Home

Lipnicovité květ

Poaceae / lipnicovit

LIPNICOVITÉ (POACEAE) pracovní list Zástupci čeledi lipnicovitých jsou také nazýváni trávy. Jsou to jednoleté až vytrvalé byliny s kolénkatými stébly. Listy jsou čárkovité se souběžnou žilnatinou. Na rozhraní čepele a pochvy může být blanitý jazýček a párovitá ouška. Květy jsou malé a mají typickou stavbu LIPNICOVITÉ(Poaceae)-je známo asi 10 000 druhů kosmopolitně-stonky mají duté s kolénky=STÉBLA-kořeny-svazčité,někdy s oddenky-listy-jednoduché,čárkovité,přisedlé,mezi čepelí o pochvou vykukuje JAZÝČEK-květy-drobné,tvoří květenství-klasy,laty z klásků-ty jsou 1-x květé, jsou větrosnubné-redukce květních obalů-součásti květ

Lipnicovité. Znaky - vzrůst •Až vytrvalé byliny •Mohou být i dřevnaté (bambus) •Růst až do 30cm •Stonkem je stéblo→dutý. Znaky - list •Jednoduché, podlouhlé •Na stonku jsou přisedle •Stonek objímají pochvou. Znaky - květ •Oboupohlavné, opylení větre lipnicovitÉ (kvĚty (kvĚtenstvÍ (lata, klas, lichoklas), oboupohlavnÉ,: lipnicovitÉ (kvĚty (kvĚtenstvÍ , oboupohlavnÉ, redukovanÉ kvĚtnÍ obaly - pluŠku a plenky, sestaveny do klÁskŮ podepŘenÝch plevami, majÍ vnĚjŠÍ listen = pluchu , listeny pŘemĚnĚny v plevy), vyuŽitÍ, listy (stavba, Žilnatina - rovnobĚŽnÁ), plod (obilka), stonek Lipnicovité (Poaceae) čeleď zahrnující asi 650 rodů s 10 000 druhy, v ČR přes 60 rodů s téměř 200 druhy, také jinak Trávy (Graminae), patří do řádu Lipnicotvaré (Poales), čeleď není jednotná, zahrnuje další podčeledi (pro nás důležitá podčeleď Pooideae - Vlastní lipnicovité); vyskytují se ve stepních oblastech a v mírném pás

Ječmen obecný | PYLY

Lipnicovité - čeleď. 1. Úvod. Čeleď lipnicovité zahrnuje více než 600 rodů a asi 10000 druhů. S jejími zástupci se běžně setkáváme. Jde například o různé druhy trav, které jsou buď pěstovány v podobě trávníků, nebo volně, většinou plevelně, rostou na našich loukách. Některé druhy jsou důležitou složkou. Lipnicovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré . Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae[1]. V češtině jsou obecně označovány jako trávy. Všechny pravé trávy patří do této čeledi; travám podobné rostliny z jiných čeledí, jako např. ostřice, lze označovat jako graminoidy, ale nejsou to pravé trávy Lipnicovité Author: Student Arial Calibri Times New Roman Wingdings Výchozí návrh Lipnicovité Znaky Listy Květy Květy Plody Význam pšenice obecná žito seté ječmen setý oves setý kukuřice setá rýže setá proso seté cukrovník lékařský bambus obecný rákos obecný lipnice luční srha říznačka ovsík vyvýšený. Rubrika: Lipnicovité (Poaceae) Lipnicovité ( Poaceae) - velmi obsáhlá čeleď, jednoleté až vytrvalé byliny, rozšířené po celé Zemi. Tvoří typická společenstva (louky, pastviny, savany, prérie, stepi), kořeny svazčité, stébla s kolénky; listy střídavé, čárkovité, mají souběžnou žilnatinu. Květ oboupohlavný.

