Home

Slova souznačná Pexeso

Synonyma (slova souznačná) (střední) - online Pexes

Jbl flip, jbl flip 5 na první pohled zaujme stylovým

Pexeso - slova souznačná - Rozumím česk

SLOVA PŘEJATÁ VÝZNAM 2. SLOVA PŘEJATÁ VÝZNAM 3. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - lidé - pexeso. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - věci - pexeso. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - obory - pexeso. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - přídavná jména - pexeso 1. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - přídavná jména - pexeso 2. SLOVA PŘEJATÁ - VÝZNAM - slovesa - pexeso pexeso - slova souznačná : Oceán: pexeso - slova nadřazená a podřazená - v textu najde slova příbuzná, citově zabarvenáa zdrobněliny, vytvoří vlastní. Pokud si nejste jisti, co se skrývá pod kategoriemi synonyma, antonyma, homonyma, neváhejte si prostudovat tento článek

- slova příbuzná - slova příbuzná II - slova příbuzná - PEXESO - B-L-M - slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Memory Game - Sweb.c Slova souznačná s obrázky. Rubrika: . ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5), Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace. Materiál doplněný obrázky rozšiřuje slovní zásobu žáků. Žáci budou pojmenovávat obrázky, přiřazovat k sobě slova souznačná, luštit křížovku, vyřazovat slova nepatřící do skupiny slov. slova protikladná slova protikladná pexeso slova souznačná pexeso. Matematika: - uč. str. 42 - 45, počítání do 40 Hejného matika. Prvouka: - uč. str. 26 - 29, Rodina a domácí mazlíčci členové rodiny Rodina Rodinné oslavy domací mazlíčci

Podstatná jména - slova souznačná - PRO ŠKOLÁK

 1. Slova souznačná Zahrej si pexeso. Hledej slova stejného významu. Vy_32_inovace_022_Pl3.notebook Slova spisovná a nespisovná.
 2. pexesa, kartičky Narozeniny Prvouka, přírodověda Barvy Dny, měsíce Hodiny, čas Já a můj svět Ovoce a zelenina Synonyma - slova souznačná - kolíčkové karty . 100% (1 hodnocení) 72 kartiček k procvičování slov stejného nebo podobného významu
 3. Slova souznačná (stejného nebo podobného významu) 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK. Pexeso. Slova nadřazená, podřazená. Co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná? Vyber správné podřazené slovo. Český jazyk online (slova nadřazená.
 4. Slova souznačná (stejného nebo podobného významu) 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK; Pexeso; Slova nadřazená, podřazená. Co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná? Vyber správné podřazené slov
 5. Význam slov. Žák: - rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov. - ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené. - v textu najde slova příbuzná, citově zabarvenáa zdrobněliny, vytvoří vlastní. - přiřadí správně slova stejného anebo podobného významu a slova významu opačného. - rozpozná a uvede.
 6. Synonyma (slova souznačná) jsou jednoslovná i víceslovná pojmenování, která mají shodný nebo podobný význam (hezký/pěkný, dívka/děvče/holka, nákladní automobil/náklaďák). Antonyma (slova protikladná) jsou dvojice slov s opačným, protikladným významem. (hloupý - chytrý, láska - nenávist Slova souznačná. Najdi.

Přísloví, rčení - domino. od 40,00 Kč. Produkt obsahuje varianty. Detail produktu. VÍTEJTE V NAŠEM NOVÉM E-SHOPU UČÍME SE HROU. Všechny produkty, ověřené praxí, máme v hotové i pdf verzi. Stačí si vybrat, která varianta Vám více vyhovuje. Nové materiály neustále přibývají Slova mnohoznačná obrázky. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice obrázků - slova, která mají více významů. Říkáme jim slova mnohoznačná Id: D3501 Autor: Mgr. Dagmar Tichá Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Slova jendoznačná a mnohoznačná Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá. Slovní druhy - spojky - seznámení. Active Inspire. Slova souznačná (synonyma) - úvod do učiva. Active Inspire. Slova protikladná - úvod do učiva. Active Inspire. Vlastní a obecná jména - procvičování. Active Inspire. Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - opakování učiva Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo. SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jména. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, kter Český jazyk - slova protikladná - slova která mají opačný význam. Naučit děti poučku a říct slovo protikladné. str. 37 cv. 3, 4,5 Cvičení 3 do sešitu domácí úkoly ( s myškou) a poslat. Slova souznačná - slova, která mají stejný, nebo podobný význam. Naučit poučku a uvést slova souznačná. 38 cv. 3,4,5 3.A TŘÍDA

