Home

Zš školní historie

Základní škola - historie - ZŠ Košařisk

Historie školy - Základní škola - ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyn

Základní škola a mateřská škola Tasov (Kraj Vysočina) Historie školy. První zmínka o tasovské škole je velmi stará. Dle zpráv z Vlastivědy moravské se uvádějí první zápisy o škole vůbec v 16. století, z čehož je patrno, že byla založena již dříve Historie. ZŠ Tasovice byla postavena poměrně nedávno. Slavnostní otevření se konalo dne 3. září 1961 ve 14 00 hodin. Prvním ředitelem byl Zdeněk Brychta a zástupcem Jan Houzar. Školu navštěvovalo 453 žáků, kteří byli rozděleni do 16 tříd. Největší problémy, se kterými se museli učitelé nové školy potýkat, byla. Od ledna 2001 se stala Mateřská škola Kohoutek organizační součástí ZŠ Hanspaulka. Obrovská změna nastala během letních měsíců roku 2005. Díky investici MČ Praha 6 se škola zásadně proměnila navenek i uvnitř. Byl opraven plot i oba vstupy do školy, budova získala novou fasádu

Historie - Základní škola a Mateřská škola Bohumín

Historie. Historie školství v Kuníně. Německá škola v Kuníně byla založena roku 1783 vrchností a po deseti letech byla rozšířena a přeložena do místního zámku. Zde se od vánoc 1807 vzdělával také František Palacký. Po roce 1809 byl tento ústav zastaven a místo něj byla zřízena německá národní škola, která. Základní škola Mateřská škola Školní družina Pronájmy Základní škola O základní škole Kontakty, konzultační hodiny Školní jídelna Projekty a granty Školská rada Povinně zveřejňované informace Historie školy Dokumenty Online výuka Kroužky SRPŠ Volná míst Od školního roku 2003/2004 začaly děti naší školy jezdit na konci školního roku na pobyt v přírodě. V roce 2005/2006 založeno Sdružení rodičů a přátel školy v Mladém; zahájen dlouhodobý projekt společného setkávání předškolních dětí s prvňáčky v ZŠ (Těšíme se do školy) Historie ZŠ: třídy. Za celou historii ZŠ Dolní Kounice prošlo jejími školními lavicemi mnoho žáků. Zde je jen část z třídních fotek. Možná zde naleznete sebe, vaše rodiče nebo prarodiče. Výročí postavení školy-měšťanky v D.Kounicích r.1911-1914

Historie ZŠ 1785 - 1921. Škola byla odedávna neoddělitelnou součástí života obce, má velmi starou tradici, která sahá až do roku 1785, kdy začalo vyučování v jednotřídní škole umístěné ve staré školní budově, která stála kousek před dnešní školní budovou na prostranství před obecním úřadem Jedna z nejstarších fotografií školy. Focení před budovou školy v roce 1938. Třída ve školním roce 1943-1944. Škola U Spudilů. Třída ve školním roce 1960 - 1961. Pokud vás zajímá historie naší školy a chcete se o ní dovědět více, můžete si stáhnout almanach, který jsme vydali k 200. výročí školy v Kyjích

1953 - 1959 3. osmiletÁ stŘednÍ Škola v ostravĚ-zÁbŘehu, druŽstvĚ zÁkladnÍ devÍtiletÁ Škola v druŽstvĚ, bŘezinova ulice 2003 - souč. zÁkladnÍ Škola a mateŘskÁ Škola ostrava-zÁbŘeh, bŘezinova 52, pŘÍspĚvkovÁ organizace. seznam ředitelů škol Základní škola a mateřská škola Brno Křídlovická 30b, 603 00 Brno. Kancelář školy telefon: 543 212 716 nebo 605 253 893 fax: 543 213 523 email: kancelar@zskridlovicka.cz. Podatelna Úřední hodiny dny se školní výukou: pondělí-pátek 8.00-12.00 h období školních prázdnin: středa 8.00-12.00 h. Elektronická podateln 1. ledna 2013 dostala škola svůj současný název - Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec. Poprvé v historii školy tak není v názvu informace o tom, že vzděláváme i děti a žáky se sluchovou vadou. Dlouholetého ředitele školy, který se významně zasloužil o vybudování a neustálou modernizaci areálu.

ZŠ Vorlina / Škola / Historie školy Historie školy V 60 letech minulého století vystala naléhavá potřeba výstavby nové školy ve Vlašimi z důvodů nedostatečné kapacity základní školy umístěné ve dvou budovách - zámecké prostory a budova č.42 Střední průmyslová škola stavební Historie školy. Škola byla dokončena a kolaudována v říjnu roku 1966. Její slavnostní otevření se konalo dne 31. října 1966. Vyučování v ZŠ Bítovská bylo zahájeno 1. listopadu. Do nové školy přešli všichni učitelé a žáci ze školy v Baarově ulici. Prvním ředitelem školy byl pan František Štěpánek Šlo o budovu, ve které je dnes mateřská škola. Byla dokončena v roce 1811, ale z důvodů napoleónských válek se v ní začalo vyučovat až v roce 1817. Také ta byla mnohokrát přestavována, až bylo rozhodnuto postavit školu novou v místech, kde stojí dodnes. Historie naší škol

Historie školy :: ZŠ Vančurov

Historie školy - ZŠ KATEŘINKY. Historie školy. Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI. Současná ZŠ Ke Kateřinkám vznikla 1. července 1996 sloučením dvou škol ZŠ Ke Kateřinkám (dříve Zupkova) a ZŠ Tererova. Jak jsme začínali. Vlastní historie školy začíná 4. září 1978, kdy byla slavnostně otevřena část Tererova. V tehdy 18. Historie školy ve Zdicích. Kdy přesně byla škola ve Zdicích založena, není známo. Mohlo to být už v roce 1384, kdy zde byla založena fara a dá se předpokládat, že zároveň s ní vznikla také farní škola. Jisté ale je, že v 17. století již zde škola existovala, což dokazují zápisy v matrice ZŠ Svítkov Toggle navigation. Škola Historie naší školy. K 90. výročí. Již v roce 1908 se rozhodla C. k. zemská školní rada postavit budovu a zřídit v ní obecnou školu Za dráhou, avšak první světová válka a finanční krize zastavily tyto plány. Rozhodnutí o stavbě padlo až v roce 1923 a 1

O škole » Historie školy. 11Počátky školství v Hrabové jsou úzce spjaty s historií kostela sv. Kateřiny. 18.října 1780 na základě dvorského dekretu bylo rozhodnuto o zřízení lokální fary. K této události se rovněž vztahuje výstavba přízemní farní budovy, která zároveň sloužila jako první škola pro děti z. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím MŠMT jako samostatná státní příspěvková organizace a je samostatným právním subjektem. Kapacita školy je 550 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků se šesti odděleními a školní jídelna s kapacitou 550 obědů

ZŠ a MŠ Nemilany

Historie školy - Základní škola a mateřská škola Taso

  1. Z historie naší školy. Zobrazit polohu na mapě . Základní škola Ústavní I. byla otevřena k 1. únoru 1974 jako první postavená škola v tehdejší nové bohnické zástavbě.O rok později byla otevřena ZŠ Ústavní II. Tyto dvě školy existovaly vedle sebe jako samostatné školy až do roku 1991, kdy byly sloučeny pod jedno ředitelství jako ZŠ Ústavní ( od roku 1994.
  2. Základní škola ve Vizovicích byla zřízena jako právní subjekt 1. 1. 1994. Je umístěna ve dvou budovách. V současné době se zde vyučuje v 10 učebnách, k dispozici je tělocvična a 6 oddělení školní družiny
  3. Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. 671 51 Kravsko 169 . Telefonní čísla: 530 512 268 - ředitelna 530 512 260 - zástupce ředitelky 530 512 267 - školní jídelna 530 512 266 - mateřská škola - Berušky 530 512 271 - mateřská škola - Motýlci 530 512 263 - speciální pedagog 776 677 250.
  4. Historie školy. Jak a kdy vznikal školní areál v Řečanech nad Labem? 20. února 1961 byl položen základní kámen nové školní budovy a nový školní rok, rok 1962/1963, byl už zahájen v novém. (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž.
  5. Budova školy byla otevřena jako nová 1. 9. 1987. Do sítě škol byla zařazena s účinností od 1.9. 1996.Jejím spádovým obvodem je část města Velkého Meziříčí ležící na pravém břehu Oslavy, místní části, obce a osady Petráveč, Ruda, Jabloňov, Kúsky, Dolní Radslavice, Březejc, Oslavice, Lhotky a Baliny.. Od 1. ledna 2000 jsme škola s právní subjektivitou

Historie - Základní škola a mateřská škola Tasovic

  1. Na příklad na počátku školního roku 1920-1921 uvádí školní kronika, že do školní matriky je zapsáno 169 hochů a 157 dívek. Z toho 14 dětí navštěvovalo měšťanku v Sedlčanech. Po roce 1930 byla škola rozšířena na šestitřídní, a jak se psalo v časopisu Ohníčky mládí, uvědomělí občané velké školní obce.
  2. Pozdější 3. základní devítiletá škola, jež se začátkem 60. let od gymnázia formálně oddělila, však již v sídle gymnázia zůstala. Zpracováno podle knihy BEROUN - historie/kultura/lidé, M. Fišerová a kol.: ZŠ Beroun, Wagnerovo náměst
  3. Historie školy. Historii nynější školy vrdsko - bučické bychom mohli datovat až od roku 1881. Do té doby měla každá osada - dnes v podstatě spojené v jednu obec - školu zvlášť. Zpočátku docházely děti z Vrdů do školy ve Žlebech, děti z Bučic do školy v Chotusicích. Souviselo to s tím, že Vrdy náležely.

