Home

Teokratická monarchie státy

Teokratická monarchie: příklady zem

O Svatém stolci a Městském státu Vatikán | Velvyslanectví

Teokratické monarchie v Evropě Jak je známo, po mnoho staletí ve většině zemí starého světa bylo náboženství katolicismus. Během středověku bylo mnoho evroých monarchií, alespoň do určité míry teokratických. Rozhodnutí vládců v takových státech byla často odmítnuta, pokud s nimi nesouhlasil Tibet - volená teokratická monarchie (1911 - 1959) - roku 1951 násilně obsazen ČLR. Vietnam - císařství (1839 - 1945) - Zanzibar - sultanát (do 1961) - od roku 1963 součást Tanzanie Teokratická monarchie země je jednou z odrůd monarchií, která v moderním světě přežila. V některých státech v Evropě dnes přežil takzvanou tradiční monarchie, nebo, jak se jim říká, ústavní.Příklady takových případů mohou být Anglie a Dánsko, Nizozemsko, Španělsko

Tento seznam států světa podle státního zřízení ukazuje státní zřízení a formy vlády zahrnuje 193 členských států OSN, dvou pozorovatelských států OSN a 12 dalších území jejichž postavení jako státu je sporné.. Seznam vychází z psané ústavy jednotlivých států. Skutečný systém vlády se může výrazně lišit od deklarovaného systému V tomto článku se však zajímáme pouze o země s ústavní monarchií (seznam těchto států najdete níže). Monarchie: absolutní, teokratická, ústavní. Monarchické země (na světě je asi 40)existují tři typy. Může to být teokratická, absolutní a ústavní monarchie Teokratická monarchie je typem vlády, kde se duchovní, náboženský vůdce nebo církevní organizace stávají hlavou země. Důvodem vytvoření takových útvarů je především silná angažovanost obyvatelstva vůči tradičnímu islámu, stejně jako odmítnutí sekularismu státní aparát. To znamená, že hlavní autorita v osobním a veřejném životě je právo šaría a.

O chod země se stará jednokomorový parlament, neboli Generální rada. Spoluknížata mají funkci spíše symbolickou. Panovník: »spoluknížata« - španělský biskup Joan Enric Vives Sicília a Nicolas Sarkozy. Vatikán. Vatikán je brán jako teokratická monarchie a jedná se o výsostní území římskokatolické církve Země se řadí k hlavním světovým producentům ropy; udává se, že na kuvajtském území se nalézá asi 8 až 9 % zásob této suroviny. Kuvajt je konstituční monarchie, hlavou státu je emír Sabah al-Ahmad al-Jabir Al Sabah (od 30. ledna 2006)

Teokratická monarchie: příklady zemí - politika 202

 1. Hlavou státu je monarcha - panovník. Původně byla spojena s vládou suverénního (privilegovaného) jednotlivce, který svůj nárok na vládu odvozoval od teokratického, patriarchálního, nebo později smluvního základu. Ve funkci panovníka může být: král/ královna (Velká Británie), císař/císařovna (Japonsko), kníže (Monako), nejvyšší kně
 2. Teokratické monarchie: hlavní charakteristiky. Příklady teokratické monarchie. Absolutní teokratická monarchie je forma občanské vlády, ve které se státní politika řídí božskou prozřetelností, nebo spíše interpretací Boží vůle podle písem konkrétního náboženství
 3. V Belgii od roku 2013 král Philip vystoupil na trůn. Malá země, ve které žije obyvatelstvo méně než v Moskvě nebo Tokiu, není jen ústavní parlamentní monarchie, ale také federální územní systém. Od roku 2013 vedl Vatikán papež Francis. Vatikán je město-stát, ve kterém se teokratická monarchie zachovává
 4. Akkadská říše Mykénské Řecko Egypt Izraelské království Severoizraelské království Judské království Babylonie Mínojská civilizace na Krétě Sparta Římské císařství Východořímská říše později Byzantská říše Západořímská říše Starověké Atény později přímá demokracie, viz řecká demokracie Perská říše Japonské císařstv
 5. istrativní lenn
 6. Tento článek je chronologicky seřazeným seznamem monarchií. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page fo

