Home

Jehličnaté stromy pracovní list

Listnaté stromy listy – Kempingový vozík skládací

DUMY.CZ Materiál Jehličnaté strom

  1. Pracovní list Jehličnaté stromy je určen k procvičování a upevňování učiva o jehličnatých stromech. Využijeme ho zejména pro žáky I. stupně na základních školách například v 1. a 2. ročníku v předmětu člověk a jeho svět
  2. jehličnatý strom, puzzle, prvouka, přírodověda. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 29,19 M
  3. Pracovní list č. 8 - Přírodověda 4. roční - řešení Hádanky a křížovky k procvičování a opakování učiva - JEHLIČNATÉ STROMY 1. V tajence najdeš název pro jehličnaté stromy podle způsobu uložení jejich semen. 1. S E M E N A 2. S V A Z E ý K Y 3. J E H L I C E 4
  4. jehličnatý strom, listnatý strom, jehličí, stromy. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 1,39 M
  5. Název materiálu: Jehličnaté stromy a keře. Anotace - pracovní list slouží k procvičení základních druhů jehličnatých stromů a keřů, žák doplňuje chybějící údaje, třídí je, barevně upravuje tabulku, rozděluje text na jednotlivá slova, škrtá nesprávné odpovědi. Autor - Mgr. Ivana Kořistková. Jazyk - češtin
  6. Pracovní list: Jehličnaté stromy-procvičování znaků: Úkoly: 1. Prohlédni si obrázek a zakroužkuj všechny typické znakystromu. a) Listy jehličnanů opadávají b) Listy jsou přeměněny na jehlice c) Stonek je dřevnatý d) Stonek je dužnatý e) Rozmnožují se semeny 2. Zakroužkuj správný název stromu (čti pozorně!)
  7. Listnaté stromy Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru - poznávání listů stromů, puzzle, pexeso a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva. Očekávaný výstup: porovnává na základě pozorování základní [] Stromy listnaté a jehličnaté Prezentace pro 1. třídu ukazuje žákům základní druhy jehličnatých a.
Bylinky léčivé | Zahradnictví Jelínek

Jehličnaté stromy - Digitální učební materiály RV

1. Náš národní strom, rná srdöité listy. 2. Strom s plochými jehlicemi, šišky rostou smérem vzhúru. 3. Stromy, které mají listy, nazýváme 4. Jehliönatý strom, který na zimu opadává 5. Strom s krátkými jehlicemi, jehož šišky rostou smérem dolú 6. Strom s dlouhým jehliöím. 7. Dlouhovéký listnatý strom, n Materiál slouží k procvičování a upevňování učiva o jehličnatých stromech. Pracovní list procvičuje rozeznávání jehličnatých stromů dle základních znaků Pracovní list: Jehličnany. Tento pracovní list je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Ověří vaše znalosti o jehličnatých stromech. Víte, který jehličnan je typický tím, že na něm rostou šišky směrem vzhůru

Jehličnaté stromy Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru - poznávání listů stromů, puzzle a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva. Očekávaný výstup: porovnává na základě pozorování základní projevy [ Pojmenuj jehličnaté stromy na obrázcích a nauč se je poznávat. Title: Pracovní list č Author: Dana Porschova Created Date: 12/1/2020 10:15:34 AM.

  1. Název materiálu Jehličnaté stromy Druh materiálu Pracovní list Jméno autora Bc. Vladimíra Sýsová Základní škola Žďár nad Sázavou,Palachova2189/35 Školní rok 2011/2012 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Přírodověda Tématický okruh Rozmanitost přírod
  2. Jehličnaté stromy. Pořad seznamuje děti s jehličnatými stromy. Vysvětluje rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. Dále objasňuje, k čemu slouží šišky, proč je důležité sázet stromky a starat se o lesy. V pořadu jsou ukázány různé druhy jehličnatých stromů: borovice, smrk, jedle a modřín

Listnaté a jehličnaté stromy - Digitální učební materiály RV

Listnaté a jehličnaté stromy online exercise for 2. třída. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf Pracovní list č. 6 Projekt Ministerstva životního prostředí Příroda na dosah ruky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 1 Cílová skupina: 5. třída Počet úkolů: 8 POZNÁVÁME NAŠE STROMY Úkol č. : Popiš obrázek, využij slova z nápovědy: kmen, kořeny, koruna, větve. Úkol č

