Home

Polydipsie kat

Polydipsie is een symptoom dat er iets in het harige lichaam is dat niet goed werkt. Als een kat te veel water drinkt, kan het zijn dat hij het heeft gehad . Daarom is het een probleem dat op elke leeftijd en bij elke kat kan voorkomen, maar degene die in een gespannen gezinsomgeving leeft of waar niet de nodige aandacht aan wordt besteed, is. Polyurie en polydipsie zijn symptomen die, zowel bij hond als kat, bij verschillende aandoeningen kunnen optreden. Bij honden zijn de meest voorkomende aandoeningen met deze symptomen: diabetes mellitus, Cushing, diabetes insipidus, pyometra en chronische nierziekte. Ook bij tumoren (goedaardige e Definitie. Polyurie. Hond: >90-100 mL/kg/dag. Kat: >45 mL/kg/dag. Polydipsie. Hond en kat: >50 mL/kg/dag. Polyurie/Polydipsie (Pu/Pd) betekent veel plassen en veel drinken. In talrijke handboeken zal men de hiernaast afgebeelde richtlijnen vinden. Deze zijn wellicht juist maar in de praktijk niet erg nuttig polyurie/polydipsie, abdominale distentie, verhoogde eetlust, spieratrofie en huidveranderingen. Af en toe wordt de situatie bij de kat vermeld. Daarna wordt er iets dieper ingegaan op het stellen van de diagnose. De meest gebruikte technieke Figuur 1: Bij polydipsie moet steeds aan de mogelijkheid van diabetes mellitus worden gedacht. Soms worden complicaties gezien, zoals de ontwikkeling van diabetes neuropathie. Hierbij vertoont de kat een plantigrade gang (zie figuur 2). Figuur 2: Plantigrade gang bij een kat met neuropathie ten gevolge van diabetes. Diagnos

Download Citation | Polyurie en polydipsie : Bij de hond en de kat | Dit eindwerk bevat de fysiologie en de pathologie van de organen die betrokken zijn bij de PU/PD pathologie. Dit samen met. Als polydipsie / polyurie het gevolg is van een onderliggende ziekte, kan de dierenarts medicijnen voorschrijven en / of geschikte voedingsaanpassingen voorstellen. In gevallen waarin geen onderliggende gezondheidstoestand duidelijk is, kan de dierenarts gedragsaanpassing aanbevelen, waardoor de waterinname van de kat wordt beperkt tot een. De kat krijgt polyurie/polydipsie: ze zal zeer veel beginnen drinken en plassen. Vaak gaat de kat vermageren ondanks dat ze veel eet. Sommige katten verliezen echter hun eetlust. Indien de ziekte onbehandeld blijft treden na verloop van tijd bijkomende symptomen op: onverzorgde vacht, typische ademgeur en blaasinfectie..

Als een kat echter uitgedroogd is wanneer je de nekvel optilt, vormt deze een tent en als je hem loslaat, blijft hij in zijn tentvorm rechtop staan. Andere symptomen van uitdroging, afhankelijk van het stadium van vochtverlies, zijn ingevallen ogen, droog tandvlees, kwijlen of hijgen. diarree en polydipsie (toegenomen) dorst, aanwijzingen. klinisch stabiel. De kat vertoonde persisterende polyurie/polydipsie zonder azotemie. Nieuwe, niet-obstruerende ureterolieten in de linkerureter werden aangetoond via echografi e. Aangezien de kat geen klinische symptomen vertoonde behalve de persisterende PU/PD liet de eigenares geen verder

De kat zal meer gaan plassen en om te voorkomen dat hij uitdroogt zal de kat meer gaan drinken. We noemen dit PU/PD (polyurie/polydipsie). SG van de urine. Het SG van de urine van een gezonde kat ligt tussen de 1.035 - 1.050. Als het SG onder de 1.035 is dan kan dit wijzen op een nierprobleem. Als 50-60% van het functionele nierweefsel weg. Als je kat veel water drinkt, kan hij polydipsie (overmatige dorst) hebben. Een kat met polydipsie mag 60 ml water per kg lichaamsgewicht per dag drinken. Oorzaken variëren van gedragsmatig tot pathologisch, zoals diabetes, snel werkende schildklier, koorts en urinewegaandoeningen. Katten zijn uitzonderlijk in het verbergen van ziektesymptomen CEMIE BIJ DE KAT Katten met hypercalcemie vertonen over het alge-meen vage klachten, zoals lethargie, depressie en ano-rexie (Savary et al., 2000). Honden met hypercalcemie lijden frequent aan polyurie en polydipsie of braken. Deze symptomen worden minder gerapporteerd bij katten (Schenck en Chew, 2008b). Er bestaat geen cor Dabei steht Polydipsie (griechisch für viel Durst) für einen krankhaft gesteigerten Durst und eine vermehrte Flüssigkeitsaufnahme. Eine von Polyurie betroffene Katze trinkt also viel Wasser. Polyurie (griechisch für viel Harn) bezeichnet dagegen eine krankhaft gesteigerte Urinproduktion und eine übermäßige Harnausscheidung

