Home

Úvod do programování

Podíváme se na proměnné, cykly a podmínky a procvičíme si je v online editoru. Naučíš se principy programování, které pak můžeš využít v jakémkoliv jazyce. Po kurzu se nestaneš se nestaneš hotovou programátorkou, ale zjistíš, jestli se chceš programování věnovat a jestli tě bude bavit Úvod. Tento text vznikl pro potřeby výuky předmětu Úvod do programování na FEI VŠB-TUO. Slouží k získání přehledu o základních konceptech programovacího jazyka C. Není však plnohodnotnou náhradou za poslechy přednášek a návštěvy cvičení a programovat vás (stejně jako žádný jiný text) nenaučí, toho lze dosáhnout pouze opakovaným zkoušením a řešením různých úloh Tento kurz není jen úvod do programovacího jazyka Python, ale také úvod do programování jako takového. Naučíme se, na jakých principech Python funguje. Vysvětlíme si to na proměnných, podmínkových výrazech nebo sekvenčních typech. Díky tomu pochopíš základní logiku programování. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky Úvod do programování a algoritmů Chcete se naučit programovat? Je to zajímavé! Je to užitečné! Je to zábavné! Je to tvůrčí! Co se naučíte? vytvářet vlastní programy v prostředí editoru Visual Studio Express, ošetřovat chyby za běhu programu, komunikaci s uživatelem, základní algoritmy

Úvod do programování 1: Python Czechita

Při programování aplikací pro moderní operační systémy (např. Windows nebo Linux) můžeme v Assembleru využívat všechna API konkrétního operačního systému. Například můžeme číst a zapisovat data do souborů, ovládat aplikaci klávesnicí a myší, zobrazit text na obrazovce Malá makra - úvod do programování. Daniel Sedláček | 14. 12. 2011 | hodnocení: 1.5 Při programování se také trénuješ v informatickém myšlení, což je zcela obecná dovednost nesouvisející nutně přímo s počítačem. Informatické myšlení zlepšuje tvou schopnost řešit složité problémy, a to i v každodenních situacích

Úvod - Úvod do programování - GitHub Page

Python #1: Úvod do programování IT kurzy ENGET

Úvodní kurz programování v jazyce Python. Algoritmy, jejich vlastnosti. Znázorňování algoritmů. Booleovská algebra (unární a binární zákony). Rekurze, iterace. Časová a paměťová složitost. Třídící algoritmy. Přednášky: Seznam přednášek pro zimní semestr zpět na výpis domů » excel » Úvod do programování Visual Basic for Applications Úvod do programování Visual Basic for Applications. Publikováno: 4.6.2017. Úvod do jazyku Visual Basic for Applications, Editor VBA pro psaní kódu, procedury Function a Sub v prax

Úvod do programování 2 - Python. Navazující kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti jazyka Python. Celkem . 27 lekc Úvod do základů programování pro začátečníky. Předchozí znalosti nejsou nutné, bude nám stačit tužka, papír a dobrá nálada. Kurz Praha: Úvod do programování / Tomáš Bartoněk | Naučmes Napíšeš kód, pomocí kterého se nějaký úkol automaticky vyřeší. Naprogramuješ si jednoduché programy nebo náročnější mobilní, desktopové nebo webové aplikace. Úvod do programování 1: Python. Zjisti, že programování nemusí být nudný shluk závorek, písmen a číslic. Úvod do programování 1: Java

Úvod do programování FEKT-BPC-UDP Ak. rok: 2019/2020 První část předmětu je zaměřena na seznámení studentů se způsoby uložení informace v počítači (celá čísla, čísla s pohyblivou řádovou čárkou, standard IEEE 754-2008), kódování znaků (ASCII, ISO-8859-X, UNICODE), kódování BASE64, vysvětlení Von Neumannových principů fungování počítače, základními principy OS Obecný úvod do problematiky CNC programování ást prvn í Název programu: Operaþní program Vzdlávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registraní íslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/02.008 Python I - úvod do programování. Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chtějí naučit naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. V tomto kurzu se naučíte základním vlastnostem jazyka, používání funkcí a datových struktur a základům objektově [...