Pracovní list č. 1 Projekt Ministerstva životního prostředí Příroda na dosah ruky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 1 Cílová skupina: 1. třída Počet úkolů: 2 STROMY Úkol č. 1: Z přesmyček slož názvy stromů, které najdeš ve školní zahradě Články v kategorii Jehličnaté stromy. Zobrazuje se 13 stránek z celkového počtu 13 stránek v této kategorii 10 reasons why you will fall in love with MU . Ask our ambassador . Researc Teacher training for primary and secondary schools, in some fields also for secondary schools and study of special and social pedagogy pracovní list 36 - 7. ročník - listnaté stromy. druhy listnatých stromů. Stupeň: Základní 2. stupe.

Jehličnaté a listnaté stromy Pracovní list Word 5 4 6 VY_52_INOVACE_03_06 Prvouka 2. Zaměstnání dospělých Pracovní list Word 5 4 7 VY_52_INOVACE_03_07 Prvouka 2. Léto a jiné roční doby Pracovní list Word 3 2 8 VY_52_INOVACE_03_08 Prvouka 3. Opakování učiva 2. ročníku Pracovní list Word 5 Buňky jehličnatých stromů jsou plné rostlinné šťávy s vysokou koncentrací cukru, a ta se pak chová jako nemrznoucí kapalina. Můžeme ji najít i v kmenech jak jehličnatých tak listnatých stromů, což se podařilo zjistit indiánským kmenům už v době před objevením Ameriky Stromy, les. Anotace Pracovní listy k procvičování znalostí o stromech a ekosystému les. Pracovní list vytiskneme a předložíme listy, plody, květy, listnaté, výživě, jehličnaté, opoře) 3. Z lesů těžíme dřevo. Napiš, k čemu je používáme. _____ 4. Stromy jehličnaté vyznač zeleně, listnaté hnědě

PRACOVNÍ LIST - EKOLOGIE jehličnaté, smíšené 7. Popiš podnebí tropického deštného pralesa: teplé, vlhké, dusné, 8. Pojmenuj jednotlivé stromy a uveď podnebný pás, pro který je charakteristický: Tropy baobab - kokosová palma -. Pracovní listy pro 1. ročník. Člověk a jeho svět - Rozmanitost přírody. Zima - život člověka v zimě. Podzim-listnaté a jehličnaté stromy, keře, tvoření dvojic - listy /větvičky/, plody. Jablko - morfologická cvičení, záznam pozorování příčného a podélného řezu, části plodu. Jarní květiny - procvičování znalostí, stavba rostlin Anotace Pracovní list s názvem Společenstvo lesa slouží buď jako doplněk ke stejnojmenné prezentaci či samostatný pracovní list. Žáci si v něm Jehličnaté stromy Listnaté stromy v lese SMRK DUB BOROVICE BUK JEDLE BŘÍZA MODŘÍN JEŘÁB 4. Les je domovem pro mnoho zvířat

Jehličnaté stromy - Školáci

list větev koruna kmen Anotace: Pracovní list seznamuje žáky s vnější a vnitřní stavbou stromu a se základními rozdíly mezi jehličnatými a listnatými, opadavými a stálezelenými stromy. Zároveň vysvětluje rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami. Předmět: Přírodopis Téma: Biologie rostli 2 Napiš 3 jehličnaté stromy. 3 Napiš 4 ovocné stromy. 4 Co se dá vyrobit ze stromů? 5 Co máte v kuchyni ze dřeva? 6 Co je ze dřeva ve škole? 7 Co můžeš udělat pro ochranu stromů v přírodě? 8 Jak se jmenuje český národní strom? 9 Proč se ve městech vysazují parky a aleje? 10 Z jakých částí se skládá stromu jehličnaté lesy. tundra. polární pustiny. dlouhá . suchá. léta, zimní období srážky (včetně sněhových) teplo. 26 °C - 30 °C, velmi . vlhko, pravidelné a vydatné srážky po celý rok. chladno, půda pod povrchem stále zmrzlá, během krátkého léta rozmrzá pouze svrchní vrstva. neustálé sucho, ve dne . žár, v noci. Kolik je stromů na obrázku? Poznáš, zda se jedná o stromy listnaté nebo jehličnaté? (příloha č. 3) Vyplň pracovní list dle zadání dole. Poznáš, jaké plody jsi vybarvil? (příloha č. 4) Matematicko - logické operace: Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, prostorové pojmy - vpravo, vlevo, pod, na

