Home

Řeky podsvětí

Jako podsvětí je v řecké mytologii označován svět, do kterého putují duše zemřelých. Tehdejší představou posmrtného života byl stav, kdy se duše v okamžiku smrti oddělí od mrtvého těla, vezme na sebe tvar zemřelého a poté je přenesena k bráně do podsvětí. Samotné podsvětí (po svém božském vládci také nazýváno Hádés) je popisováno jako vnější. Styx: Možná nejznámější řeky podsvětí je Styx, který je také bohyně, kterou bohové přísahají sliby; Homer dělal její hroznou řeku přísahy v Iliad. Ze všech dcer Oceanus je podle Hesiodovy teogony nejdůležitější ze všech Mají-li přísahat při hladině styžské (je to jejich největší přísaha), pošlou do podsvětí svou poslici Íridu, aby přinesla v zlaté konvici vodu z podsvětní řeky. Kdyby některý bůh křivě přísahal, je potrestán dlouhým, tvrdým spánkem, a potom musí za svůj hřích ještě devět let pykat: nesmí se zúčastnit. Řeky podsvětí - Styx - Lete - Acherone - Flegeton - Cocito; Seznam hlavních obyvatel podsvětí - Hades a Persephone - Hecate - Fúrie - Charone - Radamantis, Minos a Éaco - Nyx - Thánathos a Hypnos - Cerberus; Reference; The podsvětí v řecké mytologiiodkazuje na prostor (imaginární nebo fyzický), do kterého lidé po smrti jdou. Řeky podsvětí. V podsvětí je pět řek a každá z nich má specifickou funkci pro fungování Hades. Těchto pět řek je Stygia, Lete, Aqueronte, Flegetonte a Cocito. 1- Stygia. Řeka Styx je největší z pěti řek podsvětí, tak velká, že dává sedm zatáček na území Hádes. To bylo pojmenováno na počest dcery Dia, víla.

Na začátku vstupu do podsvětí projde duše kolem trojhlavého psa Kerbera, který do říše mrtvých nepustí nikoho živého. Duše poté potká převozníka Charóna, kterému musí zaplatit dvěma mincemi. Převozník ji převeze přes řeku Styx. Na druhé straně se napije z řeky Léthé a zapomene na pozemský život Celer: Pro Řeky symbol podsvětí, pro vás ochránce zdraví. Kořenová zelenina je často opomíjena. Stala se základem polévek a na další její rozmanitosti využití se pozapomnělo. Přitom je důležitým zdrojem vitamínů a minerálních látek. Připomeňte si s námi, proč je důležité pochutnávat si na takové dobrotě. Seznam bohů a bohyň smrti a podsvětí. ACOLMIZTLI - aztécký - nižší chtonický bůh podsvětí božstvo podsvětní řeky Styx, na kterou přísahali bohové - kdyby ji porušili, ztratili by nesmrtelnost; SULIS - římsko-keltský - chtonická bohyně podsvětí, vědění a věštectví. Seznam postav řecké mytologie je pomocný pracovní soubor. Jmenný seznam vychází z knihy Vojtěcha Zamarovského Bohové a hrdinové antických bájí (1965).. Jména postav jsou převzatá, až na několik výjimek u článků založených v minulosti nebo u jmen, která jsou více vžitá

Podsvětí. V Lalibela jsem byl platící turista, tak jsem se odvážil předběhnout několikahodinového hada, který byl před vstupem do Podsvětí. Zástup se vinul přes kamenný mostek překlenující skalní rozsedlinu, ve které stojí voda. Rozsedlina s vodou symbolizuje překročení řeky Jordán. Po ukázání vstupenky mě. Skamandros (Xanthos) - bůh stejnojmenné řeky v Tróji Styx - bohyně a zosobnění řeky v podsvětí Tartaros - bůh a zosobnění propasti Thanatos - bůh smrti a sama smrt Thaumás - bůh přírodních úkazů na moři Tritón - mořský bůh Tyché - bohyně šťastné náhody Zefyros - bůh západního větr řeky u bran podsvětí čekal na nově příchozí duše trojhlavý pes Kerberos a soudci, kteří stanoví, zda duše půjde dále do Tartaru, místa věčného trestu, nejhlubší propasti, do Asfodelových polí, jež jsou určeny pro obyčejné duše, které nespáchaly žádný zločin nebo nevykonal

