Home

Vykazovat synonymum

Vykazovat. Ke slovu vykazovat evidujeme 4 synonym. vykazovat je synonymum ke slovu jevit. Vykazovat. Projevovat. Prozrazovat. vyzrazovat (tvář) ukazovat. zamlčovat Podrobnosti o synonymu vykazovat - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu Synonymum slova vykazovat je : mít předchozí slovo: » vykašlat se. následující slovo: » vykazovat. slovo se nachází na stránce: V:67. krok zpět: » zpět. hledat jiné synonymum: » hledání. upravit (opravit) toto slovo: » upravit. přidat do slovníku nové slovo: » přidat. Knihy. Řeč a zjevnost

Synonymá slova vykazovat v slovenskom synonymickom slovníku. Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz. vykáz ať 1. p. prideliť 3, určiť 1 2. p. vyhnať 1, vypovedať 1 1 3. p. dosvedčiť (knižně) být spojený s určitou vlastností Nově objevený minerál vykazuje mnoho zajímavých parametrů. [Jsme] svědky dojezdu ničivé rozvolňovací mánie, která schvátila Česko v polovině února © 2011 - 2021 synonymus.cz - databáze synonym | navrhněte nové synonymum | osobní údaje podporujeme OpenOffice.or Knihy Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita-- autor: Pavlík Marek, kolektiv Umělec, vila a bazén-- autor: Bartková Alena, Pivoňková Barbora Johansson, Švadlenková Zdenka Efektivita sankcionování mladistvých-- autor: Coufalová Bronislava, Ščerba Filip Efektivita vo verejnej správe-- autor: Adamaschek Bernd Kvalita, strategie a efektivita řízení v MŠ-- autor.

vykazovat - slovník synony

  1. synonymum » další nejhledanější termíny. Hledat ve slovníku Partnerské weby. Slovník českých synonym; Online knihkupectví ABZ.
  2. čeština: ·a zároveň··zároveň angličtina: whereas francouzština: alors que němčina: wobei polština: przy czym ruština: приче
  3. Lekce českých synonym obsahující výraz vlastnit. Obsah zvolené lekce: vlastnit, nosit, vykazovat, ovládat=mít unikat, odkapávat=ucházet trik, úskok, lest=finta choulostivost, jemnost=delikátnost skrčit se=přikrčit se přehnat=nadsadit záletník=sukničkář lepkavý, lepicí=lepivý oznámení=avízo úplný=nezkrácený škrábat, podrápat, poškrábat=drápat.
  4. Synonyma slova mít jsou : vlastnit, nosit, vykazovat, ovládat
  5. vykázat = vypovědět demise = rezignace, odstoupení konec = ukončení, smrt, koncovka, kraj, zakončení, závěr říz = elán, šmrnc být podporou = podpořit chaos = zmatek, anarchie, nepořádek, bezvládí destrukce = pohroma pařez = pahýl bouchnutí = třesknutí, rána, prásknutí alespoň = přinejmenším, při nejmenším.
  6. Samotná věta v tomto stavu je gramaticky nelogická, ať nahradíte přičemž čímkoliv. Jde o kontext, v jaké souvislosti je to použito. Lze dosáhnout většího počtu vjemů z věty, která sice není gramaticky správná, ale lze z ní při správné skladbě vytušit emoci, nebo pocit

Co znamená sloveso mít? Význam slova mít ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, latiny a polštiny dokazovat nakazovat poukazovat prokazovat přikazovat rozkazovat ukazovat vykazovat vzkazovat zakazovat. Odvozená slova. odkazovací odkázat odkázat s Komplexita nebo komplexnost (z lat. complexus, objetí, shrnutí) znamená složitost, přesněji míru složitosti nějakého komplexního systému.Komplexita se zkoumá například v souvislosti s informačními systémy nebo s evolucí živých organismů Přidat. Zastavit. Zápas slova. Podléhají posouzení jejich materiální a užitné hodnoty z hlediska plnění úkolů společného podniku. EurLex-2. Jsou nositeli užitných hodnot. WikiMatrix. Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na minimum. EurLex-2 Jedná se tedy o číslo vyjadřující utržené peníze za produkt či službu, které nijak nereflektuje náklady spojené se získáním produktu a jeho propagaci. Proto mnoho e-shopů může vykazovat tržby v řádech miliónů až miliard, ale přesto mít minimální zisky či vysoké ztráty