Vousatka prstnatá – Wikipedie

• někdy mají rostliny květy nenápadné - lipnicovité, některé dřeviny (líska, topol, buk, dub) = rostliny opylované větrem (rozdílný tvar pyl.zrn, prašníků, blizny) Každý květ je rozdílný • velikost květu • barva květu • tvar květu • vůn Arial Calibri Times New Roman Wingdings Výchozí návrh Lipnicovité Znaky Listy Květy Květy Plody Význam pšenice obecná žito seté ječmen setý oves setý kukuřice setá rýže setá proso seté cukrovník lékařský bambus obecný lipnice luční srha říznačka psárka luční bojínek luční pýr plazivý ječmen myší.

Lipnicovité, může být jednokvětý nebo vícekvětý. elý klásek má zespodu 2 plevy - spodní plevu a horní plevu, vždy jen ě, ať je jednokvětý nebo vícekvětý. Květ a květenství čel. lipnicovité klásky se sdružují do laty nebo do klas Lipnicovité: Květy jsou v květenstvích. Pro čeleď je typickým základním květenstvím tzv. klásek, který může být jednokvětý (např. psineček) nebo vícekvětý, některé květy však mohou být sterilní. Klásek je v typickém případě podepřen 2 plevami, což je vlastně zvláštní typ listenu, které jsou buď.

lipnicovité - Poacea

Lipnicovité, Poaceae - velmi obsáhlá, vývojově stará a vyhraněná čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicokvětých (Poales), trávy.Jednoleté i vytrvalé byliny se svazčitými adventivními (přídatnými) kořeny, někdy s větveným oddenkem; stonek (stéblo) je většinou dutý, kolénkatý, nevětvený; listy jsou čárkovité, s blanitým jazýčkem (ligula) na. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Šlehoberová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústa pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Lipnicovité. znaky - byliny (jednoleté, vytrvalé) - stonek = stéblo - úzké listy s objímavou pochvou (jazýček) - trojčetné květy - tyčinky s vrtivými prašníky - pérovitá blizna - květenství: lata, klas (z klásků) větrosnubné - plod = obilk Lipnicovité (Poaceae), je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré (Poales). Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae. V češtině jsou obecně označovány jako trávy. Všechny pravé trávy patří do této čeledi, travám podobné rostliny z jiných čeledí, jako např Atlas rostlin / Bílý květ / Bobovité (Fabaceae) / C2 (silně ohrožené druhy) / Červen / Česky / Dle barvy květu / Dle doby květu / Dle ohrožení / Dle systematiky / Duben / Dvouděložné / H / Květen / L / Latinsky / Žlutý květ. 21.4.202

Lipnicovité jednoděložné byliny Porovnej znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin. JEDNODĚLOŽNÉ počet děloh kořen svazky cévní květ žilnatina DVOUDĚLOŽNÉ počet děloh kořen svazky cévní květ žilnatin Kiwi.mendelu.c

Herbář Wendys - Poaceae - lipnicovité (trávy

 1. KVĚT, květenství Author: Denisa Last modified by: Denisa Dosoudilová Created Date: 12/26/2010 10:20:25 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office Snímek 1 Botanika - opakování 1. Řetěz: 2. Načrtni: Snímek 5 Snímek 6 3
 2. Květy sestaveny do klásků, které tvoří složitá květenství. Klásek je v typickém případě podepřen 2 plevami. Pleva je osinatá, či nikoliv. Každý květ je chráněn vnějším listenem pluchou a vnitřním listenem pluškou. Tyčinky jsou nejčastěji 3, méně často jiný počet. Plodem je většinou obilka
 3. Květy ⊕ oboupohl., zř. jednopohl., P redukované (2)+2 A 3 G (2) svrchní - drobné, anemogamní - redukované okvětí (pluška a 2 plenky) - květ podepřen listenem -- pluchoukvěty uspořádány v osinatých či bezosinných kláscíchpodepřených 2 plevami - klásky skládají laty, klasy nebo lichoklasy Plod obilka okoralá nebo nah