Na břehu řeky podsvětí shrnuje nejprve Lemminkäinenovu tuniku a boty a poté jeho zmrzačené a zlomené tělo. Neúprosná pokračuje ve své práci, dokud se neobnoví každý kousek Lemminkäinenova těla. Sešitím částí a modlitbami k bohům se matka snaží Lemminkäinenovi vrátit život, ale zatímco ona dokáže předělat jeho. Řeky (klevety) vystupují jako sudičky a přemítají nad údělem Ponavy. Ponava mezitím, jako náhodou nachází bránu do podsvětí, v níž se jí zjeví Pluto a láká ji k sobě (árie: Tohle město stojí na tmě). Obraz z temnot po chvíli mizí a pohledy všech se upínají k objeveným ostatkům, jež teď vzbuzují mnoho. Charon, v řeckém mýtu, vesloval přes řeky Styx a Acheron na lodi. To Charon používal k převozu duší mrtvých přes řeky a byl to jediný legitimní způsob, jak překonat řeky podsvětí. V God of War: Chains of Olympus . Během událostí God of War: Chains of Olympus Kratos vrazí do vozu na okraji podsvětí

Toho nacházejí u řeky, kde se snaží otevřít portál do Podsvětí, avšak znovu jim uniká. Předtím však ještě stihne z říčních balvanů vytvořit zvráceného golema, který vytrhne nejbližší kmen stromu ze země a zaútočí na dobrodruhy. Po těžkém boji se jim podaří jej porazit, avšak za cenu několika rozdrcených. Královna podsvětí stojí ve Vůli Stvořitele a neochvějně a přísně ji naplňuje. Každý z nás jednou bude muset sledovat směr, ukázaný její žezlem, a to i ti, kteří se v této chvíli tomu smějí a dobře se baví. Potom nikomu nepomůže ani jeho humor, ani jeho zlehčování, ani jeho ateismus, ani jeho rozumové.

Řecké podsvětí - Wikipedi

Read IX from the story Accalia by ArtemisVWolf (Vaia) with 207 reads. percyjackson. Má drahá Accalia tu zůstane a stan.. Samhain je podzimní svátek mrtvých a nachází se na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Slaví se 31. října. Samhain je keltský Nový rok, kdy zkracování dní a umírající rostlinstvo poukazují na konec předcházejícího roku a začátek roku nového. Je to také čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás

Jaké jsou pět řek řeckého podsvětí

Začátkem října přišla s vylepšením svých masivních bariér k zachytávání plastů v oceánech. Největší odpadkové skvrny na jejich hladinách zabírají i rozlohu až dvaceti Českých republik. Teď se nizozemská neziskovka Ocean Cleanup zaměřila na samotný původ problému - znečištěné řeky, ze kterých většina plastů do oceánů proudí Sochu zhotovil sochař a malíř Filip Sattler, původem z Tyrol. Merkur, bůh obchodníků a průvodce zemřelých duší, zde stojí na skalisku se třemi hadovitými delfíny. Ti symbolizují řeky podsvětí - Styx, Léthe a Acherón.V ruce třímá Merkur okřídlenou hůl s dvěma hady. Text: histori řeka v podsvětí. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem řeka v podsvětí. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody Řeky podsvětí; Starověké příběhy o duchu Život v podsvětí - stínová existence Ne opravdu nebe nebo peklo . Podsvětí není zcela odlišné od Heaven / Hell, ale ani to není stejné. Podsvětí má slavnou oblast známou jako Elysian Fields, která je podobná nebi. Někteří Římané se snažili, aby oblast kolem pohřbu. Plavba do podsvětí. Koryto řeky je zde chráněno strmými břehy a někde působí, jako by voda tekla do kopce. Bujná vegetace se nad hladinou spojuje v zelené loubí a popadané stromy vodákům tvoří doslova překážkovou dráhu. Ploučnice je až do České Lípy sjízdná takřka po celý rok

Říše mrtvých - Starověké báje a pověst

- dcera bohyně řeky Stygu a Pallanta (2.p. Niky nebo nesklonné) Notos - bůh jižního větru (2.p. Nota) nymfy - krásné mladé Hádés (podsvětí), Poseidón (moře) světle červeně : jsou označena další nejvýznamnější božstva. Acheron nebo taky Acherontas (řecky: Αχέροντας) je bájná řeka v kraji Souli v oblasti Epirus. Kaňon řeky Acherón se nabízí jako ideální pro jednodenní výlet z letovisek Parga a Sivota. Vítejte v kraji nadpozemské krásy, která zrodila řecké báje, a vydejte se objevovat břehy řeky, kde lidé snad i dnes mohou kráčet s bohy