B)konstituční (ústavní) monarchie - moc panovníka je omezena ústavou ( např. Velká Británie, Dánsko) C) teokratická monarchie - moc světská i duchovní je v rukou církve (např. Vatikán) Typy států podle způsobu vlády: 1.demokratické státy (demokracie - vláda lidu) - lid má právo volit zákonodárc Hlavní strana - Český královský institut. Český královský institut. Účelem institutu je nepolitická, vědecká. a publikační činnost směrující k propagaci monarchistických myšlenek. Více o nás Země: Saúdská Arábie: Nejvyšší hory: Džabal Saudá 3133 m: Státní zřízení: absolutní teokratická monarchie: Největší města: Džidda 2 250 000, Rijád (hl. město) 2 100 000, Mekka 950 000: Úřední jazyk: arabština: Etnický původ/Národnostní složení. a) absolutistická monarchie — moc panovníka není omezena ústavou (napY. Katar a Saúdská Arábie). b) konstituëní (ústavní) monarchie — moc panovníka je omezena ústavou (napr. vëtšina monarchií v Evropé, Jordánsko, Kuvajt). c) teokratická monarchie — moc svëtská i duchovní je soustYedéna v rukou církve (Vatikán)

Parlamentní monarchie. Monarcha nemá velkou moc a spíše plní reprezentativní funkci, např. Velká Británie. Teokratická monarchie. Monarcha je považován za boha, např. starověký Egypt nebo Japonsko do 20. století. Republika je forma vlády, ve které je hlavou státu volený prezident • Státy s velkým exportem: Saudská Arábie, Kuvajt, státy • Monarchie -parlamentní(panovník je pouze formální hlavou státu a výkonnou moc má předseda vlády), konstituční(moc monarchy omezena ústavou) a teokratická(panovník je zástupcem Boha) (Evropa 11, Amerika 10, Afrika 3, Asie 13 nejjižnèjší a nejzápadnéjší bod Evropy o rozlohou velké státy jižní Evropy a jejich hlavní mésta poloostrovy o ostrovy Baleáry, Sicílie, Sardinie a uved'te, kterému státu patFí 2. Doplñte. VATIKÁN: teokratická monarchie, Ill. m. Vatikán. Poloha: leží ve stfedu kíma, nejmenší zemë svéta Monarchie je forma vlády, ve které je politická moc absolutně nebo nominálně v držení panovníka (monarchy). Panovník či panovnice je hlavou státu a vládne obvykle doživotně, přičemž může abdikovat.Pravomoci panovníka se mohou lišit podle typu monarchie. V absolutní monarchii přísluší panovníkovi veškerá politická moc, zatímco v konstituční monarchii je moc.

Teokracie - Sociologická encyklopedi

Teokratické monarchie: hlavní charakteristiky

Seznam monarchií - Wikipedi

Uspořádání: Teokratická monarchie v čele s královnou a Kruhem starších. Vládce: Branwen o Gaelach. Znak: Šedý vlk na žlutém poli. Náboženství: Ddaer. Významná města: Dun Aedann (hlavní), Gaelach, Laoghaire, Morraghan, Brezh. Přízvuk: Anglický, velšský, skotský. Daerwydd. Zvláštní země, uzavřená a díky tomu pro mnoho lidí Terry velmi tajuplná a opředená. Tyk postupně vznikl jednotný Egypt, který si (stejně jako všechny starověké státy) prošel obdobím rozkvětu i pádu. Způsobem svého vzniku se Egypt výrazně odlišoval od ostatních států, které ještě dlouhou dobu fungovaly jako spíše státy městské.. Teokratická monarchie se opírala o dokonalou organizaci státní.