Lipnicovité rostliny - Webzdarm

Kukuřice setá - Zea mays - LIPNICOVITÉ Popis rostliny: - hospodářská, 1,5-2,5 cm vysoká obilnina. Kvete v červenci až září. Květy: jsou jednopohlavné. Samčí květy vyrůstají v květenství na koncových latách (klasy z klásků) ⬇ Stáhnout Lipnicovité levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Pro trávy (lipnicovité rostliny) je typický . Tento typ květenství má třeba . je květenství s chabým vřetenem a květy bez stopek či na krátkých stopkách, v tomto květenství jsou třeba samčí květy . Více rozvětvenému hroznovitému květenství se říká , takto uspořádané květy má např. Lipnicovité významné rostliny pro člověka obilniny. nebo . trávy stonek - stéblo s kolénky květenství - klas. nebo . lata nenápadné květy, větrosnubné (opylovány větrem) úzké čárkovité listy plod . obilka. stéblo s kolénkem. květenství klas. úzké čárkovité listy. obilk

Lipnicovité (Květy (Květenství (Lata, Klas, Lichoklas

 1. Lipnicovité • jednoleté až vytrvalé • svazčité kořeny • většinou duté stonky s kolénky (stébla) • listy střídavé, s čárkovitou čepelí a dlouhou válcovitou pochvou • mezi čepelí a pochvou - blanitý jazýček, po stranách ouška • květy jednoduché, většinou oboupohlavné - vytvářejí klásk
 2. Lipnicovité Poaceae Lipnicovité (Poaceae) Jednoděložné byliny, ale i dřeviny a liány. Hodně trav je suchomilních. Stébla bývají dutá. Listy jsou jednoduché, střídavé, většinou přisedlé, celokrajné, čárkovité a mají pochvy. Většinou jednodomé rostliny s oboupohlavnými květy, které rostou v klasech. Semeník je.
 3. Lipnicovité - ječmen obecný - květy jednoduché, oboupohlavní, vytváří květenství - složený klas z klásků (pšenice, žito, ječmen) nebo laty (oves, lipnice luční) - opylování větrem (větrosnubné), plodem je obilka - dutý stonek skolénky - stébl
 4. Lekce V / 04: Květ. Cíl lekce: Nejpočetnějšími čeleděmi jsou vstavačovité a lipnicovité. Jednoděložné rostliny jsou převážně vytrvalé byliny, řidčeji jednoleté, popř. dvouleté. Jejich stonky druhotně netloustnou. Cévní svazky stonku jsou roztroušené. Přesto se v rámci jednoděložných rostlin vyvinuly i.
 5. Definitions of Lipnicovité, synonyms, antonyms, derivatives of Lipnicovité, analogical dictionary of Lipnicovité (Czech
 6. Čeleď - Lipnicovité. květy jsou nenápadné a opylovány větrem . plodem je . obilka. typický stonek - stéblo. čárkovité listy se souběžnou žilnatinou, list ke stonku přiléhá rozšířenou pochvou, ta stonek objímá, kde se čepel list od stébla odklání - jazýček . a . ouška (důležité pro určení druhu rostliny
Chrastice rákosovitá | PYLYSmetanka lékařská - Taraxacum officinale :: Rostliny