Polyurie / polydipsie betekent veel plassen en veel drinken, hetgeen een symptoom is van een onderliggende ziekte. Ziekten die Polyurie/Polydipsie veroorzaken zijn onder andere: Behandeling: de behandeling hangt af van de oorzaak, maar het is in alle gevallen raadzaam om urogenicur te geven, om de conditie van de nieren te ondersteunen Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van veel drinken (polydipsie) en veel plassen (polyurie) bij uw hond is veel onderzoek nodig. Bij uw hond is al veel onderzoek verricht: de urine is onderzocht en er is al bloed onderzoek gedaan. Hierbij hebben we een groot aantal oorzaken voor veel drinken en veel plassen al uit kunnen sluiten. Er blijven nu uiteindelijk nog ee Polyurie/polydipsie. Pu/pd is een afkorting van polyurie/polydipsie. Polyurie betekent 'veel plassen'. Polydipsie betekent 'veel drinken'. Een dier met pu/pd drinkt en plast dus (te) veel. Het is geen ziekte op zich, maar een symptoom van een onderliggende ziekte. Het komt regelmatig voor, met name bij oudere dieren De belangrijkste redenen om een dierenarts te raadplegen zijn gewichtsverlies, polyfagie (de kat eet heel veel), polyurie-polydipsie (de kat drinkt veel en plast veel) alsook diarree en braken. De kat kan ook onrustig lijken, nerveus en soms zelfs agressief worden. De kat kan integendeel verzwakt en loom zijn als de ziekte al verder gevorderd is

Polydipsie bij katten Noti Cat

Bij AniCura Dierenziekenhuis Breda - De Bouverije draait het om diervriendelijke en preventieve zorg van uw huisdier. Van maandag tot en met vrijdag geopend tot 20.00 uur 2. Benaming van het diergeneesmiddel. Dexoral, 0,5 mg tabletten voor honden en katten. 3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen. 4. Indicaties. Allergische aandoeningen van het respiratieapparaat, zoals astma bronchiale; Inflammatoire aandoeningen van het locomotieapparaat, zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, arthrose. Kat. Subcutaan: algemene richtdosering per kat is 2 mg/kg lichaamsgewicht (= 0,25 ml/5 kg) eenmalig. Bij ernstige aandoeningen kan deze dosering verhoogd worden tot 4 mg/kg lichaamsgewicht (= 0,5 ml/5 kg) eenmalig. De behandeling kan 1 maal per week herhaald worden. Wachttermijn. Niet van toepassing. Houdbaarheidstermijn. 24 maanden Oorzaken nierfalen bij de hond. Er zijn veel mogelijke oorzaken van nierfalen bekend. Als de dierenarts de oorzaak van het nierfalen bij uw hond of kat weet, kan hij deze mogelijk behandelen, wat gunstig is voor de prognose. Bij chronisch nierfalen is de oorzaak soms al verdwenen, wat niet wil zeggen dat het zoeken naar de oorzaak geen zin heeft