význam slova slova souznačná - synonyma slova protikladná - antonyma. souhlásky tvrdé měkké di ti ni X dy ty ny křížovkové hádanky s měkkými souhláskami výlet na safari (tvrdé a měkké souhlásky) Pexeso - počítání do 10 aktivity na hláskovou stavbu slov hlásková stavba slova - procvič hlásková stavba slova - vysvětlení, dole test - 4 otázky + a - do 100 - domečky počítání do 100 - mince - pexeso geometrie - opakuj tvary, druhy čar, body. hlásková stavba slova - procvič hlásková stavba slova - vysvětlení, dole test.

skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.htm 2. Přiřazení dvojice slov k obrázkům. 3. Přiřazení dvojice slov k obrázkům (vytahování z okraje). 4. Slova souznačná - tunel. 5. Roztřídění souznačných slov do skupin. 6. Odstranění slov, která do skupiny nepatří. 7. Výměna slov souznačných v říkance. 8. Nahrazení slov souznačných v textu. 9. Pexeso Malá abeceda_pexeso. Základní pojmy: Malá abeceda. hodnocení lekce . Zimní sporty v českém jazyce. Základní pojmy: Slova souznačná. hodnocení lekce . Slova souznačná_procvičování. Slova souznačná s obrázky Slova nadřazená s obrázky I. 1,95 MB Mgr. Renata Nogolová: 26. 05. 2010: 6879: Pexeso pro prvňáčky. Slova souznačná s obrázky 05. 2010: 6048: Slova nadřazená s obrázky I. 1,95 MB Mgr. Renata Nogolová: 26. 05. 2010: 6885: Pexeso pro prvňáčky Bingo - vyjmenovaná slova po p.

Sčítací pexeso. Sčítání dvouciferných čísel . Odkrývej obrázek! (synonyma neboli slova souznačná) Spojovačka synonym. Spojovačka opozit (neboli slov protikladných) Co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná? Vyber správné podřazené slovo. Český jazyk online (slova nadřazená a podřazená) Věta, slovo, slabika Materiál tvoří 12 obrázků a kartičky s jejich různým, souznačným pojmenováním. Dále pak materiál obsahuje popis několika aktivit. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Slova souznačná - karty a aktivity.doc NOGOLOVÁ, Renata. Slova.

Český jazyk :: Třída 1

Oficiální webové stránky. Vyhledávání: Hleda 2. slova souznačná S Y 3. opozitum ke slovu tlustá (nit) 4. slovo souznačné ke slovu luna 5. slovo souznačné ke slovu chlapci 6. opozitum ke slovu hlasitě T 7. vzor podstatných jmen střed.rodu 8. slovo souznačné ke slovu dům 9. strunný hud. nástroj K 10. opozitum ke slovu křivý R 11. slovesný čas M I N T M J O E Ě A N N S R Slova souznačná ke slovu zima. Letní kino dobříš srpen. Mluvené slovo chaves. Friends 6 season online. Inzulin na noc. Tortilla s guacamole. Dek blansko. Erin sutton born. Viridující streptokoky v moči. Pneumatiky f1. Ppl portal. Jak zplodit kluka. Kontaktní krvácení z čípku Na prvotních cvičeních děti trénují nejprve jen prostorovou představivost, pohyb v bodové síti apod. Když toto děti zvládnou následují úkoly, které procvičují již spojování kolíčků podle dané vlastnosti. Jedná se např. o tvary, barvy, písmena, slova souznačná apod. Děti je podle pokynů pospojují gumičkou jedné.