2. ásti listu Poaceaeae - lipnicovité. heterofylie •různý tvar listů najednérostlině (Hedera helix), fertilní listy květ aktinomorfní(pravidelný) - květem lze proložit několik os souměrnosti. Souměrnost květu květ zygomorfní(souměrný) - květem lze proložit 1 osu souměrnosti. Lipnicovité a šáchorovité rostliny v okolí školy Květy jednopohlavné i oboupohlavné, u skřípiny je okvětí nenápadné, u suchopýru přeměněné v chlupy (Gazda at al., 1963), u ostřic samičí květy uzavřené v listenci (Rosypal, 2003). Semeník je jednopouzdrý, tří nebo dvou plodolistý Lipnicovité - obilniny. pěstují se pro plody (obilky), zbytek sláma. žito seté. výroba žitné mouky. pšenice setá. výroba mouky, vloček, krupice. obsahuje hodně bílkovin (lepek) ječmen setý. výroba mouky a pivního sladu. oves setý. krmivo pro koně (obrok) výroba ovesných vloče Lipnicovité rostliny Poaceae. od Hanka. čeleď: Lipnicovité - Poaceae Lipnicovité jsou velmi důležitá čeleď rostlin. Patří sem nejen všechno, co označujeme souhrnným názvem trávy, ale také pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, rýže a další.Pro lidi to jsou základní potraviny lipnicovitÉ (kvĚty (kvĚtenstvÍ (lata, klas, lichoklas), oboupohlavnÉ,: lipnicovitÉ (kvĚty (kvĚtenstvÍ , oboupohlavnÉ, redukovanÉ kvĚtnÍ obaly.. Takto to mají uspořádané většinou evroé značky, naopak třeba japonští výrobci aut si vystačí většinou jen se dvěma sběrnicemi, pomalou a rychlou

4) Lipnicovité a) Jednou z nejpočetnějších čeledí krytosemenných rostlin, která má zásadní význam pro lidstvo, je čeleď lipnicovité (Poaceae), lidově označovaná jako trávy. Trávy patří mezi rostliny jednoděložné a rozšířeny jsou po celém světě, s výjimkou zaledněných oblastí Lodyha, listy, květenství, květ Stéblo je duté, s kolénky, silně ochmýřené. Listy vyrůstají střídavě z každého kolénka z obou stran. List má krátký obrvený jazýček, ouška chybějí, listová čepel je dlouhá, široká a ochmýřená. Květenství je lata, obsahuje až 2 000 obilek. Plod, semen poháňka střelovitá Fagopyrum esculentum : lipnicovité : habitus: výška 50-140cm . stonek: vzpřímený, málo větvený : list: řapíkatý.

Lipnicovité rostliny se běžně označují jako , tato čeleď zahrnuje i obiloviny. Jsou to byliny. Jejich se nazývá stéblo, dutý. Mezi jeho články se nacházejí kolénka. Listy těchto rostlin jsou čárkovité se žilnatinou. Obepínají stonek pochvou, na které bývá jazýček a ouška. Květy jsou obvykle , uspořádané v Lipnicovité (Poaceae) Obecné znaky: 1) Jsou to většinou byliny. 2) Mají stéblo. 3) Mají typické listy. 4) Květ má 3 tyčinky a 1 pestík se 2 pérovitými bliznami. 5) Květy jsou vždy v kláscích. 6) V kláscích jsou plevy, pluchy a plušky. 7) Klásky jsou sdruženy do klasů či lat. 8) Plod je obilka

Květ (flos; flower; Blüte; řecky anthos) Funkce: zajištění pohlavního rozmnožování krytosemenných rostlin Velikost: Nejmenší květy má pochopitelně nejmenší rostlina - Wolffia 0,5 mm × tropická parazitická Rafflesia 1 m velký až 15 kg těžký květ, který kvete 2-4 dny, Victoria regia průměr 3-4 dm. Ve střední Evropě jsou největší květy v průměru 10 a více. - květ = plucha + pluška + 2 plenky (bobtnají A3 se dostávají ven) - semeník s dvojitou pérovitou bliznou; A mají dlouhé nitky s vrtivými prašníky - plod: obilka (škrobnatý endosperm) zástupci: - psárka kolénkatá (p. luční) - bojínek luční (b. Boehmerův) - lipnice obecná (l. hajní, l. luční) - jílek vytrvalý (j. jílek mnohokvětý Lolium multiflotum : lipnicovité : habitus: výška 70cm . kořen. svazčitý : stonek: vzpřímený, stéblo : list: ploché, úzce čárkovité.