Jehličnaté stromy - ČT edu - Česká televiz

HERBÁŘ STROMŮ. Užití : při výuce , při vycházkách do přírody Úkol : vyhledávání, sbírání , lisování , navržení formy , lepení Materiál : listy a větvičky jednotlivých stromů Nástroje a pomůcky : pomůcka pro sbírání , knihy , papír , lepidlo Pracovní postup : 1. sesbírání listů a větviček vybraných strom Listy jehličnatých stromů se nazývají 4. Smrk má šišky dlouhé, po dozrání rostou směrem 5. Jehličnatý jedovatý keř 8. Název stromu 10. Poznáš strom? 13. Nazvi jehličnaté stromy jedním slovem. 14. Jak se jmenuje tento jehličnatý strom? Podívej se pořádně na místa, odkud vyrůstají jehlice. 17

Každý pracovní list obsahuje také několik úkolů, které může ŽOMJ (podle jazykové úrovně) vypracovat sám, ve dvojici nebo společně se všemi spolužáky, např. vypiš z textu, spoj, podtrhni správnou odpověď, najdi v osmisměrce apod Jehličnaté a listnaté stromy v našem lese - článek. Poznávačka stromů - DUM. Stromy listanaté a jehličnaté - DUM (prezentace) Jehličnaté stromy, Listnaté stromy, Ovocné stromy - prezentace na podporu výuky, interaktivní hra - poznávání listů stromů, puzzle a pracovní listy. Stromy, keře, plody - DUM... Videa - Václav.

Stromy, keře, plody - Školáci

houby_pracovní_list_EUČG2_2_2_23.docx .docx 339,63 kB 0× jaro_EUČG2_2_2_34.docx .docx 663,86 kB 0× JARO_prezentace_EU_ČG_2_2_2_33.pptx .pptx 6,16 MB 0× jehličnaté_stromy_pracovní_list_EUČG2_2_2_21.docx .docx 400,62 kB 0 Druhy stromů Prezentace pro 1. třídu ukazuje žákům základní druhy jehličnatých a listnatých stromů. Listnaté stromy Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru - poznávání listů stromů, puzzle, pexeso a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva. Jehličnaté stromy pracovní list 1. pojmenujeme listnaté stromy. stromy. počítáme listy, plody, třídíme je podle druhu. pracovní list 2. procvičujeme zrakové vnímání a hledáme správné obrysy. pracovní list 3. malujeme štětcem a barvami listy, stromy, seznamujeme se s různými barevnými odstíny. kouzlíme s barvami - míchání barev Poznáváme nejznámější jehličnaté stromy - zábavně naučné ve veršíchPoznáme jak vypadá smrk, jedle, borovice, modřín, tis a jalovec.Na upozornění v komentáři..

Pracovní list je určený pro 2. a 3. ročník. 24. Listnaté a jehličnaté stromy . Žáci si pomocí hry procvičí poznatky o listnatých a jehličnatých stromech. Ze společné misky vybírají přírodniny a určují, kterému stromu patří. Pracovní list je určený pro 2. a 3. ročník. 25. Opakování učiva o podzim Přírodověda 4.-5. ročník. Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona Pracovní list - Padajicí listí ZDE. Podzimní omalovánka ZDE..... Opakujte si roční období: Jaro, léto, podzim, zima. Proměny listnatého stromu v jednotlivých ročních obdobích. Víme, že jehličnaté stromy zůstávají po celý rok krásně zelené, kromě Modřínu opadavého. :-) Také si doma můžete zopakovat stromy.