Teokratická monarchie

 1. Ø Vláda jednotlivce ( monarchie) Nejčastější ve středověku, méně typické pro antiku a staroorientální státy. Typy monarchie : absolutní, stavovská, konstituční Funkce státu 2) 2 . Formy státu, formy vlády 1 Podle vztahu mezi jednotlivými územními částmi státu 2 Demokracie, její principy
 2. Stát Řádu německých rytířů , také označovaný jako Německý řádový stát nebo nepřesně Pruský řádový stát , zastaraleji Řádová země Prusy, byl v dobách středověku rozlehlý teokratický stát církevního Řádu německých rytířů v zemích Pobaltí a s centrem v Prusku
 3. 9. třída - do 22. 5. Fyzika Souhvězdí uč.164, PS 52/1,2,3,4 Zeměpis Monarchie, diktatury a demokracie zápis: Rozdělení států TYPY STÁTŮ PODLE HLAVY STÁTU - Kdo stojí v čele státu: REPUBLIKA - MONARCHIE REPUBLIKA - v čele prezident - přímá volba, nepřímá volba MONARCHIE - v čele státu stojí panovník (monarcha)- Obvykle je to dědičný titul - volen
 4. • teokratická monarchie v čele s papežem SAN MARINO • na okraji pádské nížiny • nejstarší evroá republika • cestovní ruch ŘECKO Hl. město: Atény Počet obyvatel: 11 000 000 Hustota obyvatel: 83 ob./km² Rozloha: 132 000 km² • Hospodářství o cestovní ruch - vysoké příjm
 5. země tzv. levných vlajek - díky levné registraci má jedno z největších obchodních loďstev na světě teokratická monarchie, v čele papež.
 6. teorie teokratická = zakládá se na tezi božského původu panovníka historické podmínky prosazování demokracie se odráží v různých typech států : Monarchie. zaručuje doživotní a dědičnou vládu jednoho panovníka. vzhledem k tomu, jakou moc ve svých rukou soustředí rozlišujeme :.

Seznam států podle státního zřízení - Wikipedi

 1. Monarchie -v čele státu stojí monarcha, většinou dědičný a doživotní titul Absolutistická monarchie -moc panovníka není omezena ústavou ( Katar, Saudská Arábie) Konstituční monarchie -moc panovníka omezena ústavou ( většina monarchií v Evropě) Teokratická monarchie -moc světská -v ruko
 2. Tím se Egypt výrazně odlišoval od ostatních států, které ještě dlouhou dobu fungovaly jako spíše státy městské. Teokratická monarchie se opírala o dokonalou organizaci státní správy a mocné kněží. Jedině silně centralizovaný stát byl totiž schopen spravovat tak odlišné kraje a jejich obyvatele s různou vírou
 3. Hustota zalidnění je 1777 obyv. /km2. Státní zřízení je nezávislá teokratická absolutní monarchie v čele s papežem. Hlavou státu je doživotně volený papež ( Jan Pavel II. * 18. 5. 1920 ), který je hlavou římskokatolické církve
 4. Budování nových států bez návaznosti na předchozí politické a právní tradice, je jedním z nejvážnějších omylů politiky. Mladé státy, které své dějinné zakotvení teprve hledají, jsou obvykle zmítány vnitřní nestabilitou a ani mezinárodní politická scéna jim zpravidla nepřisuzuje tutéž váhu jako státům.
 5. Zbavit se nepohodlných živlů se dá i bez popravy. Třeba podáním neznámého léku. Uvedlo vás to do stavu, kdy jste si mysleli, že tentokrát je po vás. Duševně to bylo nejhorší, nevěděli jste, co vám dali, a tak jste si mysleli, že vás určitě chtějí zabít. Že odsud nevyváznete živí. Až tam jsem pochopil, co t
 6. Dědičnost není podmínkou monarchie, i když na tom taky zakládá, ale je to jenom jeden z rysů. Politický systém může být různý, forma vlády/státu na základě hlavy je u takových nábožensko-teorristických států nepodstatné, protože v těchto specifických případech se jedná o teokracie a nedá se to nazvat ani.