SLOVA SOUZNAČNÁ - SYNONYMA PL Č 12/2 - společně při videokonferenci PL Č 7/1 Vyfoťte a pošlete na WhatsApp. ČESKÝ JAZYK PRACOVNÍ SEŠIT str. 20/4 Zkontrolujte si sami. PL Č 14/2 První křížovku doplníme společně při videokonferenci. Druhou si vyluštěte sami a na mazací tabulku napište slovo souznačné se slovem z. Slova souznačná 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHEC Český jazyk. Doplňování y,i,ý,í: testy.nanic.cz/testy/cestina/cestina-pro-3-tridu/ Párové souhlásky: skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/parovesouhlasky. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, které mají stejný nebo podobný význam. Jsou to slova souznačná. OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen. malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná.

Video: SLOVA SOUZNAČNÁ - sloves

Pexeso - Rozumím česk

Slova souznačná, protikladná - synonyma, antonyma - Já mám, kdo má, Zvolte variantu PDF verze 100% (1 hodnocení) 30 karet ke hře Já mám, kdo má kombinace slov stejného nebo podobného významu a slov protikladných v barevné i černobílé variant Klíčová slova: karetní hra Pexeso, slova stejného významu (synonyma ; 1. Příspěvek nabízí aktivity na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou slova podřazená a nadřazená, synonyma, homonyma. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu Slova souznačná PS str. 5 - 7, uč. str. 5 - 9 Psaní - opis vět Sloh - vymýšlení názvu k příběhu, oslovení, pozdrav a představení se Čtení s porozuměním - sdělení na plakátech, reklama Čítanka str. 18 - 21 Čtenářská dílna - nácvik zápisu do podvojného deníku. M Pamětné sčítání a odčítání.

V Portále vyšly jejich vynikající Logopedické pohádky, Logopedické hádanky, Velké logopedické pexeso 1, 2, 3, Já mám v krabici cukr a krupici a Kouká Mína do komína. Vyzkoušejte také Logopedické pohádky, Logopedické hádanky nebo Já mám v krabici cukr a krupici od stejných autorek. Ukázka z knihy Ř - USPOŘÁDEJ SLOVA Obrázky libovolně připevníme na magnetickou tabuli, děti hledají dvojice slov protikladných: např.: smutný x veselý. Daná slova můžou vyjádřit mimikou (nelze to u všech obrázků). Vymýšlí slova souznačná- uplakaný, nešťastný, zarmoucený, neveselý, rozmrzel Názvy místností školy, řazení předmětů do místností, pexeso ze školního prostředí Slova souznačná a protikladná - opakování 2. Opakování základních pojmů, rozlišování slov souznačných a protikladných

ČJ Cvičení v učebnici a PS je vhodné si rozdělit na části - každý den kousek. Tím si také budeš každý den procvičovat více dovedností Pexeso exteriér. Domino. Tematické kruhy. Výuka dle témat. Soubor fotografií - homonyma (slova souznačná). CENA V KČ: VČETNE DPH. 990,00 ,-Požadované množství VLOŽIT ZBOŽÍ DO KOŠÍKU. Zpět. Balení obsahuje 32 kreseb o rozměrech 22,5 x 16 cm s magnetem průměru 6cm. Tisk je vysoce odolný vůči odření

SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jmén

Slova souznačná jsou slova stejného nebo podobného významu. - uč. 101/3, 4 - ústně. PS 11/12, 13. Písanka 14/Piš synonyma ( = slova souznačná) k daným slovům . M. uč. 20/7 - ústně, vyber si 1 sloupeček a napiš do sešitk Hlásková stavba slova: aktivity na hláskovou stavbu slov (flashcards, learn, match) hlásková stavba slova - procvič hlásková stavba slova - vysvětlení, dole test - 4 otázky Pravopis u,ú,ů,i,y - procvičování Rozdělení souhlásek Počet slabik - procvičování Význam slov - procvičování Abeceda. Slova souznačná 2. - 3. třída Slovesa vyjadřující pohyb 3. - 5. třída Slovesa 3. třída Spojky - procvičování 3. třída Spojky a souvětí 5. třída Testík-co už umím 2.třída Třídění být - bít 3. třída Třídění mýt - mít 3. třída Týdenní pětiminutovky 2. - 3. třída Význam slov 3. tříd Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová ČJ - slova protikladná, souznačná.doc. Protiklady ke slovům - Ontola. lehkomyslný x zodpovědný, marnotratný x šetřivý, nedbalý x pečlivý, rozvážný x zbrklý Vytiskni si list se slovními druhy: pdf 574 kB - . Procvičuj krátká cvičení ze ŠKOLÁKOVA: Matematika. 1. násobení 100 https://skolakov.eu/matematika/3-trida.

