Home

Pracovní list zlomky 8. třída

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Pracovní list - zlomky - řešení. Do tabulky zapiš výsledky úloh: Kolik jsou tři pětiny ze šedesáti? 36 Kolik je osm desetin z dvou set čtyřiceti? 192 Z kolika jsou dvě třetiny rovny osmi? 12 Kolik šestin je šest z dvanácti? 3 Z kolika jsou tři čtvrtiny rovny šesti? 8 Kolik je pět sedmin z třiceti pěti? 2 Pracovní list slouží jako zásobník slovních úloh, řešených pomocí učiva o zlomcích. Součástí materiálu je i podrobně zpracované správné řešení. Při procvičování jej lze žákům poskytnout a věnovat se slabším žákům. Materiál, či jeho část, lze použít také jako test na ověření znalosti žáků

Zlomky - pracovní list - RVP

  1. Pracovní list č. 12 Zlomky - výsledky 1. Vypočítej: z 320 = 240 z 540 = 405 z 720 = 135 z 810 = 607,5 z 320 = 192 z 540 = 432 z 720 = 336 z 810 = 360 z 320 = 224 z 540 = 120 z 720 = 216 z 810 = 648 z 320 = 120 z 540 = 360 z 720 = 540 z 810 = 105 2. Na ušití šatů je potřeba 1 m látky
  2. Anotace: Pracovní list je zaměřen na práci se zlomky - zápis zlomku, grafické vyjádření zlomku. Společná práce
  3. Pracovní list - Pythagorova věta v praxi 314 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:00: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_613.doc Zobrazit Stáhnout: Pracovní list -Druhá mocnina a druhá odmocnina 314 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:00: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_614.doc Zobrazit Stáhnout: Pracovní list - Číselné výrazy s.
  4. Matematika - 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.11 Téma:Zlomky Období zpracování: Únor 2012 Metodické poznámky: Pracovní list procvičuje se žáky čtení a psaní zlomků, porovnávání zlomků, jednoduché početní operace se zlomky a slovní úlohy. Mezipředmětové vztahy: Psaní číslove

DUMY.CZ Materiál Zlomky - slovní úloh

Třída: 2 Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží k přípravě na násobení a především dělení čísel. Žák zapisuje příklady na násobení a dělení, znázorňuje dané příklady Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 4. ročníku. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, čtvercovou sítí Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se zlomky a mnoho dalšího SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 16.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - slovní úlohy se zlomky Metodický list / anotace: pracovní list - žáci procvičují slovní úlohy se zlomky, uplatňují znalosti výpočtu části zlomku ve slovních úlohác

Produkt - Skládačka obrázek -první hláska | Obrázky

část celku, zobrazuje zlomky na číselné ose. Klí čová slova: Zápis zlomku, čtení zlomku, osa, zlomek, čitatel, jmenovatel. Druh u čebního materiálu: pracovní list pro využití na interaktivní tabuli v programu Microsoft Word pracovní list, procvi čovací cvi čení Datum vytvo ření materiálu 1.10.201 8 PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy třetí. Čtvrté číslo vytvoříme sečtením druhéh Pracovní list - ZLOMKY Pracovní list sloužící k opakování základních operací se zlomky a k vysvětlení sčítání zlomků ID: 1234354 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 6.třída Age: 12-13 Main content: Zlomky Other contents:. l MATEMATIKA 8. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Mgr. ronislava Trčková, Daniela Trčková, Luboš Trčka Resumé Sada pracovních listů je zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 8. ročníku Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku

DUMY.CZ Materiál Zlomky - úvo

  1. Řešení pracovních listů najdete zde: Zlomky - pracovní list (řešení) Bonus - řešení . 2) Opakování výpočtů částí z celků. Ústně si zopakuj následující příklady. 3) Nová látka - sčítání zlomků. Ve 4. třídě budeme sčítat pouze zlomky se stejným jmenovatel. Máme-li sčítat zlomky, které mají stejného.
  2. e-learning ZŠ a MŠ Kašava © 2021. made by Galileo Corporation s.r.o.. Poslední aktualizace: 27.08.2015. Změna vzhledu, Struktura stránek. Prohlášení o.
  3. Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00
  4. Poté, co žáci pracovní list vypracovaly a školy vypracované pracovní listy vrátily zadavateli (autorka této práce), následovalo samotné vyhodnocení napří třídami. Toto vyhodnocení spoívalo v porovnání průměrných výsledků jednotlivých tří
  5. 5. ročník - Matematika. Prezentace slouží k aktivizaci pojmů učiva o desetinných číslech. Jedná se o rozšiřující učivo. Pracovní list slouží k procvičení učiva zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky. Žáci podle pokynů nejprve zaokrouhlí desetinná čísla na celé jednotky, které najdou na řádku a vybarví

Název materiálu: PRACOVNÍ LIST- SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ VY_32_INOVACE_S2_M20_7 Anotace Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o zlomcích. Přináší postup při správném sčítání a odčítání zlomků. Přináší také řešené příklady k. matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje úvodní problematiku tematického celku zlomky (rozšiřování, krácení, porovnávání, základní tvar, smíšené číslo, Zlomky 3 5 8, , 6 4 3 uprav na zlomky se společným jmenovatelem 72. 5) Uprav zlomky na základní tvar. a) 20 15 = g) 171 285 = b) 24 6 = h) 31 31 = c. 8 aktivita žák dopíše řešení vložené řešení 9 aktivita žák dopíše řešení vložené řešení 10 pracovní list žák opíše,vypočítá 11 řešení pr.l. žák zkontroluje vložené řešení 12 zdroje obrázků 13 metodika Metodik Dělení zlomků pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.113

Matematika - DUMy - ZŠ Sázava - Google Searc

Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků Matematika 8. třída pracovní list 10. 04.docx (12.39 kB) Matematika 8. třída pracovní list 14. 04.docx (13 kB) Matematika 8. třída pracovní list 16. 04.docx (13.73 kB 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. 1. S Rovnice se zlomky řešíme stejnými postupy jako základní rovnice, pouze při tom používáme operace se zlomky. Často se můžeme operacím se zlomky vyhnout tak, že celou rovnici nejprve roznásobíme společným násobkem všech jmenovatelů zlomků. Řešený příklad Výuka zlomků Tento projekt je cílen na žáky prvního a druhého stupně základních škol. Nabízí procvičování zlomků interaktivní formou. Od základního poznávání zlomků přes porovnávání až ke sčítání, násobení a dělení. Matematika hro Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova.

Výsledek obrázku pro geometrická tělesa pracovní list

Pracovní listy ke stažení. Na našem e-shopu si v záložce Další informace u vybraných knih můžete stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd. Seznam všech pracovních listů najdete zde. Postupně přidáváme ukázky z nově vydaných pracovních sešitů i ze starších knih PRACOVNÍ LISTY PRO RYCHLÍKY Milé děti, pokud již máte všechny své úkoly hotové a rády byste si ještě procvičily matematiku, český jazyk, prvouku, angličtinu, chtěly byste zkusit různá zábavná cvičení, můžete si vybrat některý pracovní list z následující nabídky listů jak pro menší děti, tak pro děti větší Třída: 8. A. Téma hodiny: Vlastní. Počet příloh: 2. Název příloh: VY_32_INOVACE_III_2-07_07_Zlomky-Pracovní list . Časová náročnost - 40 minut. Nakopírovat pracovní listy. Každý žák vypracuje svůj pracovní list. V původní velikosti je dostatečné místo na vypracování přímo do PL, žáci s SPU mohou Pracovní list č. 4 Celá čísla a zlomky jméno a příjmení třída 1)Uveď na základní tvar: 2) Zapiš zlomkem, jaká část celku je na obrázku vybarvena: 3 -13 4 +51 2 +85 4-91 4 +4 -22 4 +13 4 10 -32 3-1 +42 6-1 3-5 4 12 +2 +14 6 3) Vypočítej: 5 : 2 = 8 : 11 5 = 23 15: 3 = 6 Celá čísla a zlomky - výsledky 1)Uveď na.

