudních dutin, které jsou od sebe odděleny mezihrudím, vyplňují plíce Výuka POCUS pokračuje. Od podzimu 2021 pokračujeme ve výuce POCUS včetně POCUS školy. Po úpravě struktury kurzů se můžete těšit na Základy TTE, Plicní sonografii, Základy cévní a břišní sonografie, UZ hlavy a krku, UZ pro punkce a kanylace, kurzy POCUS a UZ plic a hrudníku pro pokročilé další Důvodem punkce pohrudničního výpotku je podezření na závažné onemocnění pohrudnice nebo jiného orgánu, které se na pohrudnici šíří. Smyslem zákroku je odstranit vzniklou tekutinu v pohrudniční dutině a ulevit Vašemu dýchání. Odebraná tekutina se odesílá do laboratoře k dalšímu vyšetření. RTG hrudníku a. Hrudní punkce. Jedná se o výkon diagnostický i terapeutický, který se provádí v případě, že je v pohrudniční dutině přítomen výpotek nebo vzduch. Slouží k dosažení srůstu poplicnice, která pokrývá plíci a pohrudnice, která vystýlá vnitřní stěnu hrudníku. Dojde tak k zániku pohrudničního prostoru

Poranění hrudníku - Sestry v I

 1. Úrazový pneumotorax vzniká proražením hrudníku, poraněním jícnu a průdušek nebo díky zlomeninám žeber. K iatrogennímu pneumotoraxu dochází při invazivních vyšetřeních, mezi které patří například akupunktura, opichy páteře, katetrizace podklíčkové žíly, hrudní punkce či transparietální aspirační biopsie
 2. - punkce hrudníku, pneumotorax, hrudní drenáž Kardiologické funkce - extenzivn í knihovna EKG rytmů - možnost manuálního vkládání extrasystol do EKG - monitorování rytmu běžným EKG (4 sv. kabel) - zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru.
 3. Punkce plic je zákrok, který umožňuje získat materiál z postiženého ložiska v plicích. Provádí se většinou vleže vpichem tenkou jehlou, která proniká přes kůži mezi žebry do plic. Správné uložení a pohyb jehly je kontrolován pomocí rentgenového přístroje (skiaskop), výpočetní tomografie (CT) nebo ultrazvukovéh
 4. Bojový záchranář (Combat Lifesaver (CLS) je voják, který tvoří tzv. mezičlánek mezi profesionálním záchranářem (Combat Medic) a vojákem z povolání, který je vyškolen v základních principech poskytování první pomoci.Bojový záchranář nemá zdravotnické vzdělání. Absolvuje zdravotnický kurz (Combat Lifesaver Course), kde se naučí úkony k řešení.
 5. Akutní opatření :-punkce hrudníku a následně zavedení hrudní drenáže s kontinuálním sáním. Asymptomatický, donošený novorozenec nebo jen s tachypnoí : - inhalačně 100% kyslíku po 2-3 hod. pro vyplavení NO 2 (urychlí resorpci vzduchu)
 6. 9. týden Punkce hrudníku: druhy punkcí hrudníku v PNP, ARO, JIP a akutního příjmu. 10. týden Punkce hrudníku : nácvik asistence při punkci hrudníku v rámci PNP, a akutního. příjmu. 11. týden Dispečink rychlé zdravotnické pomoci, zásady práce dispečera: legislativní prostředí, vybaven

Tenzní pneumotorax - armytcc

 1. Pracoviště provádí paliativní a adjuvantní cytostatickou léčbu. Podle potřeby jsou prováděny punkce hrudníku a břicha, infuzní rehydratace, analgetická léčba a aplikace krevních derivátů. Onkologická ambulance vyšetřuje a dispenzarizuje pacienty s nádorovým onemocněním
 2. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 500 03 Hradec Králové, Komenského 234, herma@zshk.cz Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWareMultiMedia SoftWar
 3. Život ohrožující poranění hrudníku, pneumotorax, Punkce a drenáž hrudníku 9) Kardiogenní a obstruktivní šok, etiologie, terapie. Edém mozku a nitrolební hypertenze, monitorování - měření ICP, konzervativní léčba 10) Syndrom multiorgánové dysfunkce Neodkladná KPR, farmakoterapie a cesty podání farmak při KP
 4. ALGORITMUS NA MÍSTĚ ZÁSAHU Opatření O2 maskou (vždy?) podpůrné nebo řízené dýchání dle potřeby u závažného tenzního PNO punkce hrudníku (z vitální indikace na základě indikace lékaře) u zející rány hrudníku s únikem vzduchu rychle poloprodyšné krytí rány Často nutná OTI u zraněných s dobrou ventilací v.
 5. Úrazy hrudníku v přednemocniční neodkladné péči - Jan SOUČEK . Jan SOUČEK Bakalářská práce Úrazy hrudníku v přednemocniční neodkladné péči Chest injuries in prehospital emergency care
 6. Biopsie fibroadenomu prsu. Biopsie prsu se provádí za účelem objasnění různých patologií, zejména cyst a nádorů. Jedním z nejčastějších nádorů prsu, které mají benigní povahu, je fibroadenom, který se podobá kuličce tvaru a vzniká z vláknité tkáně. Tato patologie se nejčastěji vyskytuje u žen mladších 30 let