Lekce 1 - Úvod do programování v Assembler

OpenOffice.cz Malá makra - úvod do programován

IB113 Úvod do programování a algoritmizace Realizace online výuky. Vzhledem k nejistotám se může organizace předmětu v průběhu semestru mírně měnit a přizpůsobovat aktuální situaci. Na výrazné změny budete upozorněni mailem. K přednáškám máte dopředu k dispozici slidy a nahrávky z minulého roku Úvod do programování Prohlédněte si práce studentů z předchozích let. Doporučujeme nainstalovat samotné R (hledat: download r), pro Windows instalovat buď 32bitovou verzi (univerzální), pro 64bitový systém je možné zvolit 64bitovou verzi (optimalizovaná) Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiˇrí Dvorský 1Katedra informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 c 2005 Michal Krátký, Jirí Dvorskýˇ Úvod do programování 1/37 Úvodní prednáškaˇ Základní informace Algoritmus Složitost Rekurze Michal Krátký tel.: +420 596 993 239 místnost. IB113 Úvod do programování a algoritmizace Fakulta informatiky podzim 2020 Rozsah 2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk. Vyučováno online. Vyučující doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející) RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (cvičící) RNDr. Tomáš Effenberger (cvičící) Patrícia Andicsová (cvičící) Richard Bechera (cvičící Úvod do neurolingvistického programování : jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Vyd. 1. Praha: Institut pro neuro-lingvistické programování, 1998. xiv, 225. ISBN 8023826042. Other formats: BibTeX LaTeX RI

10. díl - Úvod do objektově orientovaného programování. Petr Sklenička 10.03.2011 Architektura 16559 zobrazení. Tento díl slouží jako úvod do objektově orientovaného programování. Je tedy nastíněna základní myšlenka OOP, společně s vysvětlením pojmů objekt a třída. Nechybí ani ukázky kódů a v závěru i krátká. Vybrané zákaznické reference. Tomáš Kolařík, Ivana K. PHP - úvod do programování ( PHP1 ) Kurz splnil mé očekávání, i přes velké množství informací, které bylo třeba vstřebat mi vyhovovala délka školení. Úvod do programování. Modul 10 Jednotky Začátečník Student Visual Studio Seznamte se s programovacími jazyky a nástroji, které vývojáři používají k vytváření softwaru. Cíle výuky V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech: Prozkoumejte pojem programování. Zjistěte, jaké jsou programovací jazyky nejvyšší.

Proč se učit programovat? Úvod do programování a motivac

  1. Úvod do algoritmizace a programování - 5 - 2 Krátký úvod Vážená studentko, vážený studente, předmět Algoritmizace a programování spojuje dva samostatné předměty v jeden. Podle mého názoru, který vychází ze zkušenosti výuky programování, je vhodnější oba předměty sloučit
  2. > Úvod do programování. Stránky určené pro výuku C++. na stránce najdete výukové materiály; příklady ze cvičení.
  3. ÚVOD DO PARADIGMAT PROGRAMOVÁNÍ DAVID SKOUPIL VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Olomouc 2007 . Abstrakt Tento text distančního vzdělávání seznamuje s významem struktury počítačových programů
  4. Úvod do programování ve VBA (Stručný přehled) Data jsou buď jednoduchá nebo strukturovaná, jejich vlastnosti jsou dány deklaracemi. Příklad dim i as integer -tato deklarace říká překladači, že bude pracovat s proměnnou, která se jmenuje i a bude typu celé číslo-tedy zabere 2
  5. Programování funguje úplně stejně, jen musíte programu říct, aby ty kroky udělal za vás. V příštím díle si již ukážeme, jak vypadá programování v MetaTraderu. AOS - úvod do programování
  6. Jak nastavíš barvu: Klikni do bloku na barevný ovál. Vybranou barvu vyber v barevné paletě. 7. 1. Sestav scénář pro vlak, vněmž bude lokomotiva zelená a vagóny oranžové. 2. Sestav scénář pro vlak, vněmž každý vagón Kap 1 Úvod do programování Author
  7. Kurz Úvod do programování < Zpět Lekce 4 Teorie: Faktury, příjmové doklady. Opakování lekce 3. Představení internetu a webového prohlížeče Deklarativní jazyk HTML - úvod Javascript a HTML - úvod. Cvičení: Dokončení projektu v jazyce Karel. Editor Visual Studio Cod