Zeus zvítězil a Titáni byli svrženi do Tartaru - nejhlubší propasti v podsvětí. Coeus + Phoebe - Coeus byl vzdělaný titán. Byl otcem Leto a manželem Phoebe. Oceanus + Tethys - Zosobnění širokého oceánu. Společně se svou ženou Tethys vytvořili řeky a šest tisíc potomků nazývaných Oceanidi Celkovou hrůznost jeho zjevu doplňuje i had místo ocasu. Věřilo se, že má pelech u řeky Styxu, přes kterou vozil Cháron duše zemřelých. Aby si lidé tohoto strašného hlídače vchodu do podsvětí naklonili, nechávali v rakvi pod hlavou zemřelého medový koláček. MANTICHOR Brzy už překonal trojhlavého psa, strážce podsvětí, . a Chalkón ho převážel do říše mrtvých. Hádes s Persefonou dobře poslouchali Orfeův zpěv a slíbili, že mu manželku vydají, ale s podmínkou, že se na ni cestou z podsvětí nesmí ani podívat, protože jinak by se vrátila do říše mrtvých

Řecké Podsvětí: Původ, Umístění, Regiony - Věd

Závěr nově připsané kapitoly Alexandrova příběhu je tedy již jasný: Někdo z jeho nepřátel jej »poslal do podsvětí« douškem vody z řeky Styx. Ačkoliv důkazy pro svou teorii obě americké vědkyně seženou nejspíše jen stěží, jedno je jisté - jejich spekulace je přinejmenším v dobrém souladu s reputací, kterou. Kaňon bájné řeky Acheron. Řecko, Lefkada, 25.6.2008, cesta kaňonem bájné řeky Acheron, přes kterou převozník Charon převážel duše zemřelých do podsvětí k Hadovi, vládci podsvětí. Datum pořízení fotografie: 25.6.2008. Použitá technika: Nikon FM3a, objektivy Nikkor Ai 24/2.8, Nikon 35/2, Nikon E 100/2.8, blesk Nikon SB

Co je podsvětí v řecké mytologii? / Historie Thpanorama

Tři mýty. Orfeova cesta do podsvětí. Únos Persefony. Přistižení Arese a Afrodity. Orfeova cesta do podsvětí. Euridika, krásná lesní panna, jednou ve své snaze uniknout Aristeiovi, který ji pronásledoval na pobřeží jedné řeky, šlápla na jedovatého hada. had ji kousl a ona zemřela Zeus Asópa sežehl bleskem a svrhl do řeky, která od té doby nese uhlí. Na Sisyfa poslal Smrt, avšak král ji spoutal a zavřel. Tak na světě nikdo neumíral. Pak Áres Smrt osvobodil a ta Sisyfa odvedla do podsvětí. Předtím však Sisyfos manželce poručil, aby mu nečinili žádné pohřební oběti

Video: Podsvětí Mytologi

Celer: Pro Řeky symbol podsvětí, pro vás ochránce zdraví

Pro Maye představovaly cenoty bránu do mytologického podsvětí. Na Yucatánu nemáme povrchové řeky, ale pouze ty podzemní a cenoty jsou vlastně vstupy do těchto podzemních řek. Voda je zde křišťálově čistá a má teplotu cca 25°C Řecká mytologie se stává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se nejprve předávala ústní básnickou tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství.Řecký mytologický systém byl později v upravené podobě přejat římskou mytologií.Při studiu řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu jednak to, že. Symbolika hada v mytologii antického Řecka. Putování světem antické mytologie začneme stvořením světa. Pominu zde olymý mýtus, který líčí stvoření světa zrozením matky Gaie z počátečního chaosu, nicméně antická mytologie zná i jiné příběhy, kterak byl svět stvořen Čínská brána do podsvětí: Ve Městě duchů na mrtvé údajně čekají tři zkoušky! Fengdu. Přes 2000 let starý komplex majestátních i drobných chrámů, kamenných oltářů, bran a křivolakých ulic nacházející se asi 170 kilometrů od řeky Jang-ce v provincii Sečuán Britské podsvětí používá upravené turecké plynové pistole koupené v Česku. Kriminalisté zachytili stopy těchto zbraní na celé řadě míst v Anglii, napsal list The Guardian. Upravené zbraně figurovaly v pokusu o vraždu, ve střelbě z projíždějícího auta do provozovny rychlého občerstvení plné lidí, v nájemné.