Synonymum k vykazovat slovní

Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem. Spolu s osobností tvoří zásadní zdroj individuálních rozdílů. Přestože největším faktorem v inteligenci zvířat a člověka je počet synapsí v mozku [zdroj?], některé známky, které s inteligentními bytostmi běžně. Projektant musí zohlednit ustanovení 10.2.2 ČSN: V požárně nebezpečném prostoru mohou být umístěny jiné objekty pouze tehdy, jsou-li jejich obvodové stěny, umístěné v požárně nebezpečném prostoru, bez požárně otevřených ploch a druhu DP1, nebo mají povrchové úpravy z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (Q. Synonymum názvu analytu: Antiboreliové protilátky IgG . Analytický princip stanovení § Vykazovat vzestup těchto protilátek ve dvou oddělených vzorcích krve získaných v odstupu několika týdnů a analyzovaných ve stejné laboratoři Tab. 4 Adjektivní kolokace výrazu sedlák (sestupně dle t-score). [95]ad a) V analyzovaných publicistických textech korpusu SYN (viz tabulky) se výrazy místní, domácí, tuzemský, zdejší vyskytují společně s geografickým označením český jako volně zaměnitelné kolokabilní přívlastky s trojicí pojmenování zemědělec, rolník a sedlák, a potvrzují tak jejich vysokou.

Synonymum: Rebutia haagei var. crassa. Jednotlivé sběry tohoto ve sbírkách dosud velmi vzácného druhu mohou vykazovat určité odchylky, tento pochází z Abra de Sama v Bolívii, jiné pocházejí z Argentiny z oblasti Santa Catalina, jiné z Bolívie z různých míst provincie Tarija Přenesené užití významu může vykazovat celou řadu odstínů od výlučnosti po konvenčnost. Obě významové aplikace téhož pojmenování se stýkají, a to buď na základě podobnosti, nebo věcné souvislosti. Významově nejbližší synonymum k slovu práce je dílo (viz I F)

synonymum vykazovat - synonym

vykázat - ABZ slovník českých synony

Jako synonymum pro psychopata se často chybně užívá termín sociopat. Mezi zmíněnými poruchami však existují rozdíly, i když se osobnostní rysy v obou případech do značné míry překrývají. Jako psychopata označujeme člověka, u něhož jsou znaky poruchy dané geneticky Základny vykazovat určité charakteristické vlastnosti, které mohou být použity k pomoci identifikovat je. Mají tendenci být kluzké na dotek (např, mýdlo), může chutnat hořce, reagovat s kyselinami za vzniku solí, a katalyzují určité reakce. Druhy bází zahrnují Arrheniovy báze, Bronsted-Lowryho báze a Lewisovu bázi Jedna z definovaných skupin klasifikovaných a hierarchicky organizovaných facility služeb; v závislosti na národních jazykových zvyklostech smí být termín normalizovaná facility služba používán jako synonymum. obnovitelné zdroje (OZE) renewable resourc meh, je to o zvyku a inteligenci. někdo se holt nedokáže zorientovat v novém prostředí a nevidí, že problém je i v něm. ta self-reported studie právě moc neříká, kdyby to rozdělili na jednotlivé generace účastníků, tak se vsadím, že nejmladším bude flat styl působit nejmenší potíže a páprdům naopak největší. žádné UX guideline nevládne všem, to seká ale. Člověk může vykazovat vlastnosti newtonovských objektů a zároveň i vlastnosti nekonečných polí vědomí (Capra, 2002, 2004; Grof, 2000). Druhy transpersonálních zážitků Grof (2000) klasifikuje transpersonální zážitky do tří skupin