2. ročník Čj - Procvičován

 1. Základní škola Elementária. Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994.Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako.
 2. DISTANČNÍ VÝUKA V TÝDNU OD 2.11. Výuka pokračuje distančně na internetové školičce . ONLINE MEETING ČTVRTEK 5.11.OD 10.00 - na této adrese (klik) . PONDĚLÍ 2.11. ČJ - pracovní sešit str .21 + písanka str. 17 - 5 řádků. M - oranžový pracovní sešit str.24. PRV - Rodina - členové rodiny - kdo jsou rodiče, sourozenci, babička, děda, teta, strýc, vnučka.
 3. výsledek řečové činnosti. slovo a věta. 4/10. Obecná čeština? patří do češtiny spisovné. tvoří samostatný útvar národního jazyka. je jazyk národní. je totožná s češtinou mluvenou na celém českém území. 5/10
 4. Vyjmenovaná slova po S 101. Vyjmenovaná slova po V 102. Vyjmenovaná slova po Z 103. Abeceda pro cvičování-3. třída 104. Slova s u - ú - ů -2.ročník 105. Druhy vět - 2. ročník 106. Slovo, slabika, hláska, písmeno -2. ročník 107. Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná a souznačná - 2. roční

Slovní zásoba - pomůcky - Didaktika českého jazyka pro 1

 1. Slova souznačná (synonyma). Pexeso: 1. úroveň. Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Slova souznačná (synonyma) Co jsou synonyma, co opozita, antonyma a co homonyma? Pro příklad bychom mohli říct, že antonyma a opozita jsou synonyma. Ale bude potřeba si to vysvětlit ; Synonymâ
 2. Fotogalerie a školní akce Prohlédnout Školní družina Více info Volnočasovéaktivity Více info Rady pro rodiče a školní poradna Více info Jídelníčeka školní jídelna Prohlédnout Český jazyk - V. třída Psaní velkých písmenVelká písmena - různé - umíme českyVelká písmena - různé (složitější) - OKhelpPředpony s-, z-, vz- a předložky s, zStavba.
 3. U slova nabýt (budu, stát se majitelem, zvětšit objem) se píše y na rozdíl od slova nabít (natlouci. SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jména. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, které mají stejný nebo podobný význam. Jsou to slova souznačná. OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen. 7

Procvičujeme vyjmenovaná slova po S. ČJ2 s. 36, 37 Slova z textu píšeme do sešitu. (ČJ2 s. 35/5 SYNONYMA - slova souznačná) samostatně - ČJ2 38/8. Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku. M - online. Připrav si hrací kostku a figurku Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Slova souznačná, mnohoznačná a protikladná Slova citově zabarvená Zábavná cvičebnice volně navazuje na úspěšné publikace Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci

AJ .prac. sešit str.81/cv2 - vypsat si slovíčka (9 slov) a vzadu ve slovníku si najít český význam (prac.sešit str.103 / 8.lekce) M násobení , dělení číslem končícím na jednu nulu uč. str. 47 cv. 1,2,3, pustit si video :https://www.matyskova ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov. Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov. Karetní hra Pexeso - protiklady Význam slov - slova protikladná, souznačná, nadřazená a podřazená, mnohoznačná a citově zabarvená PS str. 15 - 17, uč. str. 23 - 24 Diktát vět - tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů u (nesplněno minulý týden) Čtení - Neplač, muchomůrko PS str.14/1 Čtenářská dílna. M Matematické pojm