Seznam bohů a bohyň smrti a podsvětí :: Seznam jmen démon

Podsvětí – Wikipedie

Seznam postav řecké mytologie - Wikipedi

 1. g) nebo Pyriphlegethon (Πυριφλεγέθων, anglický překlad: fire-fla
 2. Vše, co starověké Řeky obklopovalo, se stalo nekonečnou studnicí inspirace - moři vládl Poseidón se svým trojzubcem, v horských údolích žily nymfy oreády, podsvětí střežil děsivý trojhlavý pes Kerberos. Prozkoumejte rozmanitý svět řecké mytologie a zjistěte, jak ovlivnila různá období dějin a jak z ní čerpáme.
 3. Kořeny pověry sahají do řecké mytologie, kde mrtví pili z řeky Léthé v hlubinách podsvětí, aby zapomněli na své pozemské životy. Proto si Řekové vždy připíjeli na mrtvé skleničkami s obyčejnou vodou; ty měly symbolizovat jejich posmrtnou cestu přes řeku
 4. Ten nechal milence špehovat, a když je přistihl, nešťastná Otomi skočila do řeky, zatímco Josu zle pořezali, takže mu na krásné tváři zůstaly jizvy a on zapadl jako drobný zloděj do podsvětí. Tisk je mimo jiné doplněn i značkou rytce Jokogawy. (Srov. Helena Honcoopová, Kunisada, Praha 2005, s. 209

Podsvětí - Filip Webe

 1. Na počátku 13. století vznikl na skále, ze tří stran sevřené ohybem řeky Ohře, královský hrad Loket a záhy poté začalo v předhradí vyrůstat městečko. Nějakou dobu hrad sloužil jako sídlo lucemburského královského rodu, o pár desítek let si na něm vylámali zuby husité, za třicetileté války se ale nedokázal ubránit Švédům
 2. Řeky Londýna - Čarojízda. Další magický případ Petera Granta - tentokrát v KOMIKSU! Grant patří k velmi zvláštní londýnské policejní jednotce. Je na plný úvazek policistou, na částečný čarodějem. Pracuje na velmi neobvyklých zločinech - na těch, které zavánějí magií a nejrozmanitějšími podivnostmi.
 3. ální podsvětí vás ze svých spárů jen tak nepustí Před 7 měsíci Mix Affleckova Města a Tajemné řeky Clinta Eastwooda se představuje v prvním traileru

Dějepis - Řecké náboženství - obohacená verz

Jaké nástrahy číhají na Christine Daaé, mladou dívku toužící proniknout do světa hudby? Fantom opery je léty prověřený příběh, do kterého se muzikáloví diváci nechávají vtahovat již třicet osm let v hledištích předních scén světových divadel. První premiéra tohoto divadelního kusu proběhla v Londýně v Her Majesty's Theatre 27. září 1986 Chystá se film inspirovaný postavami dřívějšího pražského drogového podsvětí. 7. 5. 2010, 8:55. V pražské Galerii Carpe Diem se před pár dny sešla pozoruhodná partička: Pavel, někdejší feťák a jeden z prvních výrobců pervitinu u nás, dnes terapeut v Bohnicích; Fífa, bývalý polda se specializací na drogy, dnes.

 1. 21. Úterý 19.00. Začátky představení 19.00, 19.45 a 20.30. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Audiowalk ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. 22. Středa 19.00. Začátky představení 19.00, 19.45 a 20.30
 2. Být puberťák ve starověkém Řecku není o nic jednodušší než dnes, ani když je váš táta bůh. Americký animovaný seriá
 3. Můžete dokonce brázdit hladinu řeky Temže na palubě parních lodí. STAŇTE SE PÁNEM LONDÝNSKÉHO PODSVĚTÍ Staňte se vůdcem gangu, vybudujte ho v ten nejsilnější v celé Velké Británii a přeměňte ho v jedinou organizaci schopnou se postavit vládnoucí vrstvě zbohatlíků i soupeřícím gangům a přinést tak svobodu.
 4. cemi. Převozník ji převeze přes řeku Styx. Na druhé straně se napije z řeky Léthé a zapomene na pozemský život
 5. u proudů řeky podsvětí, kde ďábel dáví všechny syté. na kříži jejich obětí. Jen v nekonečné říši stínů. se duše v míru rozplyne, když sebeláska vlastní vinu. odkryje v slepé hlubině