Historie školy . 28. 8. 1898 byla slavnostně vysvěcena nová, na náklady obce za 56.000,- korun postavena trojtřídní národní škola. Školní budova byla stavěna v letech 1896 - 1898. Stojí na křižovatce silnic a cest na západ od kostela. Na stejném místě stála stará školní budova Historie školy Jak to všechno začalo . V červnu 1956 se občané Vratimova shromáždili k neobvyklé slavnosti - k základům stavby nové školy. Slavnostní položení základního kamene, do kterého byly vloženy československé mince a pamětní list, se konalo v neděli 23. září 1956. Důvody byly zřejmé Historie školy. Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola. Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v. Historie školy Školní zpravodaje, pozvánky, bulletiny (aktuální) Úřední deska Školní rok Kalendárium Dospěláci ze ZŠ Kunratice 2018/2019 Výběr fotografií Celoškolní projekty Třídní akce. Historie základní školy Nejstarší historie školy v Chuchelné. Historie naší školy zachází až do 18. století (1764), kdy se začalo nepravidelně učit. První školu postavil kníže Karel Lichnovský, a to nákladem 2400 marek. Ta měla jen jednu učebnu, učitelský byt o dvou pokojích, chlév pro dobytek a kůlnu

Historie školy. O jakémsi pravidelnějším vyučování se v Pavlovicích a Ruprechticích se dá hovořit až po roce 1798, kdy tyto obce zakoupily pro školní účely dřevěný domek nacházející se na jejich společných hranicích. Současně se začalo uvažovat o lépe vyhovující školní budově Historie školy. Na počátku Arkadie byla škola. Tedy snaha několika matek dětí s kombinovaným postižením zajistit svým dětem speciální vzdělání v dosahu bydliště. Prvním projektem nově vzniklého občanského sdružení Arkadie bylo založení soukromé speciální školy. Dne 2. září 1991 zahajovala Arkadie za účasti. Škola jim poskytuje i ubytování, zatím provizorně v jedné volné třídě. V roce 1993 je započata výstavba internátu a v přízemí zároveň vzniká školní restaurace. Dětem odpadá denní docházení na obědy do ZŠ v Jesenici. Svoji činnost experimentálně zahajuje i jedna třída praktické rodinné školy (s 16 ti dívkami)

Historie školy - Základní škola HANSPAULKA a Mateřská

1979/80 ZŠ Holasovice. 1990/91 ZŠ Neplachovice. Školní budovy stojí na katastru nynější obce Neplachovice, která se 5. 12. 1990 na veřejném ustavujícím zasedání Obecního zastupitelstva v Neplachovicích osamostatnila. Tímto aktem se zřizovatelem školy stala obec Neplachovice, od níž je odvozen i nynější název školy Historie školy. JUBILEJNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLÁDÍ 11.03.2008. Základní škola Mládí, sídlící ve starých Stodůlkách, oslavila v roce 2008 100 let od svého založení. Kdo by si v roce 1908, v roce jejího založení, pomyslel, že tato vzdělávací budova přežije obě světové války, že prožije další desítky let, a. O škole, historie. První zmínky o škole v Dyjákovicích se objevují v kronice obce Dyjákovice, a to z let 1768 - 1817. V této době se vyučovalo ve staré budově, která nevyhovovala školním účelům, a tak byla roku 1817 postavena nová škola Zajímá vás historie naší školy? Pokud ano, můžete si zakoupit barevnou publikaci o 214 stranách vydanou k 90. výročí založení budovy školy. K zakoupení je ve vrátnici školy za 50,- Kč. Telefon: 417 539 040. V říjnu 2015 uplynulo 90 let od otevření naší školy! Více zde Historie ZŠ a MŠ. 25. října 2006 oslavila základní škola 130. výročí zahájení výuky v Charvátské Nové Vsi . Za tuto dobu se událo mnoho událostí, radostných i smutných. Bude jistě zajímavé seznámit se s její historií v následujícím přehledu. 1876 duben - započetí stavby. 1876 - 24. říjen - ukončení stavby a.