Online testy český jazyk, slovní zásob

Roboti - 4. třída. Vyzkoušejte si své znalosti v závodě proti robotům. Za správnou odpověď se posunete dopředu, za špatnou dozadu. Když dorazíte do cíle dříve než roboti, postoupíte do dalšího levelu, kde vás čekají zákeřnější příklady a rychlejší roboti. Pokud chcete, můžete si také dát závod proti svým. Vítám Vás na stránkách 3. třídy. Budu sem vkládat seznam DÚ pro nemocné z Vás a potřebné informace pro Vás i rodiče. Mgr. Anežka Stávková, tř. učitelka (stavkova@zstgmcejkovice.cz, 518 305 77 Žák si ve dvojici procvičuje slova souznačná a protikladná, rozšiřuje si slovní zásobu. Očekávaný výstup: porovnává významy slov. Slova protikladná, slova souznačná. notebook. pdf. Význam slov opak. - pracovní list. docx Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. 8 ŘÍJEN 1.týden. 5.11.-9.11 ČESKÝ JAZYK Slova protikladná a souznačná PS s.8/ 3, 4 Slova nadřazená a podřazená PS s. 9 , písemně učebnice s.12/ cv. 1,3 Slova spisovná a nespisovná PS s. 10 , písemně učebnice s.10 / cv. 2a) b) MATEMATIKA Násobení a dělení 8, 9, 10 Řešení slovních..

Vyhodnocení dotazníků distanční výuky - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI. Změny v povinnosti nošení roušek od 8. června. Beseda nejen o tom, jak zvládat stre Spoj slova souznačná. Obrázky ti napoví. ježibaba bubák. skřítek čarodějnice. strašidlo šotek 3. Princeznička na bále poztrácela korále. Pomoz princezně vyhledat v každé řadě korálků synonyma a vybarvi je. Poté si můžeš zahrát s kamarády pohádkové pexeso pekla a nebe z lega a dalších stavebnic, Mikulášské pexeso-společenské hry, podpora • synonyma - slova souznačná • logopedická prevence: ostré sykavky, hláska L Plánované akce třídy: 5.12. Čertovský rej + nadílka. Básnička Mikulá Razvrstaj pisana i tiskana slova. - Pisana slova ćirilice - Prepoznaj pisana slova. - Pisana slova K i M - Pexeso - slova - SLOVA - Vyjmenovaná slova Námořníci stále si procvičujte slova: nadřazená, podřazená, souřadná dále slova protikladná a slova souznačná. Zítra se budeme učit slova mnohoznačná :-) 12.11.2012. M - příklady v sešitě. ČJ - pracovní sešit str. 15/cv. 1,2. Námořníci procvičte si ústně slova nadřazená, podřazená a souřadná např

Slova souznačná - slova, která mají stejný nebo podobný význam např. dívka - slečna Slova nadřazená, podřazená, souřadná Slovo nadřazené nábytek - slova podřazená slovu nadřazenému židle, stůl, skříň - slova souřadná, vztah mezi slovy podřazenými - židle, stůl , nábyte Ve čtvrtek budeme hrát deskové hry a pexeso. Pokud nebude pršet, zajdeme na vycházku po městě a prohlídku kovaných plastik. slova s -ě, význam slov - protikladná a souznačná. Tvrdé a měkké souhlásky v pohádkách www.cram.com/flashcards/games/jewel/tvrde-a-mekke-souhlasky-v-pohadkach-6247398 Tvrdé a měkké souhlásky v živočišné.

Slova souznačná online, synonyma (slova souznačná), jsou

Pexeso - slova opačná: Word: Pexeso - slova souznačná: Word: Pexeso - slova citově zabarvená: Word: Pexeso - slova mnohoznačná: Word: Doplňovačka - slova nadřazená a podřazená - 1: Word: Doplňovačka - slova nadřazená a podřazená - 2: Word: Tajenka - slova nadřazená - 1: Word: Tajenka - slova nadřazená - 2: Word SLOVA PROTIKLADNÁ, SOUŘADNÁ, SOUZNAČNÁ PS STR 30 | Nejnovější zprávy o slovo souřadné Nejnovější zprávy o pexeso k vytisknutí 30/06/2021. 10. DDR4 vs DDR3 - Apples to Apples Comparison | Nejnovější zprávy o ddr4 vs ddr3 03/07/2021. About; Contact Information. Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.. Úplná synonyma mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech kromě ustálených obratů. Úplná synonyma jsou v češtině vzácná (např.chlapec a hoch. význam slov - slova protikladná souznačná PS str.16/cv.1,2-nahoře PS str.12/cv.13 - doplnit v x f PS str.13/cv.17 - dokončit věty: Matematika: desetiminutovka-násobilka M str.20: Anglický jazyk: test, trénování barev otázka: What colour is it? Hry na barvy PS str.10/cv.2,4 Aj pexesa: Čajs: plán obce: DÚ: M str.20/cv.1, opakovat. SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i půvo