De bij de kat voorkomende vorm van acromegalie berust op een groeihormoon producerende neoplasie (tumor) in de hypofyse. Voorkomen . polyurie/polydipsie, overmatige huidplooivorming (vooral op de kop en aan de hals), toename va Hier zijn enkele symptomen van nierziekte bij katten: Uiterlijk van polyurie en polydipsie : de kat drinkt en urineert meer dan normaal, omdat zijn nieren het vermogen om de urine te concentreren hebben verloren. We zullen zien dat het meer dan normaal vlekken op het zand maakt en dat het daardoor meer water drinkt De term PUPD staat voor Polyurie- Polydipsie, wat zoveel betekent als veel plassen en veel drinken. De oorzaken zijn velerlei: nierproblemen, leverproblemen, te snel werkende schildklier en suikerziekte zijn de meest voorkomende. De patiënt was een 10 jaar oude kat die alhoewel nog attent en vrolijk, sterk was vermagerd Polyurie en polydipsie dwz meer drinken en plassen dan gewoonlijk (> 100 ml per kg per 24 uur). Een hond van 25 kg mag dus maar 2.5 liter drinken op een dag. bij de kat. Katten moeten ook twee maal daags, met twaalf uur tussentijd, worden geïnjecteerd met insuline. Voor de kat gebruiken we Caninsuline® en geven 0.25 IU/kg/12 uur Kat drinken en plassen Meer. Als je kat meer drinkt en plasst dan vroeger, of als ze normaal veel lijkt te plassen, vertel dan uw dierenarts. Verhoogde dorst wordt polydipsie genoemd en verhoogd urinevolume wordt polyurie genoemd. Dit kunnen symptomen zijn van een aantal gezondheidsproblemen, waarvan er vele potentieel dodelijk zijn

De inname van overmatig water of polydipsie kan erop wijzen dat de kat daarentegen vloeistoffen verliest, hetzij via urine of via andere wegen. Over het algemeen gaat polydipsie gepaard met polyurie, een pathologie die ervoor zorgt dat de kat meer dan normaal urineert. We kunnen het detecteren als we meer dan drie urine per dag observeren. Hyperglycemie is een toestand die je niet voelt waar we veel aandacht aan moeten besteden. Als het niet snel wordt behandeld kan dit leiden tot diabetes. Daarom is het belangrijk om de symptomen te kennen dat je bloedsuikerwaarden te hoog zijn. We gaan ze in dit artikel met je bespreken Polydipsie (overmatige dorst) Polyurie (vaak urineren) Gewichtsverlies; Daarnaast kunnen secundaire bacteriële infecties ontstaan als diabetes zich ontwikkelt. Als u merkt dat uw kat een slechte haarhaar heeft, kunt u ook rekening houden met diabetes als mogelijke oorzaak. 3. Symptomen van feline hyperthyreoïdi Merk je een verandering in de wateropname van je kat? De meest voor de hand liggende en meest voorkomende verandering is een verhoogde inname van water, polydipsie genaamd. Dieren drinken, net als mensen, meestal om één reden: omdat ze dorst hebben. Gemiddeld drinken katten en honden tussen de 10-30 ml per pond per dag

 1. Als uw kat ouder is, let dan tegelijkertijd op tekenen van gewichtsverlies. als verhoogde eetlust, aangezien dit een teken is dat de schildklier te veel produceert. Let ook op of uw kat meer dorst heeft en vaker moet plassen, wat een ander duidelijk teken is van hyperthyreoïdie
 2. Af en toe bij hond en kat Pas duidelijk in later stadium Polydipsie Polyurie Onverzorgd v Later: Vermageren Braken, diarree Ulcers Anurie Sterfte Bloed Urine *aangepaste voeding *vergevorderde nierprob: infuus enkele d. vloeistoftherapie mag stoppen wnnr dier trg eet, drinkt, plast + bloedwaarde beter *medicatie : AB, maagbeschermers,bloeddruk.
 3. Katten kunnen overmatige dorst , of polydipsie vertonen , als gevolg van goedaardige veranderingen in dieet of meer ernstige medische aandoeningen . Monitor het gedrag van het dier in het water kom en meet de hoeveelheid water die uw kat drinkt dagelijks
 4. de hond en de kat. De aangeboren renale diabetes insipidus komt uiterst zelden voor. Het complete beeld omvat: ernstige (!) polyurie, polydipsie, hyposthenurie (= sg van de urine is 1.000- 1.005) en nocturie (= 's nachts plassen). In sommige gevallen lijkt het enorme vele drinken een goede eetlust in de weg te staan en verkeren de dieren.
 5. - Polyurie, polydipsie en polyfagie. - Beïnvloeding van de vetstofwisseling, met als gevolg lipolyse, vetstapeling en hyperlipemie. Kat: 0,25-0,5 mg dexamethason per dier (overeenkomend met 0,125-0,25 ml diergeneesmiddel per dier). Intraveneuze, intramusculaire of subcutane toediening
 6. derd of gestopt en veterinaire hulp worden gezocht. Het gebruik van ciclosporine wordt niet geadviseerd bij diabetische dieren
Parkiet drinkt veel water — tuin, terras & gazon