Čtvrťáci a matematika XIII

Zlomky - Procvičování online - Umíme matik

vytisknout pracovní list Zlomky.pdf (287.78 kB) Zadání pro ty, kteří nebudoou připojeni na online hodině. Připrav si pracovní list ZLOMKY a vybyrvi: 2 1 4 — — — 5 5 5 . Další tři obrázky rozděl na dest dílů Toggle navigation Zlomky hravě. Domů; Procvičování . Poznávávání zlomků; Porovnávání zlomků; Převod na základní tva 8. 1. DÚ - Vyberte si - PS str. 68/8+str.69/9 nebo pracovní list zde (návod uvnitř) NEBO OBOJE :-) 6. 1. DÚ - pracovní list - smíšená čísla smíšená čísla. 5. 1. DÚ - cvičení v aplikaci ThatQuiz - převod smíšeného čísla na zlomek, vezmi si k ruce papír na pomocné výpočty, zlomky musíš zkrátit! Pracovní list - 8.02 Sestavování tvarů nepravidelných sloves; Pracovní list - 8.03 Co jsme včera dělali Průběh lidského života a naše budoucí povolání - 2. třída 24. České svátky a slavnosti - 2. ročník 25. Chování v krizových situacích - 3. ročník 8. Dvakrát měř, jednou řež 9. Zlomky, ty jsou. Zlomky: Výpočet z celku: 04: 5: Matematika: Zlomky: Výpočet z celku: 05: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Jana Prečanová Matematika 7. třída Pracovní list 4 Zlomky 2 1) Zlomky sečti a výsledky uveď v základním tvaru. 2 1 3 1 10 7 5 3 5 1 4 3 4 1 8 3 4 1 5 1 10 8. 8. třída; 9. třída; Součásti školy. Školní družina; Mateřská škola; Pracovní listy. Dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti; Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla; Zlomky - základní pojmy; Rozšiřování a krácení zlomků. zlomky - pracovní list. zlomky - opakování k testu, TEST(16.10.) sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem str.56-57. sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli str.58+59/3-4. sčítání a odčítání zlomků str.59/5a, str.61/11,12, str.63/18a . 7.10. - 11.10.2019. krácení a rozšiřování zlomků.

Matematika 7

11 pracovních listů z českého jazyka a 11 pracovních listů z matematiky. Není se proč děsit. V prezenční výuce zvládáme takovýto pracovní list za jednu vyučovací hodinu, někdy i dva pracovní listy. Vypracujte každý den jeden pracovní list z Čj a jeden z M a není co řešit. Všechno je opakování, žádná nová látka Jana Prečanová Matematika 7. třída Pracovní list 5 Zlomky 3 1) Vynásob zlomky. Před násobením proveď krácení. Výsledek uveď v základním tvaru. 2 1 3 1 6 5 5 3 5 1 4 3 9 4 8 3 4 1 5 1 10 9 9 2 10 9 7 5 12 7 5 3 10 3 6 5 3 1 10 3 8 5 9 4 10 7 7 3 2) Vyděl zlomky. Výsledek uveď v základním tvaru, příp. ve tvaru smíšeného. M - dokonči pracovní list na pamětné dělení - učebnice str. 67/ 15 - druhý sloupeček, str. 67/17 - pracovní sešit str. 6 - dokonči stranu za DÚ. AJ - učebnice str. 56 - opakování - trénuj slovíčka lekce 13 - pusť si video Velikonoce ve Velké Británii zde. PŘ - učebnice str. 55-56 kostra - vytiskni a doplň si zápis. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Přírodopis 7

Pracovní list - ZLOMKY workshee

Vyřešený pracovní list vložte na naši nástěnku. Termín: 4.6. Pracovní list vkládám v pdf a také jako foto. Řešit můžete v sešitě, řešení vyfoťte a vložte na nástěnku. Pokud budete potřebovat s řešením úloh poradit, napište mi mail. Úlohami Vás povedu buď písemně nebo při videohovoru Anglický jazyk 4. třída; Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno..