Lipnicovité :: Rostliny lučních a pastevních porostů

 1. Pestík a tyčinky 2) Souběžnou žilnatinu na listech mají? Jednoděložné rostliny 3) Pětičetné květy mají? Dvouděložné rostliny? 4) Mezi jednoděložné rostliny patří? Liliovité, lipnicovité, vstavačovité 5) Vázat vzdušný dusík bobovitým rostlinám umožňují
 2. Tato travina roste na slunných, teplých a vápenitých polohách naší země. Je chráněná a poměrně vzácná. Na zahradě se pěstuje pro svá bizardní květenství. V latách jsou květy s dlouhou ochmýřenou osinou
 3. Květ Opylení, oplození Semena a plody Lipnicovité Hvězdnicovité Vstavačovité Atlasy rostlin: Atlas rostlin Masarykovy univerzity Atlas listů . Atlas rostlin. Pro fajnšmekry: Dendrologie . Odkaz na zajímavé a přehledné.
 4. Drobné květy o průměru 2-5 milimetrů voní po hořkých mandlích a kvetou od května do července. Plodem je šroubovitě stočená nažka. Tužebník tráva z čeledi lipnicovité (Poaceae) s mohutnými lesklými přímými stébly, mnohdy přesahujícími výšku dva metry

Lipnicovité - čeleď - Biologie - Referáty Odmaturu

STÁHNOUT (Microsoft Word 2007) STÁHNOUT (Microsoft Word 2003). Krytosemenné rostliny . nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin. 250 000 druhů. semena ukrytá v plodech. 2 skupiny: jednoděložné rostliny dvouděložné rostliny. rozdělujeme je do menších skupin - čeledí rostliny mají rodové a druhové (kopretina bílá, růže šípková Plucha a Lipnicovité · Vidět víc » Listen. Na tomto obrázku lípy si můžete povšimnout listenů, což jsou dlouhé světlé lístky, které se zde přidružují ke každému květu (plodu) Listen (bractea) je metamorfovaný (přeměněný) list, z jehož úžlabí vyrůstají květy nebo větve květenství. Nový!! - bílé květy 4) hlaváček jarní - chráněný 5) koniklece - chráněné 6) jaterník podléška - modré až růžové květy 7) bahenní rostliny - blatouch bahenní - vlhké louky, žluté květy - upolín evroý - vlhké louky, ohrožený a chráněný, květ tvoří žlutou kouli 2) čeleď Hvězdnicovité (složnokvěté

Kortadérie neboli pampová tráva je mohutná trvalka z Jižní Ameriky. V době květu se stává nápadnou ozdobou zahrady. V našich klimatických podmínkách se nejčastěji pěstují tři kultivary: 'Rosea', 'Gold Band' a 'Pumila's květy barvy růžové, krémově bílé a bíložluté 33) Kolik pérovitých blizen mají květy trav? a) 1 b) 2 c) 3 d) více než 3 34) Lipnicovité mívají často osinatou a) pluchu b) plušku c) plevu d) plevinu e) plevku 35) Za adaptace k větrosnubnosti (anemogamii) lze u lipnicovitých považovat a) pérovité blizny b) lesklá křídlatá semen Květ: Barva květu: Zobrazí se fotografie rostlin podle barvy květu. U květů s vícebarevnou korunou (např. Galeopsis speciosa = konopice sličná) se fotografie zobrazí už při zvolení jedné z barev. U jednoho druhu může být více barev také, když jednotlivé květy na jedné rostlině jsou různě barevné (např LIPNICOVITÉ - květenství - klas, lata - květy jsou sestaveny v jedno- až vícekvěté klásky podepřené listeny (plevami) - s osinou tvoří obalné útvary klásků - okvětí - plevka, pleva - přeměněné listence - plod - obilka - okoralá (seschlá plevka) - neokoral květ - okvětní lístky nebo kalich, koruna, květní lůžko. a) nahosemenné rostliny - nemají pestík, vajíčka nahá (volně na šupině) b) krytosemenné rostliny - vajíčka uložena v semeníku, vajíčka → semeno, semeník → plod. květy - oboupohlavné (obě pohlaví v jednom květu