primární psychogenní polydipsie. Tyto dva stavu lze odlišit pomocí osmolality moči (viz výše). SIADH •Potvrď normální funkci ledvin, nadledvinek a štítné ţlázy před stanovením diagnózy SIADH. Kat+ = An-změna koncentrace kationtů vede k adekvátní změn sommige huisdieren kunnen merkbaar meer drinken, terwijl ze nog steeds minder drinken dan deze hoeveelheid., Meer dan 50ml / kg / 24hrs kan vermoeden over polydipsie, terwijl meer dan 100ml/kg/24hrs is zeker polydipsie. Polyurie verwijst naar een abnormaal hoge urineproductie. waarom drinkt mijn hond of kat zoveel water Volgende bijwerkingen komen zelden voor (1 à 10/10 000 dieren) en zijn meestal voorbijgaand: polyfagie bij het begin van de behandeling, hyperactiviteit, polyurie, polydipsie, slaperigheid, speekselen, braken, ataxie, apathie, diarree, derde ooglid prolaps, verminderd zicht en gevoeligheid voor geluid Hyperthyroïdie: polyfagie, gewichtsverlies, polyurie/polydipsie, hyperactiviteit, aggressie, oude kat met cervicale massa Monitoring methimazoletherapie en post-thyroïdectomie minstens 1-2x/j Prognostisch indicator voor de ernstig zieke kat in het algemeen Staalname

Polydipsie word verstaan as 'n simptoom van sommige siektes, wat manifesteer as 'n sterk dors. 'N Persoon kan 'n groot hoeveelheid vloeistof drink wat nie kenmerkend is vir hom nie. Soms bereik hierdie volume 20 liter per dag, ondanks die feit dat die norm vir 'n volwassene 2-2,5 liter per dag is Wat is diabetes insipidus? De oorzaak van diabetes insipidus is een tekort aan antidiuretisch hormoon (ADH), ook wel vasopressine genoemd.Dit hormoon zorgt ervoor dat de nieren vocht vasthouden. D iabetes insipidus is een zeldzame aandoening, slechts een op de 25.000 mensen heeft het. Wat zijn de oorzaken van diabetes insipidus Dit leuke rooie manneke wacht ook al een tijdje op een goed thuis. Alleen als binnenkat te plaatsen bij een andere kat die gezelschap op prijs stelt. Bij interesse graag pb aan Katten & Kittens of.. Sub-Q vloeistowwe is nie so sleg nie, en jou kat sal soveel beter voel asof dit die moeite werd is om te leer hoe. Feline Hyperthyroid Siekte: Simptome van hipertiroïedisme by katte sluit in gereelde braking, diarree, en polydipsie (verhoogde) dors, leidrade dat hipertiroïedkatte ontwater kan word Actie van de maand juni: Chippen en registreren voor €29,50. Aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus. Eikelvergiftiging bij de hond. Actie van de maand september: gratis gebitscontrole. De gevaren van de eikenprocessierups voor onze huisdieren. Het belang van maandelijks ontwormen

HOND EN KAT Idiopathische of primaire epilepsie, een diagnose die slechts kan gesteld worden na het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken van epileptiforme aanvallen, wordt bij de meeste honden en katten onder polydipsie, polyfagie, sedatie, verhoging van de leverenzymen). Sedatie verdwijnt meestal na éé PROTOCOL BEHANDELING KATTEN MET SUIKERZIEKTE Intervet/Schering-Plough Animal Health Postbus 50 5830 AB Boxmeer Tel: 0485 587652 Fax: 0485 587653 www.intervet.nl Diagnose • Polyurie/polydipsie Simicur International BV. Grathemerweg 6 NL - 6037 NR Kelpen Tel: 0031-495-651825 Fax: 0031-495-652312 Email: info@simicur.n De kat zal pas symptomen vertonen als 2/3 van de nieren niet meer werkt! Symptomen. meer drinken (polydipsie) meer urineren (polyurie) vermageren/spierverlies; Jaarlijkse screening. Door een gespecialiseerde test kan de dierenarts chronische nierziekte al in een vroeg stadium opsporen