Matematika 8. roční

Ročník: 6. třída Pomůcka: Geoboard - aplikace pro Windows 8, iPad, webová aplikace Učivo: typy úhlů a jejich měření Aktivita 1 Učitel zadává typy úhlů a barvu, lze zadávat i velikost úhlů ve stupních a trénovat odhad Žáci modelují na svých zařízeních Kontrolu provádí učitel promítáním řešen Vl učebnice str.18,19. ústně -mapa 30.11. třída pracovní list - str. 8 Př učebnice str.20,21 -výpisky. 30.11. Třída: .B. PředmětÚkol Termín Jak odevzdat Poznámka Ma Web.aplikace učebnice str. 43 - 47 PS Zlomky str. 10 Škola PL na Teams 29. 11. Teams Čj učebnice str. 58 - 63 Pravopisné pětiminutovky str. 25 - 27 Škol

Matika, Ozoboti, Pracovní list, Zlomky. Ozoboti útočí I. 27. 11. 2020 16. 6. 2021 No Comments. Konec kalendářního roku je ve školách obdobím, kdy se utrácí poslední peníze z rozpočtu a tím pádem se leckdy nabízí možnost nakoupit do školy něco zajímavého. Pokud vám tedy vedení nabídlo, že si můžete o něco říct a. - kontrola pracovního listu - sčítání a odčítání celých čísel. středa 29. 1. 2020 - Pythagoriáda. čtvrtek 30. 1. 2020 test - sčítání a odčítání celých čísel - pracovní list, učebnice, sešit - rozdávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí - vzít si složku. pátek 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny. e) Ur i hodnotu výrazu 4 m - n pro. Pracovní list č. 6 - sčítání 3 až 4 čísel v oboru 0 až 20, doplňování částí příkladů. Pracovní list č. 7 - počítání mincí v oboru 0 až 20. Pracovní list č. 8 - přední a zadní strana českých mincí - 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč . Video: Třída 2.B - MATEMATI

M7 - procvičován

Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy - ZLOMKY - ZLOMKY II VLASTIVĚDA DĚJEPIS 5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ - přiřazování k letopočtům - ŘAZENÍ LETOPOČTŮ - před, poto Počet úloh: 61 Matematika - 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.11 Téma:Zlomky Období zpracování: Únor 2012 Metodické poznámky: Pracovní list procvičuje se žáky čtení a psaní zlomků, porovnávání zlomků, jednoduché početní operace se zlomky a slovní úlohy. 8.třída ZŠ ; 9.třída ZŠ; Dějiny matematiky Co by měl žák umět. Zlomky. Uvést daný zlomek na základní tvar. Porovnat dva zlomky. Zobrazit daný zlomek na číselné ose. Určit společného jmenovatele dvou až tří zlomků. Sčítat a odčítat dva až tři zlomky. Násobit a dělit dva zlomky. Upravit smíšené číslo na.