Postupně si představíme: základní pojmy informatiky. základy hardware a software. základy psaní textů, tvorby tabulek a prezentací. úvod do počítačové grafiky. programování v Pythonu. programování v PHP a JavaScriptu. úvod do Autorského práva. práci v síti internet, vyhledávání a třídění informací Úvod do programování Author: Kudis Created Date: 2/20/2013 2:18:48 PM. Úvod do programování 2: Java 23. 1. 2021, 9.30-16.30 ONLINE Kamil Ševeček • Oběd 13:00 -13:45 • Konec někdy mezi 16:30 -17:00 • Ptejte se nahlas nebo aspoň do chatu! Cokoliv, co není jasné. Organizační informace • Objektově orientovaný jazy Tento tutoriál je úvod do programování ve Scratchi pro ty, kteří Scratch ještě neznají. Pomocí několika nejčastějších příkazů postupně vytvoříme interaktivní.. Od #do konce ˇradku se v´ se ignoruje.ˇ Prvni ˇradek pod Linuxem´ ˇr´ık a,´ cˇ´ım se m a soubor spustit.´ Title: Programování 1: Úvod do Pythonu Author: Martin Mare mj@ucw.cz Created Date

Úvod do JS: Kreslení a animace Programování Khan Academ

10. Úvod do 2D grafiky. Přehled vybraných knihoven pro práci s 2D grafikou. 11. Úvod do numerických algoritmů - aproximace metodou nejmenších čtverců. Iterační metody hledání kořenů nelineárních rovnic, 12. Algoritmy numerické derivace a integrace - ukázky řešení. 13 Úvod do programování je nepovinný kurz (celofakultní nabídka, viz Kurzy pro jiné obory) vyučovaný na Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Představujeme semestrální práce našich studentů. Přímo v prohlížeči si můžete prohlédnout krátké prezentace a na aplikace přejdete pomocí uvedených odkazů Programování databáze - Řeší problém, jak konkrétně, jakým programovacím jazykem, manipulovat s daty a získávat informace, pracovat s transakcemi, atd. v aplikacích i v návaznosti na konvenční programovací jazyky. 3. 1.1 Úvod do databázové technologie 1.1.1 Pojem databáz

Úvod do programování (JAVA) - šk. rok 2006/7 Cílem projektů není vás nachytat a zbavit možnosti zápočtu udělením méně než 8 bodů, ale naučit základy programování v Javě. Porovnání dvou datumů. Test prvočíselnosti čísel. Sčítání a odčítání matic Základy programování mikrokontrolérů Ideální způsob, jak porozumět programování mikrokontrolérů, bude praktická ukázka na jednoduchém příkladu, proto hned začneme s prvním praktickým Celý článek 2: Seznamte se s programováním mikrokontrolérů - Úvod do programování

Úvod do funkčního programování v F#. 10/29/2018; 3 min ke čtení; c; o; V tomto článku. Funkční programování je styl programování, který zdůrazňuje použití funkcí a neměnných dat. Typované funkční programování je v případě, že je funkční programování kombinováno se statickými typy, jako například pomocí jazyka F # Úvod do programování; Skriptum k přednášce Základy programování; nepředpokládá žádné předběžné znalosti o programování nebo o počítačích. Obsahuje výklad jazyka Pascal včetně objektově orientovaného programování a výjimek. Začíná seznámením s pojmy jako počítač, algoritmus, programovací jazyk apod. a.

Úvod do programování: Úvod do JS: Kreslení a animace Základy kreslení: Úvod do JS: Kreslení a animace Vybarvování: Úvod do JS: Kreslení a animace Proměnné: Úvod do JS: Kreslení a animace Základy animace: Úvod do JS: Kreslení a animace Interaktivní programy: Úvod do JS: Kreslení a animace Staň se komunitním kodérem. Předmět Úvod do programování II je navazujícím předmětem na předmět M1160 Úvod do programování I a bezpodmínečně vyžaduje znalost jazyka C a znalosti základních principů používaných při návrhu algoritmů a tvorbě programů (v rozsahu předmětu M1160 Úvod do programování I). Předmět je ukončen kolokviem Úvod do lineárního programování 1) Definice úlohy Jedná se o optimalizaní problémy, které jsou popsány soustavou lineárních rovnic a nerovnic. Kritéria optimalizace jsou rovnž lineární. Promnné v této úloze nabývají reálných hodnot, které leží v uritých mezích. Takov Úvod do strojového učení: PB016: Umělá inteligence I: Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu PB161: Programování v jazyce C++: PB162: Programování v jazyce Java: PV178: Úvod do vývoje v C#/.NET: Splnit podmínky alespoň jednoho povinně volitelného zaměření