Cílem péče je rychlé a kvalitní ošetření nemocných na místě (vyproštění, léčba bolesti, celková anestézie, zajištění dýchacích cest, zahájení umělé plicní ventilace, imobilizace pánve a zlomenin, stabilizace krevního oběhu, punkce hrudníku při tenzním pneumotoraxu, aktivace masivního transfuzního protokolu) a. Poranění hrudníku (THORACIC INJURIES) (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) . Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných poranění zahrnuje poranění hrudníku, která končí ve 25% smrtí Pleurální punkce - odběr tekutiny v dutině hrudní za účelem určení onemocnění hrudníku nebo za účelem léčby onemocnění hrudníku. Vyšetření se provádí při plném vědomí, při lokálním znecitlivění Lumbální punkce Lumbální punkce je diagnostická a v některých případech i léčebná procedura. Během lumbální punkce se odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu nebo se hrudníku a hlavou v anteflexi (napodobení prenatální pozice). Další možností j

Léčba : punkce hrudníku, thorakotomie Poranění srdce Kontuze srdce při kontuzi hrudníku - poruchy srdečního rytmu Srdeční tamponáda - krvácení do perikardu - tupá poranění DG : EKG, příznaky selhávání srdce Srdce se zastaví v systole - první pomoc - punkce perikardu Jatrogení - při koronarografii, katetrizac Přehled anatomie - Ondřej Naňka, Miloslava Elišková, Třetí, doplněné a přepracované vydání. Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa Contextual translation of hrudníku from Czech into French. Examples translated by humans: site, thoracentèse, pleuracentèse, tdm thoracique, douleur du thorax Punkce hrudníku a zavádění hrudní drenáže (11/I) Indikace k výkonu. Kontraindikace. Příprava pacienta. Povinnosti sestry před výkonem, během a po výkonu. Vlastní postup. Komplikace. Napojení drenážního systému. Typy drénů. Bronchoskopie (12/I) Typy výkonu, typy bronchoskopů. Indikace k výkonu. Kontraindikace Punkce hrudníku. Punkce ascitu. Pneumologie a ftizeologie - 6 měsíců praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. nebo III. typu pod přímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinickém obraze, diagnostice, léčbě a prevenci plicních nemocí se zaměřením na

Pneumologie I Anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí Vyšetřovací metody dýchacího ústrojí Náhlé příhody v pneumologii Respirační insuficienc (penetrující poranění hrudníku), tak porušením viscerální pleury (lacerace plíce, ruptura velkých dýchacích cest). Příčinou poranění nebývají ani tak rány bodné či střelné, jako spíše poranění předměty o větším průměru. (Vodička et al., 2014, s. 71 Poranění hrudníku, břicha a končetin MUDr. Milan Jelínek ARK FN u svaté Anny v Brně 2004 Poranění hrudníku Zavřená (nepenetrující, tupá) x otevřená (penetrující) poranění hrudní stěny x poranění parench. orgánů Zlomeniny žeber jednoduché fr.(1-2) sériové fr.(3 a více) dvířkové vylomení hrudní stěny, nestabilní vlající hrudník Vlající. Punkce - příprava pacienta a asistence při punkcích. Drenáž hrudníku - příprava pomůcek a asistence při výkonu, odstranění drénů. Endoskopická vyšetření - příprava pacienta, asistence, péče o pacienta po výkon

Hydrobag, hluboký stabilizační systém, dýchání, centrovanéSono Atlas - nálezBronchologický sál | Klinika pneumologie a ftizeologieCt břicha a pánve — příprava na ct vyšetření břicha a maléRadiodiagnostické oddělení

poranění hrudníku - punkce hrudníku, ošetření otevřeného PNO zprůchodnění dýchacích cest včetně koniotomie zajištění krevního oběhu - i.v., i.o. vstup Kurzy Visual Medicine. Ultrazvuk může být pro lékaře díky své neinvazivnosti a stále širší dostupnosti mocným diagnostickým nástrojem a pro pacienta prostředkem ke zvýšení bezpečnosti a komfortu. Ultrazvukový přístroj se jednou stane standardním vybavením každého zdravotnického zařízení pečujícího o nemocné a. Contextual translation of hrudníku from Czech into Japanese. Examples translated by humans: 胸痛, 胸郭痛, 胸膜穿刺, 胸部CT, 胸郭変形, 胸腔穿刺, 胸腔吸引, キョウツウ, 胸部CAT, 胸部理学療法, キョウブct 5 EVIDENCE VÝPŮJČEK Prohlášení: Beru na vědomí, že odevzdáním této magisterské práce poskytuji svolení k jejímu zveřejnění a vypůjčování za předpokladu,že každý, kdo práci použije pro svou přednáškovo