Pu/pd - wikila

4.5. polyurine polydipsie 5. diagnose 5.1. bloedonderzoek. 5.1.1. normale bloedglucoseconcentratie kat: tussen de 3,4 en 5,7 mmol/l. 5.1.2. normale bloedglucoseconcentratie hond: tussen de 3,9 en 5,5 mmol/l. 5.2. meet bij twijfel fructosamine concentratie 6. prognose 6.1. alleen als oorzaak op tijd wegenomen word kan volledig herstel optrede Een van die mees algemene en ernstige oorsake van poliurie-polydipsie is nierversaking, ons kat se niere misluk en dit is belangrik om dit betyds te diagnoseer. In die meeste siektes is poliurie en polydipsie die eerste simptoom wat verskyn, lank voordat die siekte meer ernstige simptome oplewer, daarom is dit so belangrik om daarop te let

Diabetes - Kat MSD Animal Healt

De oorzaken van polyurie hieronder vermeld zijn ook oorzaken van polydipsie(=veel drinken).(de enige oorzaken van echte polydipsie die hier niet vermeld zijn zijn deze die te wijten zijn aan dehydratatie Op een warme dag of na een avondje doorhalen, staat u er waarschijnlijk niet van te kijken als u een beetje dorstig bent Introduction. Polyuria and polydipsia (PU/PD) are frequent presenting complaints in small animal practice. Polyuria is defined as a daily urine output of greater than 50 ml/kg per day, while polydipsia is defined as a fluid intake of more than 100 ml/kg/day. Healthy dogs generally consume between 50-60 ml/kg/day depending on the moisture. Chronisch nierfalen (CNF) is de term die wordt gebruikt voor een voortschrijdende verslechtering van de nierfunctie. Ongeveer 200.000 minuscule functionele eenheden (nefronen) in de nieren elimineren afvalstoffen en houden de elektrolytenconcentraties in het lichaam op het juiste niveau. Als deze nefronen beginnen uit te vallen, kunnen afvalstoffen en elektrolyten niet meer effectief worden.

Arnaud Veto: janvier 2012

Een kat van 10 jaar of ouder valt onder de term 'senior'. Sommige katten vertonen al vroeger ouderdomskwaaltjes, andere leven een perfect gezond leven tot het laatste moment. Bij seniors is het aangeraden om zeker elk jaar eens bij een dierenarts langs te gaan om bepaalde aandoeningen vroegtijdig op te sporen Hond en kat DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG Voor orale toediening. Honden in de ochtend (8.00 uur) en katten in de avond (22.00 uur) behandelen wegens verschil in dagritme. Als startdosering kan de hoogst aangegeven dosering worden toegediend Study Thema 13: Schildklieraandoening (hc17/18 + wc16) flashcards from Freek /'s Utrecht University class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

De eerst zichtbare symptomen zijn vaak weinig specifiek. Katten zijn vermoeid, vermageren en hebbeneen doffe vacht, ze eten minder, of zelfs in gevorderde stadia niet meer. De eerste symptomen gaan gepaard met een toename van de wateropname (polydipsie) en de hoeveelheid uitgescheiden urine (polyurie). Soms wordt ook braken gezien.Het is belangrijk om te begrijpen dat bij het begin van de. 2. Benaming van het diergeneesmiddel. APOQUEL 3.6 mg film-omhulde tabletten voor honden. APOQUEL 5.4 mg film-omhulde tabletten voor honden. APOQUEL 16 mg film-omhulde tabletten voor honden. oclacitinib. 3. Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen. Elk film-omhulde tablet bevat 3,6 mg, 5,4 mg of 16 mg oclacitinib als oclacitinib maleaat Hond en kat 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) Schudden voor gebruik. Toediening: intramusculair, intra-articulair. Dosering: Intramusculair (hond en kat): 0,5-2,0 mg methylprednisolon-acetaat per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,0125 - 0,05 ml product/k

Polyurie en polydipsie : Bij de hond en de ka

 1. Diabetes - Hond. Diabetes mellitus (DM) is een chronische aandoening van het koolhydraatmetabolisme ten gevolge van een absoluut of relatief insulinetekort.Er wordt met andere woorden ofwel niet voldoende insuline geproduceerd, ofwel zijn de lichaamscellen niet meer in staat op de juiste manier op insuline te reageren
 2. Klachten: polydipsie, polyurie, gewichtsverlies, vermoeidheid, misselijkheid, braken, soms hevige buikpijn. Hyperosmolair hyperglykemisch syndroom. Er is veel overeenkomst met de symptomatologie van de DKA. Dorst, polyurie en polydipsie staan méér op de voorgrond dan de andere symptomen die bij DKA zijn genoemd
 3. derde of geen feces en, in zeldzame gevallen, zachte feces, kunnen waargenomen worden
 4. Er bestaat een duidelijk verschil in het soort leveraandoening bij de hond en kat. Bij de hond zijn leverontsteking (hepatitis) en circulatieproblemen (shunts) veel voorkomende leveraandoeningen. Bij de kat zie je vaker leververvetting (hepatisch lipidose) en ontsteking van de galgang (cholestase)
 5. Isemid ®. Kauwtabletten voor honden. Verkrijgbaar in 3 verschillende sterktes. Langwerpige bruine tabletten met breukstreep. De tablet kan in twee helften worden verdeeld. Voor de behandeling van klinische symptomen gerelateerd aan congestief hartfalen bij honden, inclusief pulmonair oedeem. Oraal gebruik