Práce se soubory - Úvod do programován

Úvod do programování v jazyce Lua pro Fibaro HC2 Tisk. Změněno dne: Ne, 22 Září, 2019 at 4:35 PM. Úvod. Původně byla Lua vyvinuta za účelem zlepšení funkcionality stávajících aplikací, časem se z ní stal samostatný programovací jazyk, který je v mnohém podobný legendárnímu Pascalu Úvod do objektově-orientovaného programování. Úvod Práce s objektovými třídami Použití sdílených členů Polymorfismus, dědičnost a jmenné prostory ; Vytváření a ničení objektů. Konstruktory Garbage Collector, finalizace a disposing objektů ; Dědičnost. Použití dědičnost Kurz Úvod do programování. Kurz programování pro úplné začátečníky. Objasňuje architekturu a principy fungování PC, základy algoritmizace v prostředí xKarel a konečně vývoj webového frontendu pomocí JavaScriptu, HTML a CSS Předmět uvádí posluchače do všech základnách problémů vývoje software pomocí procedurálního programování. Jsou probírána témata jednoduchých datových tupů, dynamické alokace paměti, ladění programů, práce se soubory, strukturované datové typy. Je také vysvětleno používání knihovních funkcí

Kódím.c

IB000 - Úvod do informatiky: doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. Slajdy z přednášek, příklad vnitrosemestrální písemky z roku 2003: IB001 - Úvod do programování: RNDr. Jaroslav Pelikán, Dr. Prezentace z přednášek, příklad testu z roku 2000: IB002 - Návrh algoritmů I. RNDr. Libor Škarvada: Doplňující texty k přednášc Popis kurzu Java - úvod do programování Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik 1. Přehled základních paradigmat programování 2. Základní pojmy objektově-orientovaného programování 3. Lexikální typy programovacího jazyka Java 4. Programové moduly v prostředí programovacího jazyka Java 5. Primitivní datové typy programovacího jazyka Java 6. Deklarace tříd a jejich vlastnosti 7 Úvod do programování a algoritmizace. FSI-1PA Ak. rok: 2021/2022. Obsahem předmětu jsou především obecné znalosti a dovednosti týkající se použití vysokoúrovňových programovacích jazyků v inženýrské a vědecké praxi. Využívá se především jazyk Matlab, stejné principy však lze aplikovat na další jazyky (např Úvod do OOP 1. Objektove orientované programování 1/2ˇ Metodický pˇrístup zahrnující popis a ˇrešení problému s využitím tzv. objektového programování => paradigma OOP. V soucasné dobˇ e jeden z nejˇ castˇ eji používaných pˇ ˇrístupu,˚ existuje ve velké vetšinˇ e programovacích jazyku.˚ˇ Charakteristika OO

Úvod do programování ve VBA v MS Excel Přihlásit se. Kontakty Česká společnost pro údržbu, z.s. Areál České zemědělské univerzity v Praze, Technická fakulta Kamýcká 872, 165 00 Praha - Suchdol IČO: 70101191, DIČ: CZ70101191 info@udrzba-cspu.cz Výkonný ředitel. Úvod do kódování a šifrování dat a informací; 5. třída. Úvod do práce s daty; Základy programování - příkazy, opakující se vzory; Úvod do informačních systémů; Základy programování - vlastní bloky, náhoda; Úvod do modelování pomocí grafů a schémat; Základy programování - postavy a události; 6. tříd Úvod do programování (kurs číslicové techniky II). Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Úvod do programování ; Úvod do programování . Základní informace. Kategorie: Programování. Úvod do programování v jazyce C # Zpět na kurzy Všechny ONLINE kurzy abys měl co procvičovat a sám se tak dostal do jazyka C #. V online kurzu C # tě naučíme programovat v prostředí Visual Studio a pracovat s proměnnými, operátory a výrazy. Aritmetické a logické operátory se pro tebe stanou samozřejmostí

Úvod do programování; Autor: VIRIUS M., CSc. Doc. Ing; ISBN: 978800104278 Úvod do programování. Z MAM wiki. LDI XH, HIGH (0x0060) LDI XL, LOW (0x0060) ;vytvoření ukazatele X LD R0, X ;hodnotu z adresy 0x0060 přenese do R0 LDD R0, X+ ;hodnotu z adresy 0x0061 přenese do R0 LDD R0, X+5 ;hodnotu z adresy 0x0065 přenese do R0 ; X zůstává stále stejné tedy i pro provedení X+ je při další instrukci X. Předmět Úvod do programování (INM / BPUDP) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / BPUDP - Úvod do programování, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU) Úvod do programování. Lekce 5 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Úvod do programování Le.. Vývoj aplikací pro iOS #1: Úvod do programování. od Daniel Březina on 22.7.2021. Follow @danekbrezina. 0. Like? Share with your friends. Facebook Google Plus Twitter Pinterest LinkedIn email. Programovat může každý. I vy. Je to velmi náročné, zabere to spoustu času a je to nikdy nekončící proces učení. Ale stojí to za to