Monarchie je forma vlády, která se objevuje ve starověku a ve velké míře přetrvala ještě do minulých staletí. V 19. století a zejména 20. století mnoho monarchií západního světa zaniklo a změnilo (většinou formou revolucí s následkem vyhnání panovníka ze země, např. viz případ Karla I.) na republiku TURISTICKÉ INFORMACE STÁTY SVĚTA ARGENTINA AUSTRÁLIE BAHRAIN BARCELONA BARMA BĚLORUSKO BOTSWANA ČÍNA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA EMIRÁTY FIJI FILIPÍNY HAWAII CHILE INDIE INDONESIE ISLAND ITÁLIE IZRAEL JAR JEMEN JIŽNÍ KOREA KAMBODŽA KARIBIK KATAR KOLUMBIE KUBA teokratická absolutní monarchie. italština, latina. 1 italská lira. 5. konstituční monarchie v čele s králem E) Vatikán. 6. konstituční monarchie v čele s císařem F) USA, Brazílie, Indie. 7. teokratická monarchie G) Lucembursko. 8. sultanát H) Andorra, Monako, Lichtenštejnsko. 9. státy patřící do britského Commonwealthu I) Slovensko, ČR, Maďarsko . Správná řešení. 1 Teokratická monarchie je nahrazena ústavní monarchií. Locke filozoficky ospravedlňuje revoluci, která dává důvod nad tradicí a víru. Mechanismus sedmnáctého století: Locke a Descartes. Barokní dominuje století. Obraz je plný temnoty, stínů, kontrastů

Ústavní monarchie: příklady zemí

Ve kterém státu je Teokratická Monarchie. Monako. Vatikán. Kanada. Spojené království. Do roku 1957 bylo na území Afriky území zvané Zatonosné pobřeží, jaký stát se nyní na tomto území nachází? Ghana. Benin. Sierra Leone. Uganda. Který stát je 1. v produkci vlny. Austrálie. Nový Zéland. Argentina. Čín Velvyslanectví České republiky: Ambasciata della Repubblica Ceca presso la Santa Sede, Via Crescenzio, 91 - sc. B, int. 1, 00193 Roma, tel. 0039/06/6874696, 687469 Projekt: OP VK 1. 4 709998205 Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0440 Autor: Mgr. Jitka Hříbková Číslo DUMu: Vk. O 9 - 8 Datum ověření ve výuce: 10 Vatikán je absolutní teokratická monarchie s papežem jako hlavou státu. Ten má nejvyšší zákonodárnou, výkonnou i soudní pravomoc. Volí ho na doživotí kolegium (konkláve) kardinálů. který byl ustaven Lateránskou smlouvou dne 11. února 1929 jako náhrada Papežského státu nebo Států církve, jež byly zrušeny v r. Teokratická monarchie se opírala o dokonalou organizaci státní správy a mocné kněží. Pouze silně centralizovaný stát byl totiž schopen spravovat tak odlišné kraje a jejich obyvatele s různou vírou. Egypt je muslimská země, kde se na ulicích bude cítit lépe zahaleny

Evroé monarchie: Víte, kde kdo trůní? Blesk

Monarchie ve světě - Koruna Česk

 1. Starověký Egypt - jeho vzestupy a pády. Jednota starověkého Egypta sice byla v některých obdobích ohrožena, politické a náboženské struktury ale zajistily sice umělou, ale přesto pevnou rovnováhu. Teokratická monarchie se opírala o dokonalou organizaci státní správy a mocné kněžstvo
 2. Základní dělení systémů je: monarchie versus republika. Možné různé koncepce zdroje moci jsou. teokratická (vládce) patriarchální (typicky otec rodiny) patrimoniální (vlastník a dědic) smluvní (ta je pro absolutního vladaře méně typická) Monarchie . absolutistická monarchie
 3. Vatikán - jediná teokratická absolutní monarchie Evropy a zároveň i nejmenší stát světa. Tak ještě projít krátkou uličku a už blaženě opustím Itálii, věčné město Řím a ocitnu se na půdě nejmenšího státu světa, který je tak maličký, že jeho rozloha 44 hektary vydá.
 4. Teokratická monarchie Tibet Katolická AO Maleschau. Loutkové státy: Loutkové, pupeční a řitní státy: Celá bývalá EU Arabo-Francouzský pseudostát Sudetenland Republika Česko (tradičně řitní stát) Republika Kosovo Euro-Banderovská Ukrajina Protektorát Valašsko. Předcházející státy: Třetí říše Evroá kokonfederac
 5. Království kněze Jana je neexistujícím státem v Asii nebo Africe a asi největší fabulací křesťanského středověku.. Mělo jít o velkou, mocnou a nesmírně bohatou zemi kdesi na východ od Evropy, v níž měl vládnout moudrý kněz Jan, syn jednoho ze třech biblických králů, kteří přinesli dary novorozenému Ježíšovi. Stát byl popisován jako utopická idylická.