Musejí vykazovat požadované spektrum účinnosti, působit v bezpečné, účinné koncentraci a krátké expozici. Zásobní i pracovní roztoky musejí být stabilní. Pracovní roztoky nesmějí poškozovat dezinfikovaný materiál, koagulovat biologický materiál na povrchu ZP a nesmějí být toxické ani dráždivé pro personál To byl důvod, proč jsem je nevrátila v zákonné lhůtě 14-ti dnů. Byly tři měsíce zabalené ve skříni. S vnoučky nežiji a tak jsem se až někdy v květnu, nebo v červnu, dozvěděla, že ježíšek přinesl opravdu velký (odpusťte mi to slovo, ale nenacházím lepší synonymum) SHIT Poznámka 2: Termín ‚citlivost' se nedoporučuje používat jako synonymum pro ‚mez detekce'. Definiční nejistota (Definitional uncertainty) Složka nejistoty měření pocházející z konečného množství podrobností v definici měřené veličiny. ([1], článek 2.27

vykazovat - synonymá slova - Slovnik

Trampolíny jsou zábavným prvkem, který potěší děti, ale i skvělou cvičební pomůckou pro dospělé. Jak se vyznat v jednotlivých typech trampolín? Proč cvičit na trampolíně Skákání na trampolíně je skvělou a zábavnou aktivitou, která baví děti i dospělé. Kromě toho však jde i o efektivní cvičení. Díky pravidelnému využívání trampolíny posílíte svůj. začala být považována za synonymum nepořádku, tedy za čistě náhodný proces. Tento názor byl podpořen některými pozorováními, kdy vlivem pohledu zdeformovaného antropomorfními měřítky1, se proudové pole opravdu jeví jako náhodné. Příkladem mohou být oblaka, která z určité vzdálenosti vypadají chaoticky - obr. 3

vykazovat - Wikislovní

Tísňové systémy pro seniory a nemohoucí. Zabezpečovací systémy nemusí pouze chránit majetek. Dnes existuje množství elektroniky, která má za účel chránit zdraví osob se zdravotním postižením. Starší nebo nemohoucí lidé vyžadují větší péči a častější pomoc okolí. Zejména v kritických situacích Řeší problém, kdy vzdálený dotaz v SQL serveru 2008 R2 přenáší kód chyby 7359. K tomuto problému dochází, pokud formát UDF používá synonymum pro odkazovanou tabulku, ale na místním serveru existuje plán provádění a na vzdáleném serveru se aktualizuje verze schématu propojené tabulky. 56231

musí taková spoleþnost vykazovat urþité znaky. Slovem sekta lze oznaþit skupinu, ve které převládají sklony k autoritářství, uzavřenosti, fanatismu, fundamentalismu, selekci informací synonymum ke slovu sekta.9 Musíme vždy souborně mluvit o sektách a nových náboženských hnutích Liberální demokracie je synonymum pro korporátní fašismus. Jen idioti věří západu, že nám přináší demokracii a ještě k tomu liberální. Je take treba uplatnit antimonopolni zakon, povinnost vykazovat zdroje prijmu a uzakonit pravo na odpoved. Ucelem je diverzifikace Jak je naznačeno v obrázku 2, začal tento prostor v polovině 19. století vykazovat strukturu podobnou struktuře u sociálního pole literatury. Taková strukturální podobnost je podle Bourdieua příznačná pro kulturní pole s dobře vyvinutou autonomií. Podobnost struktury ale nelze brát jako samu o sobě danou Službu CarTerminal, rozšíření systému O2 CarControl (O2CC), uvedla na trh společnost Kaktus Software. Přináší vylepšení zejména v oblasti přepravní logistiky, kde nabízí plánování přeprav, evidence a vykazování logistických procesů a řadu dalších podpůrných funkcí pro řidiče, plánovače i operátory logistických center Pro někoho neznámý pojem, pro druhého zase synonymum toho, že brokerské společnosti jsou jen bandou lhářů, kteří naslibují velké zisky, ale připraví nás o peníze. Technicka: Na BB urcita regulace je, firmy musi vykazovat vysledky v urcitych terminech (i kdyz pomerne volnych). Odpovědět

námět - slovník synony

efektivita - ABZ.cz: slovník cizích slo

Streamovací služba AT&T začíná vykazovat jistý potenciál. BurzovniSvět Investice Nejnovější zprávy ze světa Akcie Streamovací služba AT&T začíná vykazovat jistý potenciál. Platforma Netflix dnes po celém světě platí doslova za synonymum pro placené streamování filmů a seriálů. Jen u nás Vyhláška č. 326/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z. Pojem závada v chování a prožívání považujeme za synonymum pojmu dificilita. Dificilita se p řitom odráží na postoji v ůči sob ě samému, na postoji k ostatním, ke spolužák ům, že dít ě nemusí vykazovat všechny p říznaky dificility, n ěkdy sta čí pouze jeden, pokud je dostate čn