Informace o předmětu, úvod do programování B0B99PRPA Procedurální programování Stanislav Vítek Katedra radioelektroniky Fakulta elektrotechnická České vysoké učení v Praze 1/39 2 Přehled témat Část 1 O předmětu Organizace předmětu Dostupné prostředky Studijní výsledky Část 2 O programování Než začneme. <div>Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet. Úvod do programování v Autolispu. Úvod do programování v Autolispu * Použitá literatura * Další literatura * Úvodem * AutoLISP * Proč LISP? * Cíl programování v AutoLISPu * Spuštění AutoLISPu * Jednoduchý prográmek na úvod * Použitá literatura. Tématický plán výuky Grafické systémy - AutoCAD - 4. ročník, SSP

Neven - Elektronické součástky - Elektronický vývoj

Vytvoření programu, vytvoření funkčního bloku, vytvoření knihovn Úvod do programování - Miroslav Virius Zavřít galerii. Zavřít galerii. Pokud chcete pracovat se seznamem oblíbených knih, přihlaste se, nebo si vytvořte účet. Košík Programování v Accessu je proces, kterým se k databázi přidávají funkce pomocí maker Accessu nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic pro Applications). Předpokládejme například, že jste vytvořili formulář a sestavu, a do tohoto formuláře chcete přidat příkazové tlačítko, kterým se při kliknutí daná sestava otevře

Úvod do programování - cuni

Video: Programování VBA - úvod do programování v Excel

DIANA D10 / Prostorový termostat / e-Teplo

Seminární práce: úvod do programování obvod a obsah Úvod do programování [] SU v Opavě zip (147.11 kB) 15. 1. 2021. Seminární práce na O a S 8úhelníku a kruhu. <div>Školení je určeno zájemcům o programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento jazyk je určen pro vývoj programů v prostředí Windows. Je to moderní. 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího zájmu žáků o obor můžou žáci pokračovat v rozšiřujícím, rovněž dvouhodinovém Základní pojmy, úvod do programování. Kniha je prvním dílem zamýšlené trilogie, která souhrnně pojednává o programovatelných automatech (PLC) v kontextu soudobé automatizační techniky a efektivních programovacích technik. Vyplňuje citelnou mezeru na českém knižním trhu

Programování a robotika? Programuju ve Scratchi 1. Programování her! Programuju ve Scratchi 2. Další hry ve Scratchi. Úvod do dat. Objev datovou analytiku. Programování Microbitů. Programuj hravě! Úvod do Pythonu. Připravujeme, buď u toho! Python 2. Připravujeme, buď u toho Python I - úvod do programování. kurz. GOPAS, a.s. - počítačová škola. používání funkcí a datových struktur a základům objektově orientovaného programování v jazyce Python. Bližší popis na stránkách dodavatele. Python I - úvod do programování. IB111 Úvod do programování skrze Python Přednáška 8 Správa paměti (proměnné podrobněji) Práce se soubory Nikola Beneš 6. listopad 2017 IB113 přednáška 8: správa paměti, práce se soubory 6. listopad 2017 1 / 2 Úvod do programování pro ZŠ Letní soustředění Programování pro ZŠ Prázdninové soustředění, vhodné zejména pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. ročníků ZŠ

ŠKOLENÍ: Java - úvod do programování # ICT Pro s.r.o. - Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik Úvod do programování | Učební texty jsou určeny posluchačům 1. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze pro předmět Základy programován.í cena obchodu: 477 Kč Zobrazit v e-shopu. Úvod do programování v Linuxu. Na úvodní stránce se vám již úvodního slova dostalo, takže se nyní podívejte trochu podrobněji na to, co vás tu bude čekat a co budete potřebovat k úspěšnému absolvování tohoto kurzu

Kurz Praha: Úvod do programování / Tomáš Bartoněk Naučmes

PROGRAMOVÁNÍ wikipediaŠkolení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě