Home

Podmiňovací způsob 5. třída pracovní list

Tento pracovní list je určen k procvičování učiva v předmětu český jazyk a literatura v 5. ročníku. Žáci si procvičí, co už umí o slovesech. Napíšou slovesa zvratná, záporná a slovesa v infinitivu. Vyčasují sloveso být v čase přítomném. Utvoří správné tvary sloves v rozkazovacím způsobu a v podmiňovacím způsobu 5 I L CH O C N kód slovesný tvar způsob 1B, 2C, 5D, 1E jsou oznamovací 3E, 4B, 5D, 2C, 3E, 2D prospí oznamovací 5C, 3A, 2A, 5B, 1A / 4F, 2E chtěla by podmiňovací 3E, 3F, 3B, 1B, 4C, 1D přejme rozkazovací 3C, 2E, 3E, 2F, 5A vypni rozkazovací 1E, 4C, 2E, 5B / 1B, 2C, 1D, 4C umyl jsem oznamovac Podmiňovací způsob ve spojení s trpným rodem slovesa 1. byl bych zabit byli bychom zabiti 2. byl bys zabit byli byste zabiti 3. byl by zabit byli by zabiti Zelené části tvarů tvoří sloveso v rodě trpném (příčestí trpné+sloveso být) Odstraněním červené = podmiň. části bychom získal SLOVESA - ROZKAZOVACÍ A PODMIŇOVACÍ. Jméno: 1. Doplň slovesům vynechaná písmena a urči jejich osobu a číslo. Vyle ven. Pově te si kabát. Naře dříví. Sli mi to. Vyne te odpadky Vysvětlíme, co je to podmiňovací způsob a kdy se používá a jaké máme základní typy (A,B,C). Díky přehledné tabulce si Ž mohou vyzkoušet jednotlivé tvary sloves a rovnou je dávat do vět. 2. - 3. Cvičení na tvorbu tvarů v podmiňovacím způsobu - je možné použít jakékoliv cvičení, kde s

PRACOVNÍ LIST PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB 1. Časuj sloveso číst v podmiňovacím způsobu: a) přítomném: Číslo jednotné Číslo množné 1. 1. 2. 2. 3. 3. b) minulém: Číslo jednotné Číslo množné 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. Z vět vypiš slovesa v podmiňovacím způsobu a rozděl je: Napsal jsem mu, aby příští neděli nejezdil Podmiňovací způsob přítomný se používá: ve větách, jejichž děj je podmíněný: Kdybych věděl, jak ti mám pomoci, ani chvíli bych neváhal , ve zdvořilých žádostech: Mohl byste prosím otevřít okno? SLOVESA - PRACOVNÍ LIST 1. Vypiš z textu všechny určité slovesné tvary (tvary, u kterých určujeme osobu, číslo, způsob a čas) a urči tyto mluvnické kategorie (významy). Můžete narazit na dva typy slovesných tvarů: a) jednoduché - tvořené jedním slovesem, b Pracovní list 5.třída; 1. Co podporuje vznik zubního kazu? Přečtete si to v barevné tajence, když do křížovky správně dosadíte názvy obrázků.. Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu

DUMY.CZ Materiál Slovesa, slovesný způso

 1. Pracovní list slouží k samostatné práci žáků. Žáci podle obrázků tvoří věty, které by měly obsáhnout všechny mluvnické kategorie sloves, dále je pak doplní do tabulky a určí mluvnické kategorie. K zopakování slouží i oprava textu se zaměřením na podmiňovací způsob
 2. 3. část způsobu sloves About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LL
 3. Pracovní list - ČÍSLOVKY - procvičování Author: Lenička Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. L. Gregoríková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

VY_32_INOVACE_155. 1. Slovesa v závorce dej do minulého času. Kolem (projet) chlapci na kolech, slepice se (rozletět) po mezi. Chalupníci (vyběhnout) ven, aby jim (pohrozit). Chlapci už ale (být) pryč. Chalupníci (zahánět) slepice do zahrady, ty ale (neposlouchat) a (ukrývat se) v šípkovém keři Slovesný způsob - opakování. Pracovní list určený k procvičení slovesného způsobu. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku.

 1. podmiňovací - sloveso nám říká něco, co by se mohlo stát (počítala bych, znali byste) Asi ti to trochu připomíná druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací. Máš pravdu. Všimni si, že slovesa v podmiňovacím způsobu mají u sebe tvar slova BY - bych, bys, by, bychom, byst
 2. SLOVESNÝ ZPŮSOB. Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob. U způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně. Stiskni pak KONTROLA. SLOVESNÝ TVAR. OSOBA
 3. Najdi 5 slovesných tvarů způsob oznamovací žili, byli, toužili, dal, narodilo se, vykopával, vypadal, našeptávalo, uvidíš, nedal se, měl, máš, chtěla, budeš se starat, roste, byla, dočkala se, hýčkala, krmila, jedl, volal, tloustnul, byl, nevešel, měl způsob rozkazovací zkus, nesmíš, dávej, přines, de
 4. ulosti. Druh učebního materiálu Pracovní list. Pracovní list č. 5 Vlastivěda - 4. ročník ZŠ Jméno žáka
 5. slovesa, mluvnické kategorie, osoba, číslo, způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací), čas, rod (pasivum; činný, trpný, opisný, zvratný), slovesná třída, vzor, slovesný vid (dokonavý, nedokonavý) Datum: 23., 24. 10. 2012 . Škola: Gymnázium Jana Opletala Litovel, Opletalova 189 Litovel. SLOVESA. Mluvnické kategorie sloves. I) Osob

Test - SLOVESA - ROZKAZOVACÍ A PODMIŇOVACÍ - pracovní list

Internetová jazyková příručka: Podmiňovací způsob (byste

Podmiňovací způsob 5

Podmiňovací způsob 5. třída. Gramatika - Zájmenná částice ci, rozkazovací způsob, slovesa vybrati si, držet. Procvičování - Podmiňovací způsob, výrazy blízko, daleko, slovesa sedět, nastoupit. Gramatika - Krácení vedlejších vět, gerundium jednoduché, sloveso stare a gerundium Minulý se tvoří pomocí příčestí. Podmiňovací způsob. viz kondicionál Přechodník (transgresiv) vyjadřuje děj, který buď předcházel jinému ději ve větě (přechodník minulý), nebo probíhal/probíhá/bude probíhat současně s jiným dějem (přechodník přítomný). Pomocí přechodníků lze nahrazovat vedlejší věty

Pracovní list - ČÍSLOVKY - procvičován

Pracovní list č. 25 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo a čas) 1. Z následujících vět vypiš slovesné tvary do tabulky a urči jejich mluvnické kategorie. Po škole za vámi přijdeme. Bydlím v Příbrami. Odpoledne pojedeme do města Podstatná jména 5 - Vlastní jména osobní. Skloňování pomnožných jmen místních. Základní pojmy: vlastní jména osobní, pomnožná jména místn Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá.

Test - SLOVESA - OPAKOVÁNÍ - pracovní list y_32_inovace_15

 1. Trávicí soustava, 5. třída - YouTube-zdravá výživa uč. 61 Fandíme zdraví: PYRAMIDA VÝŽIVY - YouTube Fandíme zdraví: PYRAMIDA POHYBU - YouTube. Čtení: Čtenářská dílnička-stručné představení knihy-vlastní čtení-pracovní list - Hlavní postava a já (bude potřeba velký bílý papír) Pohodový víkend, ZoRo
 2. Zde naleznete řešení úloh z videa Podmiňovací způsob. Řešení: Podmiňovací způsob - ČT edu - Česká televize Česká televize Zpravodajství Sport iVysílání TV program Pořady A-Z Pro děti Art Vše o ČT portály České televiz
 3. podmiňovací způsob - doplňovačka Doporučuji: sledujte 2x týdně pořad UčíTelka Slovesa - podmiňovací způsob - Podmiňovací způsob jsem již zmiňovala na podzim, vzpomeňte si, jak jsme se učili nazpaměť tvary podmiňovacího způsobu: Já bych, ty bys, on by, my bychom, vy byste, oni b

Datum ověření: 30. 01. 2013 Třída: ZLY 2 Ověřující učitel: Mgr. V. Plecerová Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Pracovní list je určen žákům pro individuální procvičení probíraného učiva, navazuje na výklad daného tématu a stává se součástí samostatné přípravy Pracovní list 5.třída; 1. Znáte své zuby? Pokud ano, jistě pro vás nebude problém poskládat správně obrázek zubu. Pozorně si prohlédni obrázek. Správný způsob čistění je pro zdraví zubů velice důležitý a vy si jej můžete podle obrázků nacvičit. Potřebujete k tomu jen zubní kartáček a chuť udělat něco. Extra třída Digitální Učební Materiály. 1. ročník; 2. ročník k aktivizaci pojmů báseň, verš, rým. Nové pojmy: báseň lyrická, epická. Ukázka z díla Jaroslava Seiferta. Pracovní list je určen k samostatné práci při tvoření rýmů. číslo,čas, způsob u sloves a u podstatných jmen rod, číslo, pád a vzor.

Slovesný způsob - opakování - Digitální učební materiály RV

SLOVESNÝ ZPŮSOB - WebSnadno

 1. - rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací Anglický jazyk 5. třída; Napište nám Naše bannery. Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu..
 2. Živnostenský list 2. - 10. platová třída, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, stravenky a další zaměstnanecké benefity Obvodní soud pro Prahu 10. Velmi zajímavá práce a zaškolení samozřejmostí, příjemné pracovní prostředí . Čeština s maňásky. Pracovní list slouží k procvičení podmětu a přísudku
 3. ulý (čas
 4. Pracovní list navazuje na prezentaci Slovesný způsob 1, slouží k procvičení slovesných tvarů u způsobu oznamovacího, rozkazovacího a podmiňovacího. Zároveň procvičuje určování všech slovesných kategorií. Plněné výstupy: Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá j
 5. Slovesa | Pomůcky do vyučování v 5. ročníku základních škol. , Lubomír Šára, Český jazyk. V úvodu si zopakujeme znalosti o slovesech (určujeme osobu, číslo a čas). Poté si procvičíme slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací). V závěru si zopakujeme určování kategorií sloves a pojem infinitiv.
 6. 5) Učebnice str. 128/modrá tabulka - přečíst. Učebnice str. 129/cv. 2 - napsat do sešitu ČJ - 5 řádků (10 vět). Český jazyk 5 - pracovní list č. 4 - procvičování 28. 5. 2020. 1) Rozhodni, zda se jedná o oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací způsob. Rozbil jsem hrneček po babičce
 7. 4) Objeví se vám pracovní list, ten vyplň. 5) Na konci klikni na HAND IN WORK a poté CONFIRM HAND IN WORK - hned se vám ukážou výsledky vašeho pracovního listu, které se objeví také mně a já se mohu podívat na vaše odpovědi. :) Kdyby se vám nedařilo přihlásit, nebo vám něco nefungovalo, tak mi prosím napište e-mail

5.D Třídy ZŠ Černošic

Dobrovolný úkol: Na volný list papíru namalujte vlastní ilustraci k textu. Můžete mi poslat Váš obrázek.:-) 5. Pracovní sešit str. 9/ cv. 2 - Doplňte koncovky sloves v tvarech přítomného času. Až cvičení vyplníte, pečlivě si zkontrolujte podle klíče. Dnes je to vše, zítra se budu těšit Pracovní sešit je sestaven k učebnici Český jazyk 5. Nové vydání pracovního sešitu k Českému jazyku pro 5.ročník procvičuje: - tvarosloví, slovní druhy, - podstatná jména, - přídavná jména, - slovesa, - zájmena - číslovky - skladbu; Poslední kapitola je věnována shodě přísudku s podmětem

Pracovní sešit - PS str. 23/ cv. 8,9,10,11,12 . Týden 29.-31. 3. 2021. Milí žáci, tento týden se budeme věnovat opakování a procvičování. Online hodiny - pondělí, středa. Samostudium - úterý . Mluvnice. Vyplňte pracovní list na opakování učiva o číslovkách, po dokončení vyplňte jméno a příjmení a odešlete. Třída: 5.C Třídní učitel: Jan Veselý Zadávací období: 19.-23.4.2021 Úkoly nedělejte dopředu, vždy probereme online. o nestihneme, doděláte po výuce. Vždy vám řeknu. Z ČJ jste dostali pracovní list na procvičení, odevzdáte ho v pondělí 26.4. V týdnu od 26.4. již začneme psát na známky (z ČJ i M) Třída: 5.B Třídní učitel: Mgr. Marie Mašátová Zadávací období: 12.4. - 16.4.2021 Český jazyk : Opakování koncovek podstatných jmen, přídavná jména, shoda podmětu s přísudkem Procvičování časování sloves v oznamovacím způsobu - přítomný, budoucí a minulý čas, rozkazovací způsob Podmiňovací způsob Pracovní list 6 MATEMATIKA 6. TŘÍDA STŘEDA 21. 10. 2020 ROZKLAD ČÍSLA NA SOUČIN PRVOČÍSEL Připomenutí z hodiny: Jak rozložit dané číslo î ì na součin prvočísel? Jiný způsob Ať si vyberete jakýkoli způsob, vždy vám vyjde řešení: 120=2∙2∙2∙3∙5 1. Označ v tabulce zelenou barvou prvočísl Podmiňovací způsob přítomný a minulý učebnice str. 59 / 2 - napiš celé věty do sešitu a zpracuj podle zadání učebnice str. 59-60 / 3 - vypiš z vět slovesa a urči u nich slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přít. a min.

Máme rádi češtinu 5

Pracovní list č. 1 - nalepit do notového sešitu a vypracovat. Kvíz č. 1 - vyhledat na internetu a samostatně vypracovat S pozdravem I. Dvořáková 15. 2. 2021. Dobrý den, posílám učivo na pondělí: ČJ - gramatika - Opakování - přídavná jména tvrdá a měkká. uč. str. 107/cv. 5; str. 116/cv. 3a), b), c) - probráno na. 5. 2020 Třída: 4.E Český jazyk VZORY PODSTATNÝCH JMEN - opakuj si NPS str. 30, cv. 2 učebnice str. 64, cv. 5 - do sešitu dopiš celé cvičení SLOVESA Časování sloves v čase budoucím SPS str. 55, cv. 19 ČASOVÁNÍ SLOVES V ČASE MINULÉM učebnice str. 71, cv. 2 - napiš do sešitu SPS str. 56, cv. 23 VĚTA JEDNODUCHÁ A

Dámské oblečení. tričko sukně šaty mikina svetr top tunika kalhoty halenka kabát legíny více. Pánské oblečen Způsob výuky pomocí interaktivních pracovních listů efektivně a kreativně obohatí Vaši výuku. Vložil/a: Tereza Pittnerová. Záměna hlásek d-b. Rubriky: 1. třída, 2. třída, Český jazyk, První stupe ň,. 6. třída F Online hodina bude ve čtvrtek 25. 3. v 9:30, v 10:00 proběhne online test na teplotu a měření teploty (strana 46-49 v učebnici). Opakování: Hustota látek - přikládám pracovní list, který vyplníme společně. Výpočet hmotnosti látky o určité hustotě, měření hustoty - hustoměry - způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) - pouze u způsobu oznamovacího se určuje čas (minulý, přítomný, budoucí) při videokonferenci společně projdeme: OPČ 2 str. 26 / cv. 2 (mluvnické kategorie sloves) str. 27 / cv. 5 a, b (tvary přítomné a minulé) str. 28, 29 / cv. 8, 9 (tvary rozkazovacího způsobu

Slovesný způsob - Procvičování online - Umíme česk

5.C 23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Český jazyk Pracovní sešit pro 4. roník - pokud jste něco nestihli, dokonþete si cviení, která byla zadána v minulých týdnech (vybraná cviení do strany 58) Uebnice + ýJ - školní - Napište nadpis a opište žluté rámeky SLOVESNÝ ZPŮSOB Způsob oznamovací - žlutý rámeek, str. 7 8:00 - 3. třída. 9:00 - 4. třída. 10:00 - 2. třída. 11:00 - 5. třída. 1. třída viz dle domluvy s třídním učitelem. Je možné, že bude docházet k technickým obtížím během připojení, prosíme Vás proto o schovívavost. Úkoly budou i nadále zapisovány stejným způsobem jako doposud na webnode stránkách

český jazyk - Základní škola Dr

 1. Samostudium na dny 4. + 5. května 2020 - 4. třída Anglický jazyk. Začínáme novou lekci č.23 . Posílám výukový pracovní list: Opakování , procvičování. PS str.18/13 a str. 19/16,17. ČJ. SLOVESNÝ ZPŮSOB PODMIŇOVAC
 2. 6. třída: 27. 4. - 30. 4. !!! VIDEOKONFERENCE !!! V tomto týdnu opět proběhnou ve vaší třídě dvě videokonference. V úterý 28. 4. v 10 hodin se sejdeme tradičně při hodině ČJ. Tentokrát jsem pro Vás připravila dvoustránkový pracovní list (najdete ho níže), který si vytiskněte, nebo opište, pokud stihnete, i vyplňte

Třída 6.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10 Napíšeme si menší test o slovesech - zejména abys uměl/a správně vytvořit podmiňovací způsob, ale také poznat další mluvnické kategorie sloves. Matematika. Přírodověda - pracovní list Člověk a vesmír, porovnání planet sluneční soustavy Pracovní list č. 2 (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: sedmý (7. B) Opakování vzdělávacího celku: Slovesa - podmiňovací způsob 1. já bych 1. my bychom 2. ty bys 2. vy byste 3. on, ona, ono b y 3. oni, ony, ona by 1. Převeďte slovesné tvary do 2. osoby čísla jednotného:. Možnosti použití: Pracovní list pro společnou i samostatnou práci. 11 Slovesa,rozkazovací způsob 5.ročník,předmět: Český jazyk,tématický celek: Slovní druhy. Možnosti použití: Pracovní list pro společnou i samostatnou práci. 12 Slovesa,podmiňovací způsob 5.ročník,předmět: Český jazyk,tématický celek: Slovní druhy

Slovesa 4. třída pracovní list, pracovní list

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Český jazyk - Pracovní sešit pro 5. roč. - první díl: - strana 27, 28 do cvičení tři na str. 29. Slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. - do strany 34 Vyplňte pracovní list 4 B cv. 1, 2, 3. Samostatná práce 3.11. Přečtěte si učebnici na str.10 Buditelé českého národa; Vyplňte pracovní list 4 A cv. 1 a cv. 2 text hymny + a), b), c). Podívejte se na prezentaci: Buditelé českého národa; Do sešitu opište celé cv. 2 a) z pracovního listu 4 A a opište celý text naší hymny.

5. třída 2020/2021 5. třída 2019/2020 MATERIÁLY K VÝUCE 5. TŘÍDA - jiný způsob využívá pamětného odčítání PROCVIČOVÁNÍ 3 - ZAOKROUHLOVÁNÍ - pracovní list str.13 - dokonči poslední sloupec a čísla zaokrouhl Číst v učebnici na str. 16 - 17 a zároveň vyplnit pracovní list č. 1 Společná kontrola. Pracovní list č. 2 - práce ve dvojici 3. Reflexe: záznamový list Žáci vyplní záznamový list a nalepí jej do sešitu. Společná reflexe Přílohy a zdroje: Text - Přírodověda pro 5. ročník: Člověk a technika. 1 UČIVO PRO SAMOSTUDIUM: 11. 5. 2020 - 15.5. 2020; Předmět: Učivo: Úkoly a termíny: Český jazyk Slovesa - způsob podmiňovací Uč. str.108 ústně, str.109. Pracovní list k procvičování tvarů slovesa to have. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_present simple.13 5.-6. Žák se naučí způsob užití vazby there is, there are a předložek při popisu objektů

VY_32_INOVACE_3_ČJ_5_14.notebook 3 September 15, 2012 1 14­18:43 Metodický list : list č. 2 list č. 3 list č. 4 list č. 5 a 6 ­ žáci postupně vyjmenují co určujeme u sloves ­ kliknutím na obdélník se objeví správná odpověď ­ podtrhají sloves Kompetence k řešení problému - (žák) promyslí a realizuje způsob řešení problému, nachází podobné a shodné znaky, objevuje různé varianty řešení Kompetence pracovní - používá účinně materiály a nástroje Prostředky a pomůcky: pracovní list, papíry formátů A0 - A5 M geometrie - vkládám ti sem pracovní list, je to opakování 4. - 5. třídy, vše, co je třeba už umět a dobře znát. Pročítej si jednotlivé úkoly a rýsuj do sešitu. Součástí je i řešení, vždy si zkontroluj. Geometrie opakování.doc (1363456 Pracovní list 14 - Zásoby způsob A - reklamace - zadání. Zásoby způsob A - reklamace - z. Klikněte na odkaz UCE-PL-PŘ14 - Způsob A evidence - reklamace.doc pro zobrazení souboru

Podmiňovací způsob Grade/level: 4. třída by pedagog: Vedlejší věty Pracovní list - český jazyk Grade/level: 6. třída by AG32: Koncovky podstatných jmen Opakování 5 třída Grade/level: 5 by Koukol: Souřadně spojené vedlejší věty Grade/level: 8.-9. třída 1. a 2. třída, 3. - 5. třída. Pracovní list s 21 kartičkami si vytiskněte, rozstříhejte a pro větší trvanlivost zalaminujte nebo podlepte tvrdým papírem. Kliknutím na obrázek se vám pracovní list zobrazí v pdf pro tisk. Kartičky + - do 20 Kartičky + - do 10 Hrát s.. 5. 2021. 1) pracovní list - opakování podstatných jmen a pádů podmiňovací způsob slovesa BÝT. 3) zápis do sešitu: DOMÁCÍ ÚKOL: učebnice strana 87/15 - vybrat si jedno téma, napsat 8 vět a naučit se je nazpaměť (nebo je alespoň perfektně znát). Děti z nich budou na známky zkoušení

NA ÚTERÝ: PS 3/29, prověrka na tvoření slovesných tvarů (hlavně podmiňovací způsob!) Děti, které nepsaly z důvodu nemoci čtvrtletní práci v řádném termínu, si ji dopíší ve středu. Soutěže se ujala 4. třída, které patří poděkování. Opravit pracovní list + vypočítat cv. 4+5 na druhé straně Pracovní list může být použit jako test. Anotace: Pracovní list je určen k upevnění učiva o slovních druzích . Slovesa v tomto tvaru byl bych se učil mají podmiňovací způsob. 13. Podle významu rozlišujeme příslovce místa, času a způsobu příslovce míry (velmi hezky) a příslovce příčiny (proto) Český jazyk: podmiňovací způsob - do ŠS přepsat tabulku ze str. 150 - 151. DÚ do DS str. 152/4. Přírodověda: písemně zkoušeno zadání domácí práce ze str. 53 - 61. 3. - 5.4. Matematika - žáci dostali pracovní list na písemné dělen.

- Vyplň PRACOVNÍ LIST, který jsi obdržel ve škole (první stranu) ZPŮSOBY + sloveso BÝT - podmiňovací způsob - učebnice str. 86 cv. 11 -> zapiš do sešitu MLUVNICE-učebnice str. 110 cv. 11-> zapiš do sešitu MLUVNICE. Procvičujte na MOODLu. ČESKÝ JAZYK - Téma 03 Slovesa. JE TO DŮLEŽITÉ! souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor) Čteme s porozuměním každý den, 5. třída. V této publikaci najdete 150 pracovních listů, z nichž každý obsahuje krátký podnětný text pro páťáky a sadu otázek rozvíjejících porozumění textu. Otevřené otázky míří na čtenářské dovednosti (např. vysuzování, rozpoznání příčiny a následku, odhalení. Pracovní list: Koncovky podstatných a přídavných jmen Tento pracovní list určený pro žáky 1. a 2. stupně základních škol s vámi zopakuje psaní podstatných a přídavných jmen se zaměřením na koncovky. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, pusťte si video, kde je látka vysvětlená a zkuste to znovu UČEBNICE - nové učivo SLOVESA/ rozkazovací, podmiňovací způsob. Stále procvičujeme koncovky podstatných a přídavných jmen - pravopisná cvičení+ pracovní sešit (vybraná cvičení na procvičování) DÚ - uč. str. 163/ 1,2,4. SLOH - popis krajiny. MATEMATIK