depresogenní - ABZ

Odpykával si 11měsíční trest za inkasování nekrytého šeku a začal vykazovat symptomy úpalu. Ale zaměstnanci zavolali záchranku až po 40 minutách, co ho našli v křečích. Když se McCollum konečně dostal do nemocnice, jeho teplota byla 42,7 stupňů Celsia. Zemřel pár dní poté Lamela nesmí vykazovat axiální házivost, povolené jsou hodnoty okolo 0,05 - 0,07 mm (jinak nelze zajistit plynulý rozjezd vozidla, vozidlo silně cuká, rozjezd je možný pouze bez přidání plynu s velmi citlivým ovládáním spojky). Lamela se dynamicky a staticky vyvažuje přijatelné synonymum. Věřím v naději, v dobré lidi, a dnes taky v to, že vás další články trochu více poveselí a pan šéfredaktor přidá i nějaký dobrý fór. Mějme se hezky, rádi, a věřme. A bude-li třeba, bojujme. Milan P.S.: Musím připomenou, že všechno, o čem píšu, je ještě ve fáz Komentář jedné paní v diskuzi na téma Kde najít normálního chlapa? Simono, rozsekla jste mě. Skromně tipuji, že jsem o dost starší, než vy a hledáním NORMÁLNÍHO chlapa jsem strávila většinu života. Téměř na prahu neplodnosti, v sedmatřiceti letech, mi po mnohých dramatických bouračkách došlo, že to, co u chlapů považujeme my ženy za NENORMÁLN Tokům hmot a energií se přisoudí peněžní vyjádření. Jde o manažerské účetnictví, nikoliv o finanční účetnictví, takže vstupy smíme ocenit s uvážením různých vlivů, jako je např. u zásob, inflace cen, aj. V odpadních proudech zůstává nezanedbatelná hodnota nevyužitých materiálů (energie), která se také.

Význam. 3P definice (FM) 3P definition. Facility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. 5P definice (FM) 5P definition. Severská/Holandská definice FM N5 - Registrovaní výrobci bez povinnosti vykazovat N6 - Úmyslné zkreslování ekonomiky N7 - Statistické nedostatky (naturální mzdy) Do stínové ekonomiky tedy spadají aktivity, které jsou prováděny registrovanými subjekty, ale nejsou přiznány (zatajování oficiální produkce firem), neb Náročná a velkorysá oprava historického objektu ve Škvorci. 14.9.2016. Knauf Praha s.r.o. Firemní. Zámek je nejstarší památkou ve Škvorci. Bývalý hrad se poprvé připomíná na konci 13. století. V dalším století byla stavba rozšířena na čtyřkřídlý hrad s palácem, kaplí a branou a kolem roku 1545 přestavěna na.

přičemž - Wikislovní

Hlavní agenda Evroé unie, s níž Česko souhlasilo, se jmenuje Green Deal. Kolem klimatické agendy se odehrává veškeré strategické politické dění. Poslední pokus, jak zbrzdit změny klimatu, které negativně ovlivňují existenci lidského rodu na planetě Zemi, se politicky prosazuje ve většině evroých zemí Pokud se používá MARS, zobrazení sys.dm_os_tasks zobrazí ve sloupci request_id stejnou hodnotu pro všechny úkoly, místo aby vykazovat správnou hodnotu přidruženou k jednotlivým úkolům. 649425. Zobrazení sys.dm_os_wait_stats zobrazuje duplicitní řádky pro RŮZNÝ typ čekání. To může způsobit problémy s nástroji pro. Horecka a caste moceni tranzitorní zóna prostaty záněty močových cest u mužů. Listopad rakovina prostaty dráždění prostaty muže ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí. Onemocnění prostaty diskuze zánět prostaty lečba bolest močové trubice ze stresu. Prostata synonymum muž s nízkým průtokem moči prostata muž Aby nemohlo dojít k nedorozumění, taková definice by musela být pro všechny oblasti v zásadě jediná, zahrnovat požadavek ohraničování objektu, jenž má vykazovat vývoj, explicitně stanovit veličiny, které evoluci vyjevují, a požadovat (trvalý) monotónní průběh těch veličin Přidaná voda musí vykazovat odpovídající vlastnosti, zejména z chemického, biologického a organoleptického hlediska, aby byly zajištěny základní důležité charakteristiky šťávy. synonymum hroznové šťávy.----- PŘÍLOHA IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OVOCNÝCH NEKTARŮ.