Monarchie: koncept, typy

 1. Transcript Státní zřízení STÁTNÍ ZŘÍZENÍ podle pravomocí hlavy státu Základní typy státního zřízení se liší pravomocemi hlavy státu a způsobem, jakým hlava státu získává svůj úřad. monarchie Kdo je hlavou státu? panovník (monarcha) Jak se dostává k moci? dědičně (ve vládnoucí dynastii), někdy je volený Jak dlouho může zastávat svůj úřad.
 2. Forma vlády: absolutistická teokratická monarchie Státní zřízení: církevní stát Hlava státu (2009): BENEDIKT XVI (Joseph Ratzinger) Předseda vlády (2009): Tarcisio BERTONE Členství: OBSE Obyvatelstvo: Počet obyvatel (2009): 826 Hustota zalidnění: 1 877,3 obyv./km2 Národnostní složení: Italové, Švýcaři, Němc
 3. Státy a jejich seskupení Společné znaky všech států: • Území • Vlastní zákony

Na světové politické mapě světa je asi 250 oficiálně uznaných nezávislých států. Mezi nimi jsou mocné mocnosti, které mají významnou váhu v různých mezinárodních organizacích a jsou aktivně zapojeny do života jiných států. Tyto státy mají zpravidla poměrně velkou oblast (například Rusko) a obyvatelstvo (Čína) unitární teokratická absolutní monarchie (1868-1885) unitární teokratická parlamentní konstituční monarchie (1885-1931) unitární teokratická konstituční monarchií pod vojenskou diktaturou (1931-1940) unitární teokratická Konstituční monarchie pod totalitární diktaturou jedné strany (1940-1945 Ve vývoji Evropy převládaly mnohdy protichůdné směry: •snahy o integraci •slučování ve velké státní útvary •snahy o rozdělování •velkých celků na malé po 1. sv. v. -> rozpad velmocí, vznik nových stát

státy 11. září 2001, snaží aktivně prezentovat jako spolehlivý partner pro západní země státním zřízením jakožto absolutistická teokratická monarchie, Saúdská Arábie sice má Teokratická podstata Saúdskoarabského království sahající několik století nazpět je jednou ze spojitostí, které se v odborných. Hustota zalidnění je 1777 obyvatel na km2. Státní zřízení je nezávislá teokratická absolutní monarchie v čele s papežem. Hlavou státu je doživotně volený papež (Jan Pavel II., narozen 18. května 1920), který je hlavou římskokatolické církve Státy s největším počtem obyvatel: 1. Čína 2. Indie ( EU) 3. USA 4. Indonésie 5. Brazílie 6. Pákistán 7. Nigérie 8. Bangladéš 9. Rusko 10. Japnsko 81. ČR. Typy států podle hlavy státu: republika monarchie - parlamentní - absolutistick Geografický přehled jižní Evropy. Španělsko, Andorra, Portugalsko, Itálie, San Marino, Vatikán, Malta, Řecko a Kypr (Gibraltar - VB) přímořské státy (kromě Andorry, Vatikánu, San Marina):využití ->doprava (cestovní ruch),rybolov. - leží na rozhraní Euroasijské a Africké litosférické desky → sopky - Etna, Stromboli MALÉ STÁTY. ANDORRA knížectví Pyreneje - mezi Francií a Spanëlskem levné nákupy - osvobození od daní turistika jazyk katalánština, euro VATIKÁN teokratická monarchie centrum iímskokatolické církve nejmenší stát na svëtë piíjmy z turistiky a od poutníkú jazyk - italština, latina, platí se eure