24.3.2021 - Explore ILLy's board STROMY, followed by 185 people on Pinterest. See more ideas about strom, rostliny, keře Jehličnaté stromy - pracujeme s obrázky a přírodninami (větvičkami), všímáme si jehličí, postavení šišek na stromech, rozdílu umístění jehliček, který z jehličnatých stromů je opadavý Práce s encyklopedií - Živá příroda Pracovní list. Jehličnaté stromy Materiál obsahuje prezentaci na podporu výuky, interaktivní hru - poznávání listů stromů, puzzle a pracovní listy, které využijete k opakování a upevňování učiva. Interaktivní velikonoční test obsahuje deset otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď se objeví jedno malované vajíčko 1.12.2018 - Explore Markéta Macháčková's board PODZIM - listí, stromy jehličnaté x listnaté, followed by 526 people on Pinterest. See more ideas about podzim, list, omalovánky Strom vám poskytne dostatek stínu pod svou krásnou kulatou korunou, která je plná velkých listů. Tento kultivar nekvete, ale i přesto bude krásnou zelenou dominantou zahrady. i Pokud vás zajímá, jak pečovat v létě o trávník, máme pro vás mnoho rad, tipů a doporučení v článku: Jak v létě udržet dokonalý trávník

Jehličnaté stromy - učíme se poznat jehličnaté stromy v . Zábavný test - poznávání stromů a keřů ZDE před spuštěním obnovte stránku test Úterý 20. 10. Den stromů - hádanky, poznávání stromů a keřů, rozdíl strom x keř. Význam lesa - povídání. Pracovní sešit str. 16, 19, 20 - úkoly k samostatné práci Pracovní list 1. Zorientujte se, kudy povede naše trasa a podle chodu slunce po obloze určete sever, jih, východ a západ. Počáteční písmena světových stran (S, J, V, Z) zapište na vyznačené místo u obrázku. V prostorách oploceného školního hřiště s družinou najděte cedulku s logem školy, písmenem a číslicí strom tedy ke svému růstu potřebuje vodu a slunce. Stromy na zahradě a v lese - hra na průzkumníky. Pomůcky: voskové pastely; papíry. Popis činnosti: vycházka do přírody: před vycházkou si Petra s dětmi zopakovala části stromu, druhy stromů - listnaté a jehličnaté Jehličnaté stromy a keře - PDF - docplayer. 1 Jehličnaté stromy a keře pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Pracovní list je tvořen šesti učebními úlohami, které jsou zaměřeny na jehličnaté stromy a keře. Vedle vysvětlení pojmu jehličnany a zařazení této třídy do systému organismů, jsou. Listnaté dřeviny. Listnaté dřeviny neodmyslitelně patří do zahrady, nejen pro svou pestrost listů a květů. Každý si jistě rád sedne ve stínu stromu, který vytváří příjemné a stinné prostředí. Tak jako jehličnaté dřeviny, tak dřeviny listnaté můžou překvapit svou velikostí. Při nákupu je stromeček maličký a.

Nabízíme široký sortiment okrasných i ovocných rostlin, zahradnických potřeb, stromů, živých plotů a dekoračních předmětů. Pro vaše děti máme venkovní dětský koutek Úvod. Sortiment. Rostliny okrasné. Listnaté rostliny. Pro zakrytí stěn či popnutí pergoly máme po celý rok v nabídce velký výběr pnoucích rostlin. Z opadavých i stálezelených rostlin nabízíme široký sortiment keřů vhodných pro výsadbu živých plotů, osázení záhonů, předzahrádek, skalek i nádob a keře pro.

Teka obrovská - Tectona grandis - semena teky - 7 ks. Teka obrovská je tropický, rychle rostoucí strom, původem z jižní a jihovýchodní Asie. Dorůstá do výšky až 40 m. Největší význam má tato rostlina při získávání tzv. teakového dřeva, které je velice kvalitní a odolné Akácie - Acacia mangium - semena akácie - 8 ks. Akácie je rostlina původem z Austrálie a Nové Guineje. Ve své domovině dorůstá do výšky 25-35 m a obývá nejčastěji vlhké nížinné tropické lesy. U nás je pěstována jako teplomilná pokojová rostlina. Akácie nabízí všestranné využití - je ceněna pro své. 1.3 V lese můžeme najít tyto jehličnaté stromy: a) smrk b) borovice c) modřín d) dub 1.4 V lese sbíráme tyto jedlé houby: a) hřib dubový b) hřib smrkový c) hřib žlučový d) hřib borový PRACOVNÍ LIST 3.5. TŘÍDA Uveřejněné odkazy [cit. 2013-06-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW Tento pracovní list s obrázky jehličnatých stromů lze použít jako test pro . Pro Šíšu: Komunikační obrázky. Použijeme obrázky nebo kartičky s nadepsanými názvy například: houby - jedlé, nejedlé stromy - jehličnaté , listnaté bonbóny zabalené do