- řeky Eufrat a Tigris ( ústí do Perského zálivu ) - lidé pěstují obilí, ovoce, zeleninu - palma datlová = datle listy dřevo, lýko - společmost jako v Egyptě ( vládne král ) obchod Cháron = převozník duší zemřelích do podsvětí Velká řecká kolonizac Pohanský bůh podsvětí chtěl oběť. To malé městečko na jihu Čech je podle legend sídlem slovanského boha podsvětí. Touží tam Veles stále po smrti nevinných duší? Nikdy bych tomu nevěřila, kdybych to neprožila spolu s dobrou známou Pohanský bůh podsvětí chtěl oběť. To malé městečko na jihu Čech je podle legend sídlem slovanského boha podsvětí. Touží tam bůh Veles stále po smrti nevinných duší? Nikdy bych tomu nevěřila, kdybych to neprožila spolu s dobrou známou.V malém městečku na jihu Čech na skále nad řekou měla moje kamarádka.

Lemminkäinen - Lemminkäinen - xcv

 1. Zesnulý nejdříve žádá o přijetí u podsvětní řeky, kde jsou shromážděni jeho dříve zesnulí bratři, aby byli přítomni verdiktu Paní - nejvyšší božstvo (Matka, Paní propastí, Paní hrobů či Paní temnot) Také křesťanské panny, které se dnes uctívají, pocházejí z těchto pohanských kultů; př
 2. Tvář z podsvětí: byl jsem kasařem - - popis, komentáře a veškeré informace o knize
 3. V podsvětí se hrdina setkal také s mnoha mrtvými, se svou rodinou i padlými z Trojské války. Při návratu na Aiaiu ho Kirké varovala před Sirénami i mořskými obludami Skyllou a Charybdou. Díky radám tak Odysseus uniknul i těmto nástrahám, jeho zbylí muži však tolik kázně neměli a nakonec všichni zemřeli
 4. Následuje seznam bohů , bohyň a mnoho dalších božských a polobožských postav ze starověké řecké mytologie a starogréckého náboženství . Seznam nezahrnuje tvory; pro ty viz Seznam řeckých mytologických tvorů
 5. Barevná chodba, Dolní podsvětí, Postojenská jeskyně, Černá jeskyně a jeskyně Pivka. Nejlepším způsobem, jak se seznámit s úchvatnou sítí jeskynního systému Postojna je skutečná speleologická prohlídka, která trvá čtyři až šest hodin.Prodloužená trasa prohlídky se vyznačuje střední obtížností a není vhodná pro děti mladší 15 let
 6. římský bůh řeky tiberu → tiber: římský bůh podsvětí → velovis: římský bůh střídání ročních období → vertumnus: římský bůh moře → vodan: římský bůh ohně → vulká

23.2.2019 Bál KSŘ - Z tajností Žižkovského podsvětí. Popis. Po roce jsme se sešli na osadním bále T.O. Kamarádi Staré řeky na Tetíně u Berouna. Tématem byl 3. díl Bohatýrské trilogie. Večerem nás provázel šerif osady Baron, který hrál oficiála Tylínka. stínů. Ty všechny pospíchaly na břeh temné řeky Styx. Brzy přijel člun se starcem Charónem, který převážel šedé postavy do podsvětí. Orfeus vskočil do loďky za dušemi mrtvých, ale Charón poznal, že do loďky vstoupil živý člověk. Nechtěl Orfea převézt na druhý břeh Berlínské muzeum podsvětí se rozprostírá až na 4 podzemní podla Procházka kolem řeky Spréva (Spree) není jen tak ledajaká procházka. Po cestě narazíte na sochy, které představují parádní podívanou. S dětmi určitě nevynechejte projížďku po řece, odkud uvidíte Berlín zase z jiné perspektivy