Byzantská absolutní teokratická monarchie, Na líci byzantských ražeb a ražeb těch států, které byzantské vzory převzaly, se kromě panovnického páru začínají objevovat dvojice panovník - světec, případně na líci panovník, na rubu světec. Jde o Krista, P. Marii nebo domácího světce Státní zřízení : Teokratická absolutní monarchie v čele s voleným papežem. Politický systém Svatého stolce: Praktické řízení církevních, politických a hospodářských záležitostí papež deleguje na Římskou kurii

Turistům, kteří do Itálie přijedou po návštěvě jiných států je dovoleno vlastnit zakoupené suvenýry v hodnotě 500 USD. Stačí ústní celní prohlášení. Pokud chcete cestovat s domácím zvířetem, je nutné, aby mělo Evroý pas vydaný a vyplněný veterinářem Teokratická Obsah: Mechanismus 17. století: Locke a Descartes; Vědecká a intelektuální revoluce; The XVII století začíná na vědecká revoluce a končí politickou revolucí v Anglii (1688), ze které se zrodil moderní liberální stát. Teokratická monarchie je nahrazena konstituční monarchií

Vatikán (Vatikán je městský stát) Státní zřízení - teokratická absolutní monarchie v čele s papežem. Přírodní podmínky - Vatikán se rozkládá na svahu pahorku Monte Vaticano (výškový rozdíl je asi 30 m). Terén uvnitř hradeb se mírně sklání k severozápadu Malé státy: Andorra, Monako, San Marino, Vatikán. Ostrovní státy: Státní zřízení: monarchie. Státní zřízení: teokratická monarchie. Leží ve středu hlavního města Itálie Říma. Nejmenší země na světe. Centrum římskokatolické církve a sídlem papeže Hierokracie přeadresuje tady. Pro středověkou teorii viz Hierokracie (středověk).. Pro jiná použití, vidět teokracie (disambiguation)

feudÁlnÍ monarchie v zÁpadnÍ evropĚ - dvě nejvýznamnější mocnosti - Anglie a Francie - úzce spjaty - anglický král byl leníkem fr. krále, protože měl ve Fr. území Normandie; usiloval o získání fr. trůnu, Francouzi se o totéž snažili v Angli Ranní feudální monarchie se objevila jako výsledek evoluce států. Forma vlády: absolutistická teokratická monarchie Státní zřízení: církevní stát . Hlava státu (2006): BENEDIKT XVI Předseda vlády (2006): Angelo SODANO . Členství: OBSE . Počet obyvatel (2006): 932 Hustota zalidnění: 2 022 obyv./km2 . Národnostní složení: Italové, Švýčaři Náboženství: katolíci 100

Info. About Seznam monarchií. Akkadská říše Mykénské Řecko ..

následky i nezainteresované státy. Řešení jsou zdlouhavá a v mnoha p řípadech nenajdou ani stejný cíl. Celý tento proces je p ředm ětem následující práce. Klí čová slova: Geopolitika, Stát, Konflikt, Území, Řešení ABSTRACT Geo-strategic struggle for territory accompanies mankind since its beginning. These con 1989 rozpad socialistické soustavy (vznikali nové státy. 1990 sjednocení Německa, 1991 rozpad SSSR, rozpad Jugoslávie. vzniklo SNS (společenství nezávislých států) vznikaly státy z bývalých svazových republik - Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, 2006 Černá Hora, 1993 rozpad ČS

Seznam monarchií - Wikiwan

Vatikán je teokratická volená monarchie a jediná absolutní monarchie v Evropě. Hlavou státu a monarchou je papež. V současnosti je papežem František, který byl zvolen v roce 2013. Papež je volen oprávněnými kardinály, kteří jsou mladší 80 let, na konkláve. Papež musí být zvolen alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů. Volená monarchie je monarchie, ve které je panovník volen a nevládne dědičně. Opakem volené monarchie je dědičná monarchie, kde se panovnický úřad a titul dědí podle různých zákonů následnictví.Volená monarchie by neměla být zaměňována s volbou nového panovníka a dynastie v případě, když v monarchii vymře stávající rod a je potřeba zvolit novou dědičnou. • Státní zřízení: teokratická absolutní monarchie • Měna: Euro • Úřední jazyk: latina, italština. Obr. 7 . Charakteristika •Nejmenší země světa •Centrum římskokatolické církve •Hlavním příjmem je cestovní ruch Obr. 8 . SAN MARINO Obr. 9 . Základní údaj

Hlavní strana - Český královský institu

Tato východoasijská země je nazývána též Zemí hřmícího draka. Cestování do této země však není úplně jednoduché, je zde významně regulován cestovní ruch . Bhútán je. teokratická monarchie v čele s Dordžem. parlamentní monarchie v čele s Rádžou. polodemokratická monarchie v čele s králem dobrá a špatná forma vlády - dobré jsou monarchie, aristokracie a politeia, špatné tyranie, oligarchie a demokracie politologie jako věda byla založena v 19. Století (1880 byla založena 1. katedra na Kolumbijské univerzitě) rozšiření po 2. sv. válce Předmět zájmu; studium politiky (umění řídit stát) Mo Součást státního území přímořských států i tzv. pobřežní vody (teritoriální vody), tj. mořské pásmo přiléhající k pobřeží. Úmluva OSN o mořském právu (1982) → teritoriální vody do šíře 12 mil (22,238 km), součást i mořské dno, podzemí a vzdušný prostor nad ním, plavba cizím plavidlům povolen

Saúdská Arábie Zeměpis 2

- první státy ve 4. tis. př n l Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína - u nás Velkomoravská říše až v 9. stol. n l - ve 20 stol. osamostatnění závislých území - nezávislé (suverénní) státy: na počátku 20. let bylo 55 nezávislých států, po 1. sv 73, začátkem 70. let 150 a dnes existuje cca 200 nezávislých stát Volená monarchie. Volená monarchie je monarchie, ve které je panovník volen a nevládne dědičně. Opakem volené monarchie je dědičná monarchie, kde se panovnický úřad a titul dědí podle různých zákonů následnictví.Volená monarchie by neměla být zaměňována s volbou nového panovníka a dynastie v případě, když v monarchii vymře stávající rod a je potřeba. Itálie leží v jižní části Evropy na Apeninském poloostrově a již dlouhá desetiletí patří mezi oblíbené destinace v Evropě. Celková rozloha země je 301 338 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Demokratický stát Označení materiálu: VY_32.

Skm C2582003111148

Zklamání, chyba, arogance. Ústupky Číně pijí krev opozici. 29.04.2014 16:15 Původní zpráva. Na prohlášení ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, ve kterém ujistil Čínu, že Česko nepodporuje samostatnost Tibetu, reaguje politická scéna. A ne zrovna pozitivně Zeměpis pro 7. ročník Datum: Evropa - 10,5 mil. km2 (7 % souše, 5. největší kontinent) - pouze na severní a převáţně na východní polokouli - společně s Asií tvoří jediný kontinent Eurasii, avšak vzhledem ke zvláštnímu kulturně historickému vývoji je povaţována za samostatný kontinent - hranice Eurasie se vytyčuje těmito místy: východní úpatí pohoří Ural. Z ostrova by se stala nová země, Greytropole, kde by vládla absolutní monarchie a zákon, že je králem Greytropole generální ředitel Grey Industries. Je jasné, že by měl generální ředitel přesunout své sídlo do nové země, aby mohly zákony země prospívat společnosti a aby globální dosah společnosti prospíval zemi

Výpisky ze zeměpis

Konstituční monarchie. Pravomoce monarchy jsou omezeny ústavou, např. Belgie nebo Švédsko. Parlamentní monarchie. Monarcha nemá velkou moc a spíše plní reprezentativní funkci, např. Velká Británie. Teokratická monarchie.. Monarcha je považován za boha, např. starověký Egypt nebo Japonsko do 20. stolet Komentáře . Transkript . dějepi