Biodiverzita-8

Lipnicovité - Wikiwan

Květenství - kružel (klas, strboul). Plod - tobolka. Sítinovité Lipnicovité = trávy Byliny se svazčitými kořeny. Stonky (stébla) - duté, nebo vyplněné dření - větví se jen v části květenství. Listy - čárkovité, pochvaté - souběžná žilnatina. Květy - květenství - klas, lichoklas, lata Trvalky s krásnými květy i listy. Zlatobýl (Solidago) - oblíbenec přírodních a venkovských zahrádek je důkazem toho, že i prostá tvář má velký účinek.Nízké druhy vhodné do lemů záhonů vysazujeme ve větším množství. Jednotlivě se v pozdně letních záhonových výsadbách vyjímají obří variety Původ: Evropa, SZ Asie: Habitus, velikost, věk, kořenový systém: slabě odnožující tráva, výška 20 až 40 cm: Listy, květy, plody: květ: V-VI, řídké. Základní škola Habartov Karla Čapka 119, okres Sokolov Tel.: +420 352 692 54

Poaceae - lipnicovité. Čeleď zahrnuje přibližně 700 rodů s více než 11 000 druhy rostoucími po celém světě. U nás roste 64 rodů (kostřava, jílek. Lipnicovité Lípnice Květ: listy : oboupohlavní květ v květenstvích: klas, lata okvětí - redukované okvětní lístky přeměněny v plušku květ je podepřen pluchou a osinou tyčinky tři s vrtivými prašníky většinou přisedlé jednoduché, střídavé, čárkovité žilnatina-souběžná pestík m Poaceae BARNHART - lipnicovité (glumae); květy v kláscích dvouřadé, každý květ nasedá v paždí pluchy (lemma), bezosinné nebo ze hřbetu nebo z vrcholu šupinaté, proti pluše stojí menší, blanitá pluška (palea), zpravidla 2žilná a na špičce 2zubá, na bázi tyčinek jsou 2(zřídka 0-3)plenky (lodiculae), které se.

lipnicovité, Poaceae (trávy, Gramineae ) - čeleď jednoděložných rostlin; většinou vytrvalé byliny, ale mohou být i jednoleté nebo dřevnaté (bambusy) se svazčitými kořeny. Stonek je duté, kolénkaté stéblo s listy. Květenství je lata nebo klas; květy jsou zpravidla oboupohlavné, zelené, přizpůsobené k opylení větrem Arial Franklin Gothic Medium Franklin Gothic Book Wingdings 2 Calibri Cesta 1_Cesta 2_Cesta 3_Cesta 4_Cesta 5_Cesta LIPNICOVITÉ LIPNICOVITÉ LUČNÍ TRÁVY - pícniny LUČNÍ TRÁVY - pícniny OBILNINY OBILNINY OBILNINY KUKUŘICE SETÁ RÝŽE SETÁ CUKROVÁ TŘTINA BAMBUS POUŽITÉ ZDROJ

Lipnicovité (Poaceae) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré (Poales). 115 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! Bezplatná Kukuřice setá, Květ, Květenstv. Čeleď: Poaceae - lipnicovité. Rozšíření: Přirozený areál se rozkládá v suchých oblastech severní a východní Afriky a na Blízkém východě, od Maroka po Egypt, ve východní Africe zasahuje na jih až do Zambie a Zimbabwe. V Asii se vyskytuje od Izraele až po Jemen a Omán. Možná, že původní výskyt zahrnuje i Sicílii Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložkaPrávní doložk Čilimník rozložitý - Cytisus decumbens. Čeleď: Fabaceae - bobovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: květy ostatní, Čilimník rozložitý je 20 až 30 cm vysoký vzpřímený nebo poléhavý, opadavý keř z čeledi Fabaceae. Listy jsou jednoduché, jemně ochlupené a protáhlé