Anotace Pracovní list s 8 tvořivými úkoly - k zamyšlení, k znalostem, ke kreslení a luštění. Znalosti o podzimní přírodě, měsíce v roce a zejména část věnována stromům. VYLUŠTI NÁZVY STROMŮ, NAPIŠ JE A BAREVNĚ ROZLIŠ LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY stromy Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovní listy. 2021 27.02. Hra, O dvanácti měsíčkách Na myšky, rozlišovali jsme stromy jehličnaté a listnaté a seznámili jsme se některými druhy - dub, bříza, topol, smrk, borovice apod. Prověřili jsme si jak se v lese chovat a jak zní ozvěna apod. Celý článek ». Jehličnaté i listnaté stromy mají žáci za úkol správně nakreslit do odpovídajících políček.Skupinová práce. vložil: petinav. 4. vloženo: 05.12.2010 Pracovní list slouží k procvičení čísel 1-5.Děti obrázek správně vybarví,dále mohou vymýšlet příklady na + a -, porovnávat čísla.Můžeme použít i v.

Pracovní list - Lesy mírného pásu Řešení 1) Vyluštěte následující křížovku: J A V O R Listnatý strom, jehož list má ve znaku Kanada. L A S I C E Malá noční šelma, na niž si musí dát pozor chovatelé slepic. V L K Psovitá šelma vyskytující se v lesích mírného pásu Pracovní list - Lesy mírného pásu 1) Vyluštěte následující křížovku: Listnatý strom, jehož list má ve znaku Kanada. Malá noční šelma, na niž si musí dát pozor chovatelé slepic. Psovitá šelma vyskytující se v lesích mírného pásu. Jedna z největších šelem Sibiře a Kanady (např.: Grizzly) 1.12.2018 - Explore Markéta Macháčková's board PODZIM - listí, stromy jehličnaté x listnaté, followed by 523 people on Pinterest. See more ideas about podzim, list, omalovánky

Jehličnaté stromy a keře: pracovní lis

Pracovní list - stromy activit

Keře jehličnaté

POZNÁVÁME NAŠE STROMY - zshodslavice

Jehličnaté Listnaté - buky (bučiny - plod bukvice) , duby (doubravy - plod žalud), bříza (plod jehněda) Smíšené - jehličnaté i listnaté stromy Umět poznat šišky a nakreslit list lípy, buku, dubu, javoru Složení lesa: Stromové patro - koruny strom 19.9.2019 - Explore Iva Vrana's board stromy on Pinterest. See more ideas about strom, rostliny, učení na sebe působí stromy, rostliny, houby, drobné organismy, zvířata a člověk. Lesy dělíme na jehličnaté, listnaté a smíšené. Nejčastější jehličnatý strom v našich lesích je smrk ztepilý. Jeho drobné, jednotlivé jehlice obrůstají celou větévku a zůstávají na ní 4 až 9 let; opadávají postupně

MŠ Šenov - Myšky

Pracovní list č. 1 - zshodslavice.c

PRACOVNÍ LIST: obtáhni cestu k vajíčku jedním tahem stejnou barvou u každé slepičky vybarvi vajíčko barvou, jakou má slepička, které vejce patří Jaké jehličnaté stromy znáš? (smrk, jedle, borovice, mod. Jehličnaté stromy a keře, jak víte, uvolňují těkavé látky - těkavé, které mají příznivý vliv na člověka. Většina rostlin však tyto sekrece inhibuje. Ne nejlepší způsob ovlivňuje jejich stav a pryskyřici, která může být v zemi ⇒ Rozcvička: Oživlé stromy a rostoucí houby - Jsme stromy, které se nemohou hýbat. - stoj na jednom místě - strom se podívá po okolí: pohyb očima: nahoru dolů, do stran, kroužení hlavou - rozhýbání větví: kroužky a kruhy paží, předloktím, zápěstím - rozhýbání kmenu: kroužení v pase, úklony - rozhýbání kořenů: kruhy nohama, stoj na 1. Pracovní list Jehličnaté stromy je určen k procvičování a upevňování učiva o jehličnatých stromech. Využijeme ho zejména pro žáky I. stupně na základních školách například v 1. a 2. ročníku v předmětu člověk a jeho svět. Žáci prostřednictvím tohoto učebního materiálu logickým, názorným a přehledným