Historie - Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres

ZŠ a MŠ Osečná - Základní škola - Historie škol

Historie školy - ZŠ Hradištko. Historie hradištské školy sahá až do roku 1875, kdy se 1. září tohoto roku mělo v ní začít poprvé vyučovat. V roce 2015/2016 proběhly oslavy úctyhodných 140. narozenin. Vznik školy a události zhruba do roku 1900 popisují výňatky z knihy pamětí okresní školní rady na Královských. Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická. Dolákova 555/1, Bohnice, 181 00 Praha 8. E-mail kanceláře: info@donbosco.cz. Kancelář školy: +420 283 852 124. Kancelář ředitelky školy: +420 233 556 677. Datová schránka: ua83cf Historie školy. Ve školním roce 2008/2009 uplynulo 40 let od založení naší školy ZŠ Milénova. Byla postavena v letech 1967 - 1968 jako ZDŠ Hakenova, třetí ZDŠ na novém sídlišti Brno Lesná, její provoz byl zahájen 1. září 1968. Výuka 445 žáků v 19 třídách byla ztížena otevřením pouze jednoho pavilonu a. Historie školy « ZŠ Senohraby. Publicita-projektu-šablony-III.pdf. Kontaktní údaje: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ. Školní 27. 251 66 Senohraby. telefon ředitelna: 323 655 337. telefon sborovna: 323 655 609. mobil ZŠ: 725 781 366 Historie školy. O výstavbě školy v Lichnově se uvažovalo již v roce 1909. Ale uběhla spousta let, než se přistoupilo ke skutečnému činu. Jmenujme alespoň některé, kteří se o otevření školy v Lichnově zasloužili: stavitel Parma z Frenštátu pod Radhoštěm, stavitel Starosta a Marholt, architekt Šlapeta z Ostravy

Historie naší školy se píše už více než sto let. Podívejte se na krátký přehled z jejích bohatých stránek: 1898 - Do roku od položení základního kamene otevírá starosta Kostelce Florián Odložilík novou školní budovu, jež nahrazuje už nevyhovující stavbu naproti faře. Vzniklá trojtřídka dostává název Obecná škola národní císaře Františka Josefa I Historie. Škola Mírová. Od 16. století až téměř do konce 19. století byla problematika školství v Mimoni řešena různými způsoby, víceméně provizorními. Neustálé změny umístění školních tříd, roztříštěnost do několika budov a zvyšování počtu školou povinných dětí si vyžádaly trvalejší řešení Stručná historie školy. Odkdy se v Trnávce vyučovalo nelze z archivních pramenů přesně zjistit. V 17. století lze prokázat, že se vyučovalo v domě č.55, později v budově zámku, kde držitel panství rytíř Harasovský uvolnil pro vyučování jednu místnost. V roce 1796 byla získána pro potřeby školy budova číslo 85.

HISTORIE | ZŠ Janovice nad Úhlavou

Video: Historie školy - Aktualit

Praha - ZŠ JavorníkMASARYKOVA ZŠ Zruč-Senec , Zruč-Senec, Zruč - ŽivéfirmyZŠ Hradecká TelčVýroba čarodějnice | ZŠ a MŠ Heřmanova Huť

Historie školy Děti z Vysočan musely v první polovině 19. století za vzděláním dojíždět do školy v Libni. Dle záznamů v pedagogické dokumentaci byly docházením znevýhodněny, prokazovaly horší výsledky než domácí Historie. Historii školství v Dolních Bojanovicích mapuje Almanach školy, který škola vydala v roce 2014 u příležitosti 30. výročí zahájení vyučování v nynější budově školy. Almanach školy, který obsahuje seznam zaměstnanců i absolventů školy z let 1984 - 2014 a více než 130 dobových či současných. Základní škola a Mateřská škola Čížová Škola v Čížové má dlouhou a bohatou historii a její počátky se datují do poslední čtvrtiny 17. století. První vlaštovkou budoucí vzdělanosti byla farní škola, kterou zřídil majitel zdejšího panství Václav Mikuláš Deym, a která se nacházela v areálu čížovského zámku Historie školy. Školní výuka byla ve svých počátcích spojena s církví. Školy byly v obcích, kde existovaly fary. V předhusitské době bylo na Břeclavsku 39 far, takže je předpoklad, že škol bylo u nás několik desítek, ale nemáme doklad o škole u nás. V době pobělohorské (po r.1620) klesl počet škol asi na dvacet Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace. Z historie školy ve Štěpánkovicích Ve staré kronice čteme: Až do konce 18. století nebylo ve Štěpánkovicích samostatné školy