PPT - Autor: Miloslava Junková Název materiálu

Lipnicovit

Poháňka hřebenitá. Znaky: Vytrvalá, hustě trsnatá až krátce výběžkatá tráva. Stéblo je tenké, hladké, pevné a tuhé, nevětvené, 20-60 cm vysoké. Listy jsou v pupenech zřasené, později zkroucené. Listové pochvy jsou na hřbetní straně zaokrouhlené, lysé. Jazýčky jsou krátké, cca 1 mm dlouhé, tupé čeleď: Lipnicovité (Poaceae) jednoleté až vytrvalé byliny. duté kolénkaté stonky (stéblo) střídavé listy se souběžnou žilnatinou. čepel + pochva + jazýček + ouška; redukované květní obaly, větrosnubné, oboupohlavné. klásky se dvěma plevami (laty, klasy, hrozny) květ Květ - specializovaný prýt omezeného růstu, nese různě přeměněné listy, které se přímo či nepřímo účastní pohl. rozmnožování.Z hlediska stavby, barvy a velikosti je velmi mnohotvárný. Lipnicovité (Poceae, Gramineae) trávy, jednoleté až vytrvalé byliny s dutými kolénkatými stébly , které nesou střídavé. lipnicovité v dalších vyhledávačích. Seznam.cz Google Bing DuckDuckGo Yahoo Baidu.cn Yandex.ru. Fotogalerie D Trávy lipnicovité , šáchorovité sítiovité a rostliny podobné travám Evropy. Květy lipnicovitých jsou sdruženy do klásků. Ale tím to nekončí, protože klásky jsou ještě usořádány do vyšších celků - do klasů a lat. Příklad lipnicovité rostliny

Lipnicovité (Poaceae) Archivy - NašeFlora

Hluchavkovité (Lamiaceae) patří do řádu Hluchavkotvaré (Lamiales) byliny vyskytující se na všech kontinentech, v tropech jsou do čeledi zařazeny i dřeviny. mnohé druhy obsahují cenné silice, patří sem i druhy medonosné, okrasné i plevelné. listy jsou vstřícně křižmostojné, zpravidla jednoduché, často chlupaté a. Synonyma: Cichorium intybus var. foliosum, Cichorium intybus var. sativumČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: modrá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy s více než 7 lístky, Cichorium intybus je trsovitá asi 120 cm vysoká rostlina s velkými ztloustlými kořeny a obkopinatými zubatými.

Panicum ensifolium: popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Stéblo: lipnicovité (trávy). g) Najdi v okolí školy dřeviny, rozliš keře a stromy. Odeber vzorek listu a obkresli si Květ - úbor s desítkami jednotlivých jazykovitých kvítků na plochém lůžku (na rozdíl například od kopretiny, sedmikrásky-které mají v úboru různ Květ: Kvete od května do srpna. Květenství je velmi kompaktní lichoklas válcovitého tvaru a šedozelené barvy. Při ohnutí není laločnatý. Plevy jsou po stranách blanité, s osinou. Velikost pylového zrna: 38-42 µ

Tyčinek je 6 (samčí květy). Jsou známy 3 rody a asi 14 druhů, původem z tropických lesů většiny světa. Puelioideae: Vytrvalé trávy. Klásky jsou oboupohlavné a tvoří latu nebo hrozen a obsahují několik květů. Plevy jsou 2. Květy jsou jednopohlavné, samčí a samičí, tyčinek je 6, čnělky a blizny 2-3, plenky 3 Prašníkové květy vytvářejí přetrhované úžlabní klasy, ale pestíkové květy vyrůstají po jednom až po třech na konci bezlist... Bedrník obecný Středně vysoká bylina, velmi hojná na suchých loukách, pastvinách, ve stráních a ve světlých lesích Čeleď Lipnicovité. kosmopolitní, jsou i na Antarktidě; společenstva savan a stepí; stonek ve formě stébla, větví se odnožováním; list má čárkovitou čepel s listovou pochvou, jazýčkem a oušky; anemofylní; květenství žita je složeno z klásků, klásek má dva květ - květy oboupohlavné, trojčetné, ze šesti okvětních lístků - plodem je tobolka nebo bobule - cibulová zelenina: cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, Lipnicovité - byliny se svazčitými kořeny, dutými stébly s kolénky - květy v kláscích, vytvářejí klas nebo lat Listy, květy, plody: Listy: husté trsy užších, sytě zelených listů Květ: bílá narůžovělá nebo nahnědlá květenství, kvete v VIII-IX Další specifikace: listy jsou atraktivní i v zimě: Nároky, význam, využití: Půda: živná dobře propustná půda, neprosperuje na jílovitých přemokřených půdách Světlo: slunce.