SEMO česnek sadbový Štěpán 4 palice - 2019 nedostupnýSpolečenstvo lesa Přírodověda 4Nápady do školky: Téma: Stromy

Kategorie:Jehličnaté stromy - Wikipedi

Jehličnaté stromy (kvíz) Člověk a jeho svět UNI Jehličnaté stromy (křížovka) Člověk a jeho svět CZ Listy stromů na podzim Text (pracovní list, článek atd.) Interaktivní cvičení . Interaktivní cvičení ÚSTR . Název Předmět. Jazyk/SERR. CZ. sebereflexní pracovní list PODNEBNÉ PÁSY Autorské řešen í. 1) Vybarvi a popiš podnebné pásy mírný pás opadavé dřeviny,jehličnaté dřeviny,kapraďorosty, traviny. polární oblast mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny . 8) Ke každé oblasti napiš 5 charakteristických zvířat : pracovní list s úvodním textem a otázkami na téma zima, třídění vhodných slov, kroužkování správných odpovědí, rozdělení stromů jehličnaté-listnaté, křížovka Title Autho Pracovní nabídka; Úvod > Listnaté dřeviny. Listnaté dřeviny . Listnaté dřeviny neodmyslitelně patří do zahrady, nejen pro svou pestrost listů a květů. Každý si jistě rád sedne ve stínu stromu, který vytváří příjemné a stinné prostředí. Tak jako jehličnaté dřeviny, tak dřeviny listnaté můžou překvapit svou. 10. 2018 se konal na naší škole projektový den, kde si měli naši žáci upevnit znalosti o důležitosti stromů a rostlin v přírodě. Pro I. a II. stupeň byla připravena prezentace Listnaté a jehličnaté stromy, při které si žáci prohloubili své znalosti, které si ověřili při plnění pracovních listů a při hře puzzle

- Aktuality - Vojenské lesy a statky dětemKniha: Zahradní rostliny podle barev – Didier Willery

Peter Wohlleben (1964) se již od dětství chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa. Často vystupuje v televizních pořadech, pořádá přednášky a. Strom mu odpověděl, že je smutný kvůli tomu, že mu opadalo listí. Kristián mu řekl, že mu na jaře naroste listí nové. Gustík. Stromy. Stromy jsou pro naši planetu důležité. Stromy můžou být listnaté a jehličnaté.Některé stromy mají sladké plody.Slouží jako ubytování některých zvířátek Mimo to se dovíš, jak to funguje uvnitř stromu. A nakonec si uvědomíš, že jehličnan není jen smrk a že i v tvých očích je doposud obyčejný strom perfektně fungujícím organismem. Kouzelný dvoulist Jehličnaté stromy obsahuje přes 900 zvukových stop. Namluvili: Ondřej Havel a Vendula Fialová Ilustrace: Martina Láskov 14 pOzOrujeme strOmy 15 listnaté strOmy 16 jehličnaté strOmy 17 pOznáváme strOmy a keře 18 kOřen, stOnek, list a plOd 19 prOCvičOvání: části rOstlin 20 pOzO r O vá: ní p l O dy uChOvávají semena 21 p ra CO vnstranaí : různé plOdy kde bydlíM 22 vO b C i 24 kde bydlím 25 CO máme blízkO a CO dál jseM chodec 26 OkOlí škOl Další exotické dřeviny: Eben (Afrika, Asie), guajak (Amerika), teak (Asie), balsa (Amerika) 2.2. Základní pojmy: Kmen - jedna ze třech zákl. částí stromu. Koruna - nemá význam pro průmysl. Maximálně palivové dříví z větví a éterické oleje z jehličí. Kořeny - u borovic po skácení velký obsah pryskyřice.