Polydipsie Bij Katten - 202

Als u merkt dat uw senior hond meer drinkt dan voorheen, is het eerste wat u moet doen het meten van de werkelijke hoeveelheid die hij drinkt. Gemiddeld moet een hond dagelijks 50 tot 70 ml water drinken voor elke kilo van zijn gewicht. Dus een hond van 10 kg moet ongeveer 500 tot 700 ml op een dag drinken en/of diarree, polyurie/polydipsie, dehydratatie en gewichtsverlies (Davidson et al., 1992; Johnstone, 2006). Ongeveer 20% van de katten heeft koorts, wat vergelijkbaar is met de hond (Agudelo, 2005). Polyurie/polydipsie komt opvallend minder vaak voor dan bij de hond (Nelson en Couto, 2003) e

Video: Suikerziekte - Kattenziekte

Uitdroging bij katten: symptomen, risicofactoren en

Diabetes mellitus ontstaat als de alvleesklier in het lichaam van de kat niet voldoende insuline aanmaakt, of als de lichaamscellen niet of nauwelijks reageren op de aangemaakte insuline. Dit veroorzaakt hoge bloedsuikerconcentraties en een tekort aan voedingsstoffen in de cellen. Symptomen. veel plassen (polyurie) veel drinken (polydipsie Polyphagie und Polydipsie, während Kat ­ zen mit Hyperglykämie reagieren. Bei längerfristiger Anwendung höherer Do­ Tab. 1 Pharmakologische Eigenschaften gebräuchlicher Glukokortikoide. Wirk-dauer Wirkstoff veterinärmedizinische Präparate Dosierung Hund (mg/kg) relative mineralokorti - koide Wirkung (Kortisol = 1) < 12 h Hydrokortison. Verhoogde dorst (polydipsie), gevolg om de verhoogde hoeveelheid toxines in het bloed, die niet correct worden verwijderd; de kat kan echter ook uitgedroogd zijn De vergroting van de buik, veroorzaakt door de vergroting van de leve Hiervoor is het noodzakelijk om de routine en de persoonlijkheid van de kat te kennen, omdat polydipsie (wanneer de kat meer water drinkt dan normaal) en de resulterende polyurie (wanneer de kat meer urineert dan de rekening) symptomen zijn die onopgemerkt kunnen blijven en Daarom kunnen docenten de tijd nemen om te beseffen dat er iets mis is Hét ziekenhuis voor jouw dier! De specialistenkliniek onderzoekt en behandelt dieren op verwijzing van een dierenarts. De spoedkliniek onderzoekt en behandelt dieren als de eigen dierenarts gesloten is. Afspraak maken of andere vraag? Onze receptionisten staan je graag te woord. 020 7 400 600 Contact Symptoomchecker Wat is er aan de hand met jouw huisdier? [

Nierproblemen bij katten, maar vooral acuut nierfalen bij

 1. Indeling gedragsproblemen bij huisdieren. Dieren vertonen gedrag om zich aan te passen aan hun omgeving. In de meeste gevallen is dit gedrag normaal en aanvaardbaar voor de eigenaar maar soms treden er ook wel eens gedragsproblemen op. Gedrag is als volgt in te delen: Normaal gedrag is gedrag dat aangepast is aan de uitlokkende prikkel
 2. Sommige dieren gaan extra veel drinken en plassen (polydipsie en polyurie) ten gevolge van de hypercalcemie (teveel calcium in het bloed) die we bij 25% van de honden met lymfosarcoma's zien. De laatste vorm is de extranodale vorm die zeer zeldzaam is
 3. Diabetes insipidus symptomen bestaan uit heel veel plassen en daardoor veel dorst hebben. Diabetes insipidus, ook wel 'water diabetes' genoemd, is een zeldzame vorm van diabetes die wordt veroorzaakt door een stoornis van het antidiuretisch hormoon (ADH). Deze vorm van diabetes heeft dus niets te maken met bloedsuiker, zoals diabetes mellitus

Waarom heeft mijn kat altijd dorst? - Katmund

De kat vertoonde uitgesproken polyurie/polydipsie, een slechte vachtkwaliteit, stomatitis en zwakte op de achterhand. Op dat moment werd hij behandeld Info over suikerziekte kat. Resultaten van 8 zoekmachines De kat drinkt te veel. Drinkt het dier meer dan 100 ml per kilogram lichaamsgewicht bij een gematigde temperatuur, dan is dat te veel. Dat doet vragen rijzen. Men spreekt dan van polydipsie , dat is een bovenmatig dorstgevoel met een verhoogde opname van vocht. Ook de urineproductie neemt toe Kat-zen mit Hyperkortisolismus zeigen häufig durch Knorpel- Polydipsie und sind diabetisch. In den weiterführenden Labortests zeigen sie häufig ein normales T4 und TSH, erhöhte Progesteronwerte und einen erhöhten IGF-1-Wert. Katzen mit Akromegalie sind fast immer diabetisch - ei

Katze trinkt viel & uriniert viel - Ein ernstes

Diabetes insipidus & Digitalisintoxikation & Muskelhypotonie & Polydipsie: Mögliche Ursachen sind unter anderem Hyperkalzämie. Schauen Sie sich jetzt die ganze Liste der weiteren möglichen Ursachen und Krankheiten an! Verwenden Sie den Chatbot, um Ihre Suche weiter zu verfeinern Met Ipakitine heeft Vétoquinol voor u een voedingssupplement ontwikkeld dat u en de diereigenaar helpt om de kat en/of hond met chronisch nierfalen op een eenvoudige manier een langer en prettiger leven te geven. 3. 4 Diagnostiek nieraandoeningen checklist Achtergrond Polydipsie/polyurie. Men spreekt van polyurie-polydipsie wanneer bij mens of dier het urinevolume en de waterconsumptie groter is dan normaal. Normaalwaarden voor urineproductie bij hond en kat: 20-45ml/kg/dag. Normaalwaarden voor waterconsumptie: 20-70ml/kg/dag. Mogelijke oorzaken van polyurie-polydipsie bij uw huisdier kunnen zijn: suikerziekte of diabetes mellitu

Polyurie, polydipsie - Simicur Internationa

Nefrologie. Nieraandoeningen en urinewegproblemen komen vaak voor bij honden en katten. Daar kunnen verschillende symptomen bij komen kijken, zoals urineren, incontinentie, polyurie, polydipsie, anurie, hematurie, e.d. De lijst van mogelijke oorzaken kan lang zijn: acuut of chronisch nierfalen, aandoeningen van de glomerulus, cystitis. Zeker niet wanneer jouw kat ook buiten op avontuur uit gaat. Ze nemen dan graag een slokje uit bloempotten, bakken en plassen met regenwater. Mijn kat drinkt veel water: dit zijn de mogelijke oorzaken. Zoals hierboven al aangegeven, hoef jij je niet direct zorgen te maken als jouw kat veel water drinkt. Oudere katten hebben meer behoefte aan vocht ☐ 31 Screening kat Hematologie, ureum, creatinine, glucose, tot.eiwit, SGOT, SGPT, GGT, bil.tot, eiwitelektroforese E S G ☐ 36 Senior screening Screening + Na, K, FT4 E S G ☐ 38 Polyurie/polydipsie Screening + galzuren, Ca, P, FT4, fructosamine, urine routine E S G U ☐ 41 Epilepsie Screening + Na, K, Ca, galzuren E S Oorzaak Oorzaak van Shar-Pei Fever of Familiale Renale Amyloïdose is onbekend. Erfelijk (autosomaal recessief). Als reactie op een chronische ontsteking of neoplasie (tumor) verstoort amyloïd neerslag (eiwitrijke vezelachtige structuren) de normale weefselstructuur van de nieren met als gevolg een chronisch nierlijden.. Klinisch beeld Vaak eerst intermitterende (met onderbreking optredende.

Dorstproef Dierenkliniek Kenaupar

tot op dag 16 in veldstudies: diarree, braken, anorexie, nieuwe (sub)cutane bulten, lethargie, polydipsie. Na dag 16 en voorkomend in meer dan 1% van de honden: pyodermie, aspecifieke dermale bulten, otitis, histiocytoom, cystitis, schimmelinfecties van de huid, pododermatitis Wanneer de kat te veel drinkt spreken we van polydipsie en vaak gaat dit samen met polyurie (te veel urineren). Waardes Een normale waterconsumptie van een kat is 40-55 ml/kg/dag , ofwel een kat van 4 kg drinkt normaal gesproken ongeveer (50×4 =) 200 ml per dag Veel drinken bij de (oudere) kat Het is natuurlijk belangrijk dat uw dier goed. We hebben het dan ook over het te veel drinken en te veel plassen syndroom of wel polyurie en polydipsie. Er zijn zeer veel aandoeningen die dit syndroom kunnen veroorzaken. Een aantal veel voorkomende daarvan zijn: nierziekten, baarmoederontsteking, leveraandoeningen, cushing (bij de hond), te snel werkende schildklier (bij de kat.

Polyurie/polydipsie - Dierenkliniekzamenhofdree

Hierdoor krijg je dorst en ga je veel meer drinken. Dit resulteert in abnormaal grote hoeveelheden urine. Veel plassen door bepaalde geneesmiddelen / Bron: Stevepb, Pixabay. Andere oorzaken. Andere oorzaken van polyurie zijn: Diabetes inspidus, een aandoening die gekenmerkt wordt door veel plassen veel drinken, wel 5-15 liter per dag; Nierziekte Wat is schijnzwangerschap of schijndracht bij de hond? Normale, niet-gesteriliseerde teven zijn gemiddeld om de 6 tot 9 maanden loops. Tijdens de loopsheid komen veel hormonale veranderingen voor, waarbij oestrogenen, progestagenen en prolactine een belangrijke rol spelen Info over suikerziekte katten. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 45.800 resultaten voor suikerziekte katten - 0.013 sec Er bestaan verschillende soorten hartziekten, waardoor niet elke kat dezelfde symptomen vertoont. Omdat katten meesters zijn in het verbergen van ziekte, merken de meeste kattenbaasjes in de vroege stadia van hartziekten zelfs helemaal geen symptomen op bij hun dier De kat krijgt polyurie/polydipsie: ze zal zeer veel beginnen drinken en plassen Diabetes-insipidus & Digitalisintoxikation & Hypernatriaemie & Muskelhypotonie & Polydipsie: Mögliche Ursachen sind unter anderem Conn-Syndrom. Schauen Sie sich jetzt die ganze Liste der weiteren möglichen Ursachen und Krankheiten an! Verwenden Sie den Chatbot, um Ihre Suche weiter zu verfeinern

» Hyperthyreoïdie bij katte

Histiocytoom kat Histiocytoom bij de hond - Dierenkliniek Tiel-Drump . Een tumor die vaak verwarring geeft is het histiocytoom (een huidtumor). Dit is een in principe goedaardige huidtumor die op alle leeftijden kan voorkomen maar meer gezien wordt bij jonge dieren De kat zal meer gaan plassen en om te voorkomen dat hij uitdroogt zal de kat meer gaan drinken. We noemen dit PU/PD (polyurie/polydipsie) Een kat met chronisch nierfalen kan nog een prima leven hebben met de juiste medicatie, voer en regelmatige controles

In tegenstelling tot de situatie bij katten is hyperthyreoïdie een zeldzame aandoening bij de hond. De meeste honden met hyperthyreoïdie worden aangeboden vanwege een massa, een schildkliertumor, in de hals. Meer dan 85% van de schildkliertumoren bij de hond zijn carcinomen (maligne/kwaadaardig). Meestal worden adenomen (benigne/goedaardig. Teef­kat: Injectie van het werkzame bestanddeel in een dosis van 1 à 2 mg/kg (of 1 à 2 ml/10 kg) om seksuele rust te induceren. De injecties moeten om de 5 maanden herhaald worden. O pmerking: B ronstpreventie De behandeling moet plaatsvinden buiten de bronst, wanneer het endometrium zich in de regeneratiefase bevindt De ziekte loopt meestal verschillende stadia door, waarbij de onderstaande symptomen optreden. Bij een nierziekte wordt je hond zwak en hij slaapt veel. Honden drinken meer (polydipsie) en plassen veelvuldig (polyurie). Door de verstoorde hormoonhuishouding kan er sprake zijn van een flinke gewichtstoename en een doffe vacht