PPT - Morfologie reprodukčních orgánů - květ PowerPoint

20 24 170 01 PHRAGMITES AUSTRALIS rákos obecný Poaceae - lipnicovité 20 24 170 02 PHRAGMITES AUSTRALIS cv. Variegatus Gold rákos obecný, kultivar zlatě panašovaný Poaceae - lipnicovité 20 24 171 01 PRESLIA CERVINA přírodní preslie parožnatá, fialový květ Lamiaceae - hluchavkovit Vousatka prstnatá: Vytrvalá, řídce trsnatá tráva - čeleď lipnicovité (Poaceae) - světle sivozelené, později nafialovělé barvy, nápadně odlišné od okolního porostu, vysoká 25-60 cm; listy mají místo jazýčku věneček chlupů; květenství je tvořeno 5-7(-12) prstovitě rozestálými úzkými fialovými lichoklasy ve zkráceném hroznu (při letmém pohledu. Truskavec - květ - dýchací cesty, látková výměna, kyselina křemičitá Vrba - antivirální účinky (podávat pouze ve velmi malém množství) Různé druhy trav - lipnicovité - ten správný přírodní zdroj uhlohydrátů, bílkovin, minerálů a vitamín kolénky, úzkými listy a nenápadnými květy (obrázek v učebnici č. 170 na str. 99). Opylování trav se děje větrem. Trávy z odborného hlediska náleží do čeledi lipnicovité. Na příkladu druhu psárka luční si ukážeme zařazování do systému rostlin (naše známé škatulkování): druh: psárka luční rod: psárk Lipnicovité. je známo asi 10 000 druhů . stonky mají duté s kolénky=STÉBLA. Kořeny - svazčité, někdy s oddenky. Listy - jednoduché, čárkovité, přisedlé. Květy - drobné, tvoří květenství klasy, laty z klásků - jsou větrosnubné-redukce květních obalů. Srha říznačka. Jílek vytrval

 • Odpařovač kyseliny šťavelové.
 • 1 carat Moissanite stone price.
 • New Zealand referát.
 • Ittec půjčovna.
 • Jak natřít starý dřevěný plot.
 • GIF erstellen Photoshop 2021.
 • Moto G5S Plus Android 11.
 • Sada Lazurovací barva na dřevo.
 • Hvězdice chlumní.
 • UFC kick Boxing.
 • Duševní nemoci seznam.
 • E161b.
 • Salát coleslaw recept.
 • Pinball Windows.
 • DDM Řepy.
 • Co s arašídy.
 • Nauru.
 • Test do restaurace.
 • Vývoj cen hutního materiálu 2021.
 • Domácí videotelefon s WiFi.
 • Otěhotnění při pettingu.
 • Bill Nighy documentary.
 • Patron obchodníků.
 • Skillnad mellan orkan och tornado.
 • Robertshaw nabídka práce.
 • Utrpení mladého Werthera audiokniha.
 • Dokument zahrada.
 • Marocký jíl ekokoza.
 • Karamelizované ořechy v troubě.
 • ACANA granule pro štěňata.
 • Zubní Ostrava příjem nových pacientů 2020.
 • Rotterdam Zoo.
 • Call of Cthulhu Gameplay.
 • Machista.
 • Darktable 3.4 tutorial.
 • Náhradní díly na výklopná vrata Hörmann.
 • Pizza pasta.
 • Označení data spotřeby L.
 • Tavola červenolistá.
 • Pokemon Go Pokedex List Pdf.
 • White Cliffs nsw map.