Pracovní list - Mluvnické pády workshee

5. třída Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci Vás prosím o zaslání na můj mobil e-mailové adresy, kde bychom mohli spolu komunikovat. Prosím Vás zároveň o sdělení Vašich možností ohledně připojení k internetu - zda můžu zadávat práci dětem odkazující na webové zdroje, popřípadě s nimi komunikovat číslo mn. způsob oznamovací čas minulý rod činný vid dokonavý třída 4. vzor prosí BYSTE SE NEROZHODLI 2. mn. podmiňovací přítomný činný dokonavý 2. tiskne BUDE ZAJATA 3. j. oznamovací budoucí trpný nedokonavý 5. dělá ZAZPÍVEJME SI 1. mn. rozkazovací budoucí činný dokonavý 5. dělá BYL BY PLUL 3. j 01. 2013 Třída: ZLY 2 Ověřující učitel: V. Plecerová Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Pracovní list je určen žákům pro individuální procvičení probíraného učiva, navazuje na výklad daného tématu a stává se součástí samostatné přípravy. Pracovní list žáci zpracovávají samostatně Základní škola Přerov, Želatovská 8. 03.09.2020. Vážení rodiče a přátelé školy, i ve školním roce 2020/2021 můžete starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na.

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Title: Slovesné třídy a vzory Last modified by: Jakešová Marta Document presentation format: Vlastní Other titles: Arial Lucida Sans Unicode StarSymbol Times New Roman Courier New Century Gothic Wingdings Georgia Balloon Bd AT Exekutivní 1_Exekutivní Slovesné třídy a vzory 1. třída -tvrdé vzory 1.třída- měkké vzory 2. třída 3.třída 4. třída 5. třída Procvičování. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK. Český stát za vlády prvních Přemyslůvců. Žák: - na vybraných příkladech porovnává a hodnotí způsob života a práci předků v minulosti a současnosti. - pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů mezi dějí a jevy. - informace o historických pramenech vyhledá v knihovnách. 5. DO 15. 5. 1) MLUVNICE: OPAKUJ SKLOŇOVÁNÍ CIZÍCH SLOV - DNE 14. 5. VYPLŇ V TEAMS (ZADÁNÍ) KRÁTKÝ TEST. 2) SLOH: Nastuduj tyto jazykové prostředky úvahy, pak vyplň pracovní list a . pošli /přines. ke kontrole do 19. 5.

Didaktický list Umí prase létat? Plus Rozmanitost přírody 1. stupeň Domácí a hospodářská zvířata 2. třída Podnebné pásy 5. třída Obratlovci 5. třída Učivo: živočichové - průběh a způsob života, výživa, význam v přírodě a pro člověka Výstupy: žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách Vypracovaný pracovní list je možné vytištěný vlepit popř. přepsat do sešitu . týden od 30.11. do 4.12. prezenční výuka . týden od 23.11. do 27.11. Učebnice str. 33 nakreslit schéma soudního řízení; vypsat poznámky z prezentace Soudnictví; vyplnit pracovní list. týden od 16.11. do 20.11. Zadání: Orgány. 6. třída St 7. 4. - Samostudium + DÚ budou zadány na on-line hodině Čt 8. 4. - On-line hodina od 7:35 do 8:20 hod. dle rozvrhu - učivo: Rovina - body, přímky, kolmice - uč. str. 10-12 - příklady uč. str. 13-15 Pá 9. 4. - Samostudium + DÚ budou upřesněny na on-line hodině dle probraného učiva. Odkaz na vkládání úkolů a přístup na on-line hodiny vám zašlu do Teams Během dne bychom měli vypít dostatečné množství nápojů, 2,5 - 3 liltry. Zní to jako ohromné množství, ale naše tělo tolik tekutin pro fungování potřebuje. Druhy nápojů vybíráme podle osobní chuti a také sportovních aktivit 1) Popiš vzhled těla ploštěnc