Cvič

str. 16/ 1, 2 slova souznačná (jsou si podobná významem, SYNONYMA) Český jazyk učebnice POZOR!!! Některé děti mají staré vydání učebnice, některé nové vydání. Budu psát vždy obě varianty. Určitě zjistíte, která učebnice je ta vaše. starší vydání učebnice: str. 24/ 2, 3 (Napiš slova protikladná do školního. ČJ - video zde - opakujeme slova protikladná, souznačná a souřadná + ve videu: str. 30 cv. 6,7 + písanka str. 29 - 4 řádky. Úkoly k dalšímu procvičování: slova protikladná - najdi dvojice slov; slova souznačná - najdi všechna slova souznačná (více řešení Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání

DUMY.CZ Materiál Synonyma - pexes

Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu,slova souznačná. houby, živočichové. - slova nadřazená podřazená, souřadná - slova protikladná - třídění slov na ohebná a neohebná - poznávání podstatných jmen, sloves, předložek a spojek v textu - věta jednoduchá - souvětí, spojování vět do. Český jazyk - slova se skupinami dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě čtení - hravá čítanka - str.72,73 - Pexeso psaní - písanka str. 25 Matematika - úvod do násobení - str. 35 - 38 Prvouka - jaro v les slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná ČJ str. 23, 24 - procvičit ústně nebo na folii PS str. 16, 17 - třídění slov na slova nadřazená, podřazená, souřadná, podle obrázku určit význam slov do Š sešitu - ČJ str. 21/2, str. 23/2 nahoře - přiřadit k sobě dvojice souřadných slo Na této stránce najdete internetové odkazy, kde si mohou děti opakovat probrané učivo

Memory Game - Sweb.c

 1. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty: VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty: VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktát
 2. Pexeso slouží k procvišení zbývajících vyjmenovaných slov. velikost: 24 kartiček Dowload pexesa pro tisk. Pro stažení pexesa vyberte požadovanou velikost a klikněte na tlačítko 'Stáhnout pexeso'. podřazená a souřadná Metodický postup, tisk - slova protikladná - slova souznačná - slova nadřazená Metodický postup.
 3. Pexeso Rozřazovačka Rozbory Střílečka Tetris. V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů Vysvětlení pojmu pro děti 3. ročníku ZŠ (z výukového webu www. primauca. cz) Kompletní učivo 3. třídy bude na webu v únoru 2020 Druhové - počet druhů (trojí lid, doktor obojího práva) Zájmena - učeb. str. 108, 110, 115 - 116 úst
 4. Týden od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020. 2.11. Milé děti. Uděláme si halloweensko-dušičkový projektový den. V 10.00 se sejdeme ve strašidelném kostýmu, s jablíčkem a škrabkou nebo nožíkem a celý den bude ve znamení strašidelného vyučování :-)
 5. ČJ - synonyma, slova souznačná - hra se synonymy; PS s. 24 a 25 (dú 25/2). Stranu 26 máme hotovou, protože v učebnici se nejdříve probírají slova opačného významu a teprve potom synonyma. Hv - hudební abeceda, písnička Strašidlo (o čertech) Pís - 4 řádky
 6. Předložky jsou samostatná slova, samostatný slovní druh. Píšeme je _____. Předpony jsou částí slova. Píší se _____ s kořenem. Pomůcka při rozhodování mezi předložkou a předponou. NA PODLAZE - NA dřevěné PODLAZE ( mezi předložku a následující výraz, můžu vložit další slovo). 1

Slova souznačná s obrázky - Školáci

 1. Dotazník - čím chci být? Jsem moc ráda, že tolik z vás si chce jednou vybrat stejné povolání jako já - sešlo se nám ve třídě 10 budoucích učitelů, dále zvěrolékaři, zubař, automechanici, právníci, malíři, herečkozpěvačka, účetní, závodník, traktorista, prodavačka, květinářka, spisovatelka, kuchařka, fotbalista, dokonce i astronom
 2. Slova souznačná (stejného nebo podobného významu) 1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK. Pexeso. Slova nadřazená, podřazená. Co jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná? Vyber správné podřazené slovo. Český jazyk online (slova nadřazená
 3. Učivo Českého jazyka pro 3. třídu ZŠ Mluvnice: Věta jednoduchá a souvětí (rozliší věty a souvětí, spojuje věty, doplňuje souvětí); Nauka o slově-slovo a skutečnost, synonyma, slova protikladná, slova příbuzná (třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná, protikladná); Hláskosloví (rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik, vyslovuje slova.
 4. Slova opačného významu s obrázky II. Materiál obsahuje pracovní list procvičující slova opačného významu. Žák hledá protikladné obrázky, pojmenovává je, doplňuje křížovku, používá slova protikladná ve větách. Pracovní list obsahuje sebehodnocení. SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným.

Slova protikladná pexeso - procvičování vybraných jevů z

Kroužky DDM La. Lyžařský výcvik. Organizace školního roku 2009/2010. Světový den první pomoci. Integrace-rodiče pozor. PLATNÝ ROZVRH HODIN. Klasifikace podle bodového hodnocení. Opakování učiva 3.tř. z geometrie - 1. OTÁZKY NA PROCVIČENÍ ČJ VE 4.TŘÍDĚ Stavba slova les. Stavba slova a slova příbuzná Stavba slova a slova příbuzná Zapiš do tabulky slova podle rozdělení na předponu, kořen, příponu a koncovku. les, zálesák, prales, zalesněný, ohrada, přehrada, zahradník, stroj, strojník, ohlasy, věhlas, les zá les ák pra les za les něn ý o hrad a pře hrad a za hrad ní k stroj stroj

Synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadn

Pexeso (94 kartiček) je určeno k výuce abecedy a k přiřazení písmene k obrázku.Dvojice pexesa tvoří písmeno a obrázek s písmenem. 200 kartiček pro třídění slov na slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná. Druh produktu: Tabulky Lamino. Dostupnost: Za tu dobu jsme pro Vás zpracovali více než milion. ZŠ Habartov - Domácí úkoly - Školní rok 2019/20 - Třída II.A. Žáci, kteří zvolili domácí výuku, si mohou vysvědčení vyzvednout společně s ostatními žáky ve třídě 30. 6. od 7.55 hodin, individuálně do 10.00 hodin u třídního učitele nebo od 1. 7 synonyma: slova souznačná 1 významje vyjádřen několika různými slovy př. hlína-zemina-půda hezký-pěk.. Může se nám plést s homonymií - homonyma sice stejně zní, jejich souvislost je ale pouze náhodná. Nejčastější příklady jsou: oko - orgán, na punčoše, pytlácké, skvrna atd. - společný rys je kulatý tvar.

Synonyma - slova souznačná - kolíčkové kart

Najdi antonyma. Antonymum (z řec.αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu.Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Irelevantní synonyma. IX. Разновидности (Varietates) (211). X. Синонимы (Synonyma) (220). XI. Очерки (Adumgrationes) (226) Pokud jde o tento požadavek, Doolittle řekl: Je mimořádně obtížné si představit, jak by se informační informační irelevantní sekvence mohly zavést do již existujících strukturálních genů bez škodlivých. Slova souznačná: jsou slova stejného nebo podobného významu, ale jinak znějící. Př.: jídlo -pokrm, pěkná -krásná. Uč. str.22 (23)/ cv. 3a) - z každého řádku vyberte slova souznačná. Pracujete samostatně a na fólii. Nechejte si to zkontrolovat od rodičů

30. 11. Zítra se bude ve třídě suplovat. Probrané učivo pošlu za oba dny ve středu. Vzhledem k tomu, že chodíme na obědy během vyučování, budu tomu přizpůsobovat rozvrh hodin. Dnes jsme byli 5. vyuč. h. na procházce. Výtvarné činnosti jsem přesunula na čtvrtek.Děti si přinesou 2 brambory ČJ- Advent- Vyprávění podle.. Béčko-Tc Štístkové. Hornická 1325 Tachov 34701. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RS 2. Slova souznačná a protikladná ( k v. č. 4) Zakroužkuj slova souznačná. 3 Najdi slova opačného významu. 4. Slova nadřazená a podřazená ( k v. č. 5 Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních potřebách. 3. tělo a hlava