Jakožto synonymum jsou pro Darierovu chorobu používány termíny keratosis follicularis, dyskeratosis follicularis či dyskeratosis follicularis vegetans. Z obecného pohledu však kožní mozaicismus nemusí vykazovat pouze blaschkoidní uspořádání. Popsáno bylo dosud celkově 6 variant mozaicismu v kůži, které jsou známy ze. Výklad hesel podle písmene e. X. E-layer. syn. vrstva Kennelyho a Heavisidova - ionosférická vrstva s lokálním maximem, někdy jen s malou hodnotou vert. gradientu koncentrace el. nabitých částic, ležící zhruba ve výšce 90 až 120 km. Vytváří se ve dne. Koncentrace elektronů ve vrstvě E závisí na zeměp. š. (největší. Georgi Stankov, vystudovaný lékař, který strávil desítky let ve farmaceutickém a biologické průmyslu, pojednává o tom, proč viry, tak jak je známe, neexistují. Více v článku, který přeložil Josef Fleischman a umožnil ho zde sdílet. Georgi Stankov, publikováno 10

vlastnit - synonym

Video: synonymum mít - synonym

Novým zákonem bude nastavena důsledná koordinace všech aktivit v dané oblasti. To bude představovat významné přispění k podpoře rozvoje i dosažení efektivity všech v ní probíhajících procesů, zejména pořizování, správy, aktualizace, využívání a sdílení prostorových dat, která mají všeobecně uznávaný přímý i nepřímý vliv na životní prostředí

vykázat - synonym

Plechy musí vykazovat především dobré plastické vlastnosti. Tyto oceli jsou nízkouhlíkové s minimálním obsahem legujících prvků. Zlepšení mechanických vlastností a jejich stability se dosahuje mikrolegováním hliníkem, titanem, vanadem, borem, zirkonem a niobem. Jsou to zejména materiály pro karosářské plechy (např s věkově homogenním i heterogenním uspořádáním, kde mohou děti vykazovat rozdílné vzdělávací možnosti a potřeby, včetně speciálních. Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je nutné uplatňovat v předškolním vzdělávání . odpovídající metody a formy práce

Čím nahradit slovo přičemž - Poradte

V roce 1986 byl v USA zaveden tzv. registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Toxic Release Inventory), v rámci kterého musí všechny americké podniky, které mají více než deset zaměstnanců pravidelně vykazovat míru emisí několika set vybraných látek do ovzduší, vody a pevných odpadů. Registr je veřejně a. Japonským vědcům se podařilo redukovat s vodním extraktem hlívy ústřičné bujení různých nádorů. Hlíva totiž obsahuje množství důležitých proteinů, sterolů, aminokyselin, mastných kyselin, vitaminů řady B a dále vitaminy D, C, K a řadu minerálů a stopových prvků a především beta 1,3 - D glukan

Týž hormon může vykazovat oba typy účinků. Pro hormonální řízení klíčových fyziologických dějů, jakým je např. metabolizmus glukózy resp. sacharidů nebo hospodaření s vodou a minerály či kalciofosfátový metabolizmus, je charakteristická spoluúčast nejčastěji tří hlavních hormonů - inzulinu, glukagonu a. Odborníci chápou dnes kvalitu jako synonymum jakosti, přičemž definice významných autorů lze zařadit do dvou skupin, vymezujících kvalitu ve dvou úrovních. se stavebním úřadem činnost AI vykazovat podstatně vyšší efektivnost. Stávající stavební zákon umožňuje použít zkrácené stavební řízení na Kouzlo dlouhé expozice. Roky se vývojáři snaží o zvýšení citlivosti filmů a senzorů. Dnes lze fotit z ruky velmi krátkými expozičními časy i za špatných světelných podmínek. To je skvělé pro reportážní snímky a amatérské focení. Trochu se však pozapomnělo na krásu dlouhých expozic. Lidé si většinou spojují. Inbreeding. 04.12.2016 13:50 . Definic slova inbreeding je více. Pokud se mezi sebou páří v populaci jedinci, kteří jsou úzce příbuzní, než by se očekávalo při náhodném páření, pak se tomuto typu oplození říká inbreeding