Orfeus v podsvětí - bájná tragédie v moderním podání Řeky se jeho zpěvem zastavovaly a ryby se vynořovaly nad hladinu, aby lépe slyšely jeho píseň. Lidé mu naslouchali, smáli se i plakali, podle toho, jaký byl jeho zpěv. Zapomínali na své starosti a musili jednat tak, jak tomu chtěla jeho píseň Stav řeky nenechává klidným ani Peking, který na řece vyhlásil deset let trvající zákaz rybolovu. Panují totiž obavy z vyhynutí i dalších kriticky ohrožených tvorů, jako je například delfín sviňucha hladkohřbetá nebo až pětimetrový jeseter čínský. Dále čtěte: (Král toxického podsvětí Moloch od řeky Styx Styx, která v mytologickém podsvětí starého Řecka obtékala říši mrtvých a byla nepřekonatelnou hranicí podsvětí. Moloch byl zase krvelačný bůh dávných blízkovýchodních civilizací, který vyžadoval krvavé dětské oběti. Dinosaurus si toto jméno vysloužil svým bizarním zjevem Orfeus. V řecké mytologii je Orfeus největší hudebník a pěvec, jeho zpěv uklidňuje zvěř, ptactvo a celou přírodu. Byl synem múzy Kalliopé a říčního boha Oiagra (některé zdroje uvádějí jako jeho otce boha Apollóna). Orfeus nade vše miloval svoji manželku Eurydiku, ta ale jednoho dne šlápla na zmiji a zemřela Tichem řeky se muž zvaný Brzda možná nakazil. Není totiž pochyb, když stojí rozkročen na zádi, že řeka je v ten moment jeho. Umět to, šlo by o tom napsat báseň. Druhý svět naštěstí nemusí být nutně podsvětí, ale třeba Podbaba nebo Podhoří, kde místo obhroublého Chárona potkáte usměvavého převozníka a.

Rasputin: Jak dokázal přežít mnohonásobný pokus o atentát? Pro své mimořádné schopnosti se dostal až do bezprostřední blízkosti vládnoucí carské rodiny. Tím si ale nadělal i mnoho nepřátel, kteří se jej opakovaně pokoušejí odstranit. Ovšem dlouho se jim nedaří. Čím to, že měl Rasputin tak tuhý kořínek. Eurydiké, žena pěvce Orfea, syna Músy Kalliopy a boha řeky Oiágra; Eurydiku uštkl had, když prchala před bohem pastýřů Aristaiem, a zemřela. Orfeus se vydal do podsvětí; svým zázračným zpěvem okouzlil i vládkyni říše mrvých Persefonu, že propustila Eurydiku ze své říše.Přísnou podmínkou však bylo, že se Orfeus celou cestu nesmí ohlédnout a smí pohledět na.

Řeky na místě staršího osídlení (pravděpodobně sikanské a elymsko-punské, cca 9. st. př.Kr. - římské období; trojúhelníkový půdorys města s akropolí na nejvyšším místě, 2 vstupy); prohlídka areálu: nekropole (většinou hypogea, 6.-5. st. př.Kr., mj. tzv. Hrobka královny), starověké hospodářské budovy a. Smrt a podsvětí v antice V dnešní době, v našich geografických podmínkách, se lidé snaží smrt oddálit jakýmikoliv prostředky. A mají jich k dispozici spoustu. Mohou si dojít za lékařem, jejichž.. P/\ST: Rap je zbraň hromadného ničení, je to nejsilnější žánr. Herci Dan Kranich a Ivo Sedláček se od začátku snaží rapu rozšiřovat obzory. Na to, že se jim povede se nachomýtnout k české premiéře Senecovy tragédie Šílený Herkules a dokonce za hudbu k představení získat ocenění, by si ale nejspíš nevsadili

Archeologové objevili vodní tunel MayůSpisy jedné knihomolky: PodsvětíGumídci | gumídci (v anglickém originále disney'sŽížala Kalifornská Červená Jsou Humusáci Velký DetailníSeznam – najdu tam, co neznám

Řeky Londýna - Čarojízda. Autor: Andrew Cartmel, které vyhřezávají z temného londýnského podsvětí. Zatím poslední případ začíná na první pohled dokonale neškodným autem a jeho záhadným vražedným řáděním - bez řidiče. A než se stihnete vzpamatovat, je na scéně bosen... Řeky Londýna Čarojízda které vyhřezávají z temného londýnského podsvětí. Zatím poslední případ začíná na první pohled dokonale neškodným autem a jeho záhadným vražedným řáděním - bez řidiče. A než se stihnete vzpamatovat, je na scéně bosenský uprchlík, nejstrašidelnější auto v Anglii, partička. Komentáře . Transkript . Medicus cura Ohlupovat děti, že bohatí jsou čestní, je snad horší zločin, než jim říkat, že řeky tečou do kopce. Glorifikovat chudinu, je možno také pouze v pohádkách, v chudinských čtvrtích se páchají zločiny, bují zde kriminalita, prodávají se drogy, kvete prostituce. Čest je neznámé slovo. Zločinnost gangů z podsvětí. Grant patří k velmi zvláštní londýnské policejní jednotce. Je na plný úvazek policistou, na částečný čarodějem. Pracuje na velmi neobvyklých zločinech - na těch, které zavánějí magií a nejrozmanitějšími podivnostmi, které vyhřezávají z temného londýnského podsvětí