matematika - Základní škola Dr

4. týden - Desetinná čísla. Pracovní list 1. Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů. Pracovní list 2. Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel. Odkaz na televizní vysílání 5. ročník Od 17. 5. 2021 jsou žáci 5. ročníku vyučováni prezenčně dle rozvrhu, který je ve škole online. V týdnu od 10. 5. 2021 probíhá výuka 5. ročníku distančním způsobem dle aktualizovaného rozvrhu: Období 10. 5. - 14. 5. český jazyk: Číslovky, popis pracovního postupu matematika: Násobení a dělení desetinných čísel 10,100 anglický jazyk: Minulý čas pravidelných. E- pracovní list Hra Velikonoce obrázek Velikonoční kvíz Velikonoce - spoj slovo s obrázkem. F Opakování PL (do 9.4.) Aj - Opakování, slovíčka domácích zvířat, z PL opiš do sešitu věty, nauč se správně vyslovovat . 8. ročník. Čj PL - předložky x předpony (2x) PL - vyjmenovaná slova (2x Desetinná čísla pracovní list 5. ročník Procvičuj desetinná čísla Pracovní list na procvičení zápisu . 280 : 14 = 20 1050 : 525 = 2 ; desetinná, celá čísla, množiny. 6. třída - Porovnávání desetinných čísel PRACOVNÍ LIST ZLOMKY + PROCVIČOVÁNÍ. 4. SÖítej zlomky se stejným jmenovatelem. 10 10 - 100 67 100 32 100 - 59 100 - 5. Zapiš zlomkem, jaká öást obrazce je vybarvena. Dvojice zlomkú porovnej. 3. Zdenka snéd a 8 pizzy, Lída méla pizzy. Jakou öást pizzy snédly obé dívky do

Výukové materiály pro 7., 8. a 9. ročník ZŠ pro interaktivní tabuli z portálu rvp.c 1.8. Zlomky př. Maminka upekla koláč. Marian snědl 1 3 a David pak 1 6. Jaký kousek zbyl? dva díly ze šesti to je jedna třetina jeden díl ze šesti to je jedna šestina zbyly nám tři díly to jsou tři šestiny, ale taky je to jedna polovina Zápis zlomku: 1 6 čitatel jmenovatel ← zlomková čára Jak čteme zlomky Úvodní stránka > Materiály ke studiu > 8.třída > Chemie 8 > Pracovní listy. Pracovní listy . viz abecední seznam sloučenin: názvosloví anorganických sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny - bezkyslíkaté, kyslíkaté) Pracovní list - názvosloví anorganických sloučenin - název - vzorec - řešení.doc (91. Příprava na zlomky, smíšená čísla. Pracovní list 1. Pracovní list 2. Pracovní list 3. Pracovní list 4. Smíšená čísla. 2. 11. 2020. Matematika - řešení. Smíšená čísla. Rozšiřování a krácení zlomků - úvod. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Rozšířování a krácení zlomků - procvičován 8. třída 30. 3. - 3. 4. 2020 Procvičování - pracovní list Milá 8. B a 8. A, následující cvičení se váží k výše uvedeným poznámkám (nová látka), nejedná se o nic složitého. S pomocí poznámek se pokuste vypracovat dané úkoly.Vyplněný pracovní list mi odešlete do pátku 3. 4. 2020. na e-mail bruhova@zsrudolfov.cz, prosím

8. třída. Učivo bude nově řazeno podle tříd, výukové materiály budou na týden a vždy bude nachystáno ve středu! nové učivo - od 6.5.202 Týden 16.11. - 20.11.2020 (distanční výuka) (16.11.) Online hodina na Meetu - odkaz v učebně Matematiky na Google Classroom (18.11) Vypracujte do sešitu úkoly z učebnice str. 44/1-6 a odevzdejte v rámci úkolu Druhá odmocnina v učebně matematiky do čtvrtka 19.11. do 12:00. Úkoly mi už neposílejte do mailu, odevzdávejte je pouze v učebně 8. ročník - Zeměpis. Pracovní list k tématu západní Evropa - Belgie, Nizozemsko. Pracovní list pro zpestření výuky při shrnutí učiva o obyvatelstvu Evropy v širším kontextu. Pracovní list k tématu Poloha Evropy. Prostřednictvím fiktivní cesty se žáci seznamují s významnými evroými moři, poloostrovy, zálivy a.

Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB MATEMATIKA 7. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 7. ročníku - racionální čísla, zlomky, celá čísla, poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta Matematika 7. třída pracovní list 10. 04.docx (11.92 kB) Matematika 7. třída pracovní list 14. 04.docx (14.34 kB) Matematika 7. třída příma úměra.ppt (1.27 MB) Matematika 7. třída nepřímá úměra.ppt (385.5 kB) Matematika 7. třída pracovní list 16. 04.docx (13.36 kB) Matematika 7. třída pracovní list 12. 05.docx (22.19 kB

Matematika - e-learning ZŠ a MŠ Kašav

Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní listy 3, 4. Anglický jazyk - Kobzová 11. - 13. 3. Anglický jazyk - Kobzová 16. - 20. 3. Anglický jazyk - Sýsová příloha + PS průběžné vyplňování do str. 81, uč. str. 66 - 75 - projít Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní list 3 16. - 20. 3. Pracovní list. 23.10.2018 - Explore Valérie Křížová's board Pracovní listy on Pinterest. See more ideas about list, omalovánky, učení

Výukový portál [] 1

m7_06_priprava sčítání a odčítání zlomků.pdf. m7_07_priprava násobení dělení zlomků.pdf. procv7_4.1 Poměr krácení a rozšiřování.pdf. procv7_4.2 rozdělení celku v daném poměru.pdf. matematika 8.třída - pracovní listy ; Krácení zlomků - postup, kalkulačka a vide . Porovnávání zlomků pracovní list Přehled materiálů - svetgramotnosti.cz. Chcete se žáky vyzkoušet netradiční úlohy, hledáte inspiraci pro svou práci? Ve spolupráci s učiteli, lektory a dalšími odborníky z praxe jsme pro vás připravili metodiky a aktivity do hodin. Materiály lze vybírat podle nastavení filtru, poté si stačí text stáhnout, vytisknout a. Zadání domácí práce na týden 18.5. - 24.5. Zdravím 8.A a připomínám, že někteří z vás stále ještě neodevzdali úkol z 27.4. - OPAKOVÁNÍ 1.. Pravidelný termín videochatu ve středu 20.5. od 10 hod.. 1) projděte si obě PREZENTACE, buď sami nebo počkejte do středy a projdeme je společně, je v nich popsán postup při řešení rovnic, VYBERTE SI postup, který vám. Třída: 7. třída, 8. třída Metoda: Číslo a proměnná Pracovní list obsahuje nejprve řadu jednoduchých rovnic na řešení zpaměti, následují lineární rovnice se závorkami a se zlomky. Ve druhé části žáci řeší typické příklady pro jednotlivé druhy úloh řešených rovnicemi Pracovní listy 6. třída - pracovní listy ; 7. třída - pracovní listy ; 8. třída - pracovní listy ; 9. třída - pracovní listy ; Blog - vše o češtině Videa Použitá literatura Facebook O nás Napište nám

Video: ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Destilovane vino | kontinuální kolonové destil

Pracovní listy z Matematiky pro 6. - 9. ročník. Dnes má svátek Karolína. Blahopřejeme Zadané úkoly na 8 dnů do 23. 10. 2020. Pracovní sešit 9. ročník 1. díl od strany 11 do strany 15. Sbírka úloh pro 8. a 9. ročník - str. 56/ cv. 11 a 14 - řešení rovnic. str.57/cv.17,18,19 slovní úlohy. str. 58/ cv.21, str. 61/ cv. 47 slovní úlohy. Pracovní list na vzorce (A + B)2, vytýkání před závorku. Kdo bude. Legenda (otevře okno) Dostupné body mistrovství. Skill Summary. Legenda (otevře okno) Úvod do zlomků. Kvíz: 5 otázek Provič si naučenou látku a posuň se o úroveň výše v těchto dovednostech. Souhrnný test Otestuj si své znalosti všech dovedností z této kapitoly Kdo bude v úterý a v pátek na online výuce, úkol z pracovního sešitu nedělá, budeme pracovat společně!!! 4. Vypracované úkoly (pracovní list a pracovní sešit) ofoť a pošli do pátku 8. 1. na moji emailovou adresu martina.chocholousova@zskrizova.cz nebo na Komens nebo dones do školy v pátek 8. 1 8. A 2. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení) Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz 8. V 4. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení) Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz ŽÁKOVSK

Podobnost pracovní list, který vyplníte, vyfotíte a pošlete do pátku 26.2. 2021 na emailukolyzsmosty9@seznam.cz. Pátek: V nepovinné hodině mějte připravené Testy z matematiky 2020/21. Průběžně si řešte tento týden příklady na straně 53 - 57 (Tělesa). Příklady, se kterými si nevíte rady, budeme počítat v hodině 1) Zavedení zlomků a desetinných čísel - prezentace: a) Zlomek jako část celku - prezentace- b) Desetinná čísla - prezentace- c) Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - prezentace- 2) Procvičování zlomků a) určujeme velikost části - procvičení- b) určujeme počet minut - procvičení- c) názorné vyznačení zlomků - pracovní list Pracovní list - ZLOMKY Pracovní list sloužící k opakování základních operací se zlomky a k vysvětlení sčítání zlomků ID: 1234354 Idioma: checo Asignatura: Matematika Curso/nivel: 6.třída Edad: 12-13 Tema principal: Zlomky Otros contenidos:. Kovarcikova. Vážení rodiče, milí žáci. Nacházíte se na webových stránkách třídy 5.C ZŠ Klimkovice. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, týdenní plán, přehled domácích úkolů a odkazy na online výukové zdoje. Mgr

Fischer thermax 8 120 m6 b, fischer thermax 8 je kotva proMatematika worksheets and online exercises

Pracovní list - opakujeme si Zlomky. 16. 6. Zápis čísla rozdělujeme na skupinky tzv. třídy (třída jednotek, třída tisíců, třída milionů). Obvod čtverce Pracovní list (Obvod čtverce) - čtverec (čtyřúhelník, má 4 vrcholy, 4 strany o stejné délce,. Matematika - 1. třída - Pexeso na odčítání do 8. start Třída: 8.A Datum: 6.11.2013 Pořadové číslo: 16. 7IS16M8 Třetí mocnina, odmocnina.notebook 2 používáme stejné pravidla jako u druhé odmocninyobrázek č.8 obrázek č.7. 7IS16M8 Třetí mocnina, odmocnina.notebook 9 strana č. 9 ­ pracovní list­ žák řeší příklady, 1) Vypracuj samostatně pracovní list, ve kterém si zopakuješ psaní i, y. Všechny pravopisné jevy zdůvodni. Pracovní list - opakování . 2) Napiš na papír vše, co víš o přídavných jménech. Poté vypracuj pracovní list - Přídavná jména - pracovní list . 3) Dle pokynů vybarvi obrázek s vyjmenovanými slovy po z Mocniny - Procvičování online - Umíme matik. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Mocniny a odmocniny Násobení vícecifern Mocniny jsou zkráceným zápisem opakujícího se násobení. Příklady: 3^2 = 3\cdot 3 = 9; 2^3 = 2\cdot 2 \cdot 2= 8; 5^4 = 5\cdot 5\cdot 5\cdot 5 = 625; Při umocňování záporných čísel je výsledek. Evropa. Poznáváním Evropy jako jednoho ze světadílů a jeho jednotlivých součástí - povrchu, vodstva, rostlin, živočichů, států i měst - graduje vlastivědné učivo na prvním stupni základní školy. Tento tématický celek obsahuje osm kapitol a závěrečné shrnutí v celkovém rozsahu 28 vyučovacích hodin. Učivo. Práce k odevzdání - vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 8.1.2021 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